ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -腳-, *腳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[腳, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] leg, foot; foundation, base
Radical: Decomposition: 卻 (què ㄑㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 6,480

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] foot; leg; base; kick, #1,235 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] role, #1,235 [Add to Longdo]
脚步[jiǎo bù, ㄐㄧㄠˇ ㄅㄨˋ, / ] footstep; step, #4,881 [Add to Longdo]
手脚[shǒu jiǎo, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] hand and foot; movement of limbs; action; trick, #8,101 [Add to Longdo]
双脚[shuāng jiǎo, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ, / ] two legs; both feet, #12,071 [Add to Longdo]
赶脚[gǎn jiǎo, ㄍㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] to work as a carter or porter; to transport goods for a living (esp. by donkey), #15,653 [Add to Longdo]
脚踝[jiǎo huái, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄞˊ, / ] ankle, #16,092 [Add to Longdo]
脚趾[jiǎo zhǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄓˇ, / ] toe, #17,063 [Add to Longdo]
山脚[shān jiǎo, ㄕㄢ ㄐㄧㄠˇ, / ] foot of a mountain, #18,646 [Add to Longdo]
脚踏实地[jiǎo tà shí dì, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄚˋ ㄕˊ ㄉㄧˋ, / ] to have one's feet firmly planted on the ground (成语 saw); realistic without flights of fancy; steady and serious character, #19,014 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you rather I burst into tears or roll at your feet because you love me?[CN] 你喜歡看我以淚洗面? 因為你愛我 就要我在你邊打滾? Les Visiteurs du Soir (1942)
When did I ever cry or throw myself at your feet?[CN] 你可曾看到過 我拜倒在你下哭? Les Visiteurs du Soir (1942)
But I was tied hand and foot![CN] 我的手都被綁起來 À Nous la Liberté (1931)
Okay, Sitting Bull, pick up your feet.[CN] 坐牛(印第安英雄), 抬起 Ride the Pink Horse (1947)
Watch that left foot there, precious.[CN] 尤其要注意左 Applause (1929)
The young men were passionate, the old men crawled at my feet.[CN] 年輕點的充滿狂熱 年老點的抱住我的不放 Les Visiteurs du Soir (1942)
He kneeled, he kissed your hands.[CN] - 他跪在你下 吻你的手 Les Visiteurs du Soir (1942)
Follow in his footsteps and bear our cross until the end of our lives.[CN] 追隨他的步 承擔我們的罪責 直到生命的終結 Applause (1929)
I don't like to be mauled Too bad about you.[CN] -我不喜歡你對我毛手毛的 -你可真壞 Applause (1929)
- That is a pity.[CN] 當然手是綁著的 真是遺憾 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
So I says, " Listen, Warren, you can't have it both ways.[CN] 我對華倫說 你不能踏兩條船 Adam's Rib (1949)
Head and foresheets, let go![CN] 放開前頭帆 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top