ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -戏-, *戏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[戏, xì, ㄒㄧˋ] play, show, theater
Radical: Decomposition: 又 (yòu ㄧㄡˋ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: [ideographic] A hand 又 doing tricks with a spear 戈,  Rank: 1,033

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄒㄧˋ, / ] trick; drama; play; show, #2,084 [Add to Longdo]
[yóu xì, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] game; play, #609 [Add to Longdo]
[xì jù, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] drama; play; theater, #6,373 [Add to Longdo]
[xì qǔ, ㄒㄧˋ ㄑㄩˇ, / ] Chinese opera, #11,998 [Add to Longdo]
[yǎn xì, ㄧㄢˇ ㄒㄧˋ, / ] to put on a play; to perform; fig. to pretend; to feign, #12,533 [Add to Longdo]
[tiáo xì, ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧˋ, / 調] to take liberties with a woman; to dally; to assail a woman with obscenities, #12,604 [Add to Longdo]
[yóu xì jī, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄐㄧ, / ] gameboy; game machine, #15,962 [Add to Longdo]
剧性[xì jù xìng, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] dramatic, #18,046 [Add to Longdo]
重头[zhòng tóu xì, ㄓㄨㄥˋ ㄊㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] opera rich in singing and dancing, #18,853 [Add to Longdo]
[xī xì, ㄒㄧ ㄒㄧˋ, / ] to frolic; fun; a romp, #22,552 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get going! It's all over now![CN] 现在 游结束 给我出来 The Blue Angel (1930)
Around the Side Shows hungry and broke.[CN] 一文不名的流浪汉,饿着肚子 正在看马班的余兴节目 The Circus (1928)
Time brought many changes to the Circus; New Hopes and New Ambitions.[CN] 时光流逝,马团发生了很多变化 有了新的希望和新的噱头 The Circus (1928)
"Look at that house; empty!"[CN] 瞧瞧这马场吧,都是空座 The Circus (1928)
The Circus prospered, but not the property man. And the girl led the same hard life.[CN] 马团红火起来了 不过道具管理员还是一样倒霉 那位姑娘也过着一样的艰难生活 The Circus (1928)
"I've run away from the circus."[CN] 我从马团逃出来了 The Circus (1928)
The Circus ready to leave.[CN] 马团要离开了 The Circus (1928)
THE CIRCUS[CN] {\fs35\bord0\shad0\pos(192,210)\1cHEFF2EF}马  团 The Circus (1928)
Opera?[CN] 剧? Chandni Chowk to China (2009)
THE CABINET OF DR. CALIGARI A film in six acts written by Carl Mayer and Hans Janowitz.[CN] 《卡里加利博士的小屋》 由卡尔·梅育以及汉斯·杰诺维兹 编写的6场构成 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Show?[CN] 做? The Big Boss (1971)
THE CIRCUS[CN] 马 The Circus (1928)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top