ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -花-, *花*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[花, huā, ㄏㄨㄚ] flower, blossom; to spend (time or money)
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  化 (huà ㄏㄨㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A flower 艹 in bloom 化; 化 also provides the pronunciation,  Rank: 410

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ, ] flower; blossom; to spend (money, time); fancy pattern; surname Hua, #487 [Add to Longdo]
[huā yuán, ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, / ] garden, #3,811 [Add to Longdo]
[mián huā, ㄇㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ, ] cotton, #4,462 [Add to Longdo]
[huā qián, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄢˊ, / ] to spend money, #5,276 [Add to Longdo]
[huā fèi, ㄏㄨㄚ ㄈㄟˋ, / ] expense; cost; to spend (time or money); expenditure, #5,585 [Add to Longdo]
[yān huā, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ, / ] fireworks; prostitute (esp. in Yuan theater), #6,551 [Add to Longdo]
[táo huā, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ, ] peach blossom, #6,882 [Add to Longdo]
[xiān huā, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, / ] fresh flowers, #6,886 [Add to Longdo]
[jú huā, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄚ, ] chrysanthemum, #7,688 [Add to Longdo]
[huā shēng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ, ] peanut; groundnut, #7,813 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はな, hana] (n) ดอกไม้
[はながた, hanagata] (n) (บุคคลที่เป็น)แม่แบบ ต้นแบบ
[かじゅ, kaju] (n) ไม้ดอก
[はなび, hanabi] (n) ดอกไม้ไฟ
[かふん, kafun] (n) ละอองเกสรดอกไม้, See also: R. pollen
[はなみ, hanami] การชมดอกไม้ ในญี่ปุ่นจะมีช่วงเทศกาลชมดอกซากุระบาน ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かびん, kabin] (n) แจกัน
[はなびら, hanabira] (n) กลีบดอกไม้

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け・1) ikebana; (4) (abbr) (See 札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が) (See 言わぬが) (the) best; (P) [Add to Longdo]
[はなばな, hanabana] (n) (1) flowers; (adv-to) (2) beautiful; spectacular [Add to Longdo]
かご;籠;華筥[はなかご(かご;籠);けこ(籠;華筥);はなこ(籠)(ok), hanakago ( hana kago ; hanakago ); keko ( hanakago ; hana kyo ); hanako ( hanakago ] (n) (1) (はなかご, はなこ only) {Buddh} flower basket; (2) (はなかご, けこ only) (usu. けこ) flower basket (or plate) used for flower-scattering rituals [Add to Longdo]
がるた;ガルタ[はながるた(がるた);はなガルタ(ガルタ), hanagaruta ( hana garuta ); hana garuta ( hana garuta )] (n) (See 札) floral playing cards; Japanese playing cards (12 suits of 4 cards, each suit repr. a month indic. by a flower) [Add to Longdo]
に浮かれる[はなにうかれる, hananiukareru] (exp,v1) to be intoxicated with the blossoms [Add to Longdo]
の顔;のかんばせ[はなのかんばせ;はなのかお(の顔), hananokanbase ; hananokao ( hana no kao )] (n) (arch) lovely face [Add to Longdo]
の顔ばせ[はなのかおばせ, hananokaobase] (n) (arch) (obsc) (See の顔) lovely face [Add to Longdo]
の香[はなのか, hananoka] (n) fragrance of flowers [Add to Longdo]
の精[はなのせい, hananosei] (n) spirit of a flower [Add to Longdo]
の木[はなのき, hananoki] (n) flowering tree [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who is younger, Hanako or Taro?" "Taro is."子と太郎のどちらが若いですか」「太郎です」
"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.「私おなかすいた」小さい白いウサギがいいました、そして彼らは止まっておおきなひなゆりのの部分をたべました。
The blossoms will be out in a few days.2、3日すれば開するでしょう。
In March many flowers come out.3月になると多くのが咲く。
March winds and April showers bring forth May flowers.3月の風と4月の雨が5月のをもたらす。
Many kinds of flowers come out in the middle of April.4月の中頃には、たくさんの種類のが咲く。
It's easy to see the fireworks from over there.あそこなら火が見やすい。
There were flowers all around.あたり1面だった。
You have two flowers.あなたは2本のを持っています。
Are you interested in flowers?あなたはに興味がありますか。
That flower smells sweet.あのはよい香りがします。
What's that flower?あのは何ですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About eating the blossoms and leaving the greens?[JA] おを食べてサラダを残すこと? Bambi (1942)
Fa![CN] 锦绣! Peking Opera Blues (1986)
Wake up.[JA] 起きろー! "おさん"! Bambi (1942)
- Flower?[JA] - お Bambi (1942)
Firecrackers![CN] 烟! My Brother (2004)
Bloom.[JA] 束を... Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
What?[JA] 火が... Red Tails (2012)
'Gardenia'[CN] '栀子' The Blue Gardenia (1953)
Peonies.[CN] 牡丹 Spider-Man (2002)
He can call me a flower if he wants to.[JA] 王子様なら僕をおと呼んでもいいよ? うふふ、似合うかな? Bambi (1942)
How about soju? Lay your sister down and come here.[CN] 我教你吃烤五肉跟喝烧酒 Episode #1.2 (2004)
Honey.[CN] 爆米 A Streetcar Named Desire (1951)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はな, hana] Blume, Bluete [Add to Longdo]
[かだん, kadan] Blumenbeet [Add to Longdo]
婿[はなむこ, hanamuko] Braeutigam [Add to Longdo]
[はなよめ, hanayome] -Braut [Add to Longdo]
[はなや, hanaya] Blumenladen [Add to Longdo]
[はなごよみ, hanagoyomi] Blumenkalender [Add to Longdo]
曇り[はなぐもり, hanagumori] leicht bewoelkter Himmel, waehrend der Kirschbluetenzeit, nebliger Himmel waehr. der Bluetezeit [Add to Longdo]
[はなたば, hanataba] Strauss, Blumestrauss [Add to Longdo]
柳界[かりゅうかい, karyuukai] Halbwelt, Freudenviertel [Add to Longdo]
[はなび, hanabi] Feuerwerk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top