ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dress

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dress-, *dress*, dres
หรือคุณหมายถึง dreß?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dress(n) เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, เสื้อชุดของผู้หญิง, ชุดติดกัน, ชุด, Syn. attire, dress
dress(vt) ตกแต่ง, See also: ประดับ, Syn. array, deck
dress(vt) ตัดแต่ง, See also: แต่ง, เล็ม ขนหรือผม
dress(vt) ใส่เสื้อผ้า, See also: แต่งตัว, แต่งกาย, Syn. swathe, dress
dresser(n) ตู้ที่มีลิ้นชัก, Syn. closet, wardrobe, chest
dress up(phrv) แต่งตัวอย่างเป็นทางการ
dress up(phrv) แต่งตัวเป็น, See also: ปลอมตัวโดยแต่งเป็น
dress up(phrv) ใส่เสื้อผ้าของคนอื่น
dress up(phrv) จัดแถวให้ตรง (ทางทหาร), See also: ทำให้แถวตรง
dressing(n) น้ำสลัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dress(เดรส) { dressed, dressing, dresses } n. เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว, ต้องใช้เสื้อชุด vt., vi. แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า, ตกแต่ง, ประดับ, ทำแผล, ทายาและพันบาดแผล, ทายา, ตัด, เล็ม, แต่ง, จัดเป็นแนวตรง, ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
dress-up(เดรส'อัพ) adj. ซึ่งแต่งตัวให้ดี, ซึ่งแต่งตัวให้เต็มที่
dressage(เดรส'ซิจฺ) n. ศิลปะหรือวิธีการฝึกม้า
dressing(เดรส'ซิง) n. การแต่งตัว, การตกแต่ง, สิ่งที่ตกแต่ง, เครื่องชูรส, ซอสอาหาร, เครื่องยัดไส้, สิ่งที่ใช้แต่งบาดแผล, ปุ๋ย, จัดแถว, ดุ, ด่า
dressing gownn. เสื้อคลุมสำหรับใส่นั่งเล่นหรือเวลาไปอาบน้ำ
dressingroomห้องแต่งตัว
dressmakern. ช่างตัดเสื้อ
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n., vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา, บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)

English-Thai: Nontri Dictionary
dress(n) เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าอาภรณ์, เสื้อชุด, กระโปรงชุด
dress(vt) แต่งกาย, สวมเสื้อผ้า, แต่ง, ประดับ, ทำแผล
dressing(n) การแต่งกาย, การตกแต่ง, การแต่งแผล, ซอสปรุงรส, เครื่องชูรส
DRESSING dressing room(n) ห้องแต่งตัว
dressmaker(n) ช่างตัดเสื้อ
dressmaking(n) การตัดเย็บเสื้อผ้า
address(n) คำปราศรัย, สุนทรพจน์, การจ่าหน้าซอง, ที่อยู่
address(vt) กล่าวกับ, จ่าหน้าซองถึง
addressee(n) ผู้ฟัง, ผู้รับจดหมาย
addresser(n) ผู้พูด, ผู้ส่งจดหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dressing๑. การแต่งแผล๒. สิ่งแต่งแผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dressing๑. การตกแต่งแผล๒. สิ่งตกแต่งแผล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dressing tableโต๊ะเครื่องแป้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dressing, periodontal๑. การตกแต่งแผลปริทันต์๒. สิ่งตกแต่งแผลปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dress accessoriesส่วนประกอบเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Dressage testsการทดสอบการบังคับม้า [TU Subject Heading]
Dressingการใช้ผ้าพันแผล, การทำแผล [การแพทย์]
Dressing Activitiesการแต่งตัว [การแพทย์]
Dressing Carts, Mobileโต๊ะทำแผลชนิดเคลื่อนที่ได้ [การแพทย์]
Dressing Pantsการใส่กางเกงขายาว [การแพทย์]
Dressing Shirtการใส่เสื้อเชิ้ต [การแพทย์]
Dressing Shoesการใส่รองเท้า [การแพทย์]
Dressing Skill, Beginningการเริ่มฝึกทักษะในการแต่งตัว [การแพทย์]
Dressing Socksการใส่ถุงเท้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dress down(vt) แต่งตัวสบายๆ ไม่เป็นทางการ ตรงกันข้าม กับ dress up คือแต่งตัวสวยงามเต็มที่

WordNet (3.0)
dress(n) a one-piece garment for a woman; has skirt and bodice, Syn. frock
dress(v) put on clothes, Syn. get dressed, Ant. undress
dress(v) provide with clothes or put clothes on, Syn. apparel, raiment, enclothe, clothe, fit out, garment, garb, habilitate, tog, Ant. undress
dress(v) put a finish on
dress(v) dress in a certain manner, Syn. dress up
dress(v) kill and prepare for market or consumption, Syn. dress out
dress(v) arrange in ranks, Syn. line up
dress(v) provide with decoration, Syn. decorate
dress(v) put a dressing on
dress(v) cut down rough-hewn (lumber) to standard thickness and width

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Dress

v. t. [ imp. & p. p. Dressed r Drest; p. pr. & vb. n. Dressing. ] [ OF. drecier to make straight, raise, set up, prepare, arrange, F. dresser, (assumed) LL. directiare, fr. L. dirigere, directum, to direct; dis- + regere to rule. See Right, and cf. Address, Adroit, Direct, Dirge. ] 1. To direct; to put right or straight; to regulate; to order. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

At all times thou shalt bless God and pray Him to dress thy ways. Chaucer. [ 1913 Webster ]

☞ Dress is used reflexively in Old English, in sense of “to direct one's step; to address one's self.” [ 1913 Webster ]

To Grisild again will I me dresse. Chaucer. [ 1913 Webster ]

2. (Mil.) To arrange in exact continuity of line, as soldiers; commonly to adjust to a straight line and at proper distance; to align; as, to dress the ranks. [ 1913 Webster ]

3. (Med.) To treat methodically with remedies, bandages, or curative appliances, as a sore, an ulcer, a wound, or a wounded or diseased part. [ 1913 Webster ]

4. To adjust; to put in good order; to arrange; specifically: (a) To prepare for use; to fit for any use; to render suitable for an intended purpose; to get ready; as, to dress a slain animal; to dress meat; to dress leather or cloth; to dress or trim a lamp; to dress a garden; to dress a horse, by currying and rubbing; to dress grain, by cleansing it; in mining and metallurgy, to dress ores, by sorting and separating them. [ 1913 Webster ]

And the Lord God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it. Gen. ii. 15. [ 1913 Webster ]

When he dresseth the lamps he shall burn incense. Ex. xxx. 7. [ 1913 Webster ]

Three hundred horses . . . smoothly dressed. Dryden. [ 1913 Webster ]

Dressing their hair with the white sea flower. Tennyson. [ 1913 Webster ]

If he felt obliged to expostulate, he might have dressed his censures in a kinder form. Carlyle.

(b) To cut to proper dimensions, or give proper shape to, as to a tool by hammering; also, to smooth or finish.

(c) To put in proper condition by appareling, as the body; to put clothes upon; to apparel; to invest with garments or rich decorations; to clothe; to deck. [ 1913 Webster ]

Dressed myself in such humility. Shak. [ 1913 Webster ]

Prove that ever Idress myself handsome till thy return. Shak.

(d) To break and train for use, as a horse or other animal. [ 1913 Webster ]


To dress up or
To dress out
, to dress elaborately, artificially, or pompously. “You see very often a king of England or France dressed up like a Julius Cæsar.” Addison. --
To dress a ship (Naut.), to ornament her by hoisting the national colors at the peak and mastheads, and setting the jack forward; when dressed full, the signal flags and pennants are added. Ham. Nav. Encyc.

Syn. -- To attire; apparel; clothe; accouter; array; robe; rig; trim; deck; adorn; embellish. [ 1913 Webster ]

Dress

v. i. 1. (Mil.) To arrange one's self in due position in a line of soldiers; -- the word of command to form alignment in ranks; as, Dress right, dress! [ 1913 Webster ]

2. To clothe or apparel one's self; to put on one's garments; to pay particular regard to dress; as, to dress quickly. “To dress for a ball.” Latham. [ 1913 Webster ]

To flaunt, to dress, to dance, to thrum. Tennyson. [ 1913 Webster ]


To dress to the right,
To dress to the left,
To dress on the center
(Mil.), to form alignment with reference to the soldier on the extreme right, or in the center, of the rank, who serves as a guide.
[ 1913 Webster ]

Dress

n. 1. That which is used as the covering or ornament of the body; clothes; garments; habit; apparel. “In your soldier's dress.” Shak. [ 1913 Webster ]

2. A lady's gown; as, silk or a velvet dress. [ 1913 Webster ]

3. Attention to apparel, or skill in adjusting it. [ 1913 Webster ]

Men of pleasure, dress, and gallantry. Pope. [ 1913 Webster ]

4. (Milling) The system of furrows on the face of a millstone. Knight. [ 1913 Webster ]


Dress parade (Mil.), a parade in full uniform for review.
[ 1913 Webster ]

dressage

n. maneuvers of a horse in response to body signals by the rider. [ WordNet 1.5 ]

Dress circle

. A gallery or balcony in a theater, generally the first above the floor, in which originally dress clothes were customarily worn. [ Webster 1913 Suppl. ]

Dress coat

A coat with skirts behind only, as distinct from the frock coat, of which the skirts surround the body. It is worn on occasions of ceremony. The dress coat of officers of the United States army is a full-skirted frock coat. [ 1913 Webster ]

dressed

adj. 1. same as attired.
Syn. -- appareled, attired, clad, garbed, garmented, habilimented, robed. [ WordNet 1.5 +PJC ]

2. covered with medication or a bandage ; -- of wounds.
Syn. -- bandaged. [ WordNet 1.5 +PJC ]

3. trim and smooth; -- of lumber or stone.
Syn. -- polished. [ WordNet 1.5 +PJC ]

dressed to kill

pred. adj. attired in strikingly attractive clothing; -- usually of women. [ PJC ]

dressed-up

adj. attired in fancy or formal clothing. [ Narrower terms: dressed to kill(predicate) ]
Syn. -- dressed to the nines(predicate), dolled up, spruced up, spiffed up. [ WordNet 1.5 ]

Dresser

n. [ F. dressoir. See Dress, v. t. ] A piece of chamber furniture consisting of a chest of drawers, or bureau, with a mirror. [ U. S. ] [ Webster 1913 Suppl. ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My dress?ชุดของหนู? The Serena Also Rises (2008)
Oh, sure. People who tell you where to go and how to dress.โอ้ แน่นอน ผู้คนจะบอกเธอ จะไปที่ไหนและแต่งตัวอย่างไร Aladdin (1992)
I sometimes dress as a commoner to escape the pressures of palace life.บางครั้งฉันก็แต่งตั้งแบบคนธรรมดา เพื่อหนีจากชีวจิตกดดันในราชวัง Aladdin (1992)
You're...tall, dark... ... well dressed...เจ้า สูง ลึกลับ แต่งตัว ดี Aladdin (1992)
She dressed carefully.เธอแต่งตัวอย่างเรียบร้อย Basic Instinct (1992)
She liked to be well-dressed when she killed.เธอชอบแต่งตัวดี ตอนที่เธอจะฆ่า Basic Instinct (1992)
Look at him. You got him dressed up like a fool.ดูมันสิ แต่งตัวโง่ๆ The Lawnmower Man (1992)
He seen this girl, in a red dress, and the dumb bastard that he is, he just...เขาเห็นผู้หญิง ใส่ชุดแดง แล้วเขาก็โง่ เขาแค่... Of Mice and Men (1992)
He wants to touch everything he likes, so he reaches out to touch this red dress.อยากจับทุุกสิ่งที่เขาชอบ ก็เลยยื่นมือไปจับสาวชุดแดงคนนี้ Of Mice and Men (1992)
All boys secretly want to dress up like girls, but only a few like Tom have got the guts to admit it.เด็กชายทุกคน ลึกๆแล้ว อยากแต่งเป็นผู้หญิง แต่น้อยคนที่จะยอมรับ แบบทอม The Cement Garden (1993)
Do I look ridiculous when I dress as a boy?คิดว่าฉันจะตลกไหม ถ้าแต่งเป็นผู้ชาย? The Cement Garden (1993)
Wearing that wig, dressing up like a girl...ใส่วิก แล้วก็ใส่ชุดผู้หญิง The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dressAmericans, in general, don't like to dress up.
dressAnd a tall man dressed in black reading a newspaper.
dressA new dress was bought for her.
dressA new dress was bought for her by her mother.
dressApart from the cost, the dress doesn't suit me.
dressApart from the cost, the dress doesn't suit you.
dressA red dress looks good on her.
dressA red dress made her stand out.
dressA sweet disorder in the dress conceals a wanton heart.
dressA wide leather belt would look good with that dress.
dressBill made me a nice dress.
dressBuy any dress you like.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างตัดเสื้อ(n) tailor, See also: dressmaker, Syn. ช่างเสื้อ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพเย็บเครื่องแต่งกาย
เข้าเครื่อง(v) costume, See also: dress, Syn. แต่งตัว, ทรงเครื่อง, Example: คนที่แสดงเป็นพระรามเข้าเครื่องได้งามจริงๆ, Thai Definition: สวมใส่เครื่องแต่งตัวโขน ลิเก ตัวละครสำคัญๆ
พาสน์(n) clothing, See also: dressing, Thai Definition: การนุ่งห่ม, เครื่องนุ่งห่ม
อากัป(n) dressing well, Thai Definition: การแต่งตัวดี
แต่งกาย(v) dress, See also: dress up, Syn. แต่งตัว, Example: ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทย, Thai Definition: สวมเครื่องแต่งกาย มีเสื้อผ้าเป็นต้น
แต่งตัว(v) dress, See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes, Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย, Example: เธอแต่งตัวมากเกินไปจนเสียบุคลิก, Thai Definition: สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย
แต่งเนื้อแต่งตัว(v) dress, See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes, Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย, แต่งตัว, Example: เมื่อเขาอาบน้ำเสร็จแล้วจึงแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ที่ชั้นบนของบ้าน, Thai Definition: สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย
แต่งเล็บ(v) dress a fingernail, See also: trim nails, Syn. ทำเล็บ, Example: ทุกๆ อาทิตย์ เธอต้องไปร้านเสริมสวยเพื่อแต่งเล็บ
โต๊ะเครื่องแป้ง(n) dressing table, See also: dresser, Example: พ่อหม้ายหนุ่มเดินไปหยิบแป้งกระป๋องสำหรับเด็กจากโต๊ะเครื่องแป้ง ค่อยๆ โรยแป้งลูบซอกคอให้ลูก, Count Unit: ตัว
ทรงเครื่อง(v) cut the hair, See also: dress the hair, have a haircut (royal words), Syn. ตัดผม, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเลขที่[bān lēkthī] (n, exp) EN: address  FR: adresse [ f ]
ชฎา[chadā] (n) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown  FR: diadème [ m ] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [ f ]
ช่างเสริมสวย[chang soēmsūay] (n, exp) EN: ladies' hairdresser
ช่างแต่งผม[chang taeng phom] (n) EN: hairdresser  FR: coiffeur [ m ]
ช่างตัดผม[chang tat phom] (n) EN: hairdresser ; barber  FR: coiffeur [ m ] ; coiffeuse [ f ] ; barbier [ m ] (vx) ; friseur [ m ] (r.)
ช่างตัดเสื้อ[chang tat seūa] (n) EN: dressmaker ; tailor  FR: tailleur [ m ] ; couturier [ m ] ; couturière [ f ]
ช่างทำผม[chang tham phom] (n) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist  FR: coiffeur [ m ]
ชุด[chut] (n) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing  FR: costume [ m ] ; ensemble [ m ] ; tenue [ f ] ; uniforme [ f ]
ชุดนอน[chut nøn] (n, exp) EN: nightgown ; nightdress ; sleeping suit ; pyjamas  FR: pyjama [ m ] ; chemise de nuit [ f ]
ชุดราตรี[chut rātrī] (n, exp) EN: evening dress  FR: tenue de soirée [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dress
dressy
dressed
dressel
dressen
dresser
dresses
dresses
dressage
dressers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dress
dressy
dressed
dresser
dresses
dressage
dressers
dressier
dressing
dressiest

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ,   /  ] dress; clothing; costume; clothes #2,379 [Add to Longdo]
服饰[fú shì, ㄈㄨˊ ㄕˋ,   /  ] dress and adornment; trappings #6,471 [Add to Longdo]
装扮[zhuāng bàn, ㄓㄨㄤ ㄅㄢˋ,   /  ] dress up as; be disguised as #9,210 [Add to Longdo]
彩排[cǎi pái, ㄘㄞˇ ㄆㄞˊ,  ] dress rehearsal #12,079 [Add to Longdo]
着装[zhuó zhuāng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤ,   /  ] dress; clothes #14,336 [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] dressed food; first meal of the day #23,945 [Add to Longdo]
[chuī, ㄔㄨㄟ, ] dress food; to steam; to cook food #27,575 [Add to Longdo]
梳妆台[shū zhuāng tái, ㄕㄨ ㄓㄨㄤ ㄊㄞˊ,    /   ] dressing table #55,767 [Add to Longdo]
男扮女装[nán bàn nǚ zhuāng, ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ,     /    ] dress in drag (male to female); man disguised as a woman #64,711 [Add to Longdo]
[zhuā, ㄓㄨㄚ, ] dress the hair #951,870 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dressing { n }dressing [Add to Longdo]
Dressman { m }(male) model [Add to Longdo]
Dressur { f } | Dressuren { pl }(animal) training | trainings [Add to Longdo]
Dressurpferd { n }dressage horse [Add to Longdo]
Dressurreiten { n }; Dressur { f }dressage [Add to Longdo]
Generalprobe { f }dress rehearsal [Add to Longdo]
Kleid { n } | Kleider { pl }dress | dresses [Add to Longdo]
Kostümprobe { f }dress rehearsal [Add to Longdo]
erster Rangdress cicle; first balcony [ Am. ] [Add to Longdo]
Schleppkleid { n }dress with train [Add to Longdo]
Schneiderpuppe { f }dress form [Add to Longdo]
Schweißblatt { n }dress shield [Add to Longdo]
Smokinghemd { n }dress shirt [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, Syn. déménager

Japanese-English: EDICT Dictionary
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n, suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) #235 [Add to Longdo]
表記[ひょうき, hyouki] (n, vs, adj-no) (1) writing on the surface (e.g. an address on an envelope); inscribing on the face; (2) expression in writing; notation; transcription; (P) #378 [Add to Longdo]
相手[あいて, aite] (n) (1) companion; partner; company; (2) other party; addressee; (3) opponent (sports, etc.); (P) #949 [Add to Longdo]
姿[すがた, sugata] (n) (1) figure; form; shape; (2) appearance; dress; guise; (3) state; condition; picture; image; (4) (See 和歌) form (of a waka); (n-suf) (5) dressed in ...; wearing ...; (P) #1,117 [Add to Longdo]
[やつがれ, yatsugare] (pn, adj-no) (1) (male) I; me; (2) you (used addressing young children); (3) (See しもべ) manservant; (P) #1,568 [Add to Longdo]
番地[ばんち, banchi] (n) house number; address; (P) #2,127 [Add to Longdo]
殿[どの, dono] (suf) (pol) form of address used for official letters and business letters, and in letters to inferiors; Mr; (P) #3,684 [Add to Longdo]
[ぼう, bou] (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is .. #3,807 [Add to Longdo]
アドレス(P);アドゥレッス[adoresu (P); adouressu] (n) (1) address; (2) { comp } (See メルアド) email address; (P) #4,183 [Add to Longdo]
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n, adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P) #4,265 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top