ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imposter

IH2 M P AO1 S T ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imposter-, *imposter*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is to Madame Justice that I dedicate this concerto in honor of the holiday she seems to have taken from these parts and in recognition of the imposter that stands in her stead....เธอควรจะได้หยุดพักผ่อนบ้าง ...คงเหลือแต่ความทรงจำไว้ให้ผู้คน V for Vendetta (2005)
Jedi imposters have been roaming the galaxy, stealing the future younglings.เจไดเถื่อนร่อนเร่ไปทั่วกาแล็กซี่ เพื่อขโมยเหล่าเจไดในอนาคต Children of the Force (2009)
Master Skywalker, I've captured the imposter disguised as a Jedi.อาจารย์สกายวอล์คเกอร์ ข้าจับนักต้มตุ๋นที่ปลอมตัวเป็นเจไดได้ค่ะ Holocron Heist (2009)
One by one, King Jarod imposters were hunted down.ทีละคน จนที่สุดกษัตริย์จารอด ผู้ปลอมตัวก็ถูกหาพบ Kitana & Mileena: Part 2 (2011)
And if it wasn't bad enough that you slept with my husband all those years ago and left your daughter in the dark about her father's identity, then you send an imposter into my home to get money.และถ้ามันยังไม่เลวร้ายพอ ที่เธอนอนกับสามีฉัน ตลอดทุกปีที่ผ่านมา และทิ้งลุกสาวตัวเอง ในความมืดเกี่ยวกับตัวตนของพ่อเธอ Despicable B (2012)
You can understand why I don't want to stare at her imposter face all day.นายน่าจะเข้าใจนะว่าทำไมฉันถึงไม่อยากจะมอง หน้าที่เหมือนกันเป๊ะแบบนั้นทั้งวัน Handle with Care (2013)
But it's a dance of death, because the lead is an imposter that can't fulfill the cell's vital needs.แต่มันก็เต้นของการตายเนื่อง จากตะกั่วเป็นแอบอ้าง ที่ไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของเซลล์ที่สำคัญ The Clean Room (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imposterThe imposter was caught.

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPOSTER IH2 M P AO1 S T ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook [Add to Longdo]
偽者;贋者[にせもの, nisemono] (n) imposter; liar [Add to Longdo]
詐欺師[さぎし, sagishi] (n) swindler; imposter; crook; (P) [Add to Longdo]
山師[やまし, yamashi] (n) (1) speculator; (2) adventurer; imposter; (3) prospector [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imposter
   n 1: a person who makes deceitful pretenses [syn: {imposter},
      {impostor}, {pretender}, {fake}, {faker}, {fraud}, {sham},
      {shammer}, {pseudo}, {pseud}, {role player}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top