ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กลเม็ดเด็ดพราย

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลเม็ดเด็ดพราย-, *กลเม็ดเด็ดพราย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลเม็ดเด็ดพราย[N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A little finesse, catch him off guard, have him think I'm someone else.กลเม็ดเด็ดพรายเล็ก ๆ น้อย ๆ จับเขาออกยามได้เขาคิดว่าฉันมีคนอื่น Showtime (2002)
I'll teach her some nice tricks for you.ฉันจะสอนกลเม็ดเด็ดพรายให้เธอแทนนาย Four Brothers (2005)
And now, it's time for a little nuance and finesse.และตอนนี้ก็ถึงเวลาสำหรับ แตกต่างกันนิดหน่อยน้อยและกลเม็ดเด็ดพรายRunner Runner (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet det phrāi) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top