ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -玩-, *玩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[玩, wán, ㄨㄢˊ] to play with, to joke, to entertain
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  元 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 1,072

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wán, ㄨㄢˊ, ] toy; sth used for amusement; curio or antique (Taiwan pr. wan4); to play; to have fun; to trifle with; to keep sth for entertainment, #551 [Add to Longdo]
[wán jiā, ㄨㄢˊ ㄐㄧㄚ, ] a player (of computer games), #2,541 [Add to Longdo]
[hǎo wán, ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ, ] fun (to do), #3,962 [Add to Longdo]
[wán jù, ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, ] plaything; toy, #4,486 [Add to Longdo]
[kāi wán xiào, ㄎㄞ ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] to play a joke; to make fun of; to joke, #6,553 [Add to Longdo]
[wán xiào, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ, ] joke; jest, #8,164 [Add to Longdo]
[wán r, ㄨㄢˊ ㄖ˙, / ] to play; to have fun, #10,466 [Add to Longdo]
[wán shuǎ, ㄨㄢˊ ㄕㄨㄚˇ, ] to enjoy oneself; an entertainment; to play (of children), #11,903 [Add to Longdo]
[yóu wán, ㄧㄡˊ ㄨㄢˊ, / ] to amuse oneself; to have fun; to go sightseeing; to take a stroll, #12,248 [Add to Longdo]
意儿[wán yì er, ㄨㄢˊ ㄧˋ ㄦ˙, / ] thing (used in speech); toy; act; trick (in a performance, stage show, acrobatics etc), #14,183 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おもちゃ, omocha] (n) ของเล่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おもちゃ(P);がんぐ, omocha (P); gangu] (n) (uk) toy; (P) [Add to Longdo]
物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal [Add to Longdo]
[がんみ, ganmi] (n,vs) relish; appreciation [Add to Longdo]
[がんろう, ganrou] (n,vs) make sport of; toy with; play with [Add to Longdo]
弄物[がんろうぶつ, ganroubutsu] (n) plaything [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
These toys are suitable for girls.この具は女の子むけだ。
The factory manufactures toys.その工場は具を製造している。
She keeps a parrot as a pet.彼女はオウムを愛している。
She beat off a big snake with a plastic toy bat.彼女はプラスチックの具のバットで大きな蛇をたたき出した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have fun.[CN] 得开心 The Hoax (2006)
And after all those lovely toys I got for you.[JA] 愛すべき具を与えたばかりだ Blood Price (2007)
Absurd?[CN] 开笑? A Scandal in Belgravia (2012)
- You're on.[CN] - 你先 Disconnect (2012)
He's pretty annoyed.[JA] 76,ps,0000,0000,0000,我覺得是頭にくる的きてる耶@@(梢 翔: 我是有某部電聽過「頭に来た」這個台詞,才這麼確定的 Encounter (2006)
Enjoy![CN] 得开心 Ocean's Thirteen (2007)
It's a toy, Andrew.[JA] 具だよ、アンドリュー Shutter Island (2010)
Fire it.[CN] 那 Silver Bullet (2011)
Go play.[CN] 去 Working Girl (1999)
Are those toys?[JA] 具かい? The Good Wound (2009)
You were stubborn and vain.[JA] 君が意地っ張りで、新しい物好きで 你固執不講理、愛愛流行 Cape No. 7 (2008)
Really?[CN] - 开笑吧? The Status Quo Combustion (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top