ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขี้ฉ้อ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี้ฉ้อ-, *ขี้ฉ้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ฉ้อ[ADJ] swindled, See also: sly, Syn. ขี้โกง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, หลอกลวง, Example: คนขี้ฉ้ออย่างนายเกรียงศักดิ์คงไม่มีใครอยากจะคบด้วย, Thai definition: ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้หลงผิด
ขี้ฉ้อตอแหล[ADJ] deceitful, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: คนที่หน้าซื่อๆ แต่ในใจคดโกงเป็นคนขี้ฉ้อตอแหล, Thai definition: เกี่ยวกับการพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ขี้ฉ้อตอแหล[V] deceive, See also: be deceitful, wheedle, bluff, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: เธอขี้ฉ้อตอแหลเอาเงินเขาไปจนเขาเกือบหมดตัว, Thai definition: พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, well, well, if it isn't Agent Burke and his personal criminal consultant.อะฮ่า ไม่ใช่เพราะเจ้าหน้าที่เบิร์ก และที่ปรึกษาขี้ฉ้อส่วนตัวของเขาละก็ Withdrawal (2010)
We've got a fed on steroids who's going after Gary on the Mickelson...มีเอฟบีไอขี้ฉ้อกำลังจิกแกรี่ เรื่องคดีมิกเกลสัน... Need to Know (2010)
We need the money to takedown a corrupt politician.เราต้องการล้มนักการเมืองขี้ฉ้อ Need to Know (2010)
It wouldn't be the first time I see corrupt police.ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเห็นตำรวจขี้ฉ้อ King's Castle (2013)
Bah! Van Pelt and I made a bet what's in the Tupperware.ขี้ฉ้อ แวนเพลท์กับผมพนันกัน ว่าอะไรอยู่ในทับเปอร์แวร์ Red and Itchy (2013)
Some goddamn New Yorker is sizing up my suite.ไอ้พวกคนนิวยอร์คขี้ฉ้อพวกนั้นเข้ามาวัดขนาดห้องนอนผม Checking In (2015)
Corrupt Politician Chargedนักการเมืองขี้ฉ้อโดนจับแล้ว The King (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ฉ้อ[adj.] (khīchø) EN: fraudulent ; swindled ; sly   FR: frauduleux ; en cachette
ขี้ฉ้อกลางเมือง[v. exp.] (khīchø klāngmeūang) EN: defraud the public   
ขี้ฉ้อตอแหล[v. exp.] (khīchø tølaē) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top