ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magic

M AE1 JH IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magic-, *magic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magic(n) มายากล, See also: กล, ศิลปะการเล่นกล, Syn. magic trick, conjuring trick, trick
magic(n) เวทมนตร์, See also: อิทธิฤทธิ์, อำนาจวิเศษ, Syn. sorcery
magic(n) การใช้มนตร์วิเศษ
magic(adj) วิเศษ, See also: น่าพิศวง, Syn. charming, miraculous, wonderful
magical(adj) วิเศษ, See also: มหัศจรรย์, ซึ่งมีเวทมนตร์, Syn. charming, magic, Ant. natural
magical(adj) สนุกสนานอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. magic
magician(n) นักเล่นกล, See also: นักมายากล, นักแสดงกล, Syn. prestidigitator, illusionist, conjurer, conjuror
magician(n) ผู้มีเวทมนตร์, See also: พ่อมด, ผู้มีคาถาอาคม, Syn. sourcerer, wizard
magician(n) ผู้มีความสามารถพิเศษ, Syn. conjuror
magically(adv) อย่างมีเวทมนตร์, See also: อย่างน่ามหัศจรรย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magic(แมก'จิค) n. เวทมนตร์คาถา, อาถรรพ์, ของวิเศษ, อำนาจวิเศษ, การเล่นกล. adj. น่าอัศจรรย์, สวยงามจนน่าหลงใหล, เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา, See also: magically adv. magical adj.
magician(มะจิช'เชิน) n. นักเล่นกล, ผู้วิเศษ, นักเล่นคาถาอาคม, นักปลุกผี, Syn. sorcerer
black magicn. เวทมนตร์, คาถา

English-Thai: Nontri Dictionary
magic(adj) เกี่ยวกับเวทมนตร์, อาถรรพณ์, วิเศษ, น่าอัศจรรย์
magic(n) เวทมนตร์คาถา, มนตร์ดำ, อาถรรพณ์, อำนาจลึกลับ
magical(adj) ขลัง, วิเศษ, น่าหลงใหล, เกี่ยวกับเวทมนตร์
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์, ผู้วิเศษ, หมอผี, นักมายากล
BLACK black magic(n) คาถา, เวทมนตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magic realismสัจนิยมแนวมายา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magic squareจัตุรัสกล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magicไสยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Magic realism (Literature)สัจนิยมแนวมายา (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Magic squaresตารางอัศจรรย์ [TU Subject Heading]
Magic tricksวิทยากล [TU Subject Heading]
Magic, Ancientไสยศาสตร์สมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Magic, Anglo-Saxonไสยศาสตร์แองโกล-แซกซอน [TU Subject Heading]
Magic, Assyro-Babylonianไสยศาสตร์แอสซีเรียบาบิโลเนีย [TU Subject Heading]
Magic, Buddhistไสยศาสตร์พุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Magic, Celticไสยศาสตร์เซลทิค [TU Subject Heading]
Magic, Copticไสยศาสตร์อียิปต์โบราณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slave in the Magic Mirror, come from the farthest space.ทาสในกระจกวิเศษ, มาจากพื้นที่ที่ไกลที่สุด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ผู้ที่เป็นสังขารหนึ่งทั้งหมด หรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Magic Mirror on the wall, who now is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ซึ่งตอนนี้เป็นสังขารหนึ่ง ทั้งหมดหรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, begin thy magic spell.ตอนนี้ เริ่มต้นเวทมนตร์ของเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It's a magic wishing apple.มันเป็นความมหัศจรรย์ที่ ต้องการแอปเปิ้ล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm convinced that the current spread of belief in magic and the occult...ผมเชื่อว่าปัจจุบัน ความเชื่อเรื่อง เวทมนตร์และไสยศาสตร์... Suspiria (1977)
A woman becomes queen of her magic is a hundred times more powerful...หญิงที่กลายเป็นราชินีจอมเวทมนตร์ จะมีพลังอำนาจมากกว่าร้อยเท่า... Suspiria (1977)
But magic is ever present.แต่เวทมนตร์มีอยู่ตลอดเวลา. Suspiria (1977)
Which means that magic is everywhere, คือเวทมนตร์มีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง, Suspiria (1977)
thank you. I'm Murph, and these are the Magic Tones.ขอบคุณ ผมคือเมอฟและเหล่านี้คือเตอะแมจิคโทนส The Blues Brothers (1980)
We'll be back with the Magic Tones for the Armada Room's... two-hour disco swing party after this short break.พวกเราจะกลับมาพร้อมกับ เตอะแมจิคโทนส เพื่อแอมอาดะรูม สองชั่วโมงดิสโคซวีงพาที หลังจากหยุดพักช่วงสั้นๆ The Blues Brothers (1980)
Murph and the Magic Tones?เมอฟและเตอะแมจิคโทนส The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magicCan S. Jobs bring back the magic to Disney?
magicHe amused the children by showing them some magic.
magicHe is something of a magician.
magicHe knows many amusing magic tricks.
magicHe produced a rabbit out of his hat by magic.
magicHowever interesting magic show may be, I am not very fond of them.
magicI am an eager student of magic.
magicI'd like to hear about black magic. I was only told the highlights in the academy, and it interests me.
magicI have a friend whose father is a magician.
magicI like to perform magic tricks for kids, but they sometimes fall flat.
magicI'm very serious about wanting to be a good magician.
magicIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสก(adj) magical, Example: หมอผีกำข้าวสารเสกซัดไปบริเวณหลุมฝังศพ, Thai Definition: ที่มีการร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
วิชาอาคม(n) magic, See also: incantation, magic formula, Syn. เวทมนตร์, Example: ชนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าหากเปิดเผยวันเดือนปีเกิดให้มีผู้ล่วงรู้ อาจถูกผู้มีวิชาอาคมกระทำ
เวทย์มนตร์(n) magic, See also: black art, witchcraft, necromancy, wizardry, sorcery, incantation, spell, charm, Syn. อาคม, คาถา, คาถาอาคม, Example: เขาเกิดความกลัวขึ้นจึงได้ท่องเวทมนตร์ที่เคยร่ำเรียนมาเพื่อป้องกันตัว, Thai Definition: คำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมแล้วให้สำเร็จความประสงค์
คาถาอาคม(n) incantation, See also: magic spell, Syn. คาถา, มนต์, คำเสก, คำสาป, Example: อถรรพเวทกล่าวถึงบทสวดที่ว่าด้วยคาถาอาคมที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์มนตร์ หรือเคล็ดลับที่ทำให้เกิดความเจริญหรือเสื่อม, Thai Definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
ปาหี่(n) acrobatics, See also: magic or gymnastic performance showing in various places, Example: ปาหี่ คือการแสดงพลกรรมเพื่ออวดสรรพคุณของกอเอี๊ยะ ขี้ผึ้งวิเศษบำบัดฟกช้ำ, Thai Definition: การแสดงกลหรือกายกรรมของนักแสดงเร่ร่อน
พิทยาคม(n) spell, See also: magic, Syn. เวทมนตร์, อาคม
พิทยาพล(n) magical power, Thai Definition: กำลังหรืออำนาจกายสิทธิ์
ฤทธา(n) supernatural power, See also: magical power, Syn. ฤทธิ์, ฤทธี, Thai Definition: อำนาจศักดิ์สิทธิ์
ฤทธี(n) supernatural power, See also: magical power, Syn. ฤทธิ์, ฤทธา
เลขกล(n) magic number

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[ākhom] (n) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation  FR: parole magique [ f ] ; incantation [ f ]
เห็ดขี้ควาย[het khī khwāi] (n, exp) EN: Psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; Magic mushroom ; Psilocybin mushroom
โหงพราย[hōngphrāi] (n) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic
หุ่นพยนต์[hunphayon] (n) EN: effigy enlivened by magic
อิทธิปาฏิหาริย์[itthipātihān] (n) EN: miracle ; supernatural power ; magical power  FR: miracle [ m ] ; mystère [ m ] ; pouvoir magique [ m ] ; pouvoir surnaturel [ m ]
อิทธิฤทธิ์[itthirit] (n) EN: power ; might ; efficacy ; potency ; supernatural power ; magical power
กายสิทธิ์[kāiyasit] (adj) EN: magic ; miraculous ; supernatural ; wonder-working  FR: magique ; miraculeux ; surnaturel
ขลัง[khlang] (adj) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred  FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
ของขึ้น[khøngkheun] (n) EN: black magic ; voodoo ; witchcraft
กล[kon] (n) EN: jugglery ; magic ; sleight of hand ; juggling  FR: tour d'adresse [ m ] ; tour de passe-passe ; jonglerie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MAGIC M AE1 JH IH0 K
MAGIC'S M AE1 JH IH0 K S
MAGICAL M AE1 JH IH0 K AH0 L
MAGICIAN M AH0 JH IH1 SH AH0 N
MAGICALLY M AE1 JH IH0 K AH0 L IY0
MAGICALLY M AE1 JH IH0 K L IY0
MAGICIANS M AH0 JH IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magic (n) mˈæʤɪk (m a1 jh i k)
magical (j) mˈæʤɪkl (m a1 jh i k l)
magician (n) mˈəʤˈɪʃən (m @1 jh i1 sh @ n)
magically (a) mˈæʤɪkliː (m a1 jh i k l ii)
magicians (n) mˈəʤˈɪʃənz (m @1 jh i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神奇[shén qí, ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ, ] magical; mystical; miraculous, #4,049 [Add to Longdo]
魔术[mó shù, ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ, / ] magic, #9,516 [Add to Longdo]
魔力[mó lì, ㄇㄛˊ ㄌㄧˋ, ] magic; magic power, #11,942 [Add to Longdo]
法术[fǎ shù, ㄈㄚˇ ㄕㄨˋ, / ] magic, #17,835 [Add to Longdo]
魔术师[mó shù shī, ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ ㄕ, / ] magician, #18,743 [Add to Longdo]
魔幻[mó huàn, ㄇㄛˊ ㄏㄨㄢˋ, ] magic fantasy, #20,052 [Add to Longdo]
法力[fǎ lì, ㄈㄚˇ ㄌㄧˋ, ] magic power, #20,468 [Add to Longdo]
戏法[xì fǎ, ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] magic trick, #26,318 [Add to Longdo]
妖人[yāo rén, ㄧㄠ ㄖㄣˊ, ] magician; sorcerer, #34,559 [Add to Longdo]
魔杖[mó zhàng, ㄇㄛˊ ㄓㄤˋ, ] magic wand, #53,696 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hexeneinmaleins { n }magic formula [Add to Longdo]
Tarnkappe { f }magic hat; magic-hood [Add to Longdo]
Zauber { m } | wie durch Zaubermagic | as if by magic [Add to Longdo]
Zauberkraft { f }magic power [Add to Longdo]
Zauberkunst { f }magic art [Add to Longdo]
Zaubertrank { m }magic potion [Add to Longdo]
Zauberwort { n }magic word; spell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[inchiki (P); inchiki] (adj-na, n, vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
グリモワール;グリモア[gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells [Add to Longdo]
ステッキ[sutekki] (n) (1) stick; (2) (m-sl) (magic) wand; staff; (P) [Add to Longdo]
スライハンド[suraihando] (n) sleight of hand (magic) [Add to Longdo]
デービーマジック[de-bi-majikku] (n) { comp } dbMAGIC [Add to Longdo]
ディスペル;デスペル[deisuperu ; desuperu] (n) dispel (esp. magic or potion used to return one's character to normal status in an RPG, etc.) [Add to Longdo]
ブラックマジック[burakkumajikku] (n) black magic [Add to Longdo]
ポーション[po-shon] (n) (1) portion; (2) potion (e.g. magical) [Add to Longdo]
マジカル;マジコウ(ik)[majikaru ; majikou (ik)] (n) magical [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
魔方陣行列[まほうじんぎょうれつ, mahoujingyouretsu] magic square (matrix) [Add to Longdo]
デービーマジック[でーびーまじっく, de-bi-majikku] dbMAGIC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magic \Mag"ic\, n. [OE. magique, L. magice, Gr. ? (sc. ?), fr.
   ?. See {Magic}, a., and {Magi}.]
   1. A comprehensive name for all of the pretended arts which
    claim to produce effects by the assistance of supernatural
    beings, or departed spirits, or by a mastery of secret
    forces in nature attained by a study of occult science,
    including enchantment, conjuration, witchcraft, sorcery,
    necromancy, incantation, etc.
    [1913 Webster]
 
       An appearance made by some magic.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. The art of creating illusions which appear to the observer
    to be inexplicable except by some supernatural influence;
    it includes simple sleight of hand (legerdemain) as well
    as more elaborate stage magic, using special devices
    constructed to produce mystifying effects; as, the magic
    of David Copperfield. It is practised as an entertainment,
    by magicians who do not pretend to have supernatural
    powers.
    [PJC]
 
   {Celestial magic}, a supposed supernatural power which gave
    to spirits a kind of dominion over the planets, and to the
    planets an influence over men.
 
   {Natural magic}, the art of employing the powers of nature to
    produce effects apparently supernatural.
 
   {Superstitious magic}, or {Geotic magic}, the invocation of
    devils or demons, involving the supposition of some tacit
    or express agreement between them and human beings.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sorcery; witchcraft; necromancy; conjuration;
     enchantment.
     [1913 Webster] Magic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magic \Mag"ic\, Magical \Mag"ic*al\, a. [L. magicus, Gr. ?, fr.
   ?: cf. F. magique. See {Magi}.]
   1. Pertaining to the hidden wisdom supposed to be possessed
    by the Magi; relating to the occult powers of nature, and
    the producing of effects by their agency.
    [1913 Webster]
 
   2. Performed by, or proceeding from, occult and superhuman
    agencies; done by, or seemingly done by, enchantment or
    sorcery; as, a magical spell. Hence: Seemingly requiring
    more than human power; imposing or startling in
    performance; producing effects which seem supernatural or
    very extraordinary; having extraordinary properties; as, a
    magic lantern; a magic square or circle.
    [1913 Webster]
 
       The painter's magic skill.      --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   Note: Although with certain words magic is used more than
      magical, -- as, magic circle, magic square, magic wand,
      -- we may in general say magic or magical; as, a magic
      or magical effect; a magic or magical influence, etc.
      But when the adjective is predicative, magical, and not
      magic, is used; as, the effect was magical.
      [1913 Webster]
 
   {Magic circle}, a series of concentric circles containing the
    numbers 12 to 75 in eight radii, and having somewhat
    similar properties to the magic square.
 
   {Magic humming bird} (Zool.), a Mexican humming bird ({Iache
    magica}), having white downy thing tufts.
 
   {Magic lantern}. See {Lantern}.
 
   {Magic square}, numbers so disposed in parallel and equal
    rows in the form of a square, that each row, taken
    vertically, horizontally, or diagonally, shall give the
    same sum, the same product, or an harmonical series,
    according as the numbers taken are in arithmetical,
    geometrical, or harmonical progression.
 
   {Magic wand}, a wand used by a magician in performing feats
    of magic.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magic
   adj 1: possessing or using or characteristic of or appropriate
       to supernatural powers; "charming incantations"; "magic
       signs that protect against adverse influence"; "a magical
       spell"; "'tis now the very witching time of night"-
       Shakespeare; "wizard wands"; "wizardly powers" [syn:
       {charming}, {magic}, {magical}, {sorcerous},
       {witching(a)}, {wizard(a)}, {wizardly}]
   n 1: any art that invokes supernatural powers [syn: {magic},
      {thaumaturgy}]
   2: an illusory feat; considered magical by naive observers [syn:
     {magic trick}, {conjuring trick}, {trick}, {magic},
     {legerdemain}, {conjuration}, {thaumaturgy}, {illusion},
     {deception}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 magic
 
 
   1. adj. As yet unexplained, or too complicated to explain; compare
   {automagically} and (Arthur C.) Clarke's Third Law: ?Any sufficiently
   advanced technology is indistinguishable from magic.? ?TTY echoing is
   controlled by a large number of magic bits.? ?This routine magically
   computes the parity of an 8-bit byte in three instructions.?
 
   2. adj. Characteristic of something that works although no one really
   understands why (this is especially called {black magic}).
 
   3. n. [Stanford] A feature not generally publicized that allows something
   otherwise impossible, or a feature formerly in that category but now
   unveiled.
 
   4. n. The ultimate goal of all engineering & development, elegance in the
   extreme; from the first corollary to Clarke's Third Law: ?Any technology
   distinguishable from magic is insufficiently advanced?.
 
   Parodies playing on these senses of the term abound; some have made their
   way into serious documentation, as when a MAGIC directive was described in
   the Control Card Reference for GCOS c.1978. For more about hackish ?magic?,
   see Appendix A. Compare {black magic}, {wizardly}, {deep magic}, {heavy
   wizardry}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top