ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

闻风丧胆

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -闻风丧胆-, *闻风丧胆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闻风丧胆[wén fēng sàng dǎn, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ, / ] terror-stricken at the news, #59,625 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're hearing he's doing good, criminals are running scared.[CN] 据说他干得不错 坏人们闻风丧胆 The Dark Knight (2008)
Harry has a colleague, a monster of a man, Barry the Baptist.[CN] 哈利有个令人闻风丧胆的 同伙 -洗礼者巴利 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
In the hit show "Badge of Honor", the L.A. cops walk on water... as they keep the city clean of crooks.[CN] 就像是热门连续剧《警网群英》 洛城警探个个神勇非凡 所有歹徒闻风丧胆 L.A. Confidential (1997)
Today, we come to this... horrible cemetery.[CN] 今天,大家来到这个... 闻风丧胆的坟场 Oi dau dai (2008)
Just one shell, And governments lose their nerve. Ka-pow, die![CN] 只要投下炸弹 政府闻风丧胆 Evita (1996)
Where waves aren't measured in feet, but as increments of fear, and those who pass the test become legend.[CN] 每一个人听到啸风船长就闻风丧胆 那是一个辉煌年代 Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Just think of those punks who get scared just from hearing your name.[CN] 你想想那些小混混一听到 冲哥的名字都闻风丧胆 Totsugeki! Hakata Gurentai (1978)
The Tartars, ... would be terror-stricken.[CN] 那班辽国番奴 见到都已经闻风丧胆 The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
He is well known in the triad's world![CN] 人称闻风丧胆的那个九纹龙? Fai seung hung che (2002)
Who use to scare the hell out of the bad guys[CN] 让所有坏人闻风丧胆的 龙龙一到龙龙四吗 The Duel (2000)
They're going to terrify our enemy's heart.[CN] 他们将使我们的敌人闻风丧胆 Before the Fall (2004)
Now he is a very tough well-known detective[CN] 现在是个让人闻风丧胆的名侦探 Detective Conan: Magician of the Silver Sky (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top