Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

between

B IH0 T W IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -between-, *between*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
between(prep) อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง, See also: อยู่ในระหว่าง, Syn. in the middle of
between(prep) สิ่งที่รวมกัน
between(prep) เปรียบเทียบระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
between(prep) กำหนดตัวเลือกระหว่างสิ่งสองสิ่ง
between(adv) ในระหว่างนั้น, See also: ระหว่าง
between the devil and the deep blue sea(idm) อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างสองสิ่งที่เสี่ยงและไม่ต้องการทั้งคู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
between(บิทวีน') prep., adv. ระหว่าง, ในระหว่าง, อยู่กลาง, ระหว่างระยะ, เชื่อม, สัมพันธ์กับ, คั่นกลาง, ระคน, See also: betweenness n., Syn. amidst, mid, betwixt -Conf. between each
go-between(โก'บิทวีน) n. คนกลาง, นายหน้า, ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. mediator
inbetween(อินบิทะวีน') n. สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง. -adj. ซึ่งระหว่างกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
between(adv) ในระหว่าง, อยู่ระหว่าง, คั่นกลาง, ขวางกลาง
between(pre) ในระหว่าง, อยู่ระหว่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน The Great Dictator (1940)
You must learn to choose between right and wrong.คุณต้องเรียนรู้ที่จะเลือก ระหว่างที่เหมาะสมและ Pinocchio (1940)
Oh, well, he can't get in much trouble... between here and school.ในปัญหามากระหว่างที่นี่และที่ โรงเรียน Pinocchio (1940)
There's been a slight unpleasantness between him and Mrs. Danvers.มีเรื่องกันเล็กน้อยระหว่างเขากับคุณนายเเดนเวอร์ส Rebecca (1940)
Her shadow has been between us all the time, keeping us from one another.เงาของหล่อนเข้ามาคั่นกลางระหว่างเราตลอด คอยกั้นเราให้ห่างจากกัน Rebecca (1940)
Were relations between you and the late Mrs. De Winter perfectly happy?ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย Rebecca (1940)
Didn't they say something about a fight, an argument, between the old man and his son around about seven o'clock that night?ที่มีประสิทธิภาพมาก พวกเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการต่อสู้โต้แย้ง ระหว่างคนเก่าและลูกชายของเขาเกี่ยวกับรอบ 07: 00 ในคืนนั้น? 12 Angry Men (1957)
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again.ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
He could tell the difference between the noise the male made... ... and the sighing blow of the female.ระหว่างเสียงเป่าชายทำ และระเบิดถอนหายใจของหญิง The Old Man and the Sea (1958)
Saved it, took it home and put in on his stomach, holding it between belly and thigh, and went to bed.บันทึกไว้เอาไว้ที่บ้าน และใส่ในท้องของเขา ถือมันแน่นระหว่างหน้าท้อง และต้นขา How I Won the War (1967)
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Taylor was riding with Nova here, between the lake and the sea.วิเศษมาก เอ้าว่าต่อไป เทย์เลอร์ขี่ม้าไปกับโนวา ระหว่างทะเลสาบกับทะเลใหญ่ Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
betweenA canal flowed between two rows of houses.
betweenAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
betweenA child develops rapidly between the ages of 13 and 16.
betweenA conflict between my father and me.
betweenA fence between makes love more keen.
betweenAffection sprang up between them.
betweenA fight started about nothing between them.
betweenA great contrast between city life and country life.
betweenA hedge between keeps friendship green.
betweenA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
betweenAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
betweenAs an Englishman, he is particularly sensitive to the differences between English and American usage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระหว่าง(prep) between, Example: บ้านของคุณอรน่าจะอยู่ระหว่างวัดนายโรงกับวัดสุวรรณคีรี, Thai Definition: ช่องว่างจากที่หนึ่งถึงอีกที่หนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งสันปันส่วน[baengsanpansuan] (v) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute
คาบ[khāp] (v) EN: hold in the mouth ; hold between one's lips ; catch ; carry  FR: saisir avec la bouche
คนกลาง[khonklāng] (n) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent  FR: médiateur [ m ] ; médiatrice [ f ] ; intermédiare [ m ]
คูหา[khūhā] (n) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance
กลาง[klāng] (prep) EN: midway ; in the middle (of) ; halfway ; in between ; among ; amongst ; amid  FR: dans le milieu ; au milieu ; en plein ; au coeur
กลางคัน[klāngkhan] (adv) EN: in between
มือลิง[meūling] (n) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat
หมองหมาง[møngmāng] (v) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)
นายหน้า[nāinā] (n) EN: broker ; agent ; middleman ; go-between  FR: négociant [ m ] ; intermédiaire [ m ]
นายหน้าซื้อขาย[nāinā seū-khāi] (n, exp) EN: broker; agent ; go-between  FR: négociant [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BETWEEN B IH0 T W IY1 N
BETWEEN B IY0 T W IY1 N
BETWEENS B IH0 T W IY1 N Z
BETWEENS B IY0 T W IY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
between (a) bˈɪtwˈiːn (b i1 t w ii1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
之间[zhī jiān, ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] between; among; inter- #412 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] between; among; space; classifier for time intervals #505 [Add to Longdo]
中间[zhōng jiān, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] between; intermediate; mid; middle #2,095 [Add to Longdo]
零食[líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, ] between-meal nibbles; snacks #9,009 [Add to Longdo]
介于[jiè yú, ㄐㄧㄝˋ ㄩˊ, / ] between; intermediate; to lie between #16,116 [Add to Longdo]
行间[háng jiān, ㄏㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] between rows #59,281 [Add to Longdo]
在﹍之间[zài zhī jiān, ㄗㄞˋ ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] between [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auf freier Streckebetween stations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n, suf) (1) interval; period of time; (2) among; between; inter- #202 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n) (1) 1.818 m (6 shaku); (ctr) (2) counter used to number the gaps between pillars #202 [Add to Longdo]
[mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... #210 [Add to Longdo]
内(P);中[うち, uchi] (n, adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn, adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn, adj-no) (8) (ksb #232 [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (arch) space between two nodes (on bamboo, etc.) #501 [Add to Longdo]
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) #559 [Add to Longdo]
伝;伝手[つて, tsute] (n) intermediary; influence; good offices; connections; someone to trust; go-between; pull #1,400 [Add to Longdo]
動画[どうが, douga] (n, adj-no, vs) (1) animation; motion picture; video; moving picture; (2) in-betweening (in anime); (P) #1,693 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (See 律令制) agency (government department between a ministry and a bureau under the ritsuryo system) #1,758 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]
平均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.) [Add to Longdo]
選言[せんごん, sengon] disjunction (between two sets) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top