ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deception

D IH0 S EH1 P SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deception-, *deception*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deception(n) การหลอกลวง, See also: การตบตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deception(ดิเซพ'เชิน) n. การหลอกลวง, การปลอมแปลง, เล่ห์เพทุบาย, Syn. fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
deception(n) ความหลอกลวง, การตบตา, ความเข้าใจผิด, เล่ห์เพทุบาย, การต้มตุ๋น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deception; deceitการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deceptionการหลอกลวง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leave the deception to me.ปล่อยให้การหลอกลวงเป็นหน้าที่ของฉันเถอะ Chuck Versus the Gravitron (2008)
His deception was inexcusable.การหลอกลวงของเขานั้นไม่อาจให้อภัย Lancelot (2008)
You know, the first and greatest sin or deception of television is that it simplifies, it diminishes, great, complex ideas, tranches of time.คุณรู้ไหมว่า บาปหรือการหลอกลวงของโทรทัศน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งเลย คือมันทำให้ดูง่ายขึ้น ตัดตอนให้สั้นลง หลายช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ ความคิดที่ซับซ้อน Frost/Nixon (2008)
But your deception was obvious.แต่การหลอกลวงของคุณก็เห็นได้ชัด Inception (2010)
She took to deception like Abed took to Cougar Town.เรื่องนั้นดีมากเลย โดยเฉพาะตอนที่หล่อนเล่นนอกบท Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Twenty dollar deception surcharge!ยี่สิบดอลล่าห์ค่าโกหก Piranha 3D (2010)
Doctors practice deception all the time.หมอต้องหัดโกหกตลอดเวลา Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Doctors practice deception every day... on our patients... on their families.หมอนั้น ต้องหัดโกหกทุกวัน กับคนไข้ของเรา กับครอบครัวพวกเขา Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
But the worst deception we practice is on ourselves...แต่การโกหกที่แย่ที่สุด คือสิ่งที่เราทำกับตัวเราเอง Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Alex's power of deception is what proves her value as an agent.พลังด้านมืดของอเล็กซ์คือสิ่งที่พิสูจน์ว่า เธอเป็นจนท.ที่มีค่า Echoes (2011)
Perfect deception in the method of killing.การฆ่าอำพรางที่สมบูรณ์แบบ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
And because deception has a particularly acrid scent, Stiles.และเพราะการตบตา โดยเฉพาะกลิ่นน้ำหอมฉุนๆ สไตลล์ Formality (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deceptionMagicians use deception.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหลอก(n) deception, See also: deceitfulness, deceit, Syn. การหลอกลวง, การลวง, การโกหก, Example: การหลอกคนอื่นนั้นง่ายแต่การหลอกตนเองนั้นยาก, Thai Definition: การทำให้เข้าใจผิดสำคัญผิด, การทำให้ตกใจ, การล้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโกหก[kān kōhok] (n) EN: deception ; untruthfulness
การเสแสร้ง[kān sēsaēng] (n) EN: pretence ; feint ; sham ; simulation ; affectation ; deception  FR: affectation [ f ] ; duperie [ f ]
ความผิดหวัง[khwām phitwang] (n) EN: disappointment  FR: déception [ f ]
ความเสียใจ[khwām sīajai] (n) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness  FR: tristesse [ f ] ; regret [ m ] ; déception [ f ] ; condoléances [ fpl ]
กลโกง[kon kōng] (n, exp) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit
ไม้ตาย[māitāi] (n) EN: stratagem ; trick ; deception ; plot  FR: stratagème [ m ] ; tromperie [ f ]
มารยา[mānyā] (n) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles  FR: simagrée [ f ] ; comédie [ f ] ; caprice [ m ] ; dissimulation [ f ] ; facticité [ f ] ; simulacre [ m ] ; simulation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DECEPTION D IH0 S EH1 P SH AH0 N
DECEPTIONS D IH0 S EH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deception (n) dˈɪsˈɛpʃən (d i1 s e1 p sh @ n)
deceptions (n) dˈɪsˈɛpʃənz (d i1 s e1 p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mogelpackung { f }deception package [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚偽[きょぎ, kyogi] (n, adj-no, vs) untrue; falsehood; fiction; deception; vanity; (P) #6,141 [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯, 強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
だまし取る;騙し取る;騙しとる[だましとる, damashitoru] (v5r) to take something away by deception [Add to Longdo]
まやかし[mayakashi] (n, adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony [Add to Longdo]
拐引[かいいん, kaiin] (n, vs) carrying off by deception; kidnap [Add to Longdo]
欺瞞[ぎまん, giman] (n, vs) deception; deceit [Add to Longdo]
欺罔[きもう;きぼう;ぎもう(ok), kimou ; kibou ; gimou (ok)] (n, vs) deception; defrauding someone; fooling someone; swindling; false pretences [Add to Longdo]
欺騙[ぎへん, gihen] (n) deception [Add to Longdo]
誤魔化し(ateji);胡麻化し(ateji)[ごまかし, gomakashi] (n, adj-no) (uk) hanky-panky; juggling; cheating; deception; smoke and mirrors [Add to Longdo]
自己欺瞞[じこぎまん, jikogiman] (n, adj-no) self-deception [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deception \De*cep"tion\, n. [F. d['e]ception, L. deceptio, fr.
   decipere, deceptum. See {Deceive}.]
   1. The act of deceiving or misleading. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being deceived or misled.
    [1913 Webster]
 
       There is one thing relating either to the action or
       enjoyments of man in which he is not liable to
       deception.              --South.
    [1913 Webster]
 
   3. That which deceives or is intended to deceive; false
    representation; artifice; cheat; fraud.
    [1913 Webster]
 
       There was of course room for vast deception.
                          --Motley.
 
   Syn: {Deception}, {Deceit}, {Fraud}, {Imposition}.
 
   Usage: Deception usually refers to the act, and deceit to the
      habit of the mind; hence we speak of a person as
      skilled in deception and addicted to deceit. The
      practice of deceit springs altogether from design, and
      that of the worst kind; but a deception does not
      always imply aim and intention. It may be undesigned
      or accidental. An imposition is an act of deception
      practiced upon some one to his annoyance or injury; a
      fraud implies the use of stratagem, with a view to
      some unlawful gain or advantage.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deception
   n 1: a misleading falsehood [syn: {misrepresentation}, {deceit},
      {deception}]
   2: the act of deceiving [syn: {deception}, {deceit},
     {dissembling}, {dissimulation}]
   3: an illusory feat; considered magical by naive observers [syn:
     {magic trick}, {conjuring trick}, {trick}, {magic},
     {legerdemain}, {conjuration}, {thaumaturgy}, {illusion},
     {deception}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top