ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hysterical

HH IH0 S T EH1 R IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hysterical-, *hysterical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hysterical(ฮิสเทอ'ริคัล) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดฮิสทีเรีย, ซึ่งมีอาการหัวเราะหรือร้องไห้ที่ควบคุมไม่อยู่, ขบขันมาก, ซึ่งทำให้อดหัวเราะไม่ได้., See also: hysterically adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
hysterical(adj) เป็นโรคประสาท, เป็นโรคฮิสทีเรีย, ชอบตีโพยตีพาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- [ Piano ] - [ Man ] She the hysterical type?- [ เปียโน ] - [ มนุษย์ ] เธอชนิดตีโพยตีพาย? Pulp Fiction (1994)
Possible hysterical personality.บุคลิกภาพเป็นโรคฮิสทีเรีย Don Juan DeMarco (1994)
Albert is hysterical now. You know what he'll do if Katharine comes?อัลเบิร์เป็นโรคประสาทตอนนี้ คุณจะรู้ว่าสิ่งที่เขาจะทำอย่างไรถ้าแคทธารีมา? The Birdcage (1996)
The hysterical shouting was in tongues... ..like at a Pentecostal Church.แม่ง-- ขนาดโมนาลิซ่ายังกระจุย Fight Club (1999)
My hysterical ex-fiancée here is just on her way to the airport, so your enjoyment of the rest of the course will be just as it should be!คู่หมั้นเก่าที่ตีโพยตีพายของผม กำลังจะเดินทางไปที่สนามบินแล้ว ดังนั้นความสนุกสนานที่เหลือของคุณที่สนามนี่ ก็จะกลับคืนมาเองแหละ Hope Springs (2003)
- Hysterical wench.- ผู้หญิงขี้โวยวาย \ Unstoppable Marriage (2007)
Morgan said he sat behind you in the theater, and you were hysterical the whole time.มอร์แกนบอกว่าเขานั่งอยู่ข้างหลังเธอในโรงหนัง เธอก็สนุกตลอกเรื่องเลย Chuck Versus the Seduction (2008)
My girlfriend had a hysterical pregnancy, went nuts, cut her wrists while I was in the next room and had to be committed.แฟนผมเป็นโรคตั้งครรณ์ปลอม ตอนนี้บ้าไปแล้ว เธอกรีดข้อมือตอนที่ผมอยู่ห้องข้างๆ ต้องเป็นคนผิด Here Comes the Flood (2008)
You're hysterical when you're hung over, Lois.อย่าบอกนะว่าเมื่อคืนเรา... Committed (2008)
Set the example that we Unitologists are not hysterical fanatics.ทำให้เห็นว่ายูนิโตโลจิสอย่างเรา ไม่ใช่ผู้บ้าสร้างปัญหา Dead Space: Downfall (2008)
It's hysterical stuff.มันเป็นเรื่องเสพติดนะพวกนี้ Marley & Me (2008)
I needed to see you; you were hysterical on the phone.ผมต้องพบคุณ เพราะว่าคุณดูวิตกมากเวลาเราคุยโทรศัพท์กัน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hystericalBut Little Red Riding Hood is cute and can scream hysterically, so everyone believed her story.
hystericalI get hysterical easily.
hystericalRight, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HYSTERICAL HH IH0 S T EH1 R IH0 K AH0 L
HYSTERICALLY HH IH2 S T EH1 R IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hysterical (j) hˈɪstˈɛrɪkl (h i1 s t e1 r i k l)
hysterically (a) hˈɪstˈɛrɪkliː (h i1 s t e1 r i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歇斯底里[xiē sī dǐ lǐ, ㄒㄧㄝ ㄙ ㄉㄧˇ ㄌㄧˇ, ] hysterical #24,672 [Add to Longdo]
狂乱[kuáng luàn, ㄎㄨㄤˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] hysterical #52,154 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hysterisch; durchgedreht; aufgelöst { adj } | hysterischer | am hysterischstenhysterical | more hysterical | most hysterical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒステリー性格[ヒステリーせいかく, hisuteri-seikaku] (n) hysterical personality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hysterical \hys*ter"ic*al\ a.
   Extremely funny. [Colloq.]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hysteric \Hys*ter"ic\, Hysterical \Hys*ter"ic*al\, a. [L.
   hystericus, Gr. ?, fr. "yste`ra the womb; perh. akin to ?
   latter, later, and E. utter, out.]
   1. Of or pertaining to hysteria.
    [1913 Webster]
 
       With no hysteric weakness or feverish excitement,
       they preserved their peace and patience. --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. In a state of hysteria; affected, or troubled, with
    hysterics; uncontrollably emotional; convulsive, fitful.
    [1913 Webster]
 
   3. In a state of panic or behaving in a wild irrational
    manner, due to fear or emotional trauma.
    [PJC]
 
   4. Resembling hysteria; as, hysterical laughter.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hysterical
   adj 1: characterized by or arising from psychoneurotic hysteria;
       "during hysterical conditions various functions of the
       human body are disordered"- Morris Fishbein; "hysterical
       amnesia" [syn: {hysteric}, {hysterical}]
   2: marked by excessive or uncontrollable emotion; "hysterical
     laughter"; "a mob of hysterical vigilantes"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top