ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filter

F IH1 L T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filter-, *filter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filter(n) เครื่องกรอง, See also: กระดาษกรอง, เครื่องกรองสัญญาณ
filter(vt) กรอง, See also: ซึมผ่านที่กรอง, Syn. seep, osmose, ooze, penetrate, permeate, leach
filter out(phrv) กรองเอา (บางสิ่ง) ออกจาก
filter out(phrv) กรอง, See also: กำบัง, ปกปิด, Syn. screen out
filter out(phrv) รั่ว (ข้อมูล, ข่าว), See also: รั่วไหล, Syn. let out
filter out(phrv) (กลุ่มคน) ทยอยออกมา, See also: ค่อยๆ ออกมา, ออกมาอย่างช้าๆ
filter out(phrv) ไหลผ่าน, See also: กรองผ่าน, ซึมผ่าน, Syn. percolate through
filter tip(n) ส่วนที่เป็นก้นกรองของบุหรี่, See also: บุหรี่ที่มีก้นกรอง
filter paper(n) กระดาษกรอง
filter through(phrv) ลอดผ่าน, See also: เล็ดลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filter(ฟิล'เทอะ) n. ที่กรอง, กระดาษกรอง, สารที่ใช้กรอง, บุหรี่ก้นกรอง. vt. กรองออก, กรอง vi. กรอง. adj. เกี่ยวกับบุหรี่ก้นกรอง., See also: filterer n., Syn. strainer, sieve, sift ตัวกรองหมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบ format การเก็บข้อมูลหรือภาพให้ เป็นรูปแบบที่ต้องการใช้ ส่วนมากโปรแกรมนี้จะมีแทรกอยู่ในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกมการจัดพิมพ์ ฯ ที่มักจะมีการโอนแฟ้มข้อมูล ประเภทอื่น เช่น จากโปรแกรม dBASE หรือ Lotus เข้ามา ถ้าไม่มีตัวกรองเตรียมไว้ ก็จะโอนเข้ามา ไม่ได้ นอกจากนั้น ยังเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการ คำสั่งหนึ่งที่สั่งให้ประมวลผล ข้อมูลเสียก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อไป ตัวกรองของระบบดอส จะประกอบด้วยคำสั่ง More, Find, และ Sort คำสั่ง More เป็นคำสั่งให้แสดงผลไปเรื่อย ๆ จอภาพ ก็จะเลื่อนไปเรื่อย ๆ เพื่อแสดงผลต่อไปจนกว่าจะหมด find เป็นคำสั่งให้หาแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ และ sort ก็เป็น คำสั่งให้เรียงลำดับแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกี ASCII

English-Thai: Nontri Dictionary
filter(n) การกรอง, เครื่องกรอง, ที่กรอง
filter(vt) กรอง, ไหลซึม, รั่ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
filter๑. ตัวกรอง, หม้อกรอง๒. ไส้กรอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
filterตัวกรอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
filterตัวกรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
filterตัวกรอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
filterตัวกรอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter elementไส้กรอง [ มีความหมายเหมือนกับ filter๒ ] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter glassกระจกกรองแสง [ มีความหมายเหมือนกับ welding glass ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filter rackรางแผงกรองอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter separatorเครื่องกรองและแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
filter-dryerชุดดูดกรองสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
filterfilter, วัสดุกรอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
filterตัวกรอง, วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีรูพรุนใช้ในการกรอง  เพื่อแยกของแข็งออกจากของเหลวหรือแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
filterแผ่นกรองแสง, แผ่นวัสดุโปร่งแสงซึ่งมีสมบัติดูดกลืนแสงบางสีได้ ถ้านำแผ่นกรองแสงสีใดมากั้นทางเดินของแสงสีขาว แผ่นกรองแสงจะให้แสงสีนั้นทะลุผ่านไปได้โดยจะดูดกลืนแสงสีอื่นไว้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Filter Aidสารที่ช่วยการกรอง [การแพทย์]
Filter and filtrationเครื่องกรองและการกรอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Filter Bedแหล่งกรอง [การแพทย์]
Filter Funnelกรวยกรอง [การแพทย์]
Filter Mediaสื่อกลางการกรอง [การแพทย์]
Filter Paperกระดาษกรอง [การแพทย์]
filter paperกระดาษกรอง, กระดาษซึ่งมีรูพรุน ใช้เป็นตัวกรอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I channel it, filter it, funnel it.ฉันช่องมันกรองช่องทางมัน The Shawshank Redemption (1994)
And the CO2 filters on the Event Horizon are shot. So, we take the scrubbers from the Clark.-ไปเอาในยานคลาร์คมาใช้น่าจะช่วยได้ Event Horizon (1997)
When your mind becomes obsessed you filter everything else out and find that thing everywhere.เมื่อใจเธอหมกมุ่นอยู่กับอะไรสักอย่าง เธอจะกรองเอาสิ่งอื่น ๆ ออกไป และจะเจอแต่สิ่งนั้นในทุกหนแห่ง Pi (1998)
We're using lithium hydroxide to filter out the CO2.เราใช้ลิเที่ยมไฮด็อกไซค์ เป็นตัวกรอง คาร์บอนไดออกไซค์ The Cave (2005)
Ok, gorgeous, I've put this thing through every audio filter I've got.There's only one thing I can tell you for sure.โอเค สุดเริ่ด /Nฉันเอาข้อความนี้ใส่ลงใน โปรแกรมกรองเสียงทุกโปรแกรมที่ฉันมี/Nฉันบอกได้เพียงอย่างเดียวว่า Compulsion (2005)
It's a waste to use water filters all the time.จะเสียเวลาไปกรองมันทำใมล่ะ Dasepo Naughty Girls (2006)
Lately it's been harder for me to filter the voices.ระยะหลังมานี่ผมกรองเสียงที่ได้ยินยากขึ้น Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Dialysis will filter her blood.ไม่มีอะไรต้องกรอง Alone (2007)
they didn't filter the contrast, Which in icm is green.มันไม่ได้ถูกกรอง ซึ่งICM มีสีเขียว 97 Seconds (2007)
But if you don't get a filter on that brain-mouth thing, you're gonna be off the team. You understand?แต่ถ้ายังขืนฟุ้งซ่านพูดไปเรื่อย คุณจะหลุดจากทีม Transformers (2007)
Meantime, our guys swabbed the filter element and found the same 99.1 meth.ในระหว่างนั้นคนของเราจะหาข่าวกรองเบื้องต้น และหาแหล่งผลิตยา 99.1 % แบบเดียวกัน Cancer Man (2008)
Her kidneys don't filter acid out of the blood, excess acid drives down potassium, causes kidney calcifications.ไตเธอไม่กรองกรดออกจากเลือด กรดทำให้โปแตสเซี่ยมต่ำ เพราะไตบกพร่อง Lucky Thirteen (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกรอง(n) filter, See also: strainer, screen, Syn. ที่กรอง, Example: ปุ่มน้ำเหลืองทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองสิ่งแปลกปลอมและเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมาในหลอดน้ำเหลือง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: สิ่งที่ใช้กรองน้ำ กรองอากาศ หรือของเหลว
กระดาษกรอง(n) filter paper, Example: กลุ่มกรีนพีซเปิดเผยว่าสารไดอ็อกซินในกระดาษกรองผงกาแฟจะละลายเข้าไปในกาแฟถึง 50 %

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุหรี่ก้นกรอง[burī kon krøng] (n, exp) EN: filter trips
การกรอง[kān krøng] (n) EN: filtration ; filtering  FR: filtration [ f ] ; filtrage [ m ]
เครื่องกรอง[khreūang krøng] (n, exp) EN: filter ; strainer ; screen  FR: filtre [ m ] ; passoire [ f ] ; tamis [ m ] ; chinois [ m ] ; étamine [ f ] ; chausse [ f ]
เครื่องกรองอากาศ[khreūang krøng ākāt] (n, exp) EN: air filter  FR: filtre à air [ m ]
เครื่องกรองน้ำ[khreūang krøng nām] (n, exp) EN: water filter  FR: filtre à eau [ m ]
เครื่องกรองน้ำมัน[khreūang krøng nāmman] (n, exp) EN: oil filter  FR: filtre à huile [ m ]
เครื่องกรองทราย[khreūang krøng sāi] (n, exp) EN: sand filter
เครื่องกรองถ่าน[khreūang krøng thān] (n, exp) EN: carbon filter  FR: filtre à charbon [ m ]
ก้นกรอง[kon krøng] (n, exp) EN: filter tip
กระดาษกรอง[kradāt krøng] (n, exp) EN: filter paper  FR: papier-filtre [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FILTER F IH1 L T ER0
FILTERS F IH1 L T ER0 Z
FILTERED F IH1 L T ER0 D
FILTERING F IH1 L T ER0 IH0 NG
FILTERTEK F IH1 L T ER0 T EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filter (v) fˈɪltər (f i1 l t @ r)
filters (v) fˈɪltəz (f i1 l t @ z)
filtered (v) fˈɪltəd (f i1 l t @ d)
filtering (v) fˈɪltərɪŋ (f i1 l t @ r i ng)
filtertipped (j) fˈɪltətɪpt (f i1 l t @ t i p t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滤波[lǜ bō, ㄌㄩˋ ㄅㄛ, / ] filtering #29,591 [Add to Longdo]
滤波器[lǜ bō qì, ㄌㄩˋ ㄅㄛ ㄑㄧˋ, / ] filter #31,791 [Add to Longdo]
滤纸[lǜ zhǐ, ㄌㄩˋ ㄓˇ, / ] filter paper #44,924 [Add to Longdo]
滤器[lǜ qì, ㄌㄩˋ ㄑㄧˋ, / ] filter #60,995 [Add to Longdo]
滤网[lǜ wǎng, ㄌㄩˋ ㄨㄤˇ, / ] filter; a sieve [Add to Longdo]
过滤嘴香烟[guò lǜ zuǐ xiāng yān, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄩˋ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, / ] filter-tipped cigarette [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filter { m } | Filter { pl } | abgestimmter Filter | aktiver Filter | digitaler Filter | Filter mit Stegfilter | filters | tuned filter | active filter | digital filter | filter with centre bar [Add to Longdo]
Filter { m }cleaner [Add to Longdo]
Filter { m }; Durchschlag { m }; Strainer { m }strainer [Add to Longdo]
Filterausbau { m }filter removal [Add to Longdo]
Filterbank { f }filter bank [Add to Longdo]
Filterbefestigung { f } [ photo. ]filter attachment [Add to Longdo]
Filterdeckenraster { n }filter ceiling grid [Add to Longdo]
Filterfläche { f }filter area [Add to Longdo]
Filterhöhe { f }filter pack height [Add to Longdo]
Filterintegritätstest { m }filter integrity test [Add to Longdo]
Filterklasse { f }filter grade [Add to Longdo]
Filterkontakt { m }filter contact [Add to Longdo]
Filterkette { f }filter ladder [Add to Longdo]
Filtermaterial { n }filter material [Add to Longdo]
Filterpresse { f }filter press [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィルター(P);フィルタ[firuta-(P); firuta] (n) filter (esp. camera); (P) #9,311 [Add to Longdo]
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter [Add to Longdo]
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつきぼうしフィルタ, chiratsukiboushi firuta] (n) { comp } glare filter [Add to Longdo]
ろ紙ディスク;濾紙ディスク[ろしディスク, roshi deisuku] (n) filter paper disk [Add to Longdo]
ろ波器;濾波器[ろぱき, ropaki] (n) filter; wave filter [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[akuteibufiruta] (n) active filter [Add to Longdo]
インテリジェントIMフィルタ[インテリジェントアイエムフィルタ, interijientoaiemufiruta] (n) { comp } intelligent IM filter [Add to Longdo]
エアフィルタ[eafiruta] (n) air filter [Add to Longdo]
エアフィルター[eafiruta-] (n) air filter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
カルマンフィルター[かるまんふぃるたー, karumanfiruta-] Kalman filter [Add to Longdo]
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering [Add to Longdo]
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter [Add to Longdo]
ピックフィルタ[ぴっくふぃるた, pikkufiruta] pick filter [Add to Longdo]
フィルタ[ふぃるた, firuta] filter [Add to Longdo]
フィルタ項目[フィルタこうもく, firuta koumoku] filter-item [Add to Longdo]
強調表示フィルタ[きょうちょうひょうじフィルタ, kyouchouhyouji firuta] highlighting filter [Add to Longdo]
条件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] conditional search, filtering [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top