Search result for

ชัก

(92 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชัก-, *ชัก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชักรอกPulley
ชักโครก (n ) flush toilet

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชัก[V] draw, Example: เมื่อเห็นเธอทำท่าไม่ยินยอม คนร้ายก็ชักมีดออกมาเพื่อจะขู่, Thai definition: ดึงออกมา, ดึงขึ้น
ชัก[V] deduct, See also: draw, take a percentage, Syn. หักออก, หัก, Example: นายหน้าขายที่ดินชักค่านายหน้าเอาไว้ร้อยละห้า, Thai definition: หักออกจากจำนวนเต็ม
ชัก[V] draw, See also: pull, tug, drag, haul, Syn. ดึง, ฉุด, ลาก, รั้ง, Example: รถของพวกเราติดหล่มต้องวานชาวบ้านช่วยมาชักลากขึ้นจากหล่ม
ชัก[AUX] rather, See also: somewhat, a bit, gradually, a little, slightly, Syn. ค่อนข้าง, เกือบ, เริ่ม, ออกจะ, Example: คุยกันไปคุยกันมา หล่อนก็ชักทำท่าว่าจะคล้อยตาม
ชัก[V] raise, See also: hoist, fly, Example: ทุกๆ เช้าที่นี่จะต้องมีการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา, Thai definition: ดึงสายเชือกเป็นต้นที่ผูกอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งนั้นเคลื่อนไหวไปตามต้องการเช่นชักว่าว ชักรอก
ชัก[V] cite, See also: display, Syn. ยก, Example: เขาพยายามที่จะชักเหตุผลต่างๆ ยกขึ้นมาอ้างให้เธอเชื่อ, Thai definition: นำเอามาอ้าง, ยกเอามาอ้าง
ชัก[V] convulse, See also: twitch, be cramped, Syn. ชักกระตุก, Example: เด็กที่มีไข้สูงจะชักได้ง่าย, Thai definition: อาการที่กล้ามเนื้อกระตุกอย่างกะทันหันและรุนแรง มักมีอาการมือเท้าเกร็ง
ชักจะ[AUX] getting, See also: beginning to, Syn. เริ่ม, Example: นักเรียนถูกตามใจจนชักจะเหลิง
ชักธง[V] raise the flag, See also: hoist or fly the flag
ชักนำ[V] lead, See also: induce, guide, persuade, draw, Syn. ชักชวน, แนะนำ, Example: เขาชักนำเธอเข้าสู่วงการภาพยนต์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชักก. ดึงสายเชือกเป็นต้นที่ผูกอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งนั้นเคลื่อนไหวไปตามต้องการ เช่น ชักธงขึ้นเสา
ชักดึง, ดึงออกมา, เช่น ชักดาบออกจากฝัก ชักลิ้นชักโต๊ะ
ชักดึงเอามา เช่น ชักผ้าป่า ชักผ้าบังสุกุล
ชักดึงออกแล้วดันเข้า เช่น ชักสูบ
ชักนำเอามาอ้าง, ยกเอามาอ้าง, เช่น ชักตัวอย่าง
ชักเอาออก, หักออก, เช่น ชักค่าอาหาร ชักค่านายหน้า
ชักขยายแนวให้ยาวออกไป เช่น ชักปีกกา ชักกำแพง ชักแนวค่าย
ชักสี เช่น ชักซอ
ชักกระตุก เช่น ชักจ้องหน่อง.
ชักว. ค่อนข้าง, เกือบ, เริ่ม, เช่น ชักโกรธ ชักหิว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
predisposingชักนำให้เกิดโรค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
panderชักพา, ล่อไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atonicชักตัวอ่อน [การแพทย์]
Backwardnessชักแม่น้ำทั้ง5 [การแพทย์]
Clonicชักกระตุก,กระตุก,การกระตุ้นทั้งตัว [การแพทย์]
Convulsions, Hystericชักจากฮีสทีเรีย [การแพทย์]
Convulsions, Hystericชักจากฮีสทีเรีย [การแพทย์]
Convulsions, Tonicชักแบบแข็งเกร็ง [การแพทย์]
Convulsions, Tonicชักแบบแข็งเกร็ง [การแพทย์]
Febrileชักโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากไข้สูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can't wait for you to come home next thanksgivingฉันชักรอให้เธอมาร่วมขอบคุณพระเจ้าครั้งหน้าไม่ไหวแล้วล่ะสิ New Haven Can Wait (2008)
I actually like it here.แต่จริงๆแล้วฉันชักจะชอบที่นี่แล้วล่ะสิ New Haven Can Wait (2008)
Medicine cabinet, bedside table, underwear drawer?ตู้เก็บยา โต๊ะข้างเตียง หรือลิ้นชักกางเกงใน? Chuck in Real Life (2008)
I'm calling it on account of boredom.ชั้นว่ามันชักจะเป็นเรื่องน่าเบื่อแล้ว Chuck in Real Life (2008)
From what you told me, this thing is pretty intenseจากที่ลูกเล่าให้พ่อฟัง เรื่องนี้มันชักจะรุ่นแรงไปแล้ว Chuck in Real Life (2008)
When Chloe and I were little girls, we made a promise... neither of us would get married until we found our soul mates the one person in the whole wide world that we were destined to be with... which is why you can't take a 10-year-old on their word.เราจะไม่แต่งงานจนกว่าจะได้เจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริง Ҩ觧ҹҨ͡Ѻͤԧ... ԢԵôŪѡ Committed (2008)
I took my eyes off Lex until it was too late.ผมถูกชักนำจากเล็กซ์ จนกระทั่งมันสายเกินไป Odyssey (2008)
This shit is getting weirder by the second.เรื่องมันชักแปลกขึ้นทุกทีแล้วน่ะเนี่ย Dead Space: Downfall (2008)
That's a temporal lobe seizure.นั่นมันอาการชักของtemporal lobe นั่นนักสืบเอกชนใช่ไหม Not Cancer (2008)
He was fine, then all of a sudden, he started seizing.ิเขาปกติดีแล้วอยู่ดีๆ\ เค้าก็ชักกระตุก Adverse Events (2008)
Are known for causing seizures.ที่จะทำให้เกิดการชัก Adverse Events (2008)
It doesn't mix well with anticoagulants or anticonvulsives.แต่ยาต้านการแข็งของเลือดกับยากันชัก\ ผสมกันไม่ได้ดีนัก Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise   FR: tirer ; traîner ; hisser
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
ชัก[v.] (chak) EN: deduct ; draw ; take a percentage   
ชัก[v.] (chak) EN: cite ; display   
ชัก[v.] (chak) EN: play   FR: jouer
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little   
ชักกระตุก[v.] (chakkratuk) EN: convulse   
ชักกระบี่สี่ท่า[n.] (chakkrabīsīthā) EN: posture of Thai dance   
ชักกะเย่อ[n.] (chakkayoē) EN: tug-of-war   
ชักกะเย่อ[v.] (chakkayoē) EN: drag   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argue into[PHRV] ชักชวนโดยให้เหตุผล, Syn. coax into, persuade into, reason into
argue out of[PHRV] ชักชวนโดยให้เหตุผลเพื่อ, Syn. coax out of, dissuade from, persuade out of, reason out of, talk out of
bearish[ADJ] งุ่มง่าม, See also: ชักช้า, Syn. clumsy
behindhand[ADJ] ชักช้า, See also: ล้าหลัง, Syn. behind
brainwash[VT] ล้างสมอง, See also: ชักจูงให้เชื่อตามที่พูด, Syn. proselytize
break out[PHRV] ชัก (บางสิ่งเช่น ชักธง), See also: ไม่พับ, เปิดใช้ (บางสิ่ง)
cajole[VT] โน้มน้าว, See also: ชักชวน, Syn. coax, wheedle, sweet-talk
cajole[VI] โน้มน้าว, See also: ชักชวน, Syn. coax, wheedle, sweet-talk
carry[VT] ชักนำทางความรู้สึก
convince[VT] โน้มน้าว, See also: ชักจูง, Syn. persuade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
acetone(แอส' ซิโทน) chem. ของเหลวระเหยและติดไฟ ใช้ในการทำสีและยาชักเงา (CH3) 2CO
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
antiepiliptic(แอนทิเอพพิเลพ' ทิค) n. ยาต้านอาการชักโรคลมบ้าหมู
atropine(เอ'โทรฟิน) n. แอลกาลอยด์พิษจากต้น belladonna ใช้ลดอาการชักเกรง ลดการคัดหลั่งทำให้รูม่านตาขยาย a poisonous alkaloid
behindhandadv.,adj. ชักช้า,ค้างชำระหนี้
bring(บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้)
buntlinen. เชื่อชักใบเรือ
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest

English-Thai: Nontri Dictionary
apoplexy(n) โรคลมชัก
behindhand(adv) ล้าหลัง,ล้า,ชักช้า
betimes(adv) ก่อนกำหนด,แต่เช้า,ไม่ชักช้า
conduct(vt) ดำเนิน,ชักนำ,ชี้นำ,ปฏิบัติ,เป็นสื่อ
convulse(vt) สั่น,ทำให้ชัก,สั่นสะเทือน
convulsion(n) อาการชัก,อาการสั่น,อาการหดเกร็ง,อาการบิดเบี้ยว
convulsive(adj) เกี่ยวกับการหดเกร็ง,เกี่ยวกับการชักกระตุก
deduct(vt) อนุมาน,หักออก,ชักออก
delay(vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน
dilatory(adj) ชักช้า,เฉื่อย,รีรอ,ผัดวันประกันพรุ่ง,ถ่วงเวลา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exhortation (n) ชักชวน นำไปสู่
See also: S. persuade,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
食い逃げ[くいにげ, kuinige] (n vt) ชักดาบ,กินแล้วหนี,กินแล้วชิ่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
揚げる[あげる, ageru] Thai: ชักขึ้น English: to lift
挙げる[あげる, ageru] Thai: ชักว่าว English: to fly
操る[あやつる, ayatsuru] Thai: ชักใย

German-Thai: Longdo Dictionary
Schublade(n) |die, pl. Schubladen| ลิ้นชัก
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ
Tauziehen(n) |das| เกมชักเย่อ
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top