Search result for

*trick*

(513 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: trick, -trick-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tricky狡猾

English-Thai: Longdo Dictionary
hat trick(n ) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trick[SL] ลูกค้าขายบริการทางเพศ
trick[N] เล่ห์เหลี่ยม, See also: เพทุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล
trick[N] การเล่นตลก
trick[N] วิธีพลิกแพลง, See also: เทคนิคพิเศษ
trick[N] มายากล, See also: กล, การเล่นกล
trick[VI] ใช้เล่ห์เหลี่ยม, See also: เล่นแง่
strick[N] เส้นใย, See also: เศษไหม, Syn. fiber
tricky[ADJ] มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: หลอกลวง
tricky[ADJ] ยาก
tricky[ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, กลิ้งกลอก
tricky[ADJ] หลอกลวง
trickle[VI] ไหลเป็นหยด
trickle[VT] ทำให้ไหลเป็นหยด
trickle[VI] เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ
trickle[N] การเคลื่อนอย่างช้าๆ
trickle[N] กระแสน้ำไหลเอื่อยๆ
stricken[VT] กริยาช่อง 3 ของ strick
stricken[ADJ] ได้รับความเดือดร้อน, See also: เป็นทุกข์, ได้รับผลกระทบ, Syn. affected, desolate, heartsick
stricken[ADJ] เป็นโรค, See also: เจ็บป่วย, Syn. ill, sick
stricken[ADJ] บาดเจ็บ, Syn. harmed, injured, wounded
strickle[N] ไม้ปาด, See also: เครื่องปาด
strickle[N] เครื่องลับเคียวเกี่ยวข้าว
strickle[VT] ปาด
trickery[N] กลอุบาย, See also: กลโกง
trickery[N] การใช้กลอุบาย
trickily[ADV] อย่างมีเล่ห์เหลี่ยม, See also: อย่างหลอกลวง
trickster[N] การหลอกลวง, See also: การฉ้อฉล, การฉ้อโกง
trickiness[N] การหลอกลวง, See also: การต้มตุ๋น
undertrick[N] อุบายที่ไร้ผล
do the trick[IDM] ทำสิ่งที่ต้องทำได้ (คำไม่เป็นทางการ)
do the trick[SL] ประสบผลสำเร็จ, See also: บรรลุผล, สำเร็จ
bag of tricks[IDM] วิธีการต่างๆ นาๆ (คำไม่เป็นทางการ)
stricken with[PHRV] ติดใจ, Syn. strike with
grief-stricken[ADJ] หดหู่ใจ, See also: เสียใจ, สลดใจ, เศร้าโศก, Syn. sad
heart-stricken[ADJ] เศร้าโศก, See also: เสียใจ, ช้ำใจ, Syn. dismay, grief, remorse
panic-stricken[ADJ] ตกใจกลัว, Syn. frightened, hysterical, Ant. calm, serene
horror-stricken[ADJ] ซึ่งตกตะลึง, See also: ซึ่งตกอกตกใจ, อกสั่นขวัญแขวน, Syn. horror-struck
play a trick on[IDM] หลอกเล่น, See also: หยอกเล่น
poverty-stricken[ADJ] ยากจน, See also: ขัดสนมาก, Syn. insolvent, indigent, broke, Ant. solvent
conscience-stricken[ADJ] ที่รู้สึกผิด, Syn. guilt-ridden, remorseful
Saint Patrick's Day[N] วันระลึกถึงนักบุญ Patrick
tricks of the trade[SL] ความเชี่ยวชาญ, See also: ความสามารถพิเศษ
whole bag of tricks[SL] ทุกโอกาส, See also: ทุกเมื่อ
use every trick in the book[IDM] ใช้ทุกวิถีทาง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาทุกทาง, ทำทุกอย่าง
kick all the tricks of the trade[IDM] รอบรู้ในสิ่งที่จะทำ, See also: เชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grief-stricken(กรีฟ'สทริคเคิน) adj. เสียใจ,สลดใจ,เศร้าโศก, Syn. heart-sick,desolate
heartstricken(ฮาร์ท'สทริคเคิน) adj. เศร้าโศก,เสียใจ,ช้ำใจ., Syn. heartstruck., Syn. appalled
panic-strickenadj. ตกใจกลัว
poverty-strickenadj. ยากจน,ขัดสนมาก, Syn. extremely poor
saint patrick's dayn. วันที่17มีนาคมเป็นวันระลึกถึงนักบุญ. St. Patrick ของไอร์แลนด์
stricken(สทริค'เคิน) adj. กริยาช่อง 2 ของ strike,ได้รับความเดือดร้อน,เป็นโรค,เสียใจ,ถูกตี,ถูกต่อย,ได้รับผลกระทบ,บาดเจ็บ, Syn. hurt,crippled,impaired
terror-stricken(เท'เรอะสทริค'เคิน) adj. หวาดกลัว,อกสั่นขวัญหาย
trick(ทริค) n.,adj.,vt.,vi. (ใช้) อุบาย,กลอุบาย,เล่ห์เหลี่ยม,ภาพหลอน,วิธีพลิกแพลง,นิสัยแปลก ๆ ,เคล็ดลับ,การเล่นกล,เด็ก,เด็กผู้หญิง,ไพ่กองหนึ่ง -Phr. (do (turn) the trick ได้ผล), See also: tricker n. trickingly adv., Syn. decepti
trickery(ทริค'เคอะรี) n. การใช้กลอุบาย,การใช้กลเม็ด,การใช้เล่ห์เพทุบาย,การใช้เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,กลอุบาย,กลเม็ด
trickle(ทริค'เคิล) vi.,vt. (ทำให้) หยด,ไหลเป็นหยด,ไหลเล็กน้อย,ริน,ซึม,เคลื่อนอย่างช้า,ไปหรือมาอย่างช้า ๆ n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,ของเหลวที่ไหลช้า ๆ ,ปริมาณเล็กน้อยที่ไปหรือมาอย่างช้า ๆ, See also: tricklingly adv., Syn. dribble,drop
trickster(ทริค'สเทอะ) n. ผู้โกง,ผู้หลอกต้ม,ผู้เล่นกล,ผู้แกล้งคนอื่น, See also: trickstering n., Syn. deceiver,cheat,fraud
tricksy(ทริค'ซี) adj. ขี้เล่น,ซน,ชอบสนุก,กลับกลอก,ควบคุมยาก,เก๋,แต่งตัวสวยงาม
tricky(ทริค'คี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,มีเล่ห์เพทุบาย,หลอกลวง,เล่นลูกไม้,จัดการยาก,ไม่แน่นอน., See also: trickily adv. trickiness n.
wonder-stricken(วัน'เดอะสทริคเคิน) adj. พิศวง,งงงัน,งงงวย,ตะลึงงัน, Syn. wonderstruck

English-Thai: Nontri Dictionary
PANIC-panic-stricken(adj) ตื่นตกใจ,ขวัญหนีดีฝ่อ,แตกตื่น,ตกใจกลัว
POVERTY-poverty-stricken(adj) ยากจน,เข็ญใจ,ขัดสน,อัตคัด,ยากไร้
stricken(vt) pp ของ strike
trick(n) เล่ห์กระเท่ห์,นิสัย,กลเม็ด,การตบตา
trick(vt) โกง,หลอกลวง,ออกอุบาย,ตบตา,พลิกแพลง
trickery(n) การโกง,การหลอกลวง,การมีเล่ห์เหลี่ยม
trickle(n) การหยด,การไหลกระเซ็น
trickle(vi) หยด,ไหลริน,รั่ว,ซึม
trickster(n) คนหลอกลวง,คนโกง,คนเล่นกล
tricky(adj) หลอกลวง,เล่นซน,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confidence game; confidence trickการใช้อุบายหลอกลวง (เพื่อเอาทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidence trick; confidence gameการใช้อุบายหลอกลวง (เพื่อเอาทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kennedy, Joseph Patrick, 1868-1969เคนเนดี้, โจเซพ แพทริค, ค.ศ.1888-1969 [TU Subject Heading]
Magic tricksวิทยากล [TU Subject Heading]
Trickling Filter โปรยกรอง (ระบบ)
เครื่องกรองประกอบด้วยชั้นตัวกลาง เช่น ก้อนหินหรือพลาสติก สำหรับให้จุลินทรีย์ยึดเกาะอาศัย น้ำเสียจะถูกโปรยกระจายเป็นหยด ผ่านตัวกลางนี้ บีโอดีจะถูกจำกัดไปโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติดกับตัวกลาง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hattrick (vi ) สามลูก
trick (vi slang ) ขายตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Trickster.Changing Channels (2009)
- Yes.Selbst gestrickt? The Captain's Paradise (1953)
Tricks?Tricks? Hush...Hush, Sweet Charlotte (1964)
I see.Netter TrickThe Assassin (1986)
-Trick?Trick12:01 (1993)
Gotcha!Ausgetrickst! Apollo 13 (1995)
Trick!Ein TrickWoooo! (2008)
Patrick.PatrickAll That Glitters (2011)
- Patrick.- PatrickCharlie and the Hot Latina (2014)
Chase would put him under at the house, we'd take him to the hospital, open him up, do our thing, then slip him back into his room for the post-op without him ever finding out that we tricked him.เชสจะทำให้เขาแย่ลงที่บ้าน เราก็เอาเขาไปโรงพยาบาล เปิดท้องเขา แล้วทำหน้าที่เรา The Itch (2008)
Until he catches a post-surgical infection in his dirty apartment and finds out we tricked him and winds up owning the hospital.จนกระทั่งเขาได้รับเชื้อและมีการติดเชื้อหลังการผ่าตัด ในห้องที่สกปรกของเขา และพบว่าเรามีลูกเล่นกับเขา และมันจะเปิดเผยตัวเอง โรงพยาบาล The Itch (2008)
Well, then one of us wasn't paying attention because i thought that surgery thing was just a trick.เพราะฉนั้นหนึ่งในพวกเรา ต้องไม่ทำตัวดูว่าใส่ใจจนเกินไป เพราะฉันคิดว่าการผ่าตัด เป็นแค่กลอุบายแบบหนึ่ง The Itch (2008)
It's tricky. An arrhythmia can come and go.มันเป็นกล ลวงภาวะหัวใจเต้นผิดปกติจะเป็นๆหายๆ Emancipation (2008)
That's the tricky part.นั่นเป็นส่วนหนึ่งของกลลวง Pilot (2008)
Your tricks prove nothing.มันไม่ได้พิสูจน์อะไรทั้งนั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
- But it's a good trick.- แต่มันก็ได้ผลนี่ Destroy Malevolence (2008)
- Time for some clever tricks, Anakin.-ได้เวลาสำหรับแผนเด็ดของเจ้าแล้ว อนาคิน Destroy Malevolence (2008)
You keep telling me it's not for playing tricks.ลุงเองก็รู้ว่ามันไม่ได้มีไว้เล่นกล The Mark of Nimueh (2008)
It was more of a trick than actual magic.มันเหมือนเป็นกล มากกว่าจะเป็นเวทย์มนต์ Lancelot (2008)
Look, Patrick, you're outvoted.ฟังนะ Patrick คุณเป็นเสียงฝ่ายน้อย Episode #1.5 (2008)
I mean, Patrick, none of that matters anymore.ฉันหมายถึงว่า patrick เรื่องที่ผ่านมามันไม่มีความหมายแล้ว Episode #1.5 (2008)
Look, we need to be realistic, Patrick.ฟังนะ patrick เราจะต้องมองจากความเป็นจริงซ Episode #1.5 (2008)
- Patrick. - Get away. Get away.patick หลบไปซิวะ หลบ Episode #1.5 (2008)
- Get away. - Don't make me do this, Patrick.หลบไปเลย อย่าบังคับให้ฉันทำนะ patrick Episode #1.5 (2008)
Patrick, please don't force me to do this.patick ขอร้องล่ะ อย่าบังคับฉัน Episode #1.5 (2008)
Patrick!PatrickEpisode #1.5 (2008)
(Patrick) You're going to need a recount.ไม่ล่ะ พวกแกต้องลงคะแนนกันไหม่ Episode #1.5 (2008)
- Patrick! - Joplin, get her peashooter.Joplin เอาไอ้ปืนขี้เป็ดจากมัน Episode #1.5 (2008)
- (Patrick) Fucking step back. - What the fuck are you playing at?ถอยไป จะเล่นไรว่ะ Episode #1.5 (2008)
You're still up to the magic tricks. I thought I told you we didn't want your kind round here.ข้าว่าข้าเคยบอกเจ้าแล้วนิว่า อย่าใช้เวทมนตร์แถวนี้ The Moment of Truth (2008)
Your childish tricks are useless against me, Merlin.เจ้าอ่อนหัด แค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอก เมอลิน Le Morte d'Arthur (2008)
And Claire has one more trick up her sleeve.และ แคลร์ยังมีอะไร เก็บงำไว้อยู่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
That's a nifty little trick you've got there.เป็นมุขใหม่ๆ ที่คุณจะได้พบที่นั่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But now our trademark has disappeared in a ball of fire like a cheap magic trick!ตอนนี้ ปาฏิหารย์ของพวกเรากลับหายวับไปกับตา Babylon A.D. (2008)
You tricked me!เธอหลอกฉัน The Secret of Moonacre (2008)
You're not tricking me, right?แกไม่ได้หลอกฉัน ใช่ไหม? My Sassy Girl (2008)
But the monkeys, they do some tricks there.แต่พวกฝูงลิงที่นั่น มันแสดงเก่งนะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's a trickมันเป็นกล Outlander (2008)
How about a magic trick?คงเป็นเพราะฉันเล่นกลเก่งมั๊ง The Dark Knight (2008)
"Patrick Harvey."แพททริค ฮาวี่ The Dark Knight (2008)
Patrick Harris.แพททริค แฮร์ริส Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Neil Patrick Harris.นีล แพททริค แฮร์ริส Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I love you too, Mr. Patrick Harris.ผมก็รักคุณ คุณแพททริค แฮร์ริส Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
And Neil Patrick Harris isn't around to see it, man.แล้วนีล แพททริค แฮร์ริส ก็ไม่ได้อยู่มองเห็นมัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
So a little ice and massage should do the trick. You'll be fine.เอาแค่น้ำแข็งโปะแล้วก็นวดให้ถูกวิธี คุณก็จะดีเอง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
No, I wish Neil Patrick Harris were still alive, that guy fucking loves him.ไม่ ฉันหวังให้นีล แพททริค แฮร์ริส ยังมีชีวิตอยู่ ไอ้หมอนั่นโคตรชอบเขา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
For nine could thwart this evil trick With just some quick arithmeticเพื่อที่เก้าจะทำลายเล่ห์เหลี่ยมปีศาจร้าย ด้วยเพียงเลขคณิตอย่างเร็ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The old electricity trick?ผลักฉันชนสายไฟ แผนนายใช้ได้นี่ Jumper (2008)
- I'm tired of doing stupid tricks for you.-เอ่อ เปล่า -หนูเบื่อเล่นกลตลกๆ กับคุณแล้วนะ Inkheart (2008)
- It's a trick!เสียที! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trickAll those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.
trickAre you going to play tricks on me again, you naughty boy?
trickAs he played a dirty trick on me, I'll get even with him.
trickA trickle of blood ran down his neck.
trickCrutches are pretty tricky ... "Excuse me, stretcher coming through!"
trickDon't fall for his old tricks.
trickEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
trickGeorge was tricked into buying the land.
trickHaving this meeting isn't going to do the trick is it?
trickHe got money from the old woman by a trick.
trickHe got the money by a trick.
trickHe got the money from her by a trick.
trickHe has a trick of sucking his pencil.
trickHe is clever but tricky.
trickHe knows many amusing magic tricks.
trickHe performed the trick with ease.
trickHe played a trick on his friend.
trickHe taught his dog some clever tricks.
trickHe thought maybe this was a trick.
trickHe wasn't perhaps playing practical trick on us.
trickHis utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.
trickI don't quite follow but it looks like it will prove tricky.. Ergh.
trickI felt the sweat trickle down my brow.
trickIf you say "I was tricked," well that's certainly so but there's no mistaking that you were the one who signed up on a "sweet deal".
trickI like to perform magic tricks for kids, but they sometimes fall flat.
trickI'm all out of tricks.
trickI thought my eyes were playing tricks on me.
trickIt is no use trying to play a trick on me.
trickI trained the dog to do tricks.
trickIt's a good idea to stop using direct-links to files. Use a trick like starting the URL with double-width h t t p or something.
trickIt's just a trick of the wind.
trickI was aware of the trick in this magic.
trickI was not aware of the trick.
trickI would play tricks on my brother.
trickJack played a dirty trick on me.
trickJohn claimed that the dishonest salesman had tricked him into buying a useless piece of machinery.
trickLove begins playing his old tricks every spring.
trickMike played a bad trick on his brother.
trickMonkeys can learn a lot of tricks.
trickMy cousin is good at doing magic tricks.
trickNone of your tricks.
trickOperation of this computer is tricky.
trickShe performed this trick with ease.
trickShe played a trick on my sister.
trickShe was tricked up in jewels.
trickShe would often play tricks on me.
trickSometimes the boys would play a trick on their teacher.
trickStop playing tricks on your brother.
trickTeach an old dog new tricks.
trickTears trickled down her cheeks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้เท่าทัน[V] see through someone's trick, See also: know someone's trick, Syn. รู้ทัน, Example: วิชากฎหมายสอนให้คนเราฉลาด รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคนทุจริตมิจฉาชีพทั้งหลาย, Thai definition: รู้เท่าและรู้ทัน
กลเม็ดเด็ดพราย[N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
เขี้ยวลากดิน[V] be tricky, See also: be cunning, be wily, be sly, Example: ประสบการณ์ทางการเมืองเขายังไม่เจนจัด เขี้ยวลากดินไม่เท่าบรรดาลุงๆ น้าๆ ทั้งหลาย, Thai definition: มีเล่ห์เหลี่ยมมาก, มีประสบการณ์มาก (มักใช้ในทางไม่ดี), Notes: (ปาก)
เขี้ยวลากดิน[ADJ] tricky, See also: cunning, wily, sly, crafty, Example: คนที่ยิ้มจนแก้มฉีก หมอไม่รับเย็บคือพวกนายทุนเขี้ยวลากดิน, Thai definition: เกี่ยวกับการมีเล่ห์เหลี่ยมมาก, เกี่ยวกับการมีประสบการณ์มาก (มักใช้ในทางไม่ดี), Notes: (ปาก)
คนหากิน[N] deceiver, See also: tricky person, swindler, Example: คนหากินพวกนี้จะหากินกับคนบ้านนอกที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด ยังไม่รู้ประสีประสา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเงินด้วยการหลอกลวง
นักต้ม[N] swindler, See also: cheat, tricker, imposter, fraud, Syn. นักต้มตุ๋น, Example: อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวาง ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายของนักก่อกวน นักต้ม และอาชญากร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หากินในทางหลอกลวงผู้อื่น, Notes: (ปาก)
ปล่อยทีเด็ด[V] demonstrate a trick, Syn. ปล่อยหมัดเด็ด, Example: ฝ่ายค้านปล่อยทีเด็ดโดยยกประเด็นการทุจริตของรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปราย, Thai definition: แสดงสิ่งสุดยอดหรือความสามารถพิเศษออกไป
ตกเขียว[V] deceive (to be a prostitute), See also: trick, delude, Example: คุณนายนั่นมาตกเขียวที่หมู่บ้านของเราอีกแล้ว, Thai definition: ล่อลวงผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, Notes: (สแลง)
แพรวพราว[ADV] full of wiles, See also: full of tricks, Example: ผู้ชายคนนี้มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว เธอจะตามเขาทันหรือเปล่า, Thai definition: ทีมีเล่ห์เหลี่ยมหรือมีลูกเล่นไม่ธรรมดา
ไม่มีหัว[V] have no tricks of, See also: be not skillful, not understand, Syn. ไร้หัว, โง่, เขลา, โง่เขลา, Example: ฉันไม่มีหัวในทางค้าขายเหมือนสามี ที่คิดอะไรเป็นธุรกิจไปหมด, Thai definition: ปราศจากความรู้ความชำนาญ, ไม่เข้าใจ
มายา[N] trickery, See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles, Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
ย้อย[V] drop, See also: trickle down, drip, stream down, Syn. ไหล, Example: เลือดยังไหลอาบใบหน้าย้อยเป็นสายลงมา, Thai definition: ไหลเป็นทางยืดลงมา
ระทดระทวย[V] be in sorrow, See also: sadden, be sorrow-stricken, be sad, be oppressed, mourn, Example: เมื่อได้ฟังเรื่องราวอันชวนให้อ่อนใจ ตัวเองก็พลอยระทดระทวยและหดหู่ไปกับเขาด้วย, Thai definition: เหนื่อยอ่อนอย่างหมดแรงหรือหมดกำลังใจ
รู้ชั้นเชิง[V] know tactic, See also: know artifice, know trick, know tact, Syn. รู้เชิงชั้น, รู้ท่าที, Example: นักมวยทั้งคู่ต่างรู้ชั้นเชิงของกันและกัน, Thai definition: รู้แนวทางของกันและกัน
รู้ทันเหตุการณ์[V] penetrate, See also: see through a trick, grasp, comprehend, suss out, work out, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้
ล่อ[V] delude, See also: entice, hoodwink, deceive, beguile, trick, dupe, Syn. ล่อหลอก, หลอกล่อ, Example: เรื่องแนนซี่นี้เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำ, Thai definition: ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ
ล่อลวง[V] deceive, See also: mislead, hoodwink, trick, con, delude, swindle, Syn. ลวงล่อ, Example: มิจฉาชีพล่อลวงสาวชนบทไปขาย, Thai definition: ใช้อุบายทุจริตให้หลงเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จ
ลูกไม้[N] trick, See also: trickery, finesse, stratagem, wile, ruse, artifice, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลอุบาย, อุบาย, Example: เขามีลูกไม้แพรวพราวในการทำธุรกิจ เขาจึงชนะคู่แข่งเสมอมา, Thai definition: เล่ห์เหลี่ยม หรืออุบายที่ใช้หลอกลวงผู้อื่น
เล่ห์กระเท่[N] trick, See also: artifice, stratagem, ruse, subterfuge, ploy, Syn. เล่ห์, เล่ห์กล, กลอุบาย, อุบาย, Example: คนบางคนชอบใช้เล่ห์กระเท่เอาชนะผู้อื่นแทนที่จะใช้ความสามารถของตัวเอง, Thai definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิดหรือเข้าใจผิด
เหลี่ยมจัด[ADJ] tricky, See also: crafty, cunning, artful, deceitful, sly, wily, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: เพราะความเป็นคนเหลี่ยมจัดในวงสังคม จึงยากนักที่ใครจะคบหาเขาได้อย่างสนิทใจ, Thai definition: มีเล่ห์มาก
เภทุบาย[N] trick, See also: craft, plot, artifice, wiles, stratagem, Syn. อุบาย, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาใช้เภทุบายต่างๆ เพื่อจะซื้อกิจการของคุณ, Thai definition: อุบายที่ทำให้ผู้อื่นแตกกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นักต้มตุ๋น[N] swindler, See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark, Syn. มิจฉาชีพ, นักต้ม, Example: นักต้มตุ๋นพวกหนึ่งโกงเอาเงินเขาไปพันบาท, Thai definition: ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทอง
ตามทัน[V] see through a trick, See also: penetrate, Example: เธอจะตามทันคนร้อยเล่ห์อย่างเขาไปได้อีกนานแค่ไหน, Thai definition: รู้เท่าเทียมกับผู้อื่น
ขี้โกง[ADJ] tricky, See also: crafty, Syn. เจ้าเล่ห์, เหลี่ยมจัด, ขี้ฉ้อ, Example: สังคมจะเลวร้ายถ้าบ้านเมืองเต็มไปด้วยคนขี้โกง
กลมารยา[N] trick, See also: artifice, stratagem, deception, wile, ruse, Syn. มารยา, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เธอใช้กลมารยาทุกอย่างเพื่อยั่วยวนเขา, Thai definition: เล่ห์เหลี่ยมมารยา
ร้อยเล่ห์[ADJ] tricky, See also: sly, crafty, wily, cunning, artful, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: ถ้าใครเชื่อคนนิสัยร้อยเล่ห์อย่างคุณ ก็ต้องเสียใจไปจนตาย, Thai definition: มีเล่ห์เหลี่ยมมาก
เย้าแหย่[V] tease, See also: banter, pull one's leg, goad, joke, trick, kid, Syn. กระเซ้า, แหย่เย้า, Example: พี่รงค์ชอบที่จะเย้าแหย่กับเพื่อนนักเรียน, Thai definition: แกล้งทำให้โกรธหรืออายเพื่อความสนุก
ยากจน[V] be poor, See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent, Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจนข้นแค้น, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: แม้ชาวชนบทบางคนจะยากจนก็ยังมีจิตใจเอื้อเฟื้อ โดยเฉพาะการตักบาตรทำบุญทำทานแก่ศาสนา
ยากไร้[ADJ] poor, See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent, Syn. ยากจน, ขัดสน, ยากจนข้นแค้น, อัตคัด, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไม่ได้ทำให้รายได้กระจายตกไปถึงชนชั้นคนยากไร้เลย
ยากไร้[V] be poor, See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent, Syn. ยากจน, ขัดสน, ยากจนข้นแค้น, อัตคัด, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: เธอคอยให้กำลังใจในยามที่ต้องประสบความไม่แน่นอน ยากไร้ หรือผิดหวังในชีวิต
ยากจน[ADJ] poor, See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent, Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจนข้นแค้น, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: คนไทยในชนบทในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
เคล็ด[N] technique, See also: knack, trick, Syn. เทคนิค, เคล็ดลับ, กลยุทธ์, Example: วิศวกรรู้เคล็ดในการควบคุมเครื่องจักรแบบใหม่, Count unit: ข้อ, Thai definition: วิธีการที่ฉลาด พลิกแพลง ใช้ในการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เคล็ด[N] trick, See also: technique, Syn. กลเม็ด, กลยุทธ, Example: รัฐบาลทำการแก้เคล็ดเพื่อปรับปรุงต่ออายุรัฐบาล โดยการใช้แผนสายฟ้าฟาดตัดสินใจในการปรับคณะรัฐมนตรี, Count unit: ข้อ, Thai definition: การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นวิธีปัดเป่าหรือกันภัยหรือเหตุร้ายที่จะมีมา เช่น ต้นไม้บางชนิดไม่มีลูก เชื่อกันว่าถ้าเอามีดไปสับต้นเป็นเคล็ดแล้วจะมีลูก
แง่[N] trick, See also: game, cheat, Syn. เหลี่ยม, ชั้นเชิง, นัย, อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, Example: อย่าแล่นแง่กับพวกนี้เด็ดขาดเพราะพวกเขาฉลาดมาก, Count unit: แง่
แง่งอน[N] artifice, See also: stratagem, trick, ruse, Syn. ชั้นเชิง, มารยา, เกี่ยงงอน, ข้อแม้, Example: เขาลงนามในสัญญาโดยปราศจากแง่งอน, Thai definition: อาการที่แสร้งทำชั้นเชิงเพื่อให้ผู้อื่นเอาใจหรือให้เป็นที่พอใจตน
จน[V] be poor, See also: be impoverished, be poverty-stricken, Syn. อัตคัด, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, มีไม่สู้จะพอกินพอใช้, ขัดสน, ยากจน, ยากแค้น, อดอยาก, Ant. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์, Example: ครอบครัวนี้จนมากไม่มีแม้แต่ที่จะซุกหัวนอน
ปอกลอก[V] cheat, See also: fleece, deceive, trick, swindle, hoax, Example: คุณคือคนที่เขาจะจับไว้ปอกลอก เขาเลยต้องให้คุณจ่ายจนหนำใจก่อนถึงจะยอมตามที่คุณต้องการ, Thai definition: ทำให้เขาหลงเชื่อแล้วก็ลอกชิงทรัพย์ไป
ปะเหลาะ[V] flatter, See also: fawn on, wheedle, cajole, fool, trick, Syn. ประจบ, ฉอเลาะ, Example: หนูมาปะเหลาะฉันเพราะอยากขนมใช่ไหม, Thai definition: หลอกด้วยการหว่านล้อมหรือพูดหวาน
ปลิ้นปลอก[V] cheat, See also: deceive, trick, swindle, Syn. ปลิ้นปล้อน, Example: ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ปลิ้นปลอกเวลาจีบผู้หญิงกันทั้งนั้น, Thai definition: ใช้อุบายล่อลวงเพื่อให้สำเร็จในประโยชน์ตน
พิรากล[ADJ] tricky, See also: crafty, wily, Syn. เจ้ามารยา, เจ้าเล่ห์, เจ้ากล, Thai definition: ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย
เพทุบาย[V] trick, Syn. เพโทบาย, ทำเล่ห์กล, ทำอุบาย, Example: จำเลยเพทุบายว่าตนเป็นบ้าจะได้ไม่ต้องรับโทษ
มารยา[N] artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
มายาวี[N] deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. คนเจ้าเล่ห์, คนเจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มายาวี[N] deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, คนเล่นกล, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มารยา[N] artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
ลบเหลี่ยม[V] outdo, See also: destroy the arrogance of someone, trump someone's trick, Syn. ลบคม, Thai definition: ทำให้ชั้นเชิง หรือเกียรติด้อยลงไปต่อหน้าธารกำนัล
ลำบากยากแค้น[V] become poverty-stricken, See also: be badly off, live in poverty, be impoverished, be poor, undergo trouble, Syn. ลำบาก, ยากแค้น, ลำบากยากเย็น, ทุกข์ยาก, ลำเค็ญ, Example: เขาเคยมีชีวิตอยู่แต่ในเมือง ไม่เคยลำบากยากแค้นแม้แต่นิดเดียว, Thai definition: เดือดร้อนเพราะทรมานกายหรือใจด้วยความอัตคัดขัดสน
ลำบากยากเย็น[V] become poverty-stricken, See also: be badly off, Syn. ลำบาก, Example: เขาลำบากยากเย็นแทบตายกว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้, Thai definition: ไม่สะดวกเพราะมีความยาก
เล็ด[V] leak out, See also: trickle, drop, be incontinent, Example: เขาบีบขนมจนไส้ของมันเล็ดออกมา, Thai definition: ลอดออกแต่น้อย
เล่นกล[V] play tricks, See also: juggle, conjure, play magic, Example: ชายคนนั้นจะมาเล่นกลง่ายๆ ให้เด็กๆ ดูที่หัวมุมถนนเป็นประจำ, Thai definition: เล่นลวงตาให้เห็นเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor   
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick   FR: utiliser un stratagème
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky   
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out   FR: trahir
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily   FR: malin ; rusé
จน[adj.] (jon) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy   FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
จนกรอบ[adj.] (jon krøp) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken   
เข็ญใจ[adj.] (khenjai) EN: poverty-stricken   FR: dans le dénuement
ขี้โกง[adj.] (khīkōng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing   FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
ขี้โกงมะโรงมะเส็ง[adj.] (khīkōng marōng masaeng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing   
เคล็ด[n.] (khlet) EN: technique ; knack ; trick ; secret   FR: technique [f] ; secret [m] ; ficelles [fpl] (fig.)
ข้นแค้น[adj.] (khonkhaēn) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken   
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles   FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
กลฉ้อฉล[n.] (konchøchon) EN: fraud ; trick   
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit   
กลเม็ด[n.] (konlamet) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice   FR: stratagème [m] ; subterfuge [m] ; astuce [f] ; subtilité [f] ; tactique [f]
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet det phrāi) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique   
กลอุบาย[n.] (kon-ubāi) EN: trick ; artifice ; trickery ; stratagem   FR: stratagème [m] ; artifice [m]
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākkhaēn) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble   FR: être touché par la pauvreté
ลำบากยากเย็น[v. exp.] (lambāk yākyen) EN: become poverty-stricken ; be badly off   
เล่ห์[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem   FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์กล[n.] (lēkon) EN: trick ; dodge   
เล่ห์กระเท่[n.] (lēkrathē) EN: trick ; artifice ; stratagem ; ruse ; subterfuge ; ploy   FR: ruse [f] ; astuce [f] ; subterfuge [m] ; artifice [m] ; stratagème [m]
เล่ห์เหลี่ยม[n.] (lēlīem) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick   FR: stratagème [m] ; artifice [m] ; truc [m] ; ruse [f]
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic   FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
เล่นแง่[v. exp.] (len ngaē) EN: play tricks   FR: jouer un tour
เล่นตลก[v. exp.] (len talok) EN: trick ; play the fool with someone ; deceive   FR: rouler
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle   FR: séduire ; enjôler
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning   
ลูกไม้[n.] (lūkmāi) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse   
ไม้เด็ด[n.] (māidet) EN: stratagem ; effective trick   
ไม่มีหัว[xp] (mai mī hūa) EN: have no tricks of ; be not skillful ; not understand   
ไม้ตาย[n.] (māitāi) EN: stratagem ; trick ; deception ; plot   FR: stratagème [m] ; tromperie [f]
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles   FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]
มารยา[adj.] (mānyā) EN: artful ; tricky ; artificial   FR: factice
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles   FR: artifice [m] ; illusion [f]
แง่งอน[n.] (ngaē-ngøn) EN: artifice ; stratagem ; trick ; ruse   FR: ruse [f] ; astuce [f] ; artifice [m] ; stratagème [m]
นกกะปูดนิ้วสั้น = นกกระปูดนิ้วสั้น [n. exp.] (nok kapūt niū san = nok krapūt niū san) EN: Short-toed Coucal   FR: Coucal de Strickland [m]
เพทุบาย[v.] (phēthubāi) EN: trick   
ปล่อยทีเด็ด[v. exp.] (plǿi thīdet) EN: demonstrate a trick ; play one's ace   
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful   
รอบจัด[adj.] (røpjat) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty   
รู้มาก[v.] (rūmāk) EN: take advantage of ; exploit ; be tricky   FR: profiter
แซว[v.] (saēo) EN: tease ; kid ; make fun of ; play tricks on   FR: taquiner ; raconter des blagues
เสียที[v.] (sīathī) EN: be tricked   
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: see through a trick ; penetrate   
ตื่น[adj.] (teūn) EN: alarmed ; scared ; panic-stricken   FR: effaré
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared   FR: être pris de panique

CMU English Pronouncing Dictionary
TRICK    T R IH1 K
STRICK    S T R IH1 K
TRICKY    T R IH1 K IY0
TRICKS    T R IH1 K S
TRICKED    T R IH1 K T
METRICK    M EH1 T R IH0 K
PATRICK    P AE1 T R IH0 K
TETRICK    T EH1 T R IH0 K
PETRICK    P EH1 T R IH0 K
SITRICK    S IH1 T R IH0 K
TRICKEL    T R IH1 K AH0 L
BUTRICK    B AH1 T R IH0 K
TRICKLE    T R IH1 K AH0 L
TRICKEY    T R IH1 K IY0
HETRICK    HH EH1 T R IH0 K
DETRICK    D EH1 T R IH0 K
WESTRICK    W EH1 S T R IH0 K
STRICKER    S T R IH1 K ER0
TRICKLED    T R IH1 K AH0 L D
TRICKERY    T R IH1 K ER0 IY0
TRICKING    T R IH1 K IH0 NG
TRICKIER    T R IH1 K IY0 ER0
TRICKETT    T R IH1 K EH0 T
STRICKEN    S T R IH1 K AH0 N
PATRICKS    P AE1 T R IH0 K S
DEATRICK    D IY1 T R IH0 K
DEITRICK    D AY1 T R IH0 K
DIETRICK    D IY1 T R IH0 K
TRICKLES    T R IH1 K AH0 L Z
HETTRICK    HH EH1 T R IH0 K
BUTTRICK    B AH1 T R IH0 K
TRICKSTER    T R IH1 K S T ER0
STRICKLEN    S T R IH1 K AH0 L AH0 N
TRICKLING    T R IH1 K L IH0 NG
STRICKLER    S T R IH1 K L ER0
STRICKLIN    S T R IH1 K L IH2 N
PATRICK'S    P AE1 T R IH0 K S
TRICKIEST    T R IH1 K IY0 AH0 S T
MCKITRICK    M AH0 K IH1 T R IH0 K
GILPATRICK    G IH2 L P AE1 T R IH0 K
STRICKLAND    S T R IH1 K L AH0 N D
TRICKSTERS    T R IH1 K S T ER0 Z
MCKITTRICK    M AH0 K IH1 T R IH0 K
GILPATRICK    G IH1 L P AH0 T R IH0 K
KILPATRICK    K IH2 L P AE1 T R IH0 K
STRICKLING    S T R IH1 K L IH0 NG
FITZPATRICK    F IH2 T S P AE1 T R IH0 K
KIRKPATRICK    K ER0 K P AE1 T R IH0 K
KIRKPATRICK    K ER0 P AE1 T R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trick    (v) (t r i1 k)
tricks    (v) (t r i1 k s)
tricky    (j) (t r i1 k ii)
Patrick    (n) (p a1 t r i k)
tricked    (v) (t r i1 k t)
trickle    (v) (t r i1 k l)
tricksy    (j) (t r i1 k s ii)
stricken    (j) (s t r i1 k @ n)
trickery    (n) (t r i1 k @ r ii)
trickier    (j) (t r i1 k i@ r)
tricking    (v) (t r i1 k i ng)
trickled    (v) (t r i1 k l d)
trickles    (v) (t r i1 k l z)
trickiest    (j) (t r i1 k i i s t)
trickling    (v) (t r i1 k l i ng)
trickster    (n) (t r i1 k s t @ r)
trickiness    (n) (t r i1 k i n i s)
tricksters    (n) (t r i1 k s t @ z)
awe-stricken    (j) - (oo1 - s t r i k @ n)
panic-stricken    (j) - (p a1 n i k - s t r i k @ n)
horror-stricken    (j) - (h o1 r @ - s t r i k @ n)
terror-stricken    (j) - (t e1 r @ - s t r i k @ n)
poverty-stricken    (j) - (p o1 v @ t i - s t r i k @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบายหลอกลวง English: to trick

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernfänger {m}con man; con artist; confidence trickster [Add to Longdo]
die ganze Bescherungthe whole bag of tricks [Add to Longdo]
Betrügerei {f}; Betrug {m} | Betrügereien {pl}trickery | trickeries [Add to Longdo]
Betrug {m}confidence trick [Add to Longdo]
geschickter Betrug; Schwindel {m}; Trickserei {f}jugglery [Add to Longdo]
Biotropfkörper {m}bio-trickling system [Add to Longdo]
Ding {n}; Kniff {m}; Trick {m}gimmick [Add to Longdo]
Entsetzen {n} | voller Entsetzen | sprachlos vor Entsetzenhorror | horror-stricken | struck dumb with horror [Add to Longdo]
im schlimmsten Fall; wenn alle Stricke reißen [übtr.]as a last resort [Add to Longdo]
Fallstrick {m} | Fallstricke {pl}snare | snares [Add to Longdo]
Fangfrage {f}trick question; catch question [Add to Longdo]
einem alten Fuchs neue Tricks beibringen [übtr.]to teach an old dog new tricks [Add to Longdo]
Galgenstrick {m}; Schalk {m}rogue [Add to Longdo]
Gaukler {m}; Trickser {m}juggler [Add to Longdo]
Gauner {m} | Gauner {pl}trickster; tricker | tricksters [Add to Longdo]
Gaunerei {f} | Gaunereien {pl}trickery | trickeries [Add to Longdo]
Gemeinheit {f}; üble Tricksskulduggery; skullduggery [Add to Longdo]
Hattrick {m} [sport]hat-trick; masterstroke; treble [Br.] [Add to Longdo]
Hanfseil {n}; Hanfstrick {m}hemp rope; hempen [Add to Longdo]
Hochstapler {m}; Hochstaplerin {f}confidence trickster [Add to Longdo]
Kartenkunststück {n}card trick [Add to Longdo]
Kniff {m} | Kniffe {pl}trick | tricks [Add to Longdo]
Kunst {f}; Kunstgriff {m}; Kniff {m}trick [Add to Longdo]
Kunstfahrer {m}trick cyclist [Add to Longdo]
Kunstgriff {m}artifice; trick [Add to Longdo]
Kunststück {m} | Kunststücke {pl}trick; stunt; feat | tricks; stunts; feats [Add to Longdo]
List {f}; Trick {m}ploy; gambit [Add to Longdo]
List {f}; Kniff {m}; Streich {m}trick; trickery [Add to Longdo]
Mätzchen {n}; Trickkiste {f}gimmickry [Add to Longdo]
Masche {f} (Strick-)stitch [Add to Longdo]
Regel {f} | Regeln {pl} | in der Regel; im Regelfall | den Regeln entsprechend; gemäß den Regeln | nach den Regeln | eine Regel verletzen | nach allen Regeln der Kunst | die anwendbaren Regeln | eine fast überall anwendbare Regelrule | rules | as a rule | according to the rules | under the rules | to break a rule | by every trick in the book | the rules applicable | a rule of great generality [Add to Longdo]
Rieselfilter {m}; Nass-Trocken-Filter {m}trickle filter; wet-dry filter [Add to Longdo]
Schelmenstreich {m}roguish trick [Add to Longdo]
gestricktknitted [Add to Longdo]
gestrickt; strickteknitted [Add to Longdo]
Sinnestäuschung {f}trick of the senses; illusion [Add to Longdo]
Stich {m} (Kartenspiel) | einen Stich machen (Kartenspiel)trick | to make a trick [Add to Longdo]
Streich {m}; Ulk {m}; Possen {m} | ein übler Streich | jdm. einen Streich spielenprank; trick | a cheap trick | to play a prank on sb.; to play a trick on sb. [Add to Longdo]
jdm. einen Streich spielento play a trick on someone [Add to Longdo]
Strick {m}cord [Add to Longdo]
Strick {m}; Kette {f}tether [Add to Longdo]
Strick {m} | Stricke {pl}halter | halters [Add to Longdo]
Stricker {m}; Strickerin {f}knitter [Add to Longdo]
Strickarbeit {f}; Strickerei {f} | durchbrochene Strickereiknitting; piece of knitting | cut-work [Add to Longdo]
Strickgarn {n}; Wirkgarn {n}knitting yarn [Add to Longdo]
Strickjacke {f} | Strickjacken {pl}cardigan; knit jacket | cardigans; knit jackets [Add to Longdo]
Strickkleid {n} | Strickkleider {pl}knitted dress | knitted dresses [Add to Longdo]
Strickleiter {f}rope ladder; jacobs ladder [Add to Longdo]
Strickmaschine {f}knitting machine [Add to Longdo]
Stricknadel {f}knitting needle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
その手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick [Add to Longdo]
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive [Add to Longdo]
ぽとぽと[, potopoto] (adv) (on-mim) trickle down in thick drops [Add to Longdo]
わやく[, wayaku] (n) (1) (arch) (See 枉惑) trickery; (2) fiasco; (3) disobedience [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
ダブルハット[, daburuhatto] (n) (1) (derog) double hat-trick; (adj-na) (2) woman who has a good body but an unattractive face [Add to Longdo]
トリッキー[, torikki-] (adj-na) tricky [Add to Longdo]
トリック[, torikku] (n,adj-no) trick; (P) [Add to Longdo]
トリックスター[, torikkusuta-] (n) trickster [Add to Longdo]
トリックプレー[, torikkupure-] (n) trick play [Add to Longdo]
トリックワーク[, torikkuwa-ku] (n) trick work [Add to Longdo]
ハットトリック[, hattotorikku] (n) hat trick [Add to Longdo]
ポタポタ落ちる;ぽたぽた落ちる[ポタポタおちる(ポタポタ落ちる);ぽたぽたおちる(ぽたぽた落ちる), potapota ochiru ( potapota ochiru ); potapotaochiru ( potapota ochiru )] (exp,v1) to fall in drops; to drip down; to trickle down [Add to Longdo]
悪戯(P);惡戲(oK)[いたずら(P);あくぎ;いたづら(ik), itazura (P); akugi ; itadura (ik)] (adj-na,adj-no,n,vs) tease; prank; trick; practical joke; mischief; (P) [Add to Longdo]
悪計[あっけい;あくけい(ok), akkei ; akukei (ok)] (n) plot; trick; evil scheme [Add to Longdo]
悪巧み;悪だくみ[わるだくみ, warudakumi] (n,vs) wiles; sinister design; trick; conspiracy; intrigue [Add to Longdo]
悪巫山戯;悪ふざけ[わるふざけ, warufuzake] (n,vs) prank; practical joke; horseplay; mischievous trick [Add to Longdo]
一筋の涙[ひとすじのなみだ, hitosujinonamida] (n) a trickle of tears [Add to Longdo]
一芝居[ひとしばい, hitoshibai] (n) trick; act [Add to Longdo]
一杯食わす[いっぱいくわす, ippaikuwasu] (v5s) to play a trick on [Add to Longdo]
一発芸[いっぱつげい, ippatsugei] (n) one-liner; funny joke; gag; quick trick [Add to Longdo]
陰険[いんけん, inken] (adj-na,n) tricky; wily; treacherous [Add to Longdo]
汚いやり方[きたないやりかた, kitanaiyarikata] (n) dirty trick [Add to Longdo]
滑稽者;戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者(oK);白癡者(oK)[おどけもの(滑稽者;戯け者;戲け者);たわけもの(戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者;白癡者), odokemono ( kokkei mono ; tawake mono ; tawake mono ); tawakemono ( tawake mono ; t] (n) idiot; dummy; joker; fool; trickster [Add to Longdo]
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp,v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question [Add to Longdo]
乾所帯[かんじょたい, kanjotai] (n) poverty-stricken household [Add to Longdo]
陥れる;落とし入れる;落し入れる;おとし入れる[おとしいれる, otoshiireru] (v1,vt) (1) to trick someone into (committing a crime, etc.); to hatch a plan and deceive someone; (2) to assault (a castle, etc.); (3) to drop something and have it fall into something [Add to Longdo]
岩清水[いわしみず, iwashimizu] (n) water trickling from rocks [Add to Longdo]
企み[たくらみ, takurami] (n) plan; design; artifice; trick; intrigue; (P) [Add to Longdo]
企む[たくらむ, takuramu] (v5m,vt) (uk) to scheme; to plan; to play a trick; to invent; to conspire; to frame up; (P) [Add to Longdo]
奇問[きもん, kimon] (n) tricky question [Add to Longdo]
機巧[きこう, kikou] (n) trick; contrivance; cleverness [Add to Longdo]
気の迷い[きのまよい, kinomayoi] (exp) (See 気迷い) delusion; trick of the imagination [Add to Longdo]
欺く[あざむく, azamuku] (v5k,vt) to deceive; to delude; to trick; to fool; (P) [Add to Longdo]
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
狂言[きょうげん, kyougen] (n) (1) (See 本狂言,間狂言) kyogen; farce presented between noh plays or during the interlude of a noh play; (2) kabuki play; kabuki performance; (3) make-believe; ruse; trick; (P) [Add to Longdo]
胸に一物[むねにいちもつ, muneniichimotsu] (exp) machination; secret plan; plot; trick up one's sleeve [Add to Longdo]
業師[わざし, wazashi] (n) tricky wrestler; shrewd fellow [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
曲乗り[きょくのり, kyokunori] (n,vs) trick riding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两下子[liǎng xià zi, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, / ] a couple of times; to repeat the same; the same old trick; tricks of the trade [Add to Longdo]
两着儿[liǎng zhāo r, ㄌㄧㄤˇ ㄓㄠ ㄖ˙, / ] the same old trick; illegal device [Add to Longdo]
受灾[shòu zāi, ㄕㄡˋ ㄗㄞ, / ] disaster-stricken; to be hit by a natural calamity [Add to Longdo]
丧胆[sàng dǎn, ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ, / ] panic-stricken; scared out of one's wits [Add to Longdo]
套套[tào tao, ㄊㄠˋ ㄊㄠ˙, ] methods; the old tricks [Add to Longdo]
套数[tào shù, ㄊㄠˋ ㄕㄨˋ, / ] a song cycle in Chinese opera; fig. a series of tricks; polite remarks [Add to Longdo]
帽子戏法[mào zi xì fǎ, ㄇㄠˋ ㄗ˙ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] hat trick (when one player scores three goals) [Add to Longdo]
弄虚作假[nòng xū zuò jiǎ, ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] to practise fraud (成语 saw); by trickery [Add to Longdo]
恐慌[kǒng huāng, ㄎㄨㄥˇ ㄏㄨㄤ, ] panic; panicky; panic-stricken [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, / ] trick; drama; play; show [Add to Longdo]
戏法[xì fǎ, ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] magic trick [Add to Longdo]
手段[shǒu duàn, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, ] method; means (of doing sth); strategy; trick [Add to Longdo]
手法[shǒu fǎ, ㄕㄡˇ ㄈㄚˇ, ] technique; trick; skill [Add to Longdo]
手腕[shǒu wàn, ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ, ] wrist; trickery; finesse; ability; skill [Add to Longdo]
手脚[shǒu jiǎo, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] hand and foot; movement of limbs; action; trick [Add to Longdo]
技俩[jì liǎng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˇ, / ] tricky maneuver; devious trick [Add to Longdo]
把戏[bǎ xì, ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, / ] acrobatics; jugglery; cheap trick; game [Add to Longdo]
捣鬼[dǎo guǐ, ㄉㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, / ] to play tricks; to cause mischief [Add to Longdo]
搞鬼[gǎo guǐ, ㄍㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, ] to make mischief; to play tricks in secret [Add to Longdo]
故伎[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, ] usual trick; old tactics [Add to Longdo]
故伎重演[gù jì chóng yǎn, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ ㄔㄨㄥˊ ㄧㄢˇ, ] to repeat an old stratagem; up to one's old tricks [Add to Longdo]
水泄不通[shuǐ xiè bù tōng, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, / ] lit. not one drop can trickle through (成语 saw); fig. impenetrable (crowd, traffic) [Add to Longdo]
涓涓[juān juān, ㄐㄩㄢ ㄐㄩㄢ, ] a trickle; tiny stream; sluggish; to flow sluggishly [Add to Longdo]
涓滴[juān dī, ㄐㄩㄢ ㄉㄧ, ] tiny stream; trickle; drops; tiny trickle of funds [Add to Longdo]
滴流[dī liú, ㄉㄧ ㄌㄧㄡˊ, ] trickle [Add to Longdo]
满贯[mǎn guàn, ㄇㄢˇ ㄍㄨㄢˋ, / 滿] to win every trick in a card game; grand slam; fig. total success [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] flow; trickle (of water) [Add to Longdo]
灾区[zāi qū, ㄗㄞ ㄑㄩ, / ] disaster area; stricken region [Add to Longdo]
熟能生巧[shú néng shēng qiǎo, ㄕㄨˊ ㄋㄥˊ ㄕㄥ ㄑㄧㄠˇ, ] with familiarity you learn the trick (成语 saw); practise makes perfect [Add to Longdo]
独木桥[dú mù qiáo, ㄉㄨˊ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] lit. a log bridge; fig. a tricky path; to walk a tight-rope [Add to Longdo]
玄虚[xuán xū, ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, / ] deceitful trick; mystery; unphathomable [Add to Longdo]
玩儿坏[wán er huài, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄏㄨㄞˋ, / ] to play tricks on sb [Add to Longdo]
玩儿花招[wán r huā zhāo, ㄨㄢˊ ㄖ˙ ㄏㄨㄚ ㄓㄠ, / ] to play tricks [Add to Longdo]
玩意儿[wán yì er, ㄨㄢˊ ㄧˋ ㄦ˙, / ] thing (used in speech); toy; act; trick (in a performance, stage show, acrobatics etc) [Add to Longdo]
玩手腕[wán shǒu wàn, ㄨㄢˊ ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ, ] to play tricks; to play at politics [Add to Longdo]
玩花招[wán huā zhāo, ㄨㄢˊ ㄏㄨㄚ ㄓㄠ, ] to play tricks [Add to Longdo]
留一手[liú yī shǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄧ ㄕㄡˇ, ] to hold back a trick; not to divulge all one's trade secrets [Add to Longdo]
盘根错节[pán gēn cuò jié, ㄆㄢˊ ㄍㄣ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] twisted roots and intertwined joints (成语 saw); complicated and very tricky; knotty and deeply-rooted difficulties [Add to Longdo]
秘诀[mì jué, ㄇㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] trade secret; trick [Add to Longdo]
窘迫[jiǒng pò, ㄐㄩㄥˇ ㄆㄛˋ, ] poverty-stricken; very poor; hard-pressed; in a predicament; embarrassed [Add to Longdo]
窍门[qiào mén, ㄑㄧㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] a trick; an ingenious method; know-how; the knack (of doing sth) [Add to Longdo]
窍门儿[qiào mén er, ㄑㄧㄠˋ ㄇㄣˊ ㄦ˙, / ] a trick; an ingenious method; know-how; the knack (of doing sth) [Add to Longdo]
策谋[cè móu, ㄘㄜˋ ㄇㄡˊ, / ] stratagem (political or military); trick [Add to Longdo]
罗刹[luó chà, ㄌㄨㄛˊ ㄔㄚˋ, / ] demon in Buddhism; poltergeist in temple that plays tricks on monks and has a taste for their food [Add to Longdo]
翻云覆雨[fān yún fù yǔ, ㄈㄢ ㄩㄣˊ ㄈㄨˋ ㄩˇ, / ] to produce clouds and rain with a turn of the hand (成语 saw); fig. to shift one's ground; tricksy and inconstant [Add to Longdo]
闻风丧胆[wén fēng sàng dǎn, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ, / ] terror-stricken at the news [Add to Longdo]
花枪[huā qiāng, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄤ, / ] short spear (arch.); fig. trickery [Add to Longdo]
花样[huā yàng, ㄏㄨㄚ ㄧㄤˋ, / ] pattern; type; trick [Add to Longdo]
花点子[huā diǎn zi, ㄏㄨㄚ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, / ] trickery; scam [Add to Longdo]
虚诈[xū zhà, ㄒㄩ ㄓㄚˋ, / ] tricky and hypocritical [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
手編み[てあみ, teami] das_Stricken_mit_der_Hand, das_Haekeln_mit_der_Hand, Handgestricktes [Add to Longdo]
細工[さいく, saiku] -Werk, Handarbeit, List, Trick [Add to Longdo]
[つな, tsuna] -Seil, -Strick, -Tau, -Leine [Add to Longdo]
[しょ, sho] Schnur, Strick, Riemen [Add to Longdo]
編み物[あみもの, amimono] das_Stricken, das_Haekeln, Strickarbeit, Haekelarbeit [Add to Longdo]
編む[あむ, amu] stricken, haekeln, zusammenstellen, herausgeben [Add to Longdo]
[なわ, nawa] -Seil, -Tau, -Strick, -Leine [Add to Longdo]
自縄自縛に陥る[じじょうじばくにおちいる, jijoujibakuniochiiru] sich_im_eigenen_Netz_verstricken [Add to Longdo]
謀略[ぼうりゃく, bouryaku] -List, Kunstgriff, -Trick [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trick \Trick\, n. [D. trek a pull, or drawing, a trick, trekken
   to draw; akin to LG. trekken, MHG. trecken, trechen, Dan.
   tr[ae]kke, and OFries. trekka. Cf. {Track}, {Trachery},
   {Trig}, a., {Trigger}.]
   1. An artifice or stratagem; a cunning contrivance; a sly
    procedure, usually with a dishonest intent; as, a trick in
    trade.
    [1913 Webster]
 
       He comes to me for counsel, and I show him a trick.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
       I know a trick worth two of that.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A sly, dexterous, or ingenious procedure fitted to puzzle
    or amuse; as, a bear's tricks; a juggler's tricks.
    [1913 Webster]
 
   3. Mischievous or annoying behavior; a prank; as, the tricks
    of boys. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. A particular habit or manner; a peculiarity; a trait; as,
    a trick of drumming with the fingers; a trick of frowning.
    [1913 Webster]
 
       The trick of that voice I do well remember. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He hath a trick of C[oe]ur de Lion's face. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A knot, braid, or plait of hair. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   6. (Card Playing) The whole number of cards played in one
    round, and consisting of as many cards as there are
    players.
    [1913 Webster]
 
       On one nice trick depends the general fate. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. (Naut.) A turn; specifically, the spell of a sailor at the
    helm, -- usually two hours.
    [1913 Webster]
 
   8. A toy; a trifle; a plaything. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stratagem; wile; fraud; cheat; juggle; finesse; sleight;
     deception; imposture; delusion; imposition.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trick \Trick\, v. t. [imp. & p. p. {Tricked}; p. pr. & vb. n.
   {Tricking}.]
   1. To deceive by cunning or artifice; to impose on; to
    defraud; to cheat; as, to trick another in the sale of a
    horse.
    [1913 Webster]
 
   2. To dress; to decorate; to set off; to adorn fantastically;
    -- often followed by up, off, or out. " Trick her off in
    air." --Pope.
    [1913 Webster]
 
       People lavish it profusely in tricking up their
       children in fine clothes, and yet starve their
       minds.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
       They are simple, but majestic, records of the
       feelings of the poet; as little tricked out for the
       public eye as his diary would have been. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw in outline, as with a pen; to delineate or
    distinguish without color, as arms, etc., in heraldry.
    [1913 Webster]
 
       They forget that they are in the statutes: . . .
       there they are tricked, they and their pedigrees.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 trick [trik]
   wrinkle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top