ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fraud

F R AO1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fraud-, *fraud*, frau
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fraud(n) การโกง, See also: การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, Syn. cheat, deception, trick
fraud(n) คนหลอกลวง
fraudulent(adj) ซึ่งฉ้อโกง, See also: ซึ่งหลอกลวง, ซึ่งต้มตุ๋น, Syn. deceitful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception, deceit, guile
fraudulent(ฟรอ'จะเลินทฺ) adj. หลอกลวง,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล., See also: fraudulence, fraudulency n., Syn. sham
defraud(ดิฟรอด') vt. โกง,ฉ้อโกง., See also: defraudation n. ดูdefraud defrauder n. ดูdefraud, Syn. dupe

English-Thai: Nontri Dictionary
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
defraud(vt) โกง,คดโกง,ฉ้อโกง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fraudกลฉ้อฉล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraudกลฉ้อฉล [ดู cheat ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraud, civilการโกงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraud, legalการกระทำที่ถือเป็นการฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraudulent actการฉ้อฉล [ดู cheat และ fraud ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraudulent misrepresentationการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fraudการฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraudความผิดฐานฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraud investigationการสืบสวนการฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraudulent conveyancesการโอนทรัพย์สินโดยฉ้อฉล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who thought fraud would be one of her buttons?ใครมันจะไปนึก ว่าคนขีฉ้อจะเป็นสิ่งที่เธอไม่โอเค Death Has a Shadow (1999)
Compared to that, welfare fraud doesn't even matter.เทียบกันแล้ว ยักยอกเงินสวัสดิการน่ะ เรื่องเล็กไปเลย Death Has a Shadow (1999)
We've been a fraud for a long time, Mary.แมรี่,เราหลอกตัวเองกันมานานแล้ว 21 Grams (2003)
Priors for forgery, embezzlement, fraud and theft.คุณยืนยันว่า กระสุนนี้ได้มาจากบ้านใช่ไหม Lost Son (2004)
City got on him about fraud and whatnot.ทางการจับได้ว่า เขาปลอมแปลง อะไรพวกนั้น Four Brothers (2005)
This is your first marriage fraud investigations?นี่เป็นการสืบคดีแต่งงานกำมะลอครั้งแรกของเธอสินะ? Innocent Steps (2005)
That's a sure marriage fraud case. Take a good look at them.นี่ต้องเป็นคดีแต่งกำมะลอแน่ ดูพวกเขาให้ดีสิ Innocent Steps (2005)
This is employment application fraud and it's an out and out scamใบสมัครงานนี่ โกหกปลิ้นปล้อนทั้งเพ เป็นคนขี้โกหกหรือไงเราน่ะ Always - Sunset on Third Street (2005)
So to answer you, Harry, yes we do see a reasonable level of fraud loss as a cost of doing business....เราเห็นระดับความสมเหตุสมผลของการสูญเสียจากการโกง ในขณะที่กำลังทำธุรกิจ Firewall (2006)
Fraud loss is inevitable pass it on to the customers as the cost of doing business....ส่งมันไปให้ลูกค้า ในขณะที่ราคาก็กำลังทำธุรกิจของมัน Firewall (2006)
My dad has been implicated in a fraud case.พ่อของผมเข้าไปพัวพัน การฉ้อโกง Dasepo Naughty Girls (2006)
If they force you to change a scientific conclusion, it's a form of science fraud by them.ถ้าเขาบังคับให้คุณเปลี่ยนแปลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ มันก็คือการฉ้อฉลทางวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งนั่นเอง An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fraudPlease beware of fraudulent emails.
fraudPlease exercise every caution against cowboy salesmen of water purifiers and fraudulent-test sales.
fraudRecently there have been a lot of nasty incidents with fraud.
fraudShe is guilty of fraud.
fraudThe FTC nailed down new evidence in the fraud investigation.
fraudThe old woman fell an easy prey to the fraud.
fraudThe plan was a masterpiece of fraud.
fraudTo my knowledge, he has not been involved in the fraud scheme.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลลวง(n) fraud, See also: swindle, Syn. กลโกง, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาได้ฉวยโอกาสนี้เพื่อหยุดยั้งกลลวงของหัวหน้าเผ่า, Thai Definition: เลห์เหลี่ยมที่ทำให้หลงหรือทำให้เข้าใจผิดเพื่อให้เสียเปรียบ
ตลบตะแลง(adv) deceitfully, See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily, Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ, Example: หล่อนเป็นคนพูดจาตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้, Thai Definition: อย่างพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ฉ้อโกง(adj) fraudulent, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงในธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การหลบหนีหมายจับจากกรมตำรวจอยู่แคนาดา
ฉ้อฉล(adj) deceptive, See also: fraudulent, dishonest, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง, Ant. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต, Example: ประเทศไทยมีกระบวนการทางสังคมที่สามารถลงโทษกลุ่มคนฉ้อฉลเหล่านี้ได้
การโกง(n) cheating, See also: fraud, swindle, Syn. การคด, การฉ้อฉล, Example: การโกงเงินเพื่อนบ้านทำให้เขาถูกตำรวจจับ
การต้ม(n) deceit, See also: fraud, cheat, deception, deceiving, Syn. การต้มตุ๋น, การหลอกลวง, การโกง, Example: การต้มของเขาทำให้ฉันต้องเสียเงินทองไปมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแดง[bai daēng] (n, exp) FR: exclusion pour fraude électorale [f]
ฉ้อ[chø] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[chøchon] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: détourner ; escroquer
ฉ้อฉล[chøchon] (adj) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest
ฉ้อโกง[chøkōng] (v) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off  FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[chøkōng] (adj) EN: fraudulent  FR: frauduleux
การฉ้อโกง[kān chøkōng] (n) EN: fraud  FR: escroquerie [f] ; fraude [f]
การฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต[kān chøkōng thāng intoēnet] (n, exp) EN: Internet fraud  FR: fraude sur internet [f]
การหลอกลวง[kān løklūang] (n) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation  FR: fraude [f]
การหนีภาษี[kān nī phāsī] (n, exp) EN: tax evasion ; fraudulent tax evasion

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAUD F R AO1 D
FRAUDS F R AO1 D Z
FRAUDSTER F R AO1 D S T ER0
FRAUDSTERS F R AO1 D S T ER0 Z
FRAUDULENT F R AO1 JH AH0 L AH0 N T
FRAUDSTER'S F R AO1 D S T ER0 Z
FRAUDULENTLY F R AO1 D UW0 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fraud (n) frˈɔːd (f r oo1 d)
frauds (n) frˈɔːdz (f r oo1 d z)
fraudulent (j) frˈɔːdjulənt (f r oo1 d y u l @ n t)
fraudulently (a) frˈɔːdjuləntliː (f r oo1 d y u l @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作弊[zuò bì, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, ] fraud; to cheat; to plagiarize, #11,416 [Add to Longdo]
舞弊[wǔ bì, ㄨˇ ㄅㄧˋ, ] fraud, #23,609 [Add to Longdo]
诈骗罪[zhà piàn zuì, ㄓㄚˋ ㄆㄧㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] fraud, #25,868 [Add to Longdo]
营私舞弊[yíng sī wǔ bì, ㄧㄥˊ ㄙ ㄨˇ ㄅㄧˋ, / ] fraudulent personal gain (成语 saw); to engage in corrupt practice, #75,538 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrug {m}; Etikettenschwindel {m} | Betrügereien {pl}fraud | frauds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
ぺてん[peten] (n) fraud; swindle [Add to Longdo]
エオアントロプス[eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress [Add to Longdo]
ナイジェリア詐欺[ナイジェリアさぎ, naijieria sagi] (n) Nigerian fraud; 419 fraud [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
ワンクリック詐欺[ワンクリックさぎ, wankurikku sagi] (n) one-click fraud (online fraud and extortion technique often used by spammers) [Add to Longdo]
ワン切り詐欺[ワンぎりさぎ, wan girisagi] (n) one-ring fraud [Add to Longdo]
悪徳サイト[あくとくサイト, akutoku saito] (n) (See 悪徳) fraudulent site [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fraud \Fraud\ (fr[add]d), n. [F. fraude, L. fraus, fraudis;
   prob. akin to Skr. dh[=u]rv to injure, dhv[.r] to cause to
   fall, and E. dull.]
   1. Deception deliberately practiced with a view to gaining an
    unlawful or unfair advantage; artifice by which the right
    or interest of another is injured; injurious stratagem;
    deceit; trick.
    [1913 Webster]
 
       If success a lover's toil attends,
       Few ask, if fraud or force attained his ends.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An intentional perversion of truth for the purpose
    of obtaining some valuable thing or promise from another.
    [1913 Webster]
 
   3. A trap or snare. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To draw the proud King Ahab into fraud. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Constructive fraud} (Law), an act, statement, or omission
    which operates as a fraud, although perhaps not intended
    to be such. --Mozley & W.
 
   {Pious fraud} (Ch. Hist.), a fraud contrived and executed to
    benefit the church or accomplish some good end, upon the
    theory that the end justified the means.
 
   {Statute of frauds} (Law), an English statute (1676), the
    principle of which is incorporated in the legislation of
    all the States of this country, by which writing with
    specific solemnities (varying in the several statutes) is
    required to give efficacy to certain dispositions of
    property. --Wharton.
 
   Syn: Deception; deceit; guile; craft; wile; sham; strife;
     circumvention; stratagem; trick; imposition; cheat. See
     {Deception}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fraud
   n 1: intentional deception resulting in injury to another person
   2: a person who makes deceitful pretenses [syn: {imposter},
     {impostor}, {pretender}, {fake}, {faker}, {fraud}, {sham},
     {shammer}, {pseudo}, {pseud}, {role player}]
   3: something intended to deceive; deliberate trickery intended
     to gain an advantage [syn: {fraud}, {fraudulence}, {dupery},
     {hoax}, {humbug}, {put-on}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top