Search result for

ระยับ

(35 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระยับ-, *ระยับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยับ[ADJ] shine, See also: glitter, twinkle, sparkle, brilliant, Syn. แพรวพราว, พราวแพรว, ระยิบ, ระยิบระยับ, Example: ตาของเขาเป็นประกายวับๆ ราวดวงดาวระยับในคืนเดือนมืด, Thai definition: ลักษณะที่มีประกายขึ้นมาแล้วหายไปสลับกัน
ระยับ[V] sparkle, See also: twinkle, glitter, Syn. แพรวพราว, พราวแพรว, ระยิบ, ระยิบระยับ, Example: พอตะวันยอแสงดวงดาวก็เริ่มระยับ, Thai definition: มีประกายขึ้นมาแล้วหายไปสลับกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระยับว. พราวแพรว, วับวาบ, (ใช้แก่แสงหรือรัศมี) เช่น ผ้ามันระยับ, นิยมใช้เข้าคู่กับคำ ระยิบ เป็น ระยิบระยับ เช่น ดาวส่องแสงระยิบระยับ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And my hair might not sparkle when it catches the light...และผมของฉันก็ไม่ได้สลวยสวยเก๋ระยิบระยับเวลาต้องแสงไฟ New Haven Can Wait (2008)
Twinkle, Twinkle, little starดาวน้อยส่องประกายระยิบระยับ Dead Space: Downfall (2008)
Twinkle, twinkle little starดาวน้อยส่องประกายระยิบระยับ Dead Space: Downfall (2008)
Twinkle, twinkle little starดาวน้อยส่องประกายระยับ Dead Space: Downfall (2008)
My, that's a lovely necklace.พระเจ้า! สร้อยคอสวยจังเลยนะคะ, ระยิบระยับจริงๆ Marley & Me (2008)
Everything glittered and was golden.ทุกอย่างแวววาวสีทองระยิบระยับ Frost/Nixon (2008)
The days seem no more than a pale reflection of nights that turn the city into a starry sky.กลางวันเป็นแค่เศษเสี้ยวของ แสงสะท้อนในยามค่ำคืนเท่านั้น ซึ่งเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้เป็น ท้องฟ้าที่มีดาวระยิบระยับ Home (2009)
These are no mere twinkling diamonds for lovely maidens to wish upon.มันไม่ใช่แค่ส่องแสงระยิบระยับ ที่เหล่าสาวเผ้าถวิลหา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
There were quite a few of them that were kind of low, and they were, like, flickeringมันมีบางลำของพวกมันที่อยู่ต่ำหน่อย และพวกมันก็เป็นแบบระยิบระยับ The Fourth Kind (2009)
Colorful and glitteringสีสันแ ละแ สงระยิบระยับ Episode #1.9 (2009)
It glitters in the dark.ก็มันระยิบระยับในที่มืดๆไง Dogtooth (2009)
You said that the headband sparkled. It was a Lie.คุณบอกว่าที่คาดผมนั่น มันจะระยิบระยับ โกหกอ่ะ Dogtooth (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aventurine(อะเวน'ทิวริน) n. สะเก็ดแก้วสีทอง (ใช้ในการประดับ) , หินแร่งที่มีสะเก็ดระยิบระยับของ mica hematite., Syn. aventurin, goldstone
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
glint(กลินทฺ) n. แสงวาบ,แสงระยิบระยับ,จำนวนเล็กน้อย,การปรากฎขึ้นแวบหนึ่ง, Syn. gleam,sparkle
glist(กลิสท') n. แสงแวววัย,แสงระยิบระยับ,การสะท้อนแสง.
glisten(กลิส'เซิน) vi. ระยิบระยับ,ส่องแสงแวววับ,สะท้อนแสง., See also: glistenly adv.
glister(กลิส'เทอะ) vi. ส่องแสงแวววับ,ระยิบระยับ., See also: glisteringly adv., Syn. glitter
glitter(กลิท'เทอะ) n.,vi. (สะท้อน,ส่อง) แสงแวววับ,แสงระยิบระยับ,สิ่งที่เปล่งแสงแวววับ., See also: glitteringly adv. glittery adj., Syn. gleam,glint
lambency(แลม'เบินซี) n. ความแวววาบของแสงหรือเปลวไฟหรือดวงตา,สิ่งที่แวววับ,ความระยิบระยับ,สิ่งที่ระยิบระยับ
lambent(แลม'เบินทฺ) adj. แวววาบ,ระยิบระยับ,หลักแหลม,เปล่งแสงสว่างอย่างนิ่มนวล, Syn. brilliant,radiant
lustrous(ลัส'ทรัส) adj. เป็นมันเงา,เป็นมันระยับ,แวววาว,รุ่งโรจน์,ดีเลิศ,วิเศษ., See also: lustrousness n. ดูlustrous, Syn. luminous

English-Thai: Nontri Dictionary
glisten(n) แสงระยิบ,แสงวับ,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
glitter(n) แสงประกาย,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
lambent(adj) ผ่านๆไป,แลบ,เรืองแสง,แวววาว,ระยิบระยับ
scintillate(vi) ส่องแสงระยิบระยับ,เป็นประกาย,ส่องแสงแวววาว
scintillation(n) แสงแวววาว,ประกาย,แสงระยิบระยับ
shimmer(n) แสงระยิบระยับ,แสงแวววาว
shimmer(vi) ส่งแสงระยิบระยับ,ส่องแสงแวววาว
shine(vi) ส่องแสงระยิบระยับ,เป็นมันวาว,โชติช่วง,สุกใส
shining(adj) แวววาว,ส่องแสง,โชติช่วง,เปล่งเปลั่ง,ระยิบระยับ
shiny(adj) เป็นมันวาว,สุกใส,สว่างไสว,ระยิบระยับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top