ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龍-, *龍*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[龍, lóng, ㄌㄨㄥˊ] dragon; symbol of the emperor
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictographic] A dragon facing left and bending downwards,  Rank: 6,441
[龔, gōng, ㄍㄨㄥ] to give, to present; reverential
Radical: Decomposition: 龍 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon,  Rank: 9,018
[龐, páng, ㄆㄤˊ] disorderly, messy; huge, big
Radical: Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  龍 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] A dragon 龍 inside a house 广
[龕, kān, ㄎㄢ] niche, shrine
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  龍 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] dragon; imperial; surname Long, #1,054 [Add to Longdo]
龙头[lóng tóu, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet; water tap, #4,595 [Add to Longdo]
龙年[lóng nián, ㄌㄨㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, / ] Year of the Dragon (e.g. 2000), #4,998 [Add to Longdo]
黑龙江[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river, #7,495 [Add to Longdo]
沙龙[shā lóng, ㄕㄚ ㄌㄨㄥˊ, / ] salon, #8,249 [Add to Longdo]
黑龙江省[Hēi lóng jiāng shěng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄕㄥˇ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨, #9,475 [Add to Longdo]
成龙[Chéng Lóng, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Jackie Chan (1954-), kungfu film and cantopop star, #11,736 [Add to Longdo]
恐龙[kǒng lóng, ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dinosaur, #11,940 [Add to Longdo]
龙门[Lóng mén, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] (N) Longmen (place in Guangdong), #12,019 [Add to Longdo]
小龙[xiǎo lóng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dragons, #16,755 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
神;竜神[りゅうじん, ryuujin] (n) dragon god; dragon king [Add to Longdo]
須糖[りゅうのひげ, ryuunohige] (n) (See 竜の髭) Chinese pastry, similar to baklava (thin pastry threads outside, filling inside) [Add to Longdo]
天に登る;りゅう天に登る[りゅうてんにのぼる, ryuutenninoboru] (exp) rise of the dragon (bringing rain around the time of the spring equinox) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Japanese parliament today officially elected Ryoutarou Hashimoto as the country's 52nd prime minister.日本の国会は、第52第首相に橋本太郎氏を正式に選出した。
A dragon is a creature of fancy.は空想の動物だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, Nibelungen, you are fair game![CN] 現在起,我跟尼伯根人奉陪到底! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
THE NIBELUNGEN[CN] 【尼伯根】 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Yellow Dragon Circus, in London for one day.[JA] 黄サーカスの ロンドン公演 The Blind Banker (2010)
It does kinda look like a dragon though doesn't it?[JA] まあ いくらかに 見えない事もないけど The Forbidden Kingdom (2008)
Thea von Harbou's script for the film Die Nibelungen, with 24 images from the production, is published by Drei Masken Verlag, Munich.[CN] 蒂婭·馮·哈布根據電影《尼伯根》 而創作的二十四格畫冊《尼伯根》... 由慕尼黑的「三面具出版社」出版 [蒂婭·馮·哈布正是弗裏茨·朗的妻子] Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
The dragon lady represents the dualities of my inner warrior.[JA] このに乗る女性は 表現してるんだ 僕の内なる戦士を First Blood (2010)
Kincho and the raccoons ruined his deal with Ryutaro.[JA] KINCHOとアライグマ 太郎との彼の契約を台無しにした。 Pom Poko (1994)
"Dragon den, black...[JA] " 隠れ家 黒・・・" The Blind Banker (2010)
It was the day of the summer solstice, and the Nibelungen arrived at Attila's court.[CN] 在夏至的前一天,尼伯根人抵達了匈奴王的宮殿 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Yellow Dragon cigarettes. The Colonel won't even smoke them himself.[JA] 黄色い印のタバコです 大佐は自分でも吸わなかった Assembly (2007)
Speak, ye Nibelungen, will you buy your lives with Hagen Tronje's head? ![CN] 尼伯根的人們,你們願意用哈根·特洛涅的人頭換自己的一條命嗎? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
The Nibelungen's Distress.[CN] 【尼伯根的危難】 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top