ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -变-, *变*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[变, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to change, to transform, to alter; rebel
Radical: Decomposition: 亦 (yì ㄧˋ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 225

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, / ] to change; to become different; to transform; to vary; rebellion, #670 [Add to Longdo]
[biàn huà, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] change; vary, #606 [Add to Longdo]
[gǎi biàn, ㄍㄞˇ ㄅㄧㄢˋ, / ] to change; to alter; to transform, #653 [Add to Longdo]
[biàn chéng, ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] to change into; to turn into; to become, #1,158 [Add to Longdo]
[biàn de, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙, / ] become; change into, #1,573 [Add to Longdo]
[zhuǎn biàn, ㄓㄨㄢˇ ㄅㄧㄢˋ, / ] change; transform, #2,169 [Add to Longdo]
[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] constant; unvarying; (math.) invariant, #4,183 [Add to Longdo]
[bìng biàn, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] pathological changes, #4,513 [Add to Longdo]
[biàn dòng, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] change; alteration, #4,808 [Add to Longdo]
[biàn xíng, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] deformation; to become deformed; to change shape; to morph, #5,362 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not me.[CN] 我没 Episode #2.7 (2011)
Like you.[CN] 了呢 The Big One (2010)
Whoa![CN] - 它正在发生突 Knight Fever (2008)
Instead of this conjurer.[CN] 而不是身边这个戏法的 The Blue Angel (1930)
She says I'm disgusting.[CN] 她得好奇怪 Episode #1.5 (2004)
Compromised.[CN] 叛 Goodbye Stranger (2013)
- Yes.[CN] 因为人会 Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016)
I say a goldfish and you've got a rabbit.[CN] 我说金鱼 结果你给我弄只兔子来 The Blue Angel (1930)
Pervert![CN] 态! The Second Woman (2012)
It's ok.[CN] 又成了猫熊眼 Episode #1.2 (2004)
"Professor Garbage"[CN] 他在拉斯教授名字Rath前加了UN 成"垃圾" The Blue Angel (1930)
Is Eunchae promiscuous?[CN] 是 我们家恩彩有点态吗 Episode #1.4 (2004)

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top