Search result for

หักหลัง

(46 entries)
(0.0343 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หักหลัง-, *หักหลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักหลัง[V] betray, See also: double-cross, cheat, be treacherous, Syn. ทรยศ, หลอกลวง, Example: เขาไม่น่าหักหลังผมเลยเพราะเราเป็นเพื่อนที่รักกันมาก, Thai definition: คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะหรือคนที่เป็นมิตรกัน
หักหลัง[V] betray, See also: cheat, double-cross, trick, delude, deceive, sell-out, Syn. ทรยศ, เล่นตลก, เล่นไม่ซื่อ, Example: ความเป็นเพื่อนของเราสิ้นสุด เมื่อรู้ว่าผมถูกหักหลังมาตลอด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หักหลังก. ร่วมใจกันมาก่อนแล้วกลับทำร้ายให้ในภายหลัง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry, I couldn't betray her confidence.ฉันขอโทษ ฉันไม่อาจหักหลังต่อความตั้งใจของเธอ Lucky Thirteen (2008)
And your response is just to emotionally blackmail him.แล้วปฏิกิริยาของคุณคือการหักหลังเขาอย่างเจ็บปวด Dying Changes Everything (2008)
You know, social rebellion.แม่รู้ การหักหลังของกลุ่ม Pilot (2008)
You have betrayed me.เจ้าหักหลังข้า Excalibur (2008)
That stubby little backstabber.ไอ้เจ้าหุ่นอ้วนจอมหักหลัง Duel of the Droids (2008)
You will pay for this treachery.เจ้าจะต้องชดใช้สำหรับการหักหลังข้า Bombad Jedi (2008)
General Unduli, we've been betrayedนายพลอันดูลี เราถูกหักหลัง Cloak of Darkness (2008)
And for that, you'd betray the Republic?เพราะอย่างนั้น ท่านถึงได้หักหลังสาธารณรัฐอย่างนั้นรึ? Cloak of Darkness (2008)
You lie to me... betray me...เธอโกหกชั้น... . หักหลังชั้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- You think I'd betray you?- คุณคิดว่าผมหักหลังคุณหรือ The Bank Job (2008)
You killed your best friend and the queen for me. You would never betray me.เจ้าฆ่าเพื่อนรักของเจ้าและฮองเฮาเพื่อข้า /Nเจ้าต้องไม่หักหลังข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Every bone in my evil cat body is telling me not to betray the trust of the green-eyed man.ทุกสัดส่วนในร่างกายของฉันบอกฉันว่า ไม่ให้ฉันหักหลังบุรุษนัยตาสีเขียว Bolt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out   FR: trahir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blackmail[VT] หักหลัง, See also: ขู่, ขู่กรรโชก, Syn. extort, hold up, shake down
double-cross someone[IDM] หักหลัง, See also: ทรยศต่อ
double-cross[VT] ทรยศ, See also: หักหลัง, Syn. beguile, cozen, dupe
knife[VT] ทรยศ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หักหลัง
recreant[ADJ] ทรยศ, See also: หักหลัง, Syn. disloyal, renegade
renegade[ADJ] ทรยศ, See also: หักหลัง, ขายชาติ, Syn. apostate, disloyal, traitorous, unfaithful
rat on[PHRV] หักหลัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: แอบรายงาน, แอบบอก, ทรยศ, Syn. inform against
double-cross[SL] หักหลัง, See also: ทรยศ
stab in[PHRV] ลอบกัด, See also: หักหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
double-crossvt. ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง, See also: double-crosser n. ดูdouble-cross
false(ฟอลซฺ) adj. ไม่จริง,ไม่ถูกต้อง,ผิด,ปลอม,เก๊,เท็จ,ไม่แท้,หลอกลวง,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ถูกทำนอง,-adv. อย่างไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ. -Phr. (play someone false ทรยศ,หักหลัง) . adv., See also: falseness n. -falsehood n., Syn. untrue
falsity(ฟอล'ซิที) n. ความไม่จริง,ความเท็จ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่ซื่อสัตย์,การหักหลัง,ความหลอกลวง,สิ่งที่ไม่จริง,ของปลอม
recreant(เรค'ริเอินทฺ) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ทรยศ,หักหลัง,ไม่ซื่อสัตย์,เนรคุณ n. คนขี้ขลาด,คนทรยศ,คนหักหลัง, See also: recreance n. recreancy n.
renegade(เรน'นะเกด) n. คนทอดทิ้งเพื่อน,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา,คนหักหลัง adj. ทอดทิ้งเพื่อน,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา,หักหลัง
revolt(รีโวลทฺ') vi.,vt.,n. (การ) ปฏิวัติ,กบฏ,จลาจล,ทรยศ,เอาใจออกห่าง,หักหลัง,รังเกียจ,ขยะแขยง, See also: revolter n., Syn. rebel,mutiny,feel horror
river(ริฟ'เวอะ) n. แม่น้ำ,สายน้ำ,กลุ่มดาวEridanus, -phr. (sell down the river ทรยศหักหลัง,ทอดทิ้ง,หลอกลวง) '
serpentine(เซอ'เพินไทนฺ,-ทิน) adj. คล้ายงู,คล้ายงูเลื้อย,วกวน,คดเคี้ยว,คดโกง,กลับกลอก,ปลิ้นปล้อน,เจ้าเล่ห์,หักหลัง, Syn. zigzag,winding
snake(สเนค) n. งู,ผู้ทรยศ,ผู้หักหลัง,คนกลับกลอก,ชายที่ชอบหลอกลวงหญิงสาว vt.,vi. คดเคี้ยวไปมา,เคลื่อนตัวเหมือนงู,, Syn. reptile,serpent,
traitor(เทร'เทอะ) n. ผู้ทรยศ,ผู้หักหลัง, See also: traitress,traitor ที่เป็นหญิง. traitorship n. traitorism n., Syn. betrayer

English-Thai: Nontri Dictionary
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
betrayal(n) การซ้อนกล,การทรยศ,การหักหลัง,การนอกใจ
bewray(vt) เผย(ความลับ),ทรยศ,หักหลัง
DOUBLE-double-cross(vt) โกง,ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง,คดโกง
frustration(n) ความไร้ผล,การทำลาย,ความขัดข้อง,การหักหลัง
hijack(vt) จี้(เครื่องบิน),ปล้นกลางทาง,หักหลัง
recreant(adj) เนรคุณ,ขี้ขลาด,ทรยศ,หักหลัง
renegade(adj) หักหลัง,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา
renegade(n) คนหักหลัง,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา
revolt(vi) ทรยศ,ก่อกบฏ,หักหลัง,ปฏิวัติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
裏切る[うらぎる, uragiru] Thai: หักหลัง English: to betray

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top