Search result for

กลเม็ด

(32 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลเม็ด-, *กลเม็ด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลเม็ด[N] trick, See also: tip, tactic, stratagem, artful, subterfuge, artifice, Syn. กลวิธี, ลูกเล่น, วิธีแยบคาย, Example: ในการแข่งขันเทนนิสคราวนี้นักกีฬาไทยใช้กลเม็ดทุกอย่างเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้
กลเม็ดเด็ดพราย[N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลเม็ด(กนละ-) น. วิธีที่แยบคายหรือพลิกแพลง, กัลเม็ด ก็ว่า.
กลเม็ดดูใน กล, กล-.
กลเม็ด(กนละ-) น. ชื่อเทียนชนิดหนึ่ง ซึ่งตามประเพณีเดิมจุดตั้งแต่วันเกิดมาและเลี้ยงไฟต่อกันไว้จนถึงวันตาย เมื่อถึงวันเผาก็ใช้ไฟนั้นเผา เรียกว่า เทียนกลเม็ด, เทียนจุดคู่ชีพเวลาจะสิ้นใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mysteryกลเม็ด (ในเชิงการค้า ศิลปะ วิชาชีพ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we can trigger the arrhythmia and identify it,ถ้าเรามีกลเม็ดเราสามารถแยกแยะและระบุมัน Adverse Events (2008)
Still, there was also some rigging involvedแต่ก็ มีกลเม็ดเล็กน้อย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We gave it our best shot. It wasn't great. But it was fun.เราทำดีที่สุดเลยล่ะ แต่มันก็ไม่ได้ดีเท่าไร อย่างไรก็ตามมันสนุกมาก เป็นกลเม็ดที่ดี Up in the Air (2009)
No gimmicks. No false theatricality.ไม่มีกลเม็ด ไม่มีแผนซับซ้อน Hairography (2009)
Desperately tricky to make, disastrous should you get it wrong.ต้องใช้กลเม็ดในการทำ และมีฤทธิ์ร้ายกาจ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
It's a gambit designed to turn Fischer against his own subconscious.มันเป็นกลเม็ดการออกแบบมาเพื่อเปิดฟิชเชอร์กับจิตใต้สำนึกของตัวเอง Inception (2010)
For as long as possible. That is the trick.ให้นานเท่าที่จะนานได้ นี่แหละคือกลเม็ด In This Home on Ice (2010)
He is performing the most basic and elementary of magic tricks here...เขาได้แสดงออกไปอย่างพื้นฐาน และโดยเบื้องต้นที่สุดแล้ว ของกลเม็ดมายากลในที่นี้ Slight of Hand (2010)
The trick is to stay alert, stay frosty.กลเม็ดคือให้ตื่นตัวเข้าไว้ ทำตัวเย็นชาเข้าไว้ The Edge (2010)
He has a brilliant trick to keep himself out of prison.เขามีกลเม็ดที่แยบยลที่จะไม่ติดคุก The Predator in the Pool (2010)
Exactly. That's what I think.ถูกเผง นั่นคือสิ่งที่ผมคิด แต่กลเม็ดก็คือว่าไมค์ Blowback (2010)
It's a hunter's trick.มันเป็นกลเม็ดของนายพราน Exit Wounds (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลเม็ด[n.] (konlamet) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice   FR: stratagème [m] ; subterfuge [m] ; astuce [f] ; subtilité [f] ; tactique [f]
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet det phrāi) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finesse[N] ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์, See also: กลเม็ด, Syn. tact, skill, delicacy
finesse[N] กลเม็ดในการแข่งขันไพ่บริดจ์
gambit[N] กลเม็ด, See also: อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trick, bluff, artifice
game[N] กลเม็ด, See also: กลวิธี, กล, Syn. strategy, plan, plot, tactics
gimmick[N] เคล็ดลับ, See also: กลเม็ด, เล่ห์กล, Syn. bluff, trick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice,
gambit(แกม'บิท) n. การเล่นหมากรุกโดยการยอมเสียสละหมากเพื่อเดินได้เปรียบขึ้น,กลเม็ด,แผนที่สุขุมรอบคอบ, Syn. stratagem,plan
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan
trickery(ทริค'เคอะรี) n. การใช้กลอุบาย,การใช้กลเม็ด,การใช้เล่ห์เพทุบาย,การใช้เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,กลอุบาย,กลเม็ด

English-Thai: Nontri Dictionary
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง
scheme(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด
trick(n) เล่ห์กระเท่ห์,นิสัย,กลเม็ด,การตบตา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top