ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -儿-, *儿*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ér zi] (n ) บุตรชาย, ลูกชาย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[儿, ér, ㄦˊ] son, child
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [pictographic] Simplified form of 兒, a picture of a child; compare 人,  Rank: 192
[先, xiān, ㄒㄧㄢ] first, former, previous
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] Someone stepping 止 in front of another person 儿,  Rank: 188
[克, kè, ㄎㄜˋ] to subdue, to restrain, to overcome; used in transliterations
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  兄 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [ideographic] A weapon 十 used to subdue a beast 兄,  Rank: 262
[光, guāng, ㄍㄨㄤ] light; bright, brilliant; only, merely
Radical: Decomposition: 兀 (wù ㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 儿 carrying a torch 火,  Rank: 290
[元, yuán, ㄩㄢˊ] first; dollar; origin; head
Radical: Decomposition: 二 (èr ㄦˋ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [pictographic] A man 儿 with two lines emphasizing their head 二,  Rank: 370
[党, dǎng, ㄉㄤˇ] political party, gang, faction
Radical: Decomposition: 尚 (shàng ㄕㄤˋ)  兄 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] elder brother,  Rank: 411
[充, chōng, ㄔㄨㄥ] to fill, to supply; to be full
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  允 (yǔn ㄩㄣˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 690
[免, miǎn, ㄇㄧㄢˇ] to spare, to excuse from; to evade
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 755
[兄, xiōng, ㄒㄩㄥ] elder brother
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] Older brother 儿 speaking 口 to younger ones,  Rank: 1,089
[允, yǔn, ㄩㄣˇ] to grant, to consent; just, fair
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,443

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ér, ㄦˊ, / ] son, #514 [Add to Longdo]
[r, ㄖ˙, / ] non-syllabic diminutive suffix; retroflex final, #514 [Add to Longdo]
[ér zi, ㄦˊ ㄗ˙, / ] son, #1,011 [Add to Longdo]
[nǚ ér, ㄋㄩˇ ㄦˊ, / ] daughter, #1,355 [Add to Longdo]
[ér tóng, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] child, #1,406 [Add to Longdo]
一会[yī huì r, ㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a while, #3,488 [Add to Longdo]
[yīng ér, ㄧㄥ ㄦˊ, / ] infant; baby, #4,232 [Add to Longdo]
[yòu ér yuán, ㄧㄡˋ ㄦˊ ㄩㄢˊ, / ] kindergarten; nursery school, #4,516 [Add to Longdo]
[shì r, ㄕˋ ㄖ˙, / ] one's employment; business; matter that needs to be settled; erhua variant of 事, thing, matter, affair etc, #4,560 [Add to Longdo]
[nǎ r, ㄋㄚˇ ㄖ˙, / ] where?; wherever; anywhere, #4,815 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alright?[CN] 好点 Série noire (1979)
- Where?[CN] - 去哪? House of Strangers (1949)
China?[CN] 到那... Serpico (1973)
Nothing?[CN] 没有的事? House of Strangers (1949)
Stop![CN] 等会 Sieben Sommersprossen (1978)
- Go?[CN] -去哪 The Time Machine (1960)
- Meg?[CN] 蜜 Hercules (1997)
- Here.[CN] 这 Life Stinks (1991)
Son...[CN]  Braveheart (1995)
-Yes.[CN] 卡蜜? When Night Is Falling (1995)
My daughter![CN] 我女! Othello (1995)
Slowly![CN] 慢点 Spur der Steine (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top