ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -动-, *动*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[动, dòng, ㄉㄨㄥˋ] to move, to happen; movement, action
Radical: Decomposition: 云 (yún ㄩㄣˊ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength,  Rank: 73

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, / ] to use; to act; to move; to change, #769 [Add to Longdo]
[huó dòng, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] activity; exercise; behavior, #140 [Add to Longdo]
[xíng dòng, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] operation; action; to move; mobile, #807 [Add to Longdo]
[yùn dòng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] movement; campaign; sports, #832 [Add to Longdo]
[láo dòng, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] work; toil; physical labor, #1,044 [Add to Longdo]
[tuī dòng, ㄊㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ, / ] to push (for acceptance of a plan); to push forward; to promote; to actuate, #1,251 [Add to Longdo]
[zhǔ dòng, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] (to take the) initiative, #1,614 [Add to Longdo]
[gǎn dòng, ㄍㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to move (sb); to touch; moving, #1,727 [Add to Longdo]
[qǐ dòng, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to start, #1,756 [Add to Longdo]
[dòng wù, ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] animal, #1,761 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Motive?[CN]  Strangers on a Train (1951)
Don't move.[CN] 别 La vallée (1972)
Yeah.[CN] 身吧. The Rainmaker (1997)
A puppy?[CN] 小 The Idiots (1998)
Don't move.[CN] 别 Gods and Monsters (1998)
Freeze![CN] 不许 Gridlock'd (1997)
Electric.[CN] 电 Khrustalyov, My Car! (1998)
No![CN] 不要开枪 别 L.A. Confidential (1997)
Sports?[CN] 运 The Sting (1973)
He moved.[CN] 他 Episode #2.6 (1990)
Move![CN] 移 The Fifth Element (1997)
# Along #[CN] 振 The Conversation (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top