หรือคุณหมายถึง dreß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dress

D R EH1 S   
158 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dress-, *dress*, dres
English-Thai: Longdo Dictionary
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dress[N] เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, เสื้อชุดของผู้หญิง, ชุดติดกัน, ชุด, Syn. attire, dress
dress[VT] ตกแต่ง, See also: ประดับ, Syn. array, deck
dress[VT] ตัดแต่ง, See also: แต่ง, เล็ม (ขนหรือผม)
dress[VT] ใส่เสื้อผ้า, See also: แต่งตัว, แต่งกาย, Syn. swathe, dress
dresser[N] ตู้ที่มีลิ้นชัก, Syn. closet, wardrobe, chest
dress up[PHRV] แต่งตัวอย่างเป็นทางการ
dress up[PHRV] แต่งตัวเป็น, See also: ปลอมตัวโดยแต่งเป็น
dress up[PHRV] ใส่เสื้อผ้าของคนอื่น
dress up[PHRV] จัดแถวให้ตรง (ทางทหาร), See also: ทำให้แถวตรง
dressing[N] น้ำสลัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dress(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
dress-up(เดรส'อัพ) adj. ซึ่งแต่งตัวให้ดี,ซึ่งแต่งตัวให้เต็มที่
dressage(เดรส'ซิจฺ) n. ศิลปะหรือวิธีการฝึกม้า
dressing(เดรส'ซิง) n. การแต่งตัว,การตกแต่ง,สิ่งที่ตกแต่ง,เครื่องชูรส,ซอสอาหาร,เครื่องยัดไส้,สิ่งที่ใช้แต่งบาดแผล,ปุ๋ย,จัดแถว,ดุ,ด่า
dressing gownn. เสื้อคลุมสำหรับใส่นั่งเล่นหรือเวลาไปอาบน้ำ
dressingroomห้องแต่งตัว
dressmakern. ช่างตัดเสื้อ
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)

English-Thai: Nontri Dictionary
dress(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,เสื้อชุด,กระโปรงชุด
dress(vt) แต่งกาย,สวมเสื้อผ้า,แต่ง,ประดับ,ทำแผล
dressing(n) การแต่งกาย,การตกแต่ง,การแต่งแผล,ซอสปรุงรส,เครื่องชูรส
DRESSING dressing room(n) ห้องแต่งตัว
dressmaker(n) ช่างตัดเสื้อ
dressmaking(n) การตัดเย็บเสื้อผ้า
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
address(vt) กล่าวกับ,จ่าหน้าซองถึง
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dressing๑. การแต่งแผล๒. สิ่งแต่งแผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dressing๑. การตกแต่งแผล๒. สิ่งตกแต่งแผล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dressing tableโต๊ะเครื่องแป้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dressing, periodontal๑. การตกแต่งแผลปริทันต์๒. สิ่งตกแต่งแผลปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dress accessoriesส่วนประกอบเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Dressage testsการทดสอบการบังคับม้า [TU Subject Heading]
Dressingการใช้ผ้าพันแผล,การทำแผล [การแพทย์]
Dressing Activitiesการแต่งตัว [การแพทย์]
Dressing Carts, Mobileโต๊ะทำแผลชนิดเคลื่อนที่ได้ [การแพทย์]
Dressing Pantsการใส่กางเกงขายาว [การแพทย์]
Dressing Shirtการใส่เสื้อเชิ้ต [การแพทย์]
Dressing Shoesการใส่รองเท้า [การแพทย์]
Dressing Skill, Beginningการเริ่มฝึกทักษะในการแต่งตัว [การแพทย์]
Dressing Socksการใส่ถุงเท้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dress down (vt ) แต่งตัวสบายๆ ไม่เป็นทางการ ตรงกันข้าม กับ dress up คือแต่งตัวสวยงามเต็มที่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My dress?ชุดของหนู? The Serena Also Rises (2008)
They're dressing Hannah up to go out.พวกเขากำลังชุบโฉม ฮันนาห์ The Great Dictator (1940)
I'll dress in here. I shan't be long.ขอผมแต่งตัวก่อนไม่นานหรอก Rebecca (1940)
I wish I were a woman of 36, dressed in black satin with a string of pearls.ฉันเองก็หวังว่าตัวเองจะเป็นหญิงอายุ 36 สวมชุดผ้าซาตินสีดําพร้อมกับสร้อยไข่มุก Rebecca (1940)
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่ Rebecca (1940)
Oh, nothing. I just ordered a new dress from London. I hope you don't mind.เปล่าค่ะฉันแค่สั่งชุดใหม่มาจากลอนดอน หวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรนะคะ Rebecca (1940)
Come. I'll show you her dressing room.มาสิคะ ฉันจะพาชมห้องเเต่งตัว Rebecca (1940)
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง Rebecca (1940)
- I never dress up.- ผมไม่เคยใส่ Rebecca (1940)
Even in the same dress, you couldn't compare.เเม้เเต่สวมชุดเดียวกัน คุณก็เทียบไม่ได้ Rebecca (1940)
- Tall, dark, exquisitely dressed.- สูงผิวเข้ม เเต่งตัวหรูหรา Rebecca (1940)
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel" Night and Fog (1956)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dressAmericans, in general, don't like to dress up.
dressAnd a tall man dressed in black reading a newspaper.
dressA new dress was bought for her.
dressA new dress was bought for her by her mother.
dressApart from the cost, the dress doesn't suit me.
dressApart from the cost, the dress doesn't suit you.
dressA red dress looks good on her.
dressA red dress made her stand out.
dressA sweet disorder in the dress conceals a wanton heart.
dressA wide leather belt would look good with that dress.
dressBill made me a nice dress.
dressBuy any dress you like.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างตัดเสื้อ[N] tailor, See also: dressmaker, Syn. ช่างเสื้อ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอาชีพเย็บเครื่องแต่งกาย
เข้าเครื่อง[V] costume, See also: dress, Syn. แต่งตัว, ทรงเครื่อง, Example: คนที่แสดงเป็นพระรามเข้าเครื่องได้งามจริงๆ, Thai definition: สวมใส่เครื่องแต่งตัวโขน ลิเก ตัวละครสำคัญๆ
พาสน์[N] clothing, See also: dressing, Thai definition: การนุ่งห่ม, เครื่องนุ่งห่ม
อากัป[N] dressing well, Thai definition: การแต่งตัวดี
แต่งกาย[V] dress, See also: dress up, Syn. แต่งตัว, Example: ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทย, Thai definition: สวมเครื่องแต่งกาย มีเสื้อผ้าเป็นต้น
แต่งตัว[V] dress, See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes, Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย, Example: เธอแต่งตัวมากเกินไปจนเสียบุคลิก, Thai definition: สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย
แต่งเนื้อแต่งตัว[V] dress, See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes, Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย, แต่งตัว, Example: เมื่อเขาอาบน้ำเสร็จแล้วจึงแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ที่ชั้นบนของบ้าน, Thai definition: สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย
แต่งเล็บ[V] dress a fingernail, See also: trim nails, Syn. ทำเล็บ, Example: ทุกๆ อาทิตย์ เธอต้องไปร้านเสริมสวยเพื่อแต่งเล็บ
โต๊ะเครื่องแป้ง[N] dressing table, See also: dresser, Example: พ่อหม้ายหนุ่มเดินไปหยิบแป้งกระป๋องสำหรับเด็กจากโต๊ะเครื่องแป้ง ค่อยๆ โรยแป้งลูบซอกคอให้ลูก, Count unit: ตัว
ทรงเครื่อง[V] cut the hair, See also: dress the hair, have a haircut (royal words), Syn. ตัดผม, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเลขที่[n. exp.] (bān lēkthī) EN: address   FR: adresse [f]
ชฎา[n.] (chadā) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown   FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
ช่างเสริมสวย[n. exp.] (chang soēmsūay) EN: ladies' hairdresser   
ช่างแต่งผม[n.] (chang taeng phom) EN: hairdresser   FR: coiffeur [m]
ช่างตัดผม[n.] (chang tat phom) EN: hairdresser ; barber   FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ช่างตัดเสื้อ[n.] (chang tat seūa) EN: dressmaker ; tailor   FR: tailleur [m] ; couturier [m] ; couturière [f]
ช่างทำผม[n.] (chang tham phom) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist   FR: coiffeur [m]
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing   FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุดนอน [n. exp.] (chut nøn) EN: nightgown ; nightdress ; sleeping suit ; pyjamas   FR: pyjama [m] ; chemise de nuit [f]
ชุดราตรี[n. exp.] (chut rātrī) EN: evening dress   FR: tenue de soirée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRESS    D R EH1 S
DRESSY    D R EH1 S IY0
DRESSES    D R EH1 S AH0 Z
DRESSER    D R EH1 S ER0
DRESSEN    D R EH1 S AH0 N
DRESSEL    D R EH1 S AH0 L
DRESSED    D R EH1 S T
DRESSERS    D R EH1 S ER0 Z
DRESSAGE    D R EH0 S AA1 ZH
DRESSIER    D R EH1 S IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dress    (v) drˈɛs (d r e1 s)
dressy    (j) drˈɛsiː (d r e1 s ii)
dressed    (v) drˈɛst (d r e1 s t)
dresser    (n) drˈɛsər (d r e1 s @ r)
dresses    (v) drˈɛsɪz (d r e1 s i z)
dressage    (n) drˈɛsaːʒ (d r e1 s aa zh)
dressers    (n) drˈɛsəz (d r e1 s @ z)
dressier    (j) drˈɛsɪəʴr (d r e1 s i@ r)
dressing    (v) drˈɛsɪŋ (d r e1 s i ng)
dressiest    (j) drˈɛsɪɪst (d r e1 s i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] dress; clothing; costume; clothes, #2,379 [Add to Longdo]
服饰[fú shì, ㄈㄨˊ ㄕˋ, / ] dress and adornment; trappings, #6,471 [Add to Longdo]
装扮[zhuāng bàn, ㄓㄨㄤ ㄅㄢˋ, / ] dress up as; be disguised as, #9,210 [Add to Longdo]
彩排[cǎi pái, ㄘㄞˇ ㄆㄞˊ, ] dress rehearsal, #12,079 [Add to Longdo]
着装[zhuó zhuāng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤ, / ] dress; clothes, #14,336 [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] dressed food; first meal of the day, #23,945 [Add to Longdo]
[chuī, ㄔㄨㄟ, ] dress food; to steam; to cook food, #27,575 [Add to Longdo]
梳妆台[shū zhuāng tái, ㄕㄨ ㄓㄨㄤ ㄊㄞˊ, / ] dressing table, #55,767 [Add to Longdo]
男扮女装[nán bàn nǚ zhuāng, ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ, / ] dress in drag (male to female); man disguised as a woman, #64,711 [Add to Longdo]
[zhuā, ㄓㄨㄚ, ] dress the hair, #951,870 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dressing {n}dressing [Add to Longdo]
Dressman {m}(male) model [Add to Longdo]
Dressur {f} | Dressuren {pl}(animal) training | trainings [Add to Longdo]
Dressurpferd {n}dressage horse [Add to Longdo]
Dressurreiten {n}; Dressur {f}dressage [Add to Longdo]
Generalprobe {f}dress rehearsal [Add to Longdo]
Kleid {n} | Kleider {pl}dress | dresses [Add to Longdo]
Kostümprobe {f}dress rehearsal [Add to Longdo]
erster Rangdress cicle; first balcony [Am.] [Add to Longdo]
Schleppkleid {n}dress with train [Add to Longdo]
Schneiderpuppe {f}dress form [Add to Longdo]
Schweißblatt {n}dress shield [Add to Longdo]
Smokinghemd {n}dress shirt [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,

Japanese-English: EDICT Dictionary
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]
おめかし[, omekashi] (n,vs) dressing up [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
ぞろり[, zorori] (adv,adv-to) (1) (arch) (on-mim) all together in a line; all together in a lump; (2) dressed sloppily; overdressed for the occasion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dress \Dress\ (dr[e^]s), v. t. [imp. & p. p. {Dressed}
   (dr[e^]st) or {Drest}; p. pr. & vb. n. {Dressing}.] [OF.
   drecier to make straight, raise, set up, prepare, arrange, F.
   dresser, (assumed) LL. directiare, fr. L. dirigere, directum,
   to direct; dis- + regere to rule. See {Right}, and cf.
   {Address}, {Adroit}, {Direct}, {Dirge}.]
   1. To direct; to put right or straight; to regulate; to
    order. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       At all times thou shalt bless God and pray Him to
       dress thy ways.            --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Dress is used reflexively in Old English, in sense of
      "to direct one's step; to address one's self."
      [1913 Webster]
 
         To Grisild again will I me dresse. --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To arrange in exact continuity of line, as
    soldiers; commonly to adjust to a straight line and at
    proper distance; to align; as, to dress the ranks.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) To treat methodically with remedies, bandages, or
    curative appliances, as a sore, an ulcer, a wound, or a
    wounded or diseased part.
    [1913 Webster]
 
   4. To adjust; to put in good order; to arrange; specifically:
    (a) To prepare for use; to fit for any use; to render
      suitable for an intended purpose; to get ready; as, to
      dress a slain animal; to dress meat; to dress leather
      or cloth; to dress or trim a lamp; to dress a garden;
      to dress a horse, by currying and rubbing; to dress
      grain, by cleansing it; in mining and metallurgy, to
      dress ores, by sorting and separating them.
      [1913 Webster]
 
         And the Lord God took the man, and put him into
         the garden of Eden to dress it.  --Gen. ii. 15.
      [1913 Webster]
 
         When he dresseth the lamps he shall burn
         incense.             --Ex. xxx. 7.
      [1913 Webster]
 
         Three hundred horses . . . smoothly dressed.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Dressing their hair with the white sea flower.
                          --Tennyson
      .
      [1913 Webster]
 
         If he felt obliged to expostulate, he might have
         dressed his censures in a kinder form.
                          --Carlyle.
    (b) To cut to proper dimensions, or give proper shape to,
      as to a tool by hammering; also, to smooth or finish.
    (c) To put in proper condition by appareling, as the body;
      to put clothes upon; to apparel; to invest with
      garments or rich decorations; to clothe; to deck.
      [1913 Webster]
 
         Dressed myself in such humility. -- Shak.
      [1913 Webster]
 
         Prove that ever Idress myself handsome till thy
         return.              --Shak.
    (d) To break and train for use, as a horse or other
      animal.
      [1913 Webster]
 
   {To dress up} or {To dress out}, to dress elaborately,
    artificially, or pompously. "You see very often a king of
    England or France dressed up like a Julius C[ae]sar."
    --Addison.
 
   {To dress a ship} (Naut.), to ornament her by hoisting the
    national colors at the peak and mastheads, and setting the
    jack forward; when dressed full, the signal flags and
    pennants are added. --Ham. Nav. Encyc.
 
   Syn: To attire; apparel; clothe; accouter; array; robe; rig;
     trim; deck; adorn; embellish.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dress \Dress\, v. i.
   1. (Mil.) To arrange one's self in due position in a line of
    soldiers; -- the word of command to form alignment in
    ranks; as, Dress right, dress!
    [1913 Webster]
 
   2. To clothe or apparel one's self; to put on one's garments;
    to pay particular regard to dress; as, to dress quickly.
    "To dress for a ball." --Latham.
    [1913 Webster]
 
       To flaunt, to dress, to dance, to thrum. --Tennyson
    .
    [1913 Webster]
 
   {To dress to the right}, {To dress to the left}, {To dress on
   the center} (Mil.), to form alignment with reference to the
    soldier on the extreme right, or in the center, of the
    rank, who serves as a guide.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dress \Dress\, n.
   1. That which is used as the covering or ornament of the
    body; clothes; garments; habit; apparel. "In your
    soldier's dress." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A lady's gown; as, silk or a velvet dress.
    [1913 Webster]
 
   3. Attention to apparel, or skill in adjusting it.
    [1913 Webster]
 
       Men of pleasure, dress, and gallantry. -- Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Milling) The system of furrows on the face of a
    millstone. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {Dress parade} (Mil.), a parade in full uniform for review.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dress
   adj 1: suitable for formal occasions; "formal wear"; "a full-
       dress uniform"; "dress shoes" [syn: {full-dress},
       {dress}]
   2: (of an occasion) requiring formal clothes; "a dress dinner";
     "a full-dress ceremony" [syn: {dress}, {full-dress}]
   n 1: a one-piece garment for a woman; has skirt and bodice [syn:
      {dress}, {frock}]
   2: clothing of a distinctive style or for a particular occasion;
     "formal attire"; "battle dress" [syn: {attire}, {garb},
     {dress}]
   3: clothing in general; "she was refined in her choice of
     apparel"; "he always bought his clothes at the same store";
     "fastidious about his dress" [syn: {apparel}, {wearing
     apparel}, {dress}, {clothes}]
   v 1: put on clothes; "we had to dress quickly"; "dress the
      patient"; "Can the child dress by herself?" [syn: {dress},
      {get dressed}] [ant: {discase}, {disrobe}, {peel}, {strip},
      {strip down}, {uncase}, {unclothe}, {undress}]
   2: provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed
     and dress their child" [syn: {dress}, {clothe}, {enclothe},
     {garb}, {raiment}, {tog}, {garment}, {habilitate}, {fit out},
     {apparel}] [ant: {discase}, {disrobe}, {peel}, {strip},
     {strip down}, {uncase}, {unclothe}, {undress}]
   3: put a finish on; "dress the surface smooth"
   4: dress in a certain manner; "She dresses in the latest Paris
     fashion"; "he dressed up in a suit and tie" [syn: {dress},
     {dress up}]
   5: dress or groom with elaborate care; "She likes to dress when
     going to the opera" [syn: {preen}, {primp}, {plume}, {dress}]
   6: kill and prepare for market or consumption; "dress a turkey"
     [syn: {dress}, {dress out}]
   7: arrange in ranks; "dress troops" [syn: {dress}, {line up}]
   8: decorate (food), as with parsley or other ornamental foods
     [syn: {trim}, {garnish}, {dress}]
   9: provide with decoration; "dress the windows" [syn: {dress},
     {decorate}]
   10: put a dressing on; "dress the salads"
   11: cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the
     plants in the garden" [syn: {snip}, {clip}, {crop}, {trim},
     {lop}, {dress}, {prune}, {cut back}]
   12: cut down rough-hewn (lumber) to standard thickness and width
   13: convert into leather; "dress the tanned skins"
   14: apply a bandage or medication to; "dress the victim's
     wounds"
   15: give a neat appearance to; "groom the dogs"; "dress the
     horses" [syn: {dress}, {groom}, {curry}]
   16: arrange attractively; "dress my hair for the wedding" [syn:
     {dress}, {arrange}, {set}, {do}, {coif}, {coiffe},
     {coiffure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top