ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twat

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twat-, *twat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twat[SL] อวัยวะเพศหญิง
twat[SL] คนงี่เง่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cutwatern. สันปันน้ำ,มุมปันน้ำ,สันตัดน้ำแข็งที่หน้าเรือ
wristwatchn. นาฬิกาข้อมือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have a jug of sour goat's milk stronger than any of that grape water you southern twats like sucking on.ท่านอยากได้อะไร ข้าขอนมเปรี้ยวแพะสักเหยือก มันแรงกว่าน้ำองุ่นนัก Battle of the Bastards (2016)
It means that the person in charge gets second-guessed by every clever little twat with a mouth.หมายถึงคนที่เป็นคนนำ ต้องถูกเคลือบแคลงสงสัย โดยพวกสวะที่คิดว่าตัวเองฉลาด และมีปากไว้พูดพล่าม The Watchers on the Wall (2014)
- Biggest twat in the world?twat ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือไม One Chance (2013)
You got a nice wet twat between your legs?เจ้ามีจิ๋มชุ่มๆ อยู่ระหว่างขามั้ย? The North Remembers (2012)
Don't go being a twat now.อย่าทำเป็นขี้ขลาด Hot Fuzz (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นาฬิกาข้อมือ[n. exp.] (nālikā khømeū ) EN: watch ; wristwatch   FR: montre [f] ; montre de poignet [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
われめちゃん[, waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat [Add to Longdo]
塩水湖[えんすいこ, ensuiko] (n) saltwater or saline lake [Add to Longdo]
塩風呂;潮風呂[しおぶろ, shioburo] (n) (hot) saltwater bath [Add to Longdo]
海ワニ;海鰐[うみわに(海鰐);うみワニ(海ワニ);ウミワニ, umiwani ( umi wani ); umi wani ( umi wani ); umiwani] (n) (obsc) (uk) (See 入江鰐) saltwater crocodile (Crocodylus porosus); estuarine crocodile [Add to Longdo]
海鰻[うみうなぎ, umiunagi] (n) (See 鰻) eel-like sea creature (i.e. saltwater eels, sea snakes, etc.) [Add to Longdo]
海魚[かいぎょ, kaigyo] (n) ocean fish; saltwater fish [Add to Longdo]
海水魚[かいすいぎょ, kaisuigyo] (n) saltwater fish [Add to Longdo]
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P) [Add to Longdo]
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water [Add to Longdo]
赤魚[あかうお;アカウオ, akauo ; akauo] (n) (1) (See 赤魚鯛・1) Matsubara's red rockfish (Sebastes matsubarae); (2) Pacific ocean perch (Sebastes alutus); (3) comb goby (Ctenotrypauchen microcephalus); (4) (See 石斑魚) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (5) any edible red saltwater fish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 twat
   n 1: a man who is a stupid incompetent fool [syn: {fathead},
      {goof}, {goofball}, {bozo}, {jackass}, {goose}, {cuckoo},
      {twat}, {zany}]
   2: obscene terms for female genitals [syn: {cunt}, {puss},
     {pussy}, {slit}, {snatch}, {twat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top