ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประจบ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประจบ-, *ประจบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจบ[V] flatter, See also: fawn on/over, adulate, curry favor with, toady, blandish, ingratiate oneself, Syn. ปะเหลาะ, ประจบประแจง, สอพลอ, เอาใจ, ยกยอ, ประจ๋อประแจ๋, เลียแข้ง, Example: ลูกคนเล็กชอบประจบพ่อแม่, Thai definition: พูดหรือทำให้เขารักเขาชอบ
ประจบ[V] meet, See also: complete, join, converge, Syn. พบ, บรรจบ, จดกัน, ติดกัน, Example: แม่น้ำสองสายมาประจบกันที่นี่
ประจบสอพลอ[V] fawn upon/on, See also: curry favour with, ingratiate oneself with, toady, flatter, Syn. ประจบประแจง, ยกยอปอปั้น, สรรเสริญเยินยอ, Example: ลูกน้องประจบสอพลอเจ้านายเพื่อหวังความก้าวหน้าในการทำงาน, Thai definition: ทำให้เขาชอบโดยการสอพลอเพื่อหวังผลประโยชน์
ประจบประแจง[V] fawn on, See also: flatter, curry favour with, ingratiate oneself with, suck up to, lick one's boots, Syn. ประจบ, Example: เขาประจบประแจงเจ้านายเก่ง เลยได้เลื่อนตำแหน่งเร็ว, Thai definition: พูดหรือทำให้รักให้พอใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประจบก. บรรจบ, เพิ่มให้ครบจำนวน, เช่น มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท
ประจบจดกัน, ใกล้ชิดติดต่อกัน, เช่น ปูกระดานให้ประจบกัน ทาง ๒ สายมาประจบกัน, ทำให้เข้ากันสนิท เช่น ติดกรอบหน้าต่างให้มุมประจบกัน.
ประจบ ๒, ประจบประแจงก. พูดหรือทำให้เขารักเขาชอบ.
ประจบสอพลอก. ประจบประแจงผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีฐานะสูงกว่าด้วยการกล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่นเป็นต้นเพื่อประโยชน์ของตน.
กุ๊กกิ๊ก, กุ๊ก ๆ กิ๊ก ๆประจบ เช่น ไปกุ๊กกิ๊กกับแม่ไม่นานก็ได้เงินมา.
ผลอประจบประแจง เช่น พูดผลอ.
โหนประจบประแจง เช่น เขามีนิสัยชอบโหนผู้บังคับบัญชา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you seem to be ingratiating yourself with my father... to join the Count's family.เจ้าเอง ที่ยอมประจบท่านพ่อ ก็เพราะอยากเข้าร่วม ราชสกุลเคานท์ของเรา Vampire Hunter D (1985)
- Now that's butter, Sid.- โดนประจบแล้วไง ซิด. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
How the devil can you dream of fawning on me?ปีศาจตนใด ดลใจให้เธอประจบสอพลอฉัน Wuthering Heights (1992)
You could argue he'd done it to curry favor with the guards.คุณสามารถเถียงเขาต้องการทำมันไปประจบกับยาม The Shawshank Redemption (1994)
Stop flattering me. It's cheap.หยุดประจบฉัน มันถูก The Birdcage (1996)
You're flattering me.คุณกำลังประจบฉัน Platonic Sex (2001)
A request like yours requires flattery and groveling.การร้องขอเหมือนที่คุณต้องการ การประจบสอพลอ ประจบประแจง A Walk to Remember (2002)
Let the pampering begin!แล้วเริ่มประจบประแจงข้าได้เลย! Mulan 2: The Final War (2004)
You girls aren't that young anymore.เกิดอะไรขึ้นกับเธอหรอ ยูกิ? พยายามจะประจบฉันรึไง? อ๊า... The Worst First Kiss! (2005)
How do you like that, boys? The MVP coming to kiss my ass.แจ๋วมั้ยล่ะ มีนักฟุตบอล ยอดเยี่ยมมาประจบฉัน The Longest Yard (2005)
Who knows where he picked up flatteryไม่รู้ไปเอานิสัย ขี้ประจบประแจงมาจากไหน Always - Sunset on Third Street (2005)
Don't try to butter me up. Next time you're late,ไม่ต้องมาประจบสอพลอเลย ถ้าวันหลังสายอีกล่ะก็... No Regret (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจบ[v.] (prajop) EN: meet ; join ; balance   
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to   FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)
ประจบประแจง[v.] (prajop prajaēng) EN: butter up ; flatter   FR: flatter ; passer de la pommade à ; flatter qn. pour en obtenir qch.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adulate[VT] ยกยอ, See also: ประจบประแจง, ป้อยอ
blarney[N] การพูดยกยออย่างไม่จริงใจ, See also: ประจบสอพลอ, Syn. flattery
brownnose[VT] ประจบสอพลอ
brown-nose[VT] ประจบสอพลอ
butter up to[PHRV] ประจบ, See also: สอพลอ, ประจบประแจง
curry favour with[IDM] ประจบประแจง, See also: ประจบ
flatter oneself[PHRV] ประจบ, See also: ยกยอ
fawn[VI] ประจบ, Syn. flatter, court
flatter[VT] ยกยอ, See also: ประจบ, สอพลอ, ยอ, ยกยอปอปั้น, Syn. praise, fawn, wheedle, Ant. condemn, denounce
ingratiate with[PHRV] ประจบประแจง, See also: ทำให้ตนเองเป็นที่ชื่นชอบของ, ทำให้โปรดปราน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adulate(แอด' ดิวเลท) vt. ประจบ,สอพลอ. -adulator n., Syn. flatter)
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
bootlick(บูท'ลิค) vt. ,vi. ประจบ,สอพลอ., See also: bootlicker n.
brown-nosevi. ยกยอ,ประจบประแจงn. คนประจบประแจง
butteryadj. คล้ายเนย,ทำด้วยเนย,ประจบสอพลอ n. ห้องเก็บเหล้า,ห้องขายอาหาร
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
claquern. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ
claqueurn. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ
court(คอร์ท) {courted,courting,courts} n. สนาม,ลาน,ศาล,คณะกรรมการบริหาร,ราชสำนัก,สภา,การเกี้ยว,การประจบ,การแส่หาเรื่อง vt.,vi. เกี้ยว,ประจบ,จีบ,แส่หาเรื่อง -Phr. (the Court of St. Jame's ราชสำนักอังกฤษ)
courtier(คอร์ท'เทียร์) n. ข้าราชสำนัก,คนประจบสอพลอ

English-Thai: Nontri Dictionary
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ
bootlick(vt) ประจบสอพลอ,ป้อยอ,เยินยอ
courtier(n) มหาดเล็ก,คนประจบสอพลอ
courtly(adj) สง่างาม,สุภาพ,ช่างเอาใจ,ขี้ประจบ
courtship(n) การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การขอความรัก,การประจบ,การติดผู้หญิง
cringe(vi) ประจบประแจง,ก้มหัว,งอตัว,โค้ง,ขด
fawn(vi) เคล้าเคลีย,สอพลอ,ประจบ,เคลียคลอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
諂う[へつらう, hetsurau] (vi) ประจบสอพลอ

eg.
彼は目上の人にへつらってばかりいる
เขามักจะประจบสอพลอเจ้านายเสมอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top