Search result for

fool

(121 entries)
(0.037 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fool-, *fool*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fool[N] คนโง่, See also: คนไม่มีหัวคิด, คนทึ่ม, คนเขลา, คนเซ่อ, คนเบาปัญญา, Syn. idiot, blockhead, simpleton
fool[N] ตัวตลก, Syn. clown, buffoon, jester
fool[VI] ทำเป็นตลก, See also: ทำเป็นเล่น
fool[VT] หลอกลวง, See also: ลวงให้เข้าใจผิด, หลอก, Syn. deceive, cheat, hoodwink
fool[N] อาหารหวานที่ทำด้วยผลไม้ผสมกับครีมหรือคัสตาร์ด
foolish[ADJ] โง่, See also: เขลา, เบาปัญญา, ไม่มีสมอง, ไร้สติ, Syn. unwise, senseless, silly, Ant. clever, wise
foolish[ADJ] ดูน่าหัวเราะ, See also: ดูน่าขัน, ดูตลก, ดูเซ่อซ่า, Syn. ridiculous
foolscap[N] กระดาษฟุลสแก๊ป
fool away[PHRV] เสียเวลา, Syn. idle away
fool with[PHRV] ทำเล่นๆ กับ, See also: เล่นกับ, Syn. mess about with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fool(ฟูล) {fooled,fooling,fools} n. คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา,คนไม่เต็มบาท,คนเบาปัญญา,คนเซ่อ,ตัวตลก. -Phr. (make a fool of หลอกลวง,โกง) -Phr. (be no fool ฉลาด) . -Phr. (All Fools'day 1 เมษายน) . -Phr. (April fool คนที่ถูกหลอกลวง,คนที่กระทำสิ่งที่ไร้ผลไร้รางวัลหรือไร้
foolery(ฟูล'ละรี) n. พฤติการณ์ที่โง่ ๆ
foolfish(ฟูล'ฟิช) n. ดูfilefish
foolhardy(ฟูล'ฮาร์ดี) adj. บ้าบิ่น,บ้าระห่ำ,มุทะลุ,สะเพร่า., See also: foolhardily adv. -foolhardiness n., Syn. rash
foolish(ฟูล'ลิช) adj. โง่,ทึ่ม,เชื่อ,น่าหัวเราะ,ไร้สาระ,เหลวไหล, Syn. silly
foolproof(ฟูล'พรูฟ) adj. ไม่มีภัย,ไม่มีอันตราย,ไม่มีการล้มเหลว, Syn. never-failing
foolscap(ฟูลซฺ'แคพ) n. กระดาษขนาด131/2 x 17 นิ้ว
april fools'day วันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้., Syn. All Fools'Day

English-Thai: Nontri Dictionary
fool(n) คนโง่,ตัวตลก,คนเซ่อ,คนไม่เต็มบาท,คนโง่เขลาเบาปัญญา
fool(vi,vt) หลอกลวง,ลวง,โกง,ต้มตุ๋น,เล่นตลก,แกล้งทำ,ทำโง่ๆ
foolery(n) การกระทำแบบโง่ๆ,การเล่นตลก
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ
foolhardy(adj) บ้าบิ่น,มุทะลุ,บ้าระห่ำ
foolish(adj) โง่,เขลา,เบาปัญญา,เซ่อ,ไม่ฉลาด,ทึ่ม,ไร้สาระ
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ
foolscap(n) กระดาษฟุลสแก๊ป
befool(vt) ล่อลวง,หลอกลวง,หลอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All for a fool's errand.ถูกใช้ให้มาตายแท้ๆ Dead Space: Downfall (2008)
She's stupid enough to be fooled by the canvases,เธอโง่พอที่จะงมงายอยู่กับผืนผ้าใบโง่ๆ Adverse Events (2008)
# Only fools rush in ## Only fools rush in # Pilot (2008)
What are you talking about? There's other things to do besides play a fool in the day.นายพูดเรื่องอะไรเนี่ย มีอะไรดีๆให้ทำตั้งเยอะนอกจากเที่ยวเล่นไปวันๆ Akai ito (2008)
- I believe he's telling the truth. - Then you are a fool.ข้าเชื่อว่าเขาพูดความจริง งั้นเจ้ามันก็โง่ The Labyrinth of Gedref (2008)
Hey, your father would never have allowed himself to be fooled like that.พ่อของเจ้าไม่เคยโง่เเบบนั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
Fools, reset the navicomputer!เจ้าพวกโง่ รีบรีเซ็ทระบบนำร่องเร็ว! Destroy Malevolence (2008)
He fooled me,too, in the beginning.เขาหลอกฉันเหมือนกันในตอนแรก And How Does That Make You Kill? (2008)
I believed you, I trusted you, and you made me look a complete fool.ข้าเชื่อเจ้า,ข้าไว้ใจเจ้า แล้วเจ้าก็ทำให้ข้ากลายเป็นไอ้โง่ในสายตาชาวบ้าน Valiant (2008)
It was foolish of you to take on Grievous by yourself.เจ้านี่ไม่คิดซะมั้งเลย ที่จะจัดการกรีเวียสด้วยตัวเองน่ะ Duel of the Droids (2008)
He might have mentioned it. I guess we were all fooled.เขาอาจจะพูดถึงมัน ข้าคิดว่าเราโดนหลอกกันหมด Duel of the Droids (2008)
You have nothing, Jedi fools.คว้าน้ำเหลว เจไดหน้าโง่ Lair of Grievous (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foolYou are foolish to say such a thing.
foolMy father is, so to speak, a learned fool.
foolHe is always making a fool of me.
foolHe is a real fool.
foolIt was not until I saw him laughing that I realized what a fool I had been.
foolLord, I wonder what fool it was that first invented kissing.
foolDon't be so foolish as to go with him.
foolNone of us is so foolish as to believe that he was telling the truth.
foolHe made a fool of his teacher.
foolIt's foolish to think that smoking has little to do with cancer.
foolHe has more sense than to say such a foolish thing.
foolThere is no fool like an old fool.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบื๊อก[ADJ] foolish, See also: stupid, idiotic, silly, dim-witted, Syn. เซ่อ, ทึ่ม, Example: เขาถูกเพื่อนด่าว่าไอ้เบื๊อกเป็นประจำ, Notes: (ปาก)
ปัญญานิ่ม[ADJ] stupid, See also: foolish, dull, silly, dim-witted, Syn. โง่, เซ่อ, Ant. ฉลาด, Example: เด็กคนนี้เป็นคนสมองทึบปัญญานิ่ม สั่งให้ทำอะไรมักจะไม่ได้ความ, Notes: (ปาก)
หลอกตัวเอง[V] deceive oneself, See also: fool oneself, delude oneself, Syn. ไม่ยอมรับความจริง, Example: แม้ลูกเต้าเขาร้องไห้กันแล้ว ข้าพเจ้าก็ยังคงหลอกตัวเองต่อไปว่าท่านจะยังไม่ตาย, Thai definition: ทำตรงข้ามกับความรู้สึกและสถานะของตน จนตัวเองก็พลอยนึกว่าตนเป็นเช่นนั้นจริงๆ, ไม่ยอมรับกับตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไร
เล่นบ้าๆ[V] fool around with, Syn. เล่นแผลงๆ, เล่นพิเรนทร์, Example: อย่าเล่นบ้าๆ แบบนี้อีก มือเปียกๆ เดี๋ยวไฟก็ช็อตตายหรอก, Thai definition: ทำในสิ่งที่คนทั่วๆ ไปเห็นว่าผิดปกติวิสัย เพื่อความบันเทิงของตน
คนงี่เง่า[N] fool, See also: silly person, Example: เพราะเธอเป็นคนงี่เง่าแบบนี้ ผมจึงไม่อยากสุงสิงกับเธอ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่พูดไม่รู้เรื่อง
โฉดเขลา[ADJ] foolish, See also: stupid, uneducated, ignorant, silly, idiotic, dull, unwise, imprudent, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: พวกนี้เป็นคนโฉดเขลา มักถูกคนอื่นหลอกลวงเอาง่ายๆ, Thai definition: ที่ขาดไหวพริบ, ที่รู้ไม่เท่าทัน
คนโง่[N] fool, See also: idiot, stupid person, doltish person, dunce, dolt, Syn. คนเขลา, คนโง่เขลา, Ant. คนฉลาด, Example: คนโง่เท่านั้นที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เป็นพิธีกรรมที่ทำเป็นปกติอย่างหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่ฉลาดหรือไม่รู้เท่าทัน
เขลา[V] fool, See also: be stupid, be silly, be dull, Syn. โง่, โง่เขลา, Ant. ฉลาด, Example: เจ้าอย่าไปเขลาให้เขาดูถูกได้, Thai definition: ขาดไหวพริบ, รู้ไม่ถึง, รู้ไม่เท่าทัน
ควาย[N] fool, See also: simpleton, dunce, Syn. คนโง่, คนเซอ, Ant. คนฉลาด, Example: ในอตีดที่ผ่านมา สังคมไทยเห็นว่าผู้หญิงเป็นควาย ส่วนผู้ชายเป็นคน แต่เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมเข้ามา สภาพที่ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็นคนก็ผ่านพ้นไป, Thai definition: คนที่ถูกเปรียบว่าเป็นคนไม่ฉลาด เป็นคนโง่
ฟุลสแก๊ป[N] foolscap, See also: fool's cap, Syn. กระดาษฟุลสแก๊ป, Example: ้คุณครูแจกกระดาษฟุลสแก๊ปให้นักเรียนไปเขียนเรียงความมาส่งเป็นการบ้าน, Count unit: หน้า, แผ่น, Thai definition: กระดาษสีขาว มีเส้นบรรทัดขนาดประมาณ 43 x 34 เซนติเมตร พับทบกลาง ใช้สำหรับเขียนหนังสือ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly   FR: insensé ; déraisonnable
บ้องตื้น[adj.] (bǿngteūn) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)   FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick   FR: utiliser un stratagème
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic   FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent   
เอพริล ฟูลส์ เดย์[X] (Ēphril Fūls Dē) EN: April Fools Day   FR: 1er avril
ฟุลสแก๊ป[n.] (funsakaēp) EN: foolscap ; fool's cap   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOL    F UW1 L
FOOLS    F UW1 L Z
FOOLED    F UW1 L D
FOOL'S    F UW1 L Z
FOOLERY    F UW1 L ER0 IY0
FOOLISH    F UW1 L IH2 SH
FOOLING    F UW1 L IH0 NG
FOOLHARDY    F UW1 L HH AA2 R D IY0
FOOLISHLY    F UW1 L IH2 SH L IY0
FOOLPROOF    F UW1 L P R UW2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fool    (v) (f uu1 l)
fools    (v) (f uu1 l z)
fooled    (v) (f uu1 l d)
foolery    (n) (f uu1 l @ r ii)
fooling    (v) (f uu1 l i ng)
foolish    (j) (f uu1 l i sh)
foolscap    (n) (f uu1 l s k a p)
foolhardy    (j) (f uu1 l h aa d ii)
foolishly    (a) (f uu1 l i sh l ii)
foolproof    (j) (f uu1 l p r uu f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Depp {m}; Dummkopf {m}; Narr {m}; Tor {m} | der größte Torfool | the mose fool [Add to Longdo]
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme seinfool | to be the loser [Add to Longdo]
Dummkopf {m} | Dummköpfe {pl}fool | fools [Add to Longdo]
Narr {m} | Narren {pl} | ein völliger Narr | zum Narren haltenfool | fools | a born fool | to fool [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
おたんこなす[, otankonasu] (n) fool; twit; idiot; bird-brain [Add to Longdo]
けたけた[, ketaketa] (adv) laughing foolishly; cackling [Add to Longdo]
すっとこどっこい[, suttokodokkoi] (n,adj-na) idiot; fool; idiocy; stupidity [Add to Longdo]
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
ふざく[, fuzaku] (v5k) (See 巫山戯る) to frolic; to romp; to fool; to be flip [Add to Longdo]
べらんめえ[, beranmee] (exp) bloody fool! [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
エイプリルフール(P);エープリルフール[, eipurirufu-ru (P); e-purirufu-ru] (n) April fool; April Fool's Day; April Fools' Day; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǎ, ㄕㄚˇ, ] foolish, #1,649 [Add to Longdo]
[dāi, ㄉㄞ, ] foolish; stupid; no expression; stay, #2,492 [Add to Longdo]
笨蛋[bèn dàn, ㄅㄣˋ ㄉㄢˋ, ] fool; idiot, #10,409 [Add to Longdo]
呆子[dāi zi, ㄉㄞ ㄗ˙, ] fool; sucker, #33,650 [Add to Longdo]
傻气[shǎ qì, ㄕㄚˇ ㄑㄧˋ, / ] foolishness; nonsense; foolish, #48,735 [Add to Longdo]
笨人[bèn rén, ㄅㄣˋ ㄖㄣˊ, ] fool; stupid person, #74,965 [Add to Longdo]
傻话[shǎ huà, ㄕㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] foolish talk; nonsense, #81,106 [Add to Longdo]
三八[sān bā, ㄙㄢ ㄅㄚ, ] foolish; International Women's day on 8th March [Add to Longdo]
愚氓[yú méng, ㄩˊ ㄇㄥˊ, ] fool; stupid person [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] foolish, stupid, dull, silly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fool \Fool\, n. [Cf. F. fouler to tread, crush. Cf. 1st {Foil}.]
   A compound of gooseberries scalded and crushed, with cream;
   -- commonly called gooseberry fool.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fool \Fool\, n. [OE. fol, n. & adj., F. fol, fou, foolish, mad;
   a fool, prob. fr. L. follis a bellows, wind bag, an inflated
   ball; perh. akin to E. bellows. Cf. {Folly}, {Follicle}.]
   1. One destitute of reason, or of the common powers of
    understanding; an idiot; a natural.
    [1913 Webster]
 
   2. A person deficient in intellect; one who acts absurdly, or
    pursues a course contrary to the dictates of wisdom; one
    without judgment; a simpleton; a dolt.
    [1913 Webster]
 
       Extol not riches, then, the toil of fools. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Experience keeps a dear school, but fools will learn
       in no other.             --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   3. (Script.) One who acts contrary to moral and religious
    wisdom; a wicked person.
    [1913 Webster]
 
       The fool hath said in his heart, There is no God.
                          --Ps. xiv. 1.
    [1913 Webster]
 
   4. One who counterfeits folly; a professional jester or
    buffoon; a retainer formerly kept to make sport, dressed
    fantastically in motley, with ridiculous accouterments.
    [1913 Webster]
 
       Can they think me . . . their fool or jester?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {April fool}, {Court fool}, etc. See under {April}, {Court},
    etc.
 
   {Fool's cap}, a cap or hood to which bells were usually
    attached, formerly worn by professional jesters.
 
   {Fool's errand}, an unreasonable, silly, profitless adventure
    or undertaking.
 
   {Fool's gold}, iron or copper pyrites, resembling gold in
    color.
 
   {Fool's paradise}, a name applied to a limbo (see under
    {Limbo}) popularly believed to be the region of vanity and
    nonsense. Hence, any foolish pleasure or condition of vain
    self-satistaction.
 
   {Fool's parsley} (Bot.), an annual umbelliferous plant
    ({Aethusa Cynapium}) resembling parsley, but nauseous and
    poisonous.
 
   {To make a fool of}, to render ridiculous; to outwit; to
    shame. [Colloq.]
 
   {To play the fool}, to act foolishly; to act the buffoon; to
    act a foolish part. "I have played the fool, and have
    erred exceedingly." --1 Sam. xxvi. 21.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fool \Fool\, v. i. [imp. & p. p. {Fooled}; p. pr. & vb. n.
   {Fooling}.]
   To play the fool.
   [1913 Webster]
 
   2. To waste time in unproductive activity; to spend time in
    idle sport or mirth; to trifle; to toy.
 
   Syn: fool around.
     [PJC]
 
        Is this a time for fooling?     --Dryden.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fool \Fool\, v. t.
   1. To infatuate; to make foolish. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       For, fooled with hope, men favor the deceit.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To use as a fool; to deceive in a shameful or mortifying
    manner; to impose upon; to cheat by inspiring foolish
    confidence; as, to fool one out of his money.
    [1913 Webster]
 
       You are fooled, discarded, and shook off
       By him for whom these shames ye underwent. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To fool away}, to get rid of foolishly; to spend in trifles,
    idleness, folly, or without advantage.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fool
   n 1: a person who lacks good judgment [syn: {fool}, {sap},
      {saphead}, {muggins}, {tomfool}]
   2: a person who is gullible and easy to take advantage of [syn:
     {chump}, {fool}, {gull}, {mark}, {patsy}, {fall guy},
     {sucker}, {soft touch}, {mug}]
   3: a professional clown employed to entertain a king or nobleman
     in the Middle Ages [syn: {jester}, {fool}, {motley fool}]
   v 1: make a fool or dupe of [syn: {fool}, {gull}, {befool}]
   2: spend frivolously and unwisely; "Fritter away one's
     inheritance" [syn: {fritter}, {frivol away}, {dissipate},
     {shoot}, {fritter away}, {fool}, {fool away}]
   3: fool or hoax; "The immigrant was duped because he trusted
     everyone"; "You can't fool me!" [syn: {gull}, {dupe},
     {slang}, {befool}, {cod}, {fool}, {put on}, {take in}, {put
     one over}, {put one across}]
   4: indulge in horseplay; "Enough horsing around--let's get back
     to work!"; "The bored children were fooling about" [syn:
     {horse around}, {arse around}, {fool around}, {fool}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 fool
  n.
 
   As used by hackers, specifically describes a person who habitually reasons
   from obviously or demonstrably incorrect premises and cannot be persuaded
   by evidence to do otherwise; it is not generally used in its other senses,
   i.e., to describe a person with a native incapacity to reason correctly, or
   a clown. Indeed, in hackish experience many fools are capable of reasoning
   all too effectively in executing their errors. See also {cretin}, {loser},
   {fool file}.
 
   The Algol 68-R compiler used to initialize its storage to the character
   string "F00LF00LF00LF00L..." because as a pointer or as a floating point
   number it caused a crash, and as an integer or a character string it was
   very recognizable in a dump. Sadly, one day a very senior professor at
   Nottingham University wrote a program that called him a fool. He proceeded
   to demonstrate the correctness of this assertion by lobbying the university
   (not quite successfully) to forbid the use of Algol on its computers. See
   also {DEADBEEF}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top