ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

realistically

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -realistically-, *realistically*, realistical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Realistically no because you're, you know, you.แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ เพราะว่านาย ก็รู้ นายเป็นตัวนาย For Whom the Bell Tolls (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
realistically

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
realistically

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Realistically \Re`al*is"tic*al*ly\, adv.
   In a realistic manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 realistically
   adv 1: in a realistic manner; "let's look at the situation
       realistically" [ant: {unrealistically}]
   2: in a realistic manner; "the figure was realistically painted"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top