ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตื่น

   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตื่น-, *ตื่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื่น[V] be alert, See also: be aroused, Example: เขามักตื่นวิชาเสมอ ไม่ว่าจะมีการบรรยายทางวิชาการที่ไหนเขาต้องไปเกือบทุกที่, Thai definition: รู้เท่าทัน, รู้ตัวขึ้น
ตื่น[V] wake up, See also: be awake, get up, Syn. ตื่นพระบรรทม, Ant. หลับ, Example: เช้าวันนั้นเขาตื่นแต่ฟ้ายังไม่สาง เพราะเป็นวันสำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งยวด, Thai definition: ฟื้นจากหลับ
ตื่น[V] be aware of, See also: realize, wake up to something, Thai definition: รู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
ตื่น[V] be alarmed, See also: be scared, be panic-stricken, be frightened, Syn. ตกใจ, ตระหนก, ตื่นตระหนก, ตระหนกตกใจ, Example: ผมเคยตื่นอย่างที่สุดในชีวิตเมื่อได้เข้าไปเห็นความงดงามอลังการภายในพระราชวังแห่งนั้น, Thai definition: แสดงอาการผิดปกติเพราะตกใจ ดีใจ หรือแปลกใจ
ตื่นตา[V] be excited, See also: be dazzled, Syn. ละลานตา, Example: ชาวบ้านใกล้เคียงและผู้สัญจรไปมาทางน้ำ ต่างตื่นตากับสถานที่แห่งใหม่ริมน้ำเจ้าพระยา
ตื่นไฟ[ADJ] panicky (person), Syn. ขี้กลัว, ขี้ตกใจ, Example: ผู้คนลนลานยังกับเจ๊กตื่นไฟรีบขนของเพื่อหนีไฟไหม้, Thai definition: ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก
ตื่นตัว[V] be awakened to, See also: be alert, be well-informed, be active, Syn. ทันเหตุการณ์, Example: ในระยะเริ่มต้นของยุคปัญญาประดิษฐ์นี้ มีนักวิจัยทางด้านนี้ตื่นตัวที่จะทำการวิจัยกันมาก, Thai definition: รู้และปฏิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์
ตื่นตูม[V] be panic-stricken, See also: stampede, be frightened, be scattered in a panic, Example: ฝูงม้าลายตื่นตูมเมื่อได้กลิ่นเสือ, Thai definition: ตกใจโดยไม่ได้พิจารณา
ตื่นนอน[V] wake up, See also: be awake, get up, Syn. ตื่น, Ant. เข้านอน, หลับ, Example: หลังจากตื่นนอนแล้ว ชายชราก็นั่งมองท้องฟ้าในยามรุ่ง, Thai definition: ลุกขึ้นหลังจากหลับ
ตื่นกลัว[V] be panic-stricken, See also: be frightened, be scared, Syn. กลัว, ตื่นตกใจ, Ant. กล้า, Example: พี่ชายคนโตเป็นคนสอดนิ้วไปแหย่จนกระต่ายตื่นกลัวยิ่งขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตื่นก. ฟื้นจากหลับ เช่น ตื่นนอน, ไม่หลับ เช่น ตื่นอยู่
ตื่นแสดงอาการผิดปรกติเพราะตกใจ ดีใจ หรือแปลกใจ เป็นต้น เช่น วัวตื่น ควายตื่น ตื่นเวที ตื่นยศ ตื่นไฟ
ตื่นรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ในคำว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นแล้ว
ตื่นโดยปริยายหมายความว่า รู้เท่าทัน, รู้ตัวขึ้น.
ตื้นว. ตํ่าลงไปจากขอบน้อยกว่าปรกติ เช่น ชามก้นตื้น, หยั่งลงไปได้ไม่ไกลจากผิวหน้าหรือขอบบน เช่น นํ้าตื้น คลองตื้น, เข้าไปไม่ไกลจากขอบเป็นต้น เช่น ตรอกตื้น
ตื้นผิวเผิน, ไม่ลึกซึ้ง, เช่น ความคิดตื้น, ตรงข้ามกับ ลึก.
ตื่นข่าวก. ตระหนกตกใจไปกับข่าวหรือคำเล่าลือ.
ตื้นตัน, ตื้นตันใจว. รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้น.
ตื่นตัวก. ไหวทันเหตุการณ์, รู้ตัวทันเหตุการณ์.
ตื่นตาตื่นใจก. ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alertตื่นตัว [การแพทย์]
Awakeตื่น [การแพทย์]
Awakening, Early Morningตื่นเช้ากว่าธรรมดา [การแพทย์]
Emotionalตื่นเต้น [การแพทย์]
Insomnia, Middleตื่นขึ้นกลางดึก, หลับต่อได้ยาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
UP!ตื่น The Expendables 2 (2012)
Wake up!ตื่นได้แล้ว ! Episode #1.3 (2012)
Thrilling me throughที่น่าตื่นเต้นฉันผ่าน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аll the world seems to waken anewทุกคนในโลกที่ดูเหมือนว่าจะ ตื่นอีกครั้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let's kill it before it wakes up.เถอะฆ่ามันก่อนที่จะตื่นขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You'll wake her up.คุณจะตื่นเธอขึ้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let her wake up!ปล่อยให้เธอตื่นขึ้นมา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-She's waking' up. -What'll we do?เธอตื่นขึ้น ' สิ่งที่เราจะทำ อย่างไร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, now, now, don't get excited.ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ ตื่นเต้น ไปเลย. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That's the tub.ไม่ไม่ไม่ไม่ได้รับความตื่นเต้น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Now, men, don't get excited.ตอนนี้ คนไม่ได้ตื่นเต้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Thrilling me through -So trueที่น่าตื่นเต้นฉันผ่านจริงดังนั้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตื่น[v.] (teūn) EN: wake up ; awake   FR: s'éveiller ; se lever
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede   
ตื่น[adj.] (teūn) EN: alarmed ; scared ; panic-stricken   FR: effaré
ตื่น[adj.] (teūn) EN: astounded ; astonished ; surprised   FR: en émoi
ตื้น[adj.] (teūn) EN: shallow ; superficial   FR: peu profond ; superficiel
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared   FR: être pris de panique
ตื่นขึ้น [v.] (teūn kheun) EN: wake up   FR: se réveiller
ตื่นตระหนก[v.] (teūntranok) EN: get panicky   
ตื่นตระหนก[adj.] (teūntranok) EN: nervous   FR: paniqué ; affolé
ตื่นตัน[adj.] (teūntan) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless   FR: accablé

English-Thai: Longdo Dictionary
jazz(vt slang) ทำให้ตื่นเต้น, S. To give great pleasure to, excite,
harassment(n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agog[ADJ] ตื่นเต้นมาก
agog[ADV] ตื่นเต้นมาก, Syn. excited
alert[ADJ] ตื่นตัว, See also: ตั้งท่า, ระมัดระวัง, ไหวตัว, เตรียมพร้อม, Syn. watchful, wary, wide-awake
arousing[ADJ] ตื่นตัว, Syn. energetic, stimulating
awake[ADJ] ตื่น, See also: ซึ่งยังไม่หลับ, Syn. waking, consious
awake[VI] ตื่น, Syn. wake, wake up, get up
awake[VI] ตื่นตัว
awake[ADJ] ตื่นตัว, Syn. alert, active
afraid of one's own shadow[IDM] ระแวงตลอดเวลา, See also: ตื่นตระหนกง่าย
awaken from[PHRV] รู้สึกตัว (จากหลับ), See also: ตื่นจาก (หลับ), Syn. arouse from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
atwitter(อะทวิท'เทอ) adj. ตื่นเต้น
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
alarm(vt) ทำให้ตื่นตกใจ,ปลุก,ทำให้ตกใจกลัว
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
awake(vt) ปลุก,ทำให้รู้สึกตัว,ทำให้ตื่นตัว
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
get a rush (slang ) ตื่นเต้นหรือเมายา
nurv (vi adj adv) ตื่นเต้น ตระหนก
pump up (slang ) ตื่นเต้น
twitchy (adj ) ตื่นเต้น กระวนกระวายใจ
See also: S. nervous, jumpy,
waking up[เวกกิ้ง อัพ] (vt) ตื่น, กำลังตื่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
起きます[おきます, okimasu, okimasu , okimasu] (vi ) ตื่นนอน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
湧く[わく, waku] Thai: ตื่นเต้น English: to get excited
覚める[さめる, sameru] Thai: ตื่น English: to wake
起きる[おきる, okiru] Thai: ตื่น

German-Thai: Longdo Dictionary
spannend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: S. aufregend, A. langweilig,
aufregend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ, See also: S. spannend, A. langweilig
bewusst(adj) ที่รู้ตัว, ที่มีสติ, ที่ตื่นตัว, ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้
sich versprechen(vt) |versprach sich, hat sich versprochen| พูดผิด เช่น Der Redner war sehr nervös und hat sich dauernd versprochen. ผู้พูดอภิปรายตื่นเต้นเกินไป และพูดผิดตลอดเวลา
aufstehen(vi) |stand auf, ist aufgestanden| ตื่นนอน, ลุกขึ้นจากที่นอน เช่น Meine Großmutter ist nie spät aufgestanden. คุณยายของฉันไม่เคยตื่นสายเลย, See also: Related: wach
wach(adj) รู้สึกตัวตื่น เช่น Ich bleibe gern eine Weile weiter im Bett nachdem ich wach war. ฉันชอบอยู่บนเตียงต่ออีกเดี๋ยวหลังจากที่รู้สึกตัวตื่นแล้ว
verschlafen(vt) |verschläft, verschlief, hat verschlafen| นอนตื่นสาย เช่น Der Student hat immer verschlafen und Vorlesungen versäumt. นักศึกษาคนนี้นอนตื่นสายและขาดเรียนเสมอ
wecken(vt) |weckte, hat geweckt, jmdn.| ปลุกให้ตื่น เช่น Der Wecker hat mich um sieben geweckt. นาฬิกาปลุกปลุกฉันตอนเจ็ดโมงเช้า , See also: S. jmdn. wach machen,
erwachen(vi) |erwachte, ist erwacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ, ความสนใจตื่นตัว) เช่น Ihr Interesse ist erwacht. ความสนใจของหล่อนได้ถูกปลุกขึ้น, See also: S. wach werden,
aufwachen(vi) |wachte auf, ist aufgewacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ) เช่น Ich brauche keinen Wecker. Ich wache von selbst auf. ฉันไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุก ฉันตื่นได้เอง, See also: S. wach werden, erwachen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top