ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entice

IH0 N T AY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entice-, *entice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entice(vt) เสนอจะให้สิ่งที่ต้องการ, See also: ล่อใจ, Syn. lure, tempt
entice to(phrv) ชักชวนให้ลอง, See also: ล่อให้ทำ, ลวงให้ทำ, Syn. tempt to
enticement(n) การล่อใจ, Syn. attraction, inducement, temptation
entice away(phrv) ล่อลวงให้ออกจาก, See also: ชักชวนให้ละทิ้ง
entice from(phrv) ชักนำให้ละทิ้ง, See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด, Syn. seduce from, tempt from
entice into(phrv) ชักชวนให้กระทำ, See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด, Syn. seduce into, tempt into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entice(เอนไทสฺ') vt. ล่อลวง, ชักนำไปในทางผิด, ทำให้หลงเข้าใจผิด., Syn. lure
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง, ทางผิด, การล่อใจ, การทำให้หลงเข้าใจผิด, สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด, สิ่งล่อใจ
apprentice(อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน, เด็กฝึกงาน, ผู้เรียนรู้, ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n.
prentice(เพรน'ทิส) n. เด็กฝึกงาน, ผู้ฝึกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
entice(vt) ล่อใจ, ล่อลวง, หลอกลวง, ชักนำไปในทางที่ผิด
enticement(n) สิ่งล่อใจ, การล่อลวง, การหลอกลวง
apprentice(n) เด็กฝึกงาน, ลูกมือฝึกหัด
apprentice(vi) ฝึกหัด, ฝึกงาน
apprenticeship(n) การฝึกงาน, การฝึกหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enticementการล่อลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Existence is a cruel joke... That entices in a form of desire.ซึ่งแปลงตัวมา ในร่างของความปรารถนา I Heart Huckabees (2004)
That Arush cannot entice the woman..ว่า อารุช ไม่เคยล่อลวงผู้หญิง... Heyy Babyy (2007)
Arush, the girl who was able to entice Arush Mehra to..อารุช พวกผู้หญิงที่นายหลอกไว้... Heyy Babyy (2007)
It's more of a beautiful creature that prey on men, entice them with their siren song.แต่มันเป็นปีศาจที่สวยงาม คอยร่ายมนต์ใส่ผู้ชาย แต่เอาไว้เรียกความสนใจจากผู้ชาย Sex and Violence (2009)
What nocturnal proclivities entice a man with everything out into the night at this hour?ดึกป่านนี้ชายผู้มีทุกอย่าง เพียบพร้อมแล้ว... ดึกป่านนี้ชายผู้มีทุกอย่าง เพียบพร้อมแล้ว... Watchmen (2009)
That would only entice my target clientele.จะมีผลต่อลูกค้าเป้าหมายของเรา The Sixteen Year Old Virgin (2010)
To entice a moment.ฉันไม่อยากมีความสัมพันธ์แบบนั้นซะหน่อย Spellbound (2011)
I give you this bargain, only to entice further purchases.ข้ายอมรับการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ เห็นแก่ธุรกิจในอนาคตของเรา A Place in This World (2012)
The murders, the chess game, all designed to entice him.การฆาตรกรรม เกมหมากรุก ถูกออกแบบมา เพื่อให้เขาประทับใจ True Genius (2012)
Perhaps you can entice coin from him as well, if caught upon proper mood.บางทีคุณอาจจะดึงดูด เหรียญจากเขาเช่นกัน ถ้าจับอยู่กับอารมณ์ที่เหมาะสม Sacramentum (2012)
Henry, I didn't want to entice them, I wanted to blind them!เฮนรี่ ฉันไม่อยากล่อใจพวกเขา ฉันอยากปิดตาพวกเขาเลย The Grand Seduction (2013)
Well, if they ever try to entice you to jump ship, give me a chance to match their offer.นี่, ถ้าพวกเขาพยายามดึงคุณเข้าไปร่วมงาน ให้โอกาสผมได้เสนอบางอย่างตรงกับข้อเสนอของพวกเขา Trojan Horse (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งจูงใจ(n) temptation, See also: enticement, lure, Syn. เครื่องล่อใจ, สิ่งล่อใจ, สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งล่อใจ(n) temptation, See also: enticement, lure
ล่อหลอก(v) lure, See also: entice, delude, deceive, hoodwink, tempt, seduce, allure, Syn. หลอกล่อ, ล่อลวง, ลวง, ตุ๋น, ลวงล่อ, หลอก, Example: ผู้ร้ายใช้กลลวงทางการบัญชีล่อหลอกเอาเงินจากคนชั้นสูง, Thai Definition: ล่อให้หลง
ล่อ(v) delude, See also: entice, hoodwink, deceive, beguile, trick, dupe, Syn. ล่อหลอก, หลอกล่อ, Example: เรื่องแนนซี่นี้เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำ, Thai Definition: ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ
ยั่ว(v) seduce, See also: entice, beguile, inveigle, lure, mislead, tempt, Syn. ยั่วยวน, อ่อย, ยวนยั่ว, เย้ายวน, Example: แม่คนนั้นยั่วให้เขาตกหลุมรักเธอด้วยสายตาที่หวานเยิ้ม, Thai Definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ยั่วยวนใจ(v) tempt, See also: entice, attract, allure, coax, lure, Syn. เย้ายวนใจ, ยั่วใจ, ล่อใจ, Example: ภาพนางแบบสาวช่างยั่วยวนใจผู้พบเห็นโดยเฉพาะหนุ่มๆ, Thai Definition: ชวนให้เพลิดเพลิน, ชวนให้หลงรัก
อามิษ(n) enticement, See also: allurement, bait, Syn. อามิส, Thai Definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
อามิส(n) allurement, See also: enticement, bait, Syn. อามิษ, Example: นักหนังสือพิมพ์ดีๆ ที่ไม่รับอามิสสินจ้าง รางวัล หรือสินบนใดๆ ยังมีอยู่มาก, Thai Definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
อ่อย(v) tempt, See also: entice, lure, Syn. ล่อ, อ่อยเหยื่อ, Thai Definition: ให้สิ่งของ หรือเงินทองคราวละเล็กละน้อยเป็นเหยื่อล่อ
สิ่งเย้ายวน(n) lure, See also: enticement, come-on, Syn. สิ่งล่อใจ, สิ่งล่อลวง, สิ่งยั่วยวน, Example: ชีวิตในเมืองมีสิ่งเย้ายวนใจมากกว่าในชนบท ทำให้เสียผู้เสียคนได้ง่ายกว่า, Count Unit: สิ่ง, อย่าง, Thai Definition: ี่สิ่งจูงใจหรือชักชวนให้เกิดความกำเริบหรืออยากได้อยากมี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฝึกหัด[chang feukhat] (n, exp) EN: apprentice [ m ]
ช่างหัดใหม่[chang hat mai] (n, exp) EN: apprentice
ดึงดูด[deungdūt] (v) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure  FR: attirer ; charmer
ฝึกงาน[feukngān] (v) EN: apprentice ; train
เครื่องล่อ[khreūang lø] (x) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement
ล่อ[lø] (v) EN: lure ; entice ; tempt ; seduce  FR: appâter ; leurrer ; allécher ; affriander (vx - litt.)
ล่อใจ[løjai] (v) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract  FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ลวง[lūang] (v) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe  FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ลูกศิษย์[lūksit] (n) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice   FR: écolier [ m ]
ผู้ฝึกหัดงาน[phū feukhat ngān] (n, exp) EN: apprentice ; trainee

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENTICE IH0 N T AY1 S
ENTICED IH0 N T AY1 S T
ENTICEMENT IH0 N T AY1 S M AH0 N T
ENTICEMENTS IH0 N T AY1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entice (v) ˈɪntˈaɪs (i1 n t ai1 s)
enticed (v) ˈɪntˈaɪst (i1 n t ai1 s t)
entices (v) ˈɪntˈaɪsɪz (i1 n t ai1 s i z)
enticement (n) ˈɪntˈaɪsmənt (i1 n t ai1 s m @ n t)
enticements (n) ˈɪntˈaɪsmənts (i1 n t ai1 s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n, adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
悪事を唆す[あくじをそそのかす, akujiwososonokasu] (exp, v5s) to entice a person to do something wrong [Add to Longdo]
下剃り[したぞり, shitazori] (n, vs) barber's apprentice [Add to Longdo]
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping [Add to Longdo]
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1, vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time [Add to Longdo]
勤め奉公[つとめぼうこう, tsutomeboukou] (n) apprenticeship [Add to Longdo]
襟替え;襟換え[えりがえ, erigae] (n) (See 半玉, 舞子・1) becoming a geisha (of a geisha apprentice) [Add to Longdo]
兄弟子[あにでし, anideshi] (n) senior schoolmate; senior apprentice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entice \En*tice"\, v. t. [imp. & p. p. {Enticed}; p. pr. & vb.
   n. {Enticing}.] [OE. entisen, enticen, OF. enticier,
   entichier; pref. en- (L. in) + a word of uncertain origin,
   cf. OF. atisier to stir a fire, provoke, L. titio firebrand,
   or MHG. zicken to push.]
   To draw on, by exciting hope or desire; to allure; to
   attract; as, the bait enticed the fishes. Often in a bad
   sense: To lead astray; to induce to evil; to tempt; as, the
   sirens enticed them to listen.
   [1913 Webster]
 
      Roses blushing as they blow,
      And enticing men to pull.        --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]
 
      My son, if sinners entice thee, consent thou not.
                          --Prov. i. 10.
   [1913 Webster]
 
      Go, and thine erring brother gain,
      Entice him home to be forgiven.     --Keble.
 
   Syn: To allure; lure; coax; decoy; seduce; tempt; inveigle;
     incite; persuade; prevail on. See {Allure}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entice
   v 1: provoke someone to do something through (often false or
      exaggerated) promises or persuasion; "He lured me into
      temptation" [syn: {entice}, {lure}, {tempt}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top