ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -灾-, *灾*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[灾, zāi, ㄗㄞ] disaster, catastrophe, calamity
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A house 宀 on fire 火, Rank: 1349

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zāi, ㄗㄞ, / ] disaster; calamity, #7,315 [Add to Longdo]
[huǒ zāi, ㄏㄨㄛˇ ㄗㄞ, / ] fire (that burns buildings etc), #5,053 [Add to Longdo]
[zāi hài, ㄗㄞ ㄏㄞˋ, / ] disastrous damage; scourge, #6,112 [Add to Longdo]
[zāi nàn, ㄗㄞ ㄋㄢˋ, / ] disaster; catastrophe, #6,800 [Add to Longdo]
[jiù zāi, ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ, / ] to relieve disaster; to help disaster victims, #7,912 [Add to Longdo]
[zāi qū, ㄗㄞ ㄑㄩ, / ] disaster area; stricken region, #8,451 [Add to Longdo]
[shòu zāi, ㄕㄡˋ ㄗㄞ, / ] disaster-stricken; to be hit by a natural calamity, #8,463 [Add to Longdo]
自然[zì rán zāi hài, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄗㄞ ㄏㄞˋ, / ] natural disaster, #12,253 [Add to Longdo]
[zāi mín, ㄗㄞ ㄇㄧㄣˊ, / ] victim (of a disaster), #12,641 [Add to Longdo]
[zāi qíng, ㄗㄞ ㄑㄧㄥˊ, / ] disastrous situation; calamity, #15,580 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"You do not know what terrible misfortune I have caused." "l cannot approach the Lord before I have put it right."[CN] "你不知道我带来的那次难 我只有被允许把它改正过来 才能见到我的上帝!" The Phantom Carriage (1921)
- Don't gloat.[CN] -少幸乐祸了 The 39 Steps (1935)
What do you call a man who takes advantage of a king's misfortune toseizehispower?[CN] 怎么称呼利用国王难... ...而掌权的人呢 The Adventures of Robin Hood (1938)
Our commonwealth has been saved the necessity of shedding blood.[CN] 我们的国家免除一场血光之 His Girl Friday (1940)
You would laugh at someone being hurt.[CN] 你就知道幸乐祸 Cavalcade (1933)
"Yes, for only now do I realise how it feels to have brought great misery upon a loved one."[CN] "哦,对! 直到如今我才知道给 所爱的人带来难是什么样的感觉" The Phantom Carriage (1921)
Though, I daresay, we, or Wilmer at least, were responsible for the fire.[CN] 但我们必须承认,我们 至少是威曼要为火负责 The Maltese Falcon (1941)
Shiraito figured he deserved it, [CN] 白丝心中有些许幸乐祸 Taki no shiraito (1933)
I've arranged a special broadcast about the fire.[CN] 我安排了火的特别广播节目 你要访谈 I've arranged a special broadcast about the fire. I Married a Witch (1942)
Only the harbor watch was aboard when the fire started.[CN] 开始时,船上只有碇泊值班 The Maltese Falcon (1941)
She was in a fire and lost her clothes.[CN] 她是火丢了衣服 She was in a fire and lost her clothes. I Married a Witch (1942)
What is that? A fire? I hope it's the j.G. Carpenter company burning down.[CN] 真希望是JG的公司发生火 The Whole Town's Talking (1935)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top