ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -兒-, *兒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[兒, ér, ㄦˊ] son, child
Radical: Decomposition: 臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [pictophonetic] son

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ér, ㄦˊ, / ] son, #514 [Add to Longdo]
[r, ㄖ˙, / ] non-syllabic diminutive suffix; retroflex final, #514 [Add to Longdo]
儿子[ér zi, ㄦˊ ㄗ˙, / ] son, #1,011 [Add to Longdo]
女儿[nǚ ér, ㄋㄩˇ ㄦˊ, / ] daughter, #1,355 [Add to Longdo]
儿童[ér tóng, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] child, #1,406 [Add to Longdo]
一会儿[yī huì r, ㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a while, #3,488 [Add to Longdo]
婴儿[yīng ér, ㄧㄥ ㄦˊ, / ] infant; baby, #4,232 [Add to Longdo]
幼儿园[yòu ér yuán, ㄧㄡˋ ㄦˊ ㄩㄢˊ, / ] kindergarten; nursery school, #4,516 [Add to Longdo]
事儿[shì r, ㄕˋ ㄖ˙, / ] one's employment; business; matter that needs to be settled; erhua variant of 事, thing, matter, affair etc, #4,560 [Add to Longdo]
哪儿[nǎ r, ㄋㄚˇ ㄖ˙, / ] where?; wherever; anywhere, #4,815 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes[CN] 是啊,今天這舉行 Hong Kong Nocturne (1967)
Hey.[CN] -嗨 頭 -嗨 Strawberries and Cream: Part 1 (2011)
Later![CN] 等一會 Hands Over the City (1963)
Babies.[CN] 嬰 Frailty (2001)
Ok.[CN] 嗯 敏 Episode #1.5 (2010)
I gave them to your mother.[JA] お母さんのところに置いてある 就寄放在你母親那 Cape No. 7 (2008)
There.[CN] 那 Russendisko (2012)
- Where?[CN] - 哪? It All Starts Today (1999)
Fourth Mistress this is Yan'er.[JA] 四奥様 こちら 雁(イェンア)でございます Raise the Red Lantern (1991)
My daughter, shall you not proffer your hand in farewell to your brother Gunther?[CN] 我的女啊,難道你不去跟你胞兄龔特爾道別嗎? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Here.[CN] 這. Grand Hotel (1932)
My son?[CN] 我子? We Bought a Zoo (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top