ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be wily

   
225 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be wily-, *be wily*, be wy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be wily มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be wily*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be with[PHRV] อยู่กับ
be with[PHRV] ทำงานให้, See also: ทำงานกับ
be with[PHRV] สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, เข้าข้างฝ่าย
be with[PHRV] เข้าใจและชอบ (สิ่งที่ทันสมัย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชื่นชอบ
be with[PHRV] เข้าใจสิ่งที่อธิบาย, See also: ตามทัน(การสนทนา, ความคิด)
be within[PHRV] อยู่ด้านใน, See also: อยู่ภายใน, Syn. lie within
be within[PHRV] มีประสบการณ์, See also: รู้, อยู่ในอำนาจ, อยู่ในขอบเขต, Syn. fall within
jibe with[PHRV] เห็นด้วยกับ, See also: เข้ากันได้กับ, ไปกันได้กับ
be with it[IDM] ทันสมัย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. get with
be without[PHRV] ไม่มี, See also: ปราศจาก, ไร้
inscribe with[PHRV] จารึกด้วย (คำพูด), See also: สลักด้วย (คำพูด), เขียนด้วย (คำพูด)
be within view[IDM] มองเห็น, See also: เห็น, Syn. keep in
be within sight[IDM] มองเห็น, See also: เห็น, Syn. keep in
be within range of[IDM] อยู่ในพิสัยของปืน, Syn. come within
be within earshot of[IDM] ได้ยิน (โดยบางคนหรือจากสถานที่), Syn. come within
be within one's right[IDM] มีสิทธิที่จะทำ
be within someone's grasp[IDM] สามารถเข้าใจหรือทำได้
be within striking distance of[IDM] ใกล้มากกับ, See also: เกือบจะถึง, จวนถึง, Syn. come within

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What would this stupid world be without--สิ่งที่โลกนี้โง่จะไม่มี Pinocchio (1940)
No. Look, come home, kid. You should be with Mama, you hear?ที่มองมาที่บ้านเด็ก คุณควรจะอยู่กับแม่ที่คุณได้ยิน? The Godfather (1972)
Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you.Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you. The Godfather (1972)
Be with you in a minute.รอเดี๋ยวนะ Blazing Saddles (1974)
Do away with me, so that I can be with my motherยกเลิกฉัน, ดังนั้น that I สามารถกับแม่ของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- Ah. I have known some women who are said to be witches.ผมรู้มาว่ามีพวกผู้หญิงบางคน ถูกกล่าวหาว่าเป็น แม่มด Suspiria (1977)
The doctor will be with you in just a moment.หมอจะมาดูแลคุณในอีกสักครู่นะคะ Airplane! (1980)
- Suppose she'll still be with him?- ถ้าเผื่อว่า เธอยังอยู่กับเขา? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก Gandhi (1982)
In that cause, I would be willing to die!ถ้าเป็นแบบนั้น ผมยอมตาย Gandhi (1982)
Yes, but I think it would be wise to be very cautious for a time.ใช่ เราคงต้องระวังไประยะหนึ่ง Gandhi (1982)
God be with you.พระเจ้าจะทรงอยู่กับท่าน Gandhi (1982)
don't you worry. I'll be with you.ไม่ต้องห่วง ฉันจะคอยดูแลคุณเอง Spies Like Us (1985)
# It helps to think we might be wishing #แต่มันก็อุ่นใจถ้าคิดว่า เราอาจกำลังภาวนา An American Tail (1986)
# It helps to think we might be wishing #แต่มันก็อุ่นใจถ้าคิดว่า เราอาจกำลังภาวนา An American Tail (1986)
- The babe with the power.- เด็กไหน - เด็กทรงพลัง Labyrinth (1986)
- The babe with the power. - What power?เด็กที่มีอำนาจ อำนาจไหน Labyrinth (1986)
What's asshole about wanting to be with your friends?ไอ้งี่เง่า ที่อยากเป็นเพื่อน กับพวกนายน่ะเหรอ? Stand by Me (1986)
Faye, I need you to be with me now.คุณต้องคืนสติซะทีนะ *batteries not included (1987)
It's just wrong this way. It should be with someone--ไม่ไม่ควรเป็นแบบนี้น๊ะ ตัวเองควรที่จะ... Dirty Dancing (1987)
Maybe with, say, mannequins.อาจจะเกี่ยวกับ... หุ่นแสดงแบบ อะไรอย่างเนี้ย... Mannequin (1987)
You'd be willing to do this for me? Sure.- คุณจะช่วยฉันจริงๆ หรือ Punchline (1988)
You should be with me. I'll tell him that, too.คุณน่าจะอยู่กับผม Punchline (1988)
It's a way to them for you to be with them. If you want to try, go ahead butนี่เป็นหนทางหนึ่งของนายที่จะเป็นพวกเขาได้Nถ้านายต้องการจะลองก็เอาเลย แต่... Rambo III (1988)
I'm sorry She insisted that she be with youขอโทษนะ เธอบอกว่าอยากอยู่กับหนู My Neighbor Totoro (1988)
In that case, God be with you in your quest.ในกรณีนั้น, พระเจ้าจะอยู่กับคุณในการค้นหา. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Must be within three or four miles.มันต้องอยู่ภายในรัศมี 3-4ไมล์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
We walked on over to be with Satchel.เรามาที่นี่ มาพักกับแซทเชล Night of the Living Dead (1990)
Or maybe with some of the jazz you play so beautifully.หรืออาจจะมีบางส่วนของดนตรีแจ๊สที่คุณเล่นอย่างสวยงาม The Russia House (1990)
I do, every night. Then I'm free. I love you, I want to be with you.ฉันหา,ทุกคืน แล้วก็เลิก ฉันรักแม่ อยากอยู่กับแม่ Goodfellas (1990)
- God be with you. - Bye, Ma.ขอพระเจ้าคุ้มครอง บาย แม่ Goodfellas (1990)
If it'll make him a better witness, I'd like you to be with him.แต่ถ้าทำให้เขาเป็นพยานที่ดีขึ้น ผมอยากให้คุณไป Goodfellas (1990)
- I didn't raise him to be with trash like you!- โจนส์, โจนส์.. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
But, I can't go out on a date because you have to be with me every minute.แต่.. ฉันไปไม่ได้.. ..เพราะคุณด้องอยู่กับฉันทุกนาที The Bodyguard (1992)
And, Lord, whatever dangerous endeavors we may take let them never be without your sanctuary...หากเราผู้ใดในที่นี้ ต้องเผชิญอันตราย.. ขอให้พระองค์ทรงคุ้มครองเขาด้วย The Bodyguard (1992)
Uh, because he's handsome and pleasant to be with.เพราะว่า เขาหล่อเหลา และมีความสุขยามอยู่ด้วย Wuthering Heights (1992)
It's Joseph, and Heathcliff might be with him.โจเซฟน่ะ และฮีธคลิฟฟ์ อาจอยู่กับเขา Wuthering Heights (1992)
You sent me away because you knew I wanted to be with him.คุณส่งดิฉันให้ไปที่อื่นเพราะ คุณรู้ว่าดิฉันอยากอยู่ใกล้เขา Wuthering Heights (1992)
Be with me always, take any form, drive me mad... only do not leave me in this abyss where I cannot find you.อย่าได้ผละจากฉันไป จะมาในรูปแบบใดก็ได้ ทำให้ฉันคลั่ง Wuthering Heights (1992)
I don't want to be within 2,000 miles of anyone who does.ฉันไม่ต้องการอยู่ใกล้ คนที่เกี่ยวข้องกับมันในระยะ 2000 ไมล์ Cool Runnings (1993)
I shall always be with you.ฉันจะอยู่กับเธอเสมอ. Hocus Pocus (1993)
- I'll be with you as soon as I can.- - ฉันจะไปกับคุณทันทีที่ฉันสามารถ In the Name of the Father (1993)
What you mean? You so ashamed to be with your mother?ลูกหมายความว่าไง ลูกอายมากที่อยู่กับแม่หรือไง The Joy Luck Club (1993)
I'll be with you in a second. Give me a few minutes. Thank you.เดี๋ยวผมจะคุยกับคุณ ขอเวลาผมแป๊บนึงนะ ขอบคุณ Léon: The Professional (1994)
I want you to be with me.ฉันต้องการให้คุณอยู่กับฉัน Pulp Fiction (1994)
I don't want to be with fathers. What a scary prospect!ฉันไม่อยากอยู่กับพ่อ เป็นอะไรที่อึดอัด! Wild Reeds (1994)
Would you be willing to swear before a judge and jury, having placed your hand on the Good Book and taken an oath before Almighty God himself?คุณจะยินดีที่จะสาบานก่อนที่ผู้พิพากษาและคณะลูกขุน ที่มีอยู่ในมือของคุณในหนังสือดี และนำคำสาบานก่อนที่พระเจ้าผู้ทรงอำนาจตัวเอง? The Shawshank Redemption (1994)
The chief says that unless the sacred bat is returned before the marriage of the princess, the Wachati tribe will meet their death.หัวหน้าเผ่าบอกว่าถ้าค้างคาวศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกนำกลับมา... ...ก่อนพิธีวิวาห์ของเจ้าหญิง เผ่าวาชาติจะต้องพบกับความตาย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The tribe will be killed....และสี่ขาทั้งหลาย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
It looks like that man who used to be with him before. Mr...มันดูเหมือนผู้ชายคนที่เคยอยู่กับเขามาก่อน คุณ... Episode #1.6 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be wiA 10% tax will be withheld from the payment to you.
be wiA fool, when he is silent, is counted to be wise.
be wiAll existence you see before you must be wiped out.
be wiDr. Stein will be with you shortly.
be wiEven a child knows what it is like to be without friends.
be wiHe doesn't appear to be wise, does he?
be wiHer son is a mama's boy. He has to be with her all the time.
be wiHow difficult a thing it is, to love, and to be wise, and both at once.
be wiI am glad to be with you.
be wiI am only too glad to be with you.
be wiI believe he'll be with us today.
be wiIf they can get both forged card and PIN then all the cash in in your bank account will be withdrawn.
be wi"I just wish that I could be with you forever and always," replied the little black rabbit.
be wiI'll be with you as soon as I finish this job.
be wiI'll be with you for ever.
be wiI'll be with you in a few minutes.
be wiI'll be with you in a second.
be wiI'll be with you in spirit.
be wiI'll be with you right now.
be wiI'm the one who wants to be with you.
be wiIt is a great pleasure to be with you.
be wiIt is easy to be wise after the event.
be wiIt's a lot of fun to be with you.
be wiIt's great fun for us to be with her.
be wiIt will be winter before long.
be wiIt won't be wise to overwork at the cost of your health.
be wiIt would be wise of you to save money for a rainy day.
be wiIt would be wiser of you not to see him again.
be wiI want to be with him all the way.
be wiI will be with you right away.
be wiI will be with you tonight.
be wiNobody ever wants to be without money.
be wiOur sister will be with us soon.
be wiPlease keep in mind that we have to be with other students.
be wiShe is amusing to be with.
be wiSuch a book would be within his reach.
be wiThat it be with the off-the-radar Sue of all people!
be wiThis blot can't be wiped out.
be wiToday we can tell how the weather will be with a high degree of accuracy.
be wiWe will be willing to make a deal with you after the auction.
be wiWhat a lonely world it will be with you away!
be wiWhat a lonely world it would be with you away!
be wiWhen we deal with people, it would be wise to try to separate the sheep from the goats without letting them know it.
be wiWhere ignorance is bliss, 'tis folly to be wise. [Quote, Gray]
be wiYes, she'll be with you in a minute.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระวังตัว[V] be alert, See also: be watchful, be vigilant, be on one's guard, be wide-awake, be on the lookout, Syn. ระวังเนื้อระวังตัว, รักษาตัว, ดูแลตัว, Example: ตลาดหลักทรัพย์ฯเริ่มมีมาตรการบางอย่าง เพื่อเตือนนักลงทุนให้ระวังตัวอยู่เสมอ
เขี้ยวลากดิน[V] be tricky, See also: be cunning, be wily, be sly, Example: ประสบการณ์ทางการเมืองเขายังไม่เจนจัด เขี้ยวลากดินไม่เท่าบรรดาลุงๆ น้าๆ ทั้งหลาย, Thai definition: มีเล่ห์เหลี่ยมมาก, มีประสบการณ์มาก (มักใช้ในทางไม่ดี), Notes: (ปาก)
ไม่มีจุดหมาย[V] have no aim, See also: be without aim, adrift, have no purpose, drift, Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง, Ant. มีจุดหมาย, Example: เมื่อพ่อแม่เขาเสีย เขาก็ไม่มีจุดหมายในชีวิต, Thai definition: ไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดที่ใด
สมัครใจ[V] be willing to, See also: volunteer, like volunteer, Syn. เต็มใจ
ร้ายกาจ[V] be fierce, See also: be ferocious, be cruel, be savage, be wild, be vicious, Example: ตอนเด็กๆ ใครๆ ก็ว่าผมร้ายกาจ, Thai definition: ร้ายมาก, ร้ายยิ่ง
บ้า[V] be wild about, See also: be mad, be freak, be crazy about, Example: พี่ชายผมบ้าหวย ก่อนหวยออกทุกงวดชอบวิ่งหาเลขเด็ดกับพวกทรงเจ้าเข้าผีเป็นประจำ, Thai definition: หลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งนั้นๆ จนผิดปกติ
ไม่มีที่เปรียบ[ADV] be incomparable, See also: be without parallel, be matchless, be peerless, be beyond compare, Syn. หาที่เปรียบมิได้, Example: ความงามของนครวัดนั้นไม่มีที่เปรียบ
ไร้[V] lack, See also: be devoid of, be without, Syn. ขัดสน, ไม่มี, ปราศจาก, Ant. มี, Example: จังหวัดที่มีเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินมากที่สุดได้แก่จังหวัดสุมทรปราการ
เลวร้าย[V] be bad, See also: be evil, be immoral, be wicked, be depraved, Syn. ไม่ดี, ชั่วร้าย, เลวทราม, เลว, ทราม, Example: ถึงผู้หญิงคนนั้นจะเลวร้ายแค่ไหน เธอก็ยังรักลูกของเธออยู่, Thai definition: มีนิสัยไม่ดีมากๆ
สุขุม[V] be prudent, See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: ความคิดของท่านสุขุมและเยือกเย็นกว่าหนุ่มสาว, Thai definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มักใหญ่ใฝ่สูง[V] be over ambitious, See also: aspire, be wild with ambition, Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง, Example: เด็กบางคนมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างแก้ไม่ได้พอโตขึ้นก็จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: อยากเป็นใหญ่เป็นโตและมียศศักดิ์สูง
แพร่หลาย[V] be widespread, See also: be well-known, prevail, be prevalent, Syn. แพร่สะพัด, สะพัด, แพร่ขยาย, Example: สูตรยาใหม่นี้ได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้ป่วย, Thai definition: กระจายออกไปอย่างทั่วถึง
ไพศาล[V] be vast, See also: be wide, be extensive, be great, be expansive, be large, Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล, Example: มหาสมุทรสีครามสุดไพศาลเหลือคณานับยิ่ง, Thai definition: มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต
เก็บตัว[V] introvert, See also: confine, be withdrawn, be shut in, isolate, Syn. เก็บเนื้อเก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: อาการโรคจิตเภทในช่วงกำเริบจะเป็นกลุ่มอาการด้านบวก เช่น ประสาทหลอน หลงผิด และในระยะหลังผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ พูดน้อย เก็บตัว, Thai definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
เก็บเนื้อเก็บตัว[V] be withdrawn from, See also: isolate, confine, Syn. เก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: ผู้หญิงสมัยนี้เค้าไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว เป็นผ้าพับไว้เหมือนสมัยคุณแม่อีกแล้ว, Thai definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
เข้าข่าย[V] be within the scope of something, Syn. อยู่ในข่าย, เข้าเกณฑ์, Example: เรื่องนี้หากเห็นว่าใครเข้าข่ายทำผิดก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้อง, Thai definition: เข้ามาตรฐานหรือเข้าหลักที่กำหนดไว้
คึก[V] be in high mettle, See also: be impetuous, be wild, be high-spirited, be dashing, be fiery, Syn. คะนอง, คึกคะนอง, ลำพอง, ร่าเริง, ฮึกเฮิม, Ant. หงอย, Example: งานสงกรานต์ปีนี้รู้สึกจะคึกกว่าทุกปีที่ผ่านมา
คึกคะนอง[V] be impetuous, See also: be clamorous, be high-spirited, be wild, be in high spirit, Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง, Example: วัยรุ่นกำลังคึกคะนองก็ต้องออกแสวงหาของดี อาจารย์ดีเพื่อศึกษาวิชาอาคมไสยศาสตร์
คะนอง[V] be impetuous, See also: be wild, be high-spirited, be dashing, be fiery, Syn. คึก, ลำพอง, Example: ตอนยังเป็นเด็กนักเรียนเขารู้กันดีว่า ผมนั้นห่ามคะนองขนาดไหน, Thai definition: แสดงอาการร่าเริง
มีน้ำใจ[V] have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: เขามีน้ำใจช่วยเหลือฉันมาตลอด จนฉันรู้สึกเกรงใจ
คุกรุ่น[V] smoulder, See also: be wild with anger, be pent-up, Syn. ร้อนรุ่ม, ปั่นป่วน, Example: เขามีความแค้นที่คุกรุ่นอยู่ในใจตลอดเวลา
ปิดฉาก[V] be ended, See also: be closed, be winded up, be concluded, Syn. จบ, สิ้นสุด, Example: สงครามปิดฉากลงด้วยความปราชัยของฝ่ายญี่ปุ่นในวันที่ 15 สิงหาคม 2488, Notes: (ปาก)
มีเสียง[V] rumour, See also: be widely spoken, bruit, gossip, tattle, Syn. เล่าลือ, Example: ต่อไปนี้จะไม่มีข่าวคราวการต่อสู้ ไม่มีเสียงถึงความตายอีกแล้ว
มีแก่ใจ[V] have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจดี, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: โรงเรียนนั้นมีแก่ใจออกปากให้ยืมเต็นท์, Thai definition: มีใจชอบช่วยผู้อื่น
มีแก่ใจ[V] have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจดี, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: โรงเรียนนั้นมีแก่ใจออกปากให้ยืมเต็นท์, Thai definition: มีใจชอบช่วยผู้อื่น
ละบือ[V] be widely known, See also: spread, become well known, be rumoured, Syn. ลือเลื่อง, ระบือ, ลือ, ฟุ้งเฟื่อง, Example: ความประพฤติไม่ดีของนิกรได้ละบือไปทั่ววงการสื่อมวลชน
เลวทราม[V] be bad, See also: be evil, be wicked, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาเลวทรามแค่ไหนที่อาศัยบารมีพ่อเกะกะระรานชาวบ้าน
เลวทรามต่ำช้า[V] be bad, See also: be evil, be wicked, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: แม้ว่าเขาจะเลวทรามต่ำช้าขนาดไหน ผมก็ยังยินดีจะค้อมหัวให้
เล่าลือ[V] rumor, See also: be rumored, be widely spoken, Syn. ลือ, เลื่องลือ, ร่ำลือ, Example: ข่าวของเขาเล่าลือไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟไหม้ป่า, Thai definition: แพร่ข่าวกันแซ่, กระจายข่าวกันแซ่
เลื่อง[V] rumor, See also: spread, be rumored, be widely spoken, go around, Syn. ลือ, เลื่องลือ, โจษจัน, เล่าลือ, Example: ข่าวสาวไฮโซขายตัวเลื่องไปทั่วประเทศ, Thai definition: กระจายหรือแพร่ออกไปจากปากต่อปาก
โล่งโถง[V] be roomy, See also: be broad, be wide, be spacious, Syn. โปร่งกว้าง, Example: บ้านของเขาโล่งโถงใหญ่โตดี แต่คนในบ้านไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่, Thai definition: เปิดว่างตลอด
ว้างเวิ้ง[V] be vast, See also: be spacious, be wide, be extensive, Syn. ว่าง, โล่ง, เปล่า, เวิ้งว้าง, Example: ทะเลยามกลางคืนดูว้างเวิ้งน่ากลัว, Thai definition: เป็นช่องว่างและโล่งออกไป, โล่งสุดลูกหูลูกตา
เว่อ[V] gape, See also: be large, be wide, Syn. เบ้อ, เบอะ, Example: แผลที่แขนของเขาเว่อจนน่ากลัว, Thai definition: หวะเข้าไป, กว้างเข้าไป, เป็นช่องเข้าไป
เวิ้งว้าง[V] be vast, See also: be wide, be open, be immense, be extensive, Example: แม่น้ำยามค่ำดูเวิ้งว้างทำให้ความคิดถึงชายผู้เป็นที่รักเพิ่มมากขึ้น, Thai definition: โล่งกว้างทำให้ว้าเหว่ใจ
อุบาทว์[V] be wicked, See also: be evil, Syn. อัปรีย์, จัญไร, Ant. มงคล, ดีงาม, Example: หล่อนไม่ต้องการให้แม่รู้ว่า พ่อเลี้ยงอุบาทว์กับหล่อนขึ้นทุกวัน, Thai definition: ไม่เป็นมงคล
ตายนึ่ง[V] be withered by exposure to sunlight, See also: withered through hot vapour, be burnt by sunlight and then die, Example: พวงมาลัยตายนึ่งอยู่หน้ารถ เพราะถูกแดดเผาทั้งวัน, Thai definition: เฉาหรือเหี่ยวเพราะถูกแดดหรือไอร้อนอย่างถูกนึ่ง
เต็มใจ[V] be willing to, See also: like, Syn. เต็มอกเต็มใจ, Ant. ฝืนใจ, Example: ทุกคนเต็มใจที่จะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการทำงานหลักอันนี้, Thai definition: มีน้ำใจ, มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง
เต็มอกเต็มใจ[V] be willing to, Syn. เต็มใจ, Ant. ฝืนใจ, บังคับใจ, Example: พ่อแม่เต็มอกเต็มใจที่จะทำพิธีนี้ให้แก่ลูกๆ
ถ่อย[V] be mean, See also: be vile, be base, be wicked, be despicable, be contemptible, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Example: เขาถือว่าเป็นตลกอัจฉริยะ แต่บางทีก็ค่อนข้างถ่อยไปนิดหนึ่ง
ใจดำ[V] be black-hearted, See also: show no mercy or pity, be unsympathetic, be pitiless, be diabolic, be cruel, be wicked, be, Syn. ใจร้าย, เห็นแก่ตัว, ใจแคบ, ใจจืด, Ant. ใจดี, เอื้อเฟื้อ, กรุณา, Example: เจ้าของบ้านใจดำมากไม่ยอมผ่อนผันค่าเช่าเลย, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ขาดกรุณา
ใจบาป[V] have wicked intentions, See also: harbour evil intentions, be wicked, Syn. ใจชั่ว, จิตใจต่ำทราม, Example: ผมจะใจบาปกับคนที่ไม่ดีกับผมเท่านั้น
ใจร้าย[V] be wicked, See also: be cruel, be merciless, be pitiless, be heartless, be vicious, be evil-minded, Syn. ใจดำ, ดุร้าย, โหด, ใจทมิฬ, Ant. ใจดี, ปราณี, Example: เขายังคงใจร้ายกับลูกเลี้ยงของเขาอยู่จนทุกวันนี้, Thai definition: ไม่ปราณี
ฉาวโฉ่[V] be notorious, See also: be rumoured, be widespread, Syn. อื้อฉาว, โฉ่, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: ปัญหาทุจริตคอรัปชันจะยิ่งฉาวโฉ่ออกมาเรื่อยๆ, Thai definition: รู้กันทั่วไป (ใช้แก่ข่าวที่ไม่ดีไม่งาม)
ปราศจาก[V] be without, See also: be deprived of, be rid of, Syn. พ้นไป, ไม่มี, Example: การเดินขบวนประท้วงล้มเหลวทุกครั้งเนื่องจากผู้ประท้วงปราศจากอาวุธที่จะต้านทานกับฝ่ายทหารที่มีอาวุธอยู่ในมือซึ่งพร้อม
ชั่วช้า[V] be wicked, See also: be atrocious, be nefarious, be vicious, be vile, Syn. เลวทราม, ชั่วร้าย, ร้าย, ต่ำช้า, Ant. ดี, Example: หญิงโสเภณีเป็นหญิงที่โลกประณามว่าชั่วช้าสารเลวไม่น่าคบ
ชาญฉลาด[V] be intelligent, See also: be wise, be clever, be smart, be sharp, be bright, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ฉลาดเฉลียว, Ant. โง่, Example: เด็กคนนี้ชาญฉลาดจึงเป็นที่โปรดปรานในหมู่ญาติพี่น้อง
กระเหี้ยนกระหือรือ[V] be obsessed with ambition, See also: be zealous, be fervid, be wild with ambition, be overweeningly ambitious, Example: เขากระเหี้ยนกระหือรืออยากจะเป็นผู้แทนมาก, Thai definition: แสดงอาการฮึดฮัดอย่างจะเอาจริงเอาจัง
คม[V] be sharp, See also: be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart, Syn. คมคาย, ไหวพริบดี, Example: เขามีคำพูดคมคายเป็นที่ถูกอกถูกใจของเจ้านาย
คมกริบ[V] be sharp, See also: be clever, be bright, be intelligent, be witty, be smart, be wise, Syn. คม, ฉลาด, เฉียบแหลม, Ant. โง่, โง่เขลา, Example: คำพูดของเขาคมกริบประดุจมีดโกน ในยามจะเชือดเฉือนใครคำพูดนั้นจะกรีดบาดลึกเข้าไปถึงใจ
คมคาย[V] be sharp, See also: be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart, Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, Example: เขาเป็นคนพูดเก่ง มิหนำซ้ำคารมยังคมคาย ใครๆ ที่ได้รู้จักก็หลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วช้า[v.] (chūachā) EN: be wicked   
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เข้าข่าย[v. exp.] (khao khāi) EN: be within the scope of   
เข้าข่ายข้อกำหนดของข้อตกลง[v. exp.] (khao khāi khøkamnot khøng khøtoklong) EN: be within the terms of the agreement   
คึก [v.] (kheuk ) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery   
ขอสันติจงมีแด่ท่าน[xp] (khø santhi jong mī daē thān) EN: May peace be with you ! ; May peace prevail on earth !   FR: La paix soit avec vous !
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: be scattered ; be widespread   FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosité
เล่าลือ[v.] (laoleū) EN: rumor ; be rumored ; be widely spoken   
เลว[v.] (lēo) EN: be bad ; be sinful ; be wicked   FR: être méchant
ไม่มีจุดหมาย[v.] (mai mī jutmāi) EN: have no aim ; be without aim ; adrift ; have no purpose ; drift   FR: ne pas avoir de but
เป็นเพื่อน[v. exp.] (pen pheūoen) EN: accompany ; be a friend ; be with as a companion   FR: accompagner ; tenir compagnie
แพร่หลาย[v.] (phraēlāi) EN: be widespread ; be well-known ; prevail ; be prevalent   
เปิดกว้างอยู่[v. exp.] (poēt kwāng yū) EN: be wide open   FR: être grand ouvert
ปราศจาก[v.] (prātsajāk) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from   FR: être dépourvu de ; être privé de
ไร้[v.] (rai) EN: lack ; be devoid of ; be without   FR: être dépourvu de
ร้าย[v.] (rāi) EN: be fierce ; be ferocious ; be cruel ; be savage ; be wild ; be vicious   
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout   FR: se méfier ; se défier
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing   FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire
สมัครใจ[v.] (samakjai) EN: be willing to   
ตายนึ่ง[v.] (tāineung) EN: be withered by exposure to sunlight   
เต็มใจ[v.] (temjai) EN: be willing (to) ; like ; happy to do sth ; glad to do sth   FR: consentir
ทะเยอทะยาน[v. exp.] (thayoēthayān) EN: be ambitious ; be wild with ambition   FR: ambitionner ; être ambitieux ; avoir de l'ambition ; être dévoré par l'ambition
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart   FR: faire preuve de sagacité
เวิ้งว้าง[v.] (woēngwāng) EN: be vast ; be wide ; be open ; be immense ; be extensive   
อยู่ในกรอบ[v. exp.] (yū nai krøp) EN: be within the confines   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舍得[shě de, ㄕㄜˇ ㄉㄜ˙, / ] to be willing to part with sth, #7,232 [Add to Longdo]
著称[zhù chēng, ㄓㄨˋ ㄔㄥ, / ] to be widely known as, #12,295 [Add to Longdo]
刮风[guā fēng, ㄍㄨㄚ ㄈㄥ, / ] to be windy, #38,371 [Add to Longdo]
不无小补[bù wú xiǎo bǔ, ㄅㄨˋ ˊ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄨˇ, / ] not be without some advantage; be of some help, #215,277 [Add to Longdo]
同在[tóng zài, ㄊㄨㄥˊ ㄗㄞˋ, ] to be with [Add to Longdo]
没吃没穿[méi chī méi chuān, ㄇㄟˊ ㄔ ㄇㄟˊ ㄔㄨㄢ, 穿 / 穿] (idiom) to be without food and clothing; be very poor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in Begleitung seinto be with someone [Add to Longdo]
Gott {m} | Götter {pl} | von Gottes Gnaden | wenn es Gott gefällt | Gott und die Welt | ein Bild für die Götter | Gott sei mit dir!; Gott zum Gruße!God | Gods | by the grace of God | if it pleases God | all the world and his wife | a sight for the gods | God be with you! [Add to Longdo]
Leserkreis {m} | einen großen Leserkreis habenreaders; audiences | to be widely read [Add to Longdo]
bereit sein zuto be prepared to; to be willing to [Add to Longdo]
launig {adj} | launig sein; launig gestimmt seinwitty | to be witty; to be in a witty mood [Add to Longdo]
wach {adj} | ganz wach seinawake | to be wide awake [Add to Longdo]
willens | willens sein, etw. zu tun | nicht willens sein, etw. zu tunwilling | to be willing to do sth. | to have no intention to do sth. [Add to Longdo]
Ich habe Wichtigeres zu tun.I've other fish to fry. [Add to Longdo]
Ich hoffe, dass du uns noch lange erhalten bleibst.I hope you'll be with us for a long time yet. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
音に聞く[おとにきく, otonikiku] (exp,v5k) to be widely known; to be famous [Add to Longdo]
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way) [Add to Longdo]
眼が冴える;目が冴える[めがさえる, megasaeru] (exp,v1) to be wide-awake; to be wakeful; to be unable to sleep [Add to Longdo]
見出す(P);見いだす;見出だす;見い出す(io)[みいだす(P);みだす(見出す), miidasu (P); midasu ( midasu )] (v5s,vt) (1) to find out; to discover; to notice; to detect; (2) to select; to pick out; (3) to look out (from the inside); (4) to be wide-eyed (in surprise, anger, etc.); (P) [Add to Longdo]
故ありげ;故あり気[ゆえありげ, yuearige] (adj-na) (arch) seeming to be with certain circumstances; seeming to be for a certain reason [Add to Longdo]
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.) [Add to Longdo]
荒ぶる[あらぶる, araburu] (v5r,vi) (arch) (See 荒ぶる神) to be savage; to be wild; to be unruly [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
子を宿す[こをやどす, kowoyadosu] (exp,v5s) to be pregnant; to be with child [Add to Longdo]
手が届く[てがとどく, tegatodoku] (exp,v5k) to be able to reach; to be within one's reach [Add to Longdo]
霜枯れる[しもがれる, shimogareru] (v1,vi) to be withered or nipped by frost [Add to Longdo]
打ち掛け;裲襠;打掛け;打掛[うちかけ, uchikake] (n) (1) women's bridal robe with trailing skirts worn over a kimono; (2) (打ち掛け only) ending play for the day; leaving a game unfinished (esp. Go) [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
費える;弊える;潰える[ついえる, tsuieru] (v1,vi) (1) to use up (one's savings); (2) to be wasted (time, effort, etc); (3) (esp. 潰える) to fall apart; to become useless; (4) (arch) (esp. 潰える) to be wiped out (in battle); (5) (arch) (esp. 潰える) to fall apart (one's body or health) [Add to Longdo]
縫腋[ほうえき, houeki] (n) (1) (See 襴,闕腋) stitched side of some traditional Japanese clothing; clothing with such a stitched side; (2) robe with a round collar, stitched sides and a ran, worn by the emperor and high-ranking officials [Add to Longdo]
縫腋の袍[ほうえきのほう, houekinohou] (n) (See 襴) robe with a round collar, stitched sides and a ran, worn by the emperor and high-ranking officials [Add to Longdo]
名をはせる;名を馳せる[なをはせる, nawohaseru] (exp,v1) (See 馳せる・3) to win fame; to be widely-known; to be well known; to make a name for oneself [Add to Longdo]
目を見張る;目をみはる[めをみはる, mewomiharu] (exp,v5r) to be wide-eyed (in surprise); to open one's eyes wide (in wonder); to be amazed (at, by) [Add to Longdo]
目的のためには手段を選ばない[もくてきのためにはしゅだんをえらばない, mokutekinotamenihashudanwoerabanai] (exp) (See 手段を選ばずに) to be willing to do anything (any trick) to achieve one's end [Add to Longdo]
由ありげ;由あり気[よしありげ, yoshiarige] (adj-na) (arch) meaningful; suggestive; seeming to be with a history; seeming to be with circumstances that are hard to explain [Add to Longdo]
立ち会う;立会う[たちあう, tachiau] (v5u,vi) to be present; to be witness to [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top