ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fox

F AA1 K S   
109 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fox-, *fox*
English-Thai: Longdo Dictionary
foxhole(n) หลุมหลบภัย
Firefox(n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู Firefox, Mozilla

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fox[N] สุนัขจิ้งจอก, See also: หมาจิ้งจอก
fox[VT] หลอกลวง, See also: โกง, Syn. deceive, outwit, trick
fox[N] ขนสุนัขจิ้งจอก
fox[N] คนที่มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: คนฉลาดแกมโกง
fox[N] คนที่มีรูปร่างหน้าตาดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ
fox[VT] ทำให้ไม่เข้าใจ, See also: ทำให้สับสน, Syn. baffle, confuse
foxy[ADJ] เหมือนสุนัขจิ้งจอก, See also: คล้ายสุนัขจิ้งจอก, ฉลาดแกมโกง, มีเล่ห์เหลี่ยม
foxy[ADJ] ซึ่งมีสีเหลืองหรือน้ำตาลแดง
foxy[ADJ] ฉลาดแกมโกง, See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. crafty, cunning, sly, Ant. forthright, honest, straightforward
foxy[ADJ] (กระดาษ) มีจุดสีเหลืองหรือน้ำตาลเก่าๆ (เพราะความชื้น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fox(ฟอคซฺ) n. สนัขจิ้งจอก,หนังสนุขจิ้งจอก,บุคคลเจ้าเล่ห์ vt. หลอกลวง,โกง,ทำอย่างเจ้าเล่ห์ -Phr. (play the fox กระทำอย่างเจ้าเล่ห์), Syn. schemer -pl. foxes,fox
foxy(ฟอค'ซี) adj. คล้ายสุนัข,เจ้าเล่ห์, See also: foxily adv. foxiness n., Syn. crafty
artic foxหมาขั้วโลกเหนือจำพวก Alopex lagopus คล้ายหมาจิ้งจอก มีสีเทาน้ำตาบในฤดูร้อนและสีขาวในฤดูหนาว., Syn. white fox

English-Thai: Nontri Dictionary
fox(n) หมาจิ้งจอก,คนเจ้าเล่ห์
FOX fox terrier(n) สุนัขพันธุ์หนึ่ง
foxy(adj) เจ้าเล่ห์,เหมือนสุนัขจิ้งจอก,ฉลาดแกมโกง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
FoxBase (Computer program)ฟอกซ์เบส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Foxingแผ่นเสริมส้นเท้าเดินออกทางด้านในกันเท้าพลิก [การแพทย์]
FoxPro (Computer file)ฟอกซ์โปร (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Foxtailหญ้าหางหมาขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง Help! (1965)
That's what foxes me.คุณรู้สึกอย่างไร? Help! (1965)
- It's what The Fox said. - I'll tell you right now, you're not going to allow yourself to be poisoned.- หมาจิ้งจอกไม่ได้พูดอย่างนั้น The Little Prince (1974)
- What fox?หมาจิ้งจอกอะไร The Little Prince (1974)
- The fox I met after I met The Snake. I see.- ที่ผมเจอหลังจากที่เจองูไงฮะ The Little Prince (1974)
All right, let's have it. - Where did you meet The Fox?เอาละ เรามาคุยกัน เธอเจอหมาจิ้งจอกที่ไหน The Little Prince (1974)
I'm a fox.ฉันเป็นหมาจิ้งจอก The Little Prince (1974)
You're a human. I'm a fox.- เพราะเธอเป็นมนุษย์ ฉันเป็นหมาจิ้งจอก The Little Prince (1974)
I hunt chickens, you hunt foxes. - But I don't.- ฉันล่าไก่ เธอล่าหมาจิ้งจอก The Little Prince (1974)
I'm a fox. Just like a million other foxes.ฉันเป็นหมาจิ้งจอก เหมือนหมาจิ้งจอกตัวอื่น ๆ The Little Prince (1974)
But if you tame me I won't be like all the other foxes, and you won't be like the little boys.แต่ถ้าเธอทำให้ฉันเชื่อง ฉันก็จะไม่เหมือนหมาจิ้งจอกตัวอื่น ๆ และเธอก็จะไม่เหมือนเด็กคนอื่น ๆ The Little Prince (1974)
He wasrt like all the other foxes in the world anymore.เขาไม่เหมือนหมาจิ้งจอกตัวอื่น ๆ ในโลกอีกแล้ว The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foxA fox isn't caught twice the same snare.
foxThey hunted foxes.
foxThe fox hid in the hollow tree.
foxThey captured foxes with snares.
foxHe is a sly fox.
foxThey hunted deer and foxes.
foxWe set a trap to catch a fox.
foxThe hunting dogs followed the scent of the fox.
foxThe question foxed me completely.
foxThe tail of a fox is longer than that of a rabbit.
foxThat fox must have killed the hen.
foxBob wanted to keep the fox at home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสือผู้หญิง[N] lecher, See also: fox, Example: พวกสื่อมวลชนพยายามทำลายชื่อเสียงของประธานาธิบดี โดยกล่าวหาว่าท่านเป็นเสือผู้หญิงหรือมีความสัมพันธ์กับพวกมาเฟีย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เชี่ยวชาญในการเกี้ยวและหลอกลวงผู้หญิง, Notes: (สำนวน)
สุนัขจิ้งจอก[N] fox, Syn. จิ้งจอก, หมาจิ้งจอก, Example: จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านบอกว่า เคยเห็นฝูงสุนัขจิ้งจอกหลายตัว ออกมาหากินตอนดึก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหมา 2 ชนิด ในวงศ์ Canidae คือ ชนิด Canis aureus ขนสีน้ำตาลเทา มีขนคล้ายอานม้าบริเวณไหล่ ปากแหลม หูตั้งแหลมตรง หางเป็นพวง เขี้ยวฟันคมมาก ออกหากินในเวลากลางคืน กินทั้งพืชและสัตว์ และชนิด C. vulpes ตัวเล็ก หางเป็นพวง มีในประเทศหนาว
หมาจิ้งจอก[N] fox, Syn. จิ้งจอก, สุนัขจิ้งจอก, Example: เนื้อหาในนิทานอีสป หมาจิ้งจอกชั่วร้ายที่สุดในบรรดาสัตว์บก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหมา 2 ชนิด ในวงศ์ Canidae คือ ชนิด Canis aureus ขนตามลำตัวสีน้ำตาลเทา มีขนลักษณะคล้ายอานม้าบริเวณไหล่ ปากแหลม หูตั้งแหลมตรง หางเป็นพวง เขี้ยวและฟันคมมาก และชนิด C. vulpes ตัวเล็ก หางเป็นพวง มีในประเทศหนาว
จิ้งจอก[N] fox, See also: vixen, Syn. หมาจิ้งจอก, สุนัขจิ้งจอก, Example: สันนิษฐานกันว่าสุนัขบางแก้วมีสายพันธุ์มาจากสุนัขป่าและสุนัขจิ้งจอก, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้างกระ[n.] (chāngkra) EN: Rhynchostylis gigantea ; Foxtail Orchids   FR: ?
จิ้งจอก[n.] (jingjøk) EN: fox ; vixen (fem.)   FR: renard [m] ; renarde [f]
ปาล์มหางจิ้งจอก [n. exp.] (pām hāng jingjøk) EN: Foxtail palm   
ปริกหางกระรอก [n. exp.] (prik hāngkrarøk) EN: Foxtail fern   
เสพูด[v. exp.] (sē phūt) EN: be evasive ; be foxy   FR: détourner la conversation ; être évasif
สร้อยไก่ [n. exp.] (søi kai) EN: Celosia ; Plumed celosia ; Wool flower ; Red fox   
สุนัขจิ้งจอก[n.] (sunak jingjøk) EN: fox   FR: renard [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOX    F AA1 K S
FOXY    F AA1 K S IY0
FOXX    F AA1 K S
FOX'S    F AA1 K S AH0 Z
FOXES    F AA1 K S AH0 Z
FOXMAN    F AA1 K S M AH0 N
FOXTAIL    F AA1 K S T EY2 L
FOXHOLE    F AA1 K S HH OW2 L
FOXTROT    F AA1 K S T R AA0 T
FOXWELL    F AA1 K S W EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fox    (v) fˈɒks (f o1 k s)
foxy    (j) fˈɒksiː (f o1 k s ii)
foxed    (v) fˈɒkst (f o1 k s t)
foxes    (v) fˈɒksɪz (f o1 k s i z)
foxier    (j) fˈɒksɪəʳr (f o1 k s i@ r)
foxing    (v) fˈɒksɪŋ (f o1 k s i ng)
foxhole    (n) fˈɒkshoul (f o1 k s h ou l)
foxhunt    (v) fˈɒkshʌnt (f o1 k s h uh n t)
foxiest    (j) fˈɒksɪɪst (f o1 k s i i s t)
foxtrot    (n) fˈɒkstrɒt (f o1 k s t r o t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hú, ㄏㄨˊ, ] fox, #9,504 [Add to Longdo]
狐狸[hú li, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙, ] fox; fig. sly and treacherous person, #11,436 [Add to Longdo]
狐狸精[hú li jīng, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙ ㄐㄧㄥ, ] fox-spirit; vixen; witch; enchantress, #38,032 [Add to Longdo]
狐步舞[hú bù wǔ, ㄏㄨˊ ㄅㄨˋ ㄨˇ, ] foxtrot dance, #220,067 [Add to Longdo]
狐鬼神仙[hú guǐ shén xiān, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, ] foxes, ghosts and immortals; supernatural beings, usually fictional [Add to Longdo]
避弹坑[bì dàn kēng, ㄅㄧˋ ㄉㄢˋ ㄎㄥ, / ] foxhole [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Foxtrott {m} Hallo Foxtrott, gibt es einen Job, bei dem ich dir helfen kann?Hallo Foxtrott, gibt es einen Job, bei dem ich dir helfen kann?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Foxtrott {m}foxtrot [Add to Longdo]
Fuchsjagd {f} | Fuchsjagden {pl}fox hunting | fox huntings [Add to Longdo]
Fuchspelz {m} | Fuchspelze {pl}fox fur | fox furs [Add to Longdo]
Fuchsammer {f} [ornith.]Fox Sparrow (Passerella iliaca) [Add to Longdo]
Fuchsfalke {m} [ornith.]Fox Kestrel [Add to Longdo]
Foxweber {m} [ornith.]Fox's Weaver [Add to Longdo]
Fuchs {m} [zool.] | Füchse {pl}fox | foxes [Add to Longdo]
Fuchsgesicht {n} (Lo vulpinus) [zool.]fox face [Add to Longdo]
(Nemenzophyllia turbida) [zool.]fox coral; jasmine coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こん[, kon] (adv-to) (1) (See こつんと) the sound that something makes when it is hit; with a bump; (2) yelp (e.g. of a fox); bark; howl [Add to Longdo]
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces) [Add to Longdo]
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface [Add to Longdo]
キツネ狩り;狐狩り[キツネかり(キツネ狩り);きつねかり(狐狩り), kitsune kari ( kitsune kari ); kitsunekari ( kitsune kari )] (n) fox hunt; fox hunting [Add to Longdo]
コンコン;こんこん[, konkon ; konkon] (adv,adv-to) (1) (on-mim) tap-tap; knock-knock; bang-bang; (2) (on-mim) cough-cough; (3) (on-mim) bark (of a fox); yelp; cry; (4) (on-mim) heavily (e.g. of snow falling); (n) (5) (chn) (See 狐・1) fox [Add to Longdo]
シガヌスロウスピ;バイカラード・フォックスフェイス;バイカラードフォックスフェイス[, shiganusurousupi ; baikara-do . fokkusufeisu ; baikara-dofokkusufeisu] (n) bicolored foxface (Siganus uspi, species of rabbitfish endemic to Fiji sometimes found in New Caledonia) [Add to Longdo]
シルバーフォックス[, shiruba-fokkusu] (n) silver fox [Add to Longdo]
ファイアフォックス[, faiafokkusu] (n) {comp} Firefox [Add to Longdo]
フェネック[, fenekku] (n) fennec fox (Vulpes zerda) [Add to Longdo]
フォックス[, fokkusu] (n) fox [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fox \Fox\ (f[o^]ks), n.; pl. {Foxes}. [AS. fox; akin to D. vos,
   G. fuchs, OHG. fuhs, foha, Goth. fa['u]h[=o], Icel. f[=o]a
   fox, fox fraud; of unknown origin, cf. Skr. puccha tail. Cf.
   {Vixen}.]
   1. (Zool.) A carnivorous animal of the genus {Vulpes}, family
    {Canid[ae]}, of many species. The European fox ({V.
    vulgaris} or {V. vulpes}), the American red fox ({V.
    fulvus}), the American gray fox ({V. Virginianus}), and
    the arctic, white, or blue, fox ({V. lagopus}) are
    well-known species.
    [1913 Webster]
 
   Note: The black or silver-gray fox is a variety of the
      American red fox, producing a fur of great value; the
      cross-gray and woods-gray foxes are other varieties of
      the same species, of less value. The common foxes of
      Europe and America are very similar; both are
      celebrated for their craftiness. They feed on wild
      birds, poultry, and various small animals.
      [1913 Webster]
 
         Subtle as the fox for prey.    --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The European dragonet.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The fox shark or thrasher shark; -- called also
    {sea fox}. See {Thrasher shark}, under {Shark}.
    [1913 Webster]
 
   4. A sly, cunning fellow. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       We call a crafty and cruel man a fox. --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) Rope yarn twisted together, and rubbed with tar;
    -- used for seizings or mats.
    [1913 Webster]
 
   6. A sword; -- so called from the stamp of a fox on the
    blade, or perhaps of a wolf taken for a fox. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou diest on point of fox.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. (Ethnol.) A tribe of Indians which, with the Sacs,
    formerly occupied the region about Green Bay, Wisconsin;
    -- called also {Outagamies}.
    [1913 Webster]
 
   {Fox and geese}.
    (a) A boy's game, in which one boy tries to catch others
      as they run one goal to another.
    (b) A game with sixteen checkers, or some substitute for
      them, one of which is called the fox, and the rest the
      geese; the fox, whose first position is in the middle
      of the board, endeavors to break through the line of
      the geese, and the geese to pen up the fox.
 
   {Fox bat} (Zool.), a large fruit bat of the genus {Pteropus},
    of many species, inhabiting Asia, Africa, and the East
    Indies, esp. {P. medius} of India. Some of the species are
    more than four feet across the outspread wings. See {Fruit
    bat}.
 
   {Fox bolt}, a bolt having a split end to receive a fox wedge.
    
 
   {Fox brush} (Zool.), the tail of a fox.
 
   {Fox evil}, a disease in which the hair falls off; alopecy.
    
 
   {Fox grape} (Bot.), the name of two species of American
    grapes. The northern fox grape ({Vitis Labrusca}) is the
    origin of the varieties called {Isabella}, {Concord},
    {Hartford}, etc., and the southern fox grape ({Vitis
    vulpina}) has produced the {Scuppernong}, and probably the
    {Catawba}.
 
   {Fox hunter}.
    (a) One who pursues foxes with hounds.
    (b) A horse ridden in a fox chase.
 
   {Fox shark} (Zool.), the thrasher shark. See {Thrasher
    shark}, under {Thrasher}.
 
   {Fox sleep}, pretended sleep.
 
   {Fox sparrow} (Zool.), a large American sparrow ({Passerella
    iliaca}); -- so called on account of its reddish color.
 
   {Fox squirrel} (Zool.), a large North American squirrel
    ({Sciurus niger}, or {S. cinereus}). In the Southern
    States the black variety prevails; farther north the
    fulvous and gray variety, called the {cat squirrel}, is
    more common.
 
   {Fox terrier} (Zool.), one of a peculiar breed of terriers,
    used in hunting to drive foxes from their holes, and for
    other purposes. There are rough- and smooth-haired
    varieties.
 
   {Fox trot}, a pace like that which is adopted for a few
    steps, by a horse, when passing from a walk into a trot,
    or a trot into a walk.
 
   {Fox wedge} (Mach. & Carpentry), a wedge for expanding the
    split end of a bolt, cotter, dowel, tenon, or other piece,
    to fasten the end in a hole or mortise and prevent
    withdrawal. The wedge abuts on the bottom of the hole and
    the piece is driven down upon it. Fastening by fox wedges
    is called foxtail wedging.
 
   {Fox wolf} (Zool.), one of several South American wild dogs,
    belonging to the genus {Canis}. They have long, bushy
    tails like a fox.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fox \Fox\, v. t. [imp. & p. p. {Foxed}; p. pr. & vb. n.
   {Foxing}.] [See {Fox}, n., cf. Icel. fox imposture.]
   1. To intoxicate; to stupefy with drink.
    [1913 Webster]
 
       I drank . . . so much wine that I was almost foxed.
                          --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   2. To make sour, as beer, by causing it to ferment.
    [1913 Webster]
 
   3. To repair the feet of, as of boots, with new front upper
    leather, or to piece the upper fronts of.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fox \Fox\, v. i.
   To turn sour; -- said of beer, etc., when it sours in
   fermenting.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dragonet \Drag"on*et\, n.
   1. A little dragon. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A small British marine fish ({Callionymuslyra});
    -- called also {yellow sculpin}, {fox}, and {gowdie}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fox
   n 1: alert carnivorous mammal with pointed muzzle and ears and a
      bushy tail; most are predators that do not hunt in packs
   2: a shifty deceptive person [syn: {dodger}, {fox}, {slyboots}]
   3: the grey or reddish-brown fur of a fox
   4: English statesman who supported American independence and the
     French Revolution (1749-1806) [syn: {Fox}, {Charles James
     Fox}]
   5: English religious leader who founded the Society of Friends
     (1624-1691) [syn: {Fox}, {George Fox}]
   6: a member of an Algonquian people formerly living west of Lake
     Michigan along the Fox River
   7: the Algonquian language of the Fox
   v 1: deceive somebody; "We tricked the teacher into thinking
      that class would be cancelled next week" [syn: {flim-flam},
      {play a joke on}, {play tricks}, {trick}, {fob}, {fox},
      {pull a fast one on}, {play a trick on}]
   2: be confusing or perplexing to; cause to be unable to think
     clearly; "These questions confuse even the experts"; "This
     question completely threw me"; "This question befuddled even
     the teacher" [syn: {confuse}, {throw}, {fox}, {befuddle},
     {fuddle}, {bedevil}, {confound}, {discombobulate}]
   3: become discolored with, or as if with, mildew spots

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FOX
     Field Operational X.500
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top