ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เล่นแง่

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล่นแง่-, *เล่นแง่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นแง่[V] hold off, See also: hold out, stand off, Syn. เล่นตัว, Example: ผู้หญิงคนนี้เล่นแง่นัก ปฏิเสธคนที่มาสู่ขอหลายคนแล้ว, Thai definition: ไม่ยอมทำตามที่งอนง้อหรือขอร้อง เพราะถือว่าตัวดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่นแง่ก. หาแง่มาขัดขวางไม่ให้เป็นไปอย่างสะดวกเพื่อเอาเปรียบหรือแสดงว่าตนเหนือกว่า เช่น เล่นแง่ในทางกฎหมาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right. Keep your eyes open. They're busting my balls over it.เอาล่ะ คอยเป็นหูเป็นตาให้ด้วย พวกมันอาจเล่นแง่กับฉัน Goodfellas (1990)
The skinny guard's getting to be a real pain in the ass.ไอผู้คุมมันทำท่าจะเล่นแง่กับฉัน Goodfellas (1990)
Exploit the legal system for profit.เล่นแง่กับระบบกฏหมายเพื่อหากำไรใส่ตน Football, Feminism and You (2009)
I thought friends don't manipulate friends.ผมนึกว่าเพื่อนไม่เล่นแง่กับเพื่อนเสียอีก Bad Moon Rising (2010)
Then she went all psycho and started kissing me.จากนั้นเธอมาเล่นแง่ และเริ่มจูบฉัน Married to the Job (2012)
You can't tell me he's alive and then hold off on where he is.แกบอกไม่ได้ล่ะสิว่าเขายังมีชีวิตอยู่ ก็เลยมาเล่นแง่ ว่าเขาอยู่ไหน When the Dead Come Knocking (2012)
- We couldn't hold out.-เราเล่นแง่กับพวกมันไม่ได้ Made to Suffer (2012)
You've been playing an angle the whole time.นายเล่นแง่อยู่ตลอดเวลา Happy Endings (2013)
Are you sure she's not playing you?แน่ใจนะ ว่าเธอไม่ได้เล่นแง่นะ Truth: Part 1 (2013)
W-w-what is this, some kind of trick?นี่.. นี่มันอะไรกัน เล่นแง่กันแล้วใช่ไหม Gina Zanetakos (No. 152) (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นแง่[v. exp.] (len ngaē) EN: play tricks   FR: jouer un tour
เล่นแง่ทางกฎหมาย[n. exp.] (len ngaē thāng kotmāi) EN: use legal dodges   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trick[VI] ใช้เล่ห์เหลี่ยม, See also: เล่นแง่

English-Thai: Nontri Dictionary
conditional(adj) โดยมีข้อแม้,เล่นแง่,เกี่ยงงอน,ขึ้นอยู่กับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top