ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -房-, *房*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[房, fáng, ㄈㄤˊ] building, house, room
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] door,  Rank: 512

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fáng, ㄈㄤˊ, ] room; surname Fang, #528 [Add to Longdo]
地产[fáng dì chǎn, ㄈㄤˊ ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ, / ] real estate, #1,035 [Add to Longdo]
[zhù fáng, ㄓㄨˋ ㄈㄤˊ, ] housing, #1,615 [Add to Longdo]
[fáng zi, ㄈㄤˊ ㄗ˙, ] house; building (single- or two-story); apartment; room, #1,639 [Add to Longdo]
[fáng jià, ㄈㄤˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] house price; cost of housing, #2,065 [Add to Longdo]
[fáng wū, ㄈㄤˊ ㄨ, ] house; building, #2,102 [Add to Longdo]
[fáng jiān, ㄈㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] room, #2,255 [Add to Longdo]
[fáng chǎn, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ, / ] real estate; the property market (e.g. houses), #3,412 [Add to Longdo]
[chú fáng, ㄔㄨˊ ㄈㄤˊ, / ] kitchen, #4,489 [Add to Longdo]
二手[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, ] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man, #5,444 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぼう, bou] (n) (1) chamber; room; (2) (See 坊) home of a monk; monk; (3) (See 二十八宿) Chinese "room" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
(P);総[ふさ, fusa] (n) (1) tuft; tassel; (2) bunch (of grapes, etc.); (3) section (of an orange, etc.); (P) [Add to Longdo]
の内[ぼうのうち, bounouchi] (n) inside of a chamber [Add to Longdo]
酸塊;すぐり;スグリ[ふさすぐり(酸塊;すぐり);ふさスグリ(スグリ);フサスグリ, fusasuguri ( bou san kai ; bou suguri ); fusa suguri ( bou suguri ); fusasuguri] (n) cultivated currant (Ribes altissimum) [Add to Longdo]
[ぼうじ, bouji] (n) sex; sexual intercourse; lovemaking [Add to Longdo]
[ぼうしつ, boushitsu] (n) (1) room; chamber; (2) monk in charge of business in the monks' quarters; (3) bedroom (of a married couple); (4) locule (in a plant ovary); (5) atria and ventricles [Add to Longdo]
室結節[ぼうしつけっせつ, boushitsukessetsu] (n) atrioventricular node; AV node [Add to Longdo]
室弁[ぼうしつべん, boushitsuben] (n) atrioventricular valve [Add to Longdo]
[ぼうじゅつ, boujutsu] (n) (See 中術) ability in the bedroom; art of lovemaking [Add to Longdo]
飾り;ふさ飾り[ふさかざり, fusakazari] (n) tassel; fringe [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She wears the trousers in that house.あの家は女が亭主をしりに敷いている。
He and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.あの夫婦は共かせぎしている。だが亭主の給料のほうが女の給料よりも低い。亭主が女の尻にしかれるのも当然だ。
We have a good heating system.うちにはちゃんとした暖施設があります。
How do you heat the house?お宅の暖はどのようにしていますか。
None of these offices have air-conditioning.ここの事務所には、どこにも冷がない。
This school has no heating.この学校は暖設備がない。
This heating system burns oil.この暖装置は石油を燃料とする。
This room is air-conditioned.この部屋は冷してある。
The house is heated by solar energy.その家は太陽エネルギーで暖されている。
You can't turn the heat off as long as the system is operating.その装置が作動している間は暖を止めることはできない。
Does the room have air conditioning?その部屋は冷がついていますか。
Grapes grow in bunches.ブドウはになってできる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm in a hurry.[JA] 女とはお終いなんだな? Tikhiy Don (1957)
He was scared to death, for fear his wife would talk.[JA] 女が口を割るんじゃないかと びくびくしていた And Then There Were None (1945)
Finds out that Yoon is in his mom's room.[CN] 终于发现小允 原来在他妈妈的间里 Episode #1.5 (2004)
Bed.[CN] 回 Separate Tables (1958)
Hurry up and go.[CN] 刚才那部车也是杰生派来的 你住的 Episode #1.2 (2004)
So you'll be left a grass widow?[JA] お前も兵隊の女という訳か Tikhiy Don (1957)
Is it here, only here, and what?[JA] 心という独でね Scarlet Street (1945)
How's life with your young wife?[JA] 若い女との生活はどう? うまくいってる? Tikhiy Don (1957)
Who are you to teach me? Go and teach your fat daughter![JA] 説教したないら尻デ力の 自分の女にしなよ Tikhiy Don (1957)
A husband is no snake, but he sucks your blood.[JA] 亭主ってものは女の血を 搾り取るからよ Tikhiy Don (1957)
House?[CN] 子? The King and I (1956)
Look, for me it is very late night.[JA] 遅くなると女に怒られる Roman Holiday (1953)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼう, bou] Quaste, Franse, Bueschel [Add to Longdo]
[ぼう, bou] RAUM, QUASTE, TRODDEL [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top