ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plot

P L AA1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plot-, *plot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plot(n) อุบาย, See also: แผนที่วางขึ้น, Syn. plan, scheme
plot(n) เค้าโครงเรื่อง, See also: โครงเรื่อง, Syn. outline, story
plot(n) แผนผัง, See also: แผนที่
plot(n) ที่ดินแปลงเล็ก, See also: ที่ดิน
plot(vt) วางแผน, See also: คบคิด, ออกอุบาย, Syn. plan, scheme
plot(vt) เขียนแผนที่, See also: เขียนแผนผัง, ทำเครื่องหมายแสดง, วาด
plotter(n) ผู้คบคิดวางแผนเพื่อกระทำการอย่างหนึ่ง, Syn. conspirator
plotter(n) เครื่องมือที่ใช้ในการวาดกราฟ (คอมพิวเตอร์)
plot out(phrv) วางแผน
plot out(phrv) แบ่งเป็นส่วน (ดิน) เพื่อก่อสร้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plot(พลอท) n. ที่ดินแปลเล็ก, แผน, แผนการ, แผนการลับ, แผนที่, แผนผัง., ที่ดินแปลเล็ก vt., vi. แบ่งที่ดินออกเป็นแปลง ๆ , วางแผน
plotter(พล็อท'เทอะ') เครื่องวาดเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวาด โดยปกติจะมีปากกามากกว่าหนึ่งด้ามเป็นสีต่าง ๆ การเลือกใช้ปากกาเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ป้อนเข้าไปอีกต่อหนึ่ง โปรแกรมประเภท CAD (computer aided-design) จะต้องใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดเครื่องวาดนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เครื่องวาดก็มีหลายแบบ และหลายขนาด มีความคมชัดมากน้อยต่างกันเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์
complot(n. คอม'พลอท; v คัมพลอท') { complotted, complotting, complots } n., vt., vi, วางแผนร่วมกัน
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ
graph plotterพล็อดเตอร์กราฟเป็นหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงเป็นรูปกราฟชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง
marplot(มาร์'พลอท) n. ผู้ทำลายแผน
splotch(สพลอช) n., vt., vi. (ทำให้, กลายเป็น) รอยเปื้อน, รอยด่าง, รอยแต้ม, จุดด่างพร้อย, มลทิน., See also: splotchy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
plot(n) ที่ดิน, แผนการ, ร่าง, อุบาย, โครงการ, แผนผัง
plot(vt) กำหนด, ร่าง, ซ่องสุม, วางแผน, ลาก, แบ่งเป็นชิ้นๆ
complot(n) แผนการร่วม, การสมรู้ร่วมคิด, การคบคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plotโครงเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
plotวาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plot๑. ลงจุด๒. วาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plotวาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plottageการกำหนดราคาที่ดินเพิ่มขึ้น (เพราะมีที่ดินแปลงข้างเคียง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plotterพล็อตเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plotterเครื่องวาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
plotterพล็อตเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plots, theme, etc.โครงเรื่อง, แก่นของเรื่อง, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Plotterพล็อตเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Plotterเครื่องวาด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Plotterพล็อตเตอร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And all they ask in return is a little plot of land they can call their own to homestead.พวกเขาขอแค่ที่ดินนิดหน่อยเท่านั้น Blazing Saddles (1974)
Is this a plot between them, Wadsworth, or did Colonel Mustard do it alone?นี่มันเป็นเรื่องของพวกเขา, วัดส์เวิร์ท หรือผู้พันมัสตาร์ดคนเดียว? Clue (1985)
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
So now I have to sell my plot in Key Biscayne... so I can be next to you in that shithole Los Copa... so I never miss a laugh.ดังนั้นตอนนี้ฉันต้องขายพล็อตของฉันในคีย์บิสเคย์ ... ดังนั้นฉันจะไปกับคุณใน shithole ที่ลอโคปา ... ดังนั้นผมจึงไม่เคยพลาดการหัวเราะ The Birdcage (1996)
Which, as I have discovered, is all part of some elaborate plot to make you think we British are the villains.Which, as I have discovered, is all part of some elaborate plot to make you think we British are the villains. Anna and the King (1999)
You got it out of some book, or you used the computer to plot it out.แต่ดูมาจากหนังสือใช่มั้ย ไม่ก็ใช้คอมทำ Bicentennial Man (1999)
There is a plot, a plot to make most terrible things happen.มีการวางแผน แผนการที่จะทำให้เกิดสิ่งเลวร้ายมาก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Where's the action? Where are the plot twists?ฉากแอ๊คชั่นอยู่ไหนเรื่องหักมุมอยู่ไหน Swimming Pool (2003)
A Congressional Committee ultimately found evidence of a plot to overthrow Roosevelt.ในที่สุดคณะกรรมการของสภาคองเกรสก็ค้นพบหลักฐาน เกี่ยวกับแผนการที่จะโค่นล้มรูสเวลท์ The Corporation (2003)
Oh, the plot thickens.เรื่องมันชักจะยุ่งยากแล้วสิ Wicker Park (2004)
Well isn't that how you plot coordinates on a graph?ดีไม่ว่าวิธีการที่คุณแปลงพิกัดบนกราฟ? Cubeº: Cube Zero (2004)
Because I was afraid of that I spoke about many things Music I liked the plot of a book I had read recently and even that I had always kept an eye on you Takumiเพราะผมกลัวว่าจะเป็นแบบนั้น ...ผมคุยมากมาย เพลงที่ผมชอบ ...หนังสือที่ผมชอบ หรือที่เคยอ่าน Be with You (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plotAccording to the newspaper he participated in the plot.
plotApart from the plot, the book interested me.
plotA plot of land about the size of a handkerchief.
plotHe was ignorant of the plot to assassinate him.
plotHe was the brains behind the plot.
plotInvestigators uncovered an assassination plot.
plotI saw through their plot at once.
plotI think most of them took part in the plot.
plotThe differing volumes of carbon emissions are plotted in the graph below.
plotThe general participated in the plot with his men.
plotTheir plot to start a fire was discovered by the police.
plotThe plot of the novel is too complicated to understand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้อเรื่อง(n) plot, See also: outline, story, scenario, subject, Syn. เรื่องราว, Example: ภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องยกย่องวีรกรรมการเสียสละเพื่อชาติ, Thai Definition: สาระของเรื่อง
เค้าโครงเรื่อง(n) plot, See also: outline, story line, scenario, Syn. โครงเรื่อง, เค้าเรื่อง, Example: เธอช่วยเล่าย่อๆ พอให้เห็นเค้าโครงเรื่องเท่านั้นก็พอ, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องคร่าวๆ หรือเรื่องย่อ
เค้า(n) outline, See also: plot, scheme, Syn. รูปความ, ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, พล็อตเรื่อง, Example: นิยายเรื่องนี้ผู้แต่งได้เค้ามาจากนิยายต่างประเทศ, Thai Definition: รูปหรือรูปความโดยย่อ
เค้าเรื่อง(n) plot, See also: storyline, plotline, Syn. โครงเรื่อง, เค้าโครง, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับเอาเค้าเรื่องมาจากเรื่องจริง, Count Unit: เรื่อง
โครงเรื่อง(n) plot, See also: story line, Syn. เค้าเรื่อง, พล็อตเรื่อง, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์หลายคนชอบโครงเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้มาก, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เค้าเรื่องที่กำหนดขึ้น
พล็อต(v) plot, Syn. เค้าเรื่อง, เค้าโครง, Example: นักประพันธ์ที่เขียนเรื่องโดยไม่พล็อตเรื่องไว้ก่อนทำให้นิยายเรื่องนั้นมีการจบเรื่องที่แปลกๆ
แปลง(n) plot, See also: bed, garden, nursery, Syn. แปลงผัก, แปลงผลไม้, Example: เขากำลังทดลองปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงต่างๆ หลังบ้าน, Thai Definition: ที่โล่งแห่งหนึ่ง, ที่เป็นแอ่งมีโคลนเลน
แปลง(clas) plot, Example: เขามีทรัพย์สินเป็นเพียงที่ดินที่นครราชสีมา, นครนายก, ชลบุรีอีก 10 กว่าแปลง, Thai Definition: ลักษณนามใช้เรียกพื้นที่ที่กำหนดไว้แห่งหนึ่งๆ เช่น นาแปลงหนึ่ง
แปลน(n) plan, See also: plot, proposal, scheme, design, Syn. แบบแผนผัง, โครงสร้าง, แผนการ, แผนที่, แบบ, ต้นฉบับ, ผัง, เค้าโครง, แบบแปลน, Example: ตึกหลังนี้มีแปลนไม่เหมาะกับดินฟ้าอากาศเมืองร้อน, Thai Definition: แบบที่กะกำหนดไว้, แผนผังการก่อสร้าง, Notes: (อังกฤษ)
ขนัด(clas) plot, See also: plot of land, bed, piece of land, Syn. แปลง, Example: คุณยายมีสวนหลายขนัด, Thai Definition: ลักษณนามใช้เรียกสวนที่มีคันดินกั้นเป็นตอนๆ เช่น สวนขนัดหนึ่ง สวน 2 ขนัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะ[ka] (v) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think  FR: compter ; espérer ; s'attendre à
การคบคิด[kān khopkhit] (n) EN: conspiracy  FR: complot [ m ] ; conspiration [ f ] ; conjuration [ f ] ; machination [ f ]
การคบคิดโพพพิช[kān khopkhit Phopphit] (n, exp) EN: Popish Plot
เค้า[khao] (n) EN: outline ; plot ; framework
เค้าโครงเรื่อง[khaokhrōng reūang] (n, exp) EN: plot
เค้าเรื่อง[khao reūang] (n) EN: plot
คบคิด[khopkhit] (v) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot  FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
โครงเรื่อง[khrōng reūang] (n, exp) EN: story line ; plot  FR: intrigue [ f ] ; scénario [ m ] ; canevas [ m ] ; script [ m ]
ไม้ตาย[māitāi] (n) EN: stratagem ; trick ; deception ; plot  FR: stratagème [ m ] ; tromperie [ f ]
เนื้อเรื่อง[neūareūang] (n) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject  FR: thème [ m ] ; sujet [ m ] ; intrigue [ f ] ; scénario [ m ] ; teneur [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLOT P L AA1 T
PLOTZ P L AA1 T S
PLOTT P L AA1 T
PLOTS P L AA1 T S
PLOTTS P L AA1 T S
PLOTNER P L AA1 T N ER0
PLOTTED P L AA1 T AH0 D
PLOTTED P L AA1 T IH0 D
PLOTTER P L AA1 T ER0
PLOTKIN P L AA1 T K IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plot (v) plˈɒt (p l o1 t)
plots (v) plˈɒts (p l o1 t s)
plotted (v) plˈɒtɪd (p l o1 t i d)
plotter (n) plˈɒtər (p l o1 t @ r)
plotters (n) plˈɒtəz (p l o1 t @ z)
plotting (v) plˈɒtɪŋ (p l o1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
策略[cèlu:è, ㄘㄜˋlu:ㄜˋ,  ] plot; tactics #2,839 [Add to Longdo]
策划[cè huà, ㄘㄜˋ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] plot; scheme; bring about; engineer #4,181 [Add to Longdo]
情节[qíng jié, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] plot; circumstances #4,651 [Add to Longdo]
阴谋[yīn móu, ㄧㄣ ㄇㄡˊ,   /  ] plot; conspiracy #6,570 [Add to Longdo]
暗算[àn suàn, ㄢˋ ㄙㄨㄢˋ,  ] plot against #22,113 [Add to Longdo]
普罗提诺[Pǔ luó tí nuò, ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄧˊ ㄋㄨㄛˋ,     /    ] Plotinus (Neoplatonism philosopher) #291,040 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundstück { n }plot of land [Add to Longdo]
Plotter { m }plotter [Add to Longdo]
Terrain { n } (Grundstück)plot of land [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
事件[じけん, jiken] (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) #370 [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉, 珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉, 珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n, n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) #2,007 [Add to Longdo]
土地[とち, tochi] (n) plot of land; lot; soil; (P) #2,010 [Add to Longdo]
仕組み(P);仕組[しくみ, shikumi] (n, vs) (1) structure; construction; arrangement; contrivance; (2) plan; plot; contrivance; (P) #2,571 [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf, n, adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf, ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) #3,255 [Add to Longdo]
敷地[しきち, shikichi] (n) site; plot; lot; grounds; (P) #3,496 [Add to Longdo]
構想[こうそう, kousou] (n, vs) plan; plot; idea; conception; (P) #3,754 [Add to Longdo]
畑(P);畠[はたけ(P);はた, hatake (P); hata] (n) (1) field (for fruits, vegetables, etc.); cultivated land; vegetable plot; kitchen garden; plantation; (n, suf) (2) (はたけ only) (ばたけ when suf) field (of specialization); sphere; area; (3) (はたけ only) (col) womb; birth; birthplace; (P) #4,326 [Add to Longdo]
図る(P);謀る(P)[はかる, hakaru] (v5r, vt) (1) to plot; to attempt; to plan; to devise; to design; (2) to take in; to deceive; (3) to aim for; to have something in mind; (4) to refer A to B; (P) #5,518 [Add to Longdo]
陰謀[いんぼう, inbou] (n) plot intrigue; conspiracy; (P) #6,748 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンタープロット[こんたーぷろっと, konta-purotto] contour plot [Add to Longdo]
ドラムプロッタ[どらむぷろった, doramupurotta] drum plotter [Add to Longdo]
ドラム作図装置[どらむさくずそうち, doramusakuzusouchi] drum plotter [Add to Longdo]
ドラム式プロッタ[ドラムしきプロッタ, doramu shiki purotta] drum plotter [Add to Longdo]
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
プロッタ[ぷろった, purotta] plotter [Add to Longdo]
プロッタ増分量[ぷろったぞうぶんりょう, purottazoubunryou] plotter step size [Add to Longdo]
プロッティングヘッド[ぷろっていんぐへっど, purotteinguheddo] plotting head [Add to Longdo]
メッシュプロット[めっしゅぷろっと, messhupurotto] mesh plot [Add to Longdo]
ラスタプロッタ[らすたぷろった, rasutapurotta] raster plotter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plot \Plot\, v. t.
   To plan; to scheme; to devise; to contrive secretly.
   "Plotting an unprofitable crime." --Dryden. "Plotting now the
   fall of others." --Milton
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plot \Plot\, n. [AS. plot; cf. Goth. plats a patch. Cf. {Plat} a
   piece of ground.]
   1. A small extent of ground; a plat; as, a garden plot.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A plantation laid out. [Obs.] --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3. (Surv.) A plan or draught of a field, farm, estate, etc.,
    drawn to a scale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plot \Plot\, v. t. [imp. & p. p. {Plotted}; p. pr. & vb. n.
   {Plotting}.]
   To make a plot, map, pr plan, of; to mark the position of on
   a plan; to delineate.
   [1913 Webster]
 
      This treatise plotteth down Cornwall as it now
      standeth.                --Carew.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plot \Plot\, n. [Abbrev. from complot.]
   1. Any scheme, stratagem, secret design, or plan, of a
    complicated nature, adapted to the accomplishment of some
    purpose, usually a treacherous and mischievous one; a
    conspiracy; an intrigue; as, the Rye-house Plot.
    [1913 Webster]
 
       I have overheard a plot of death.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O, think what anxious moments pass between
       The birth of plots and their last fatal periods!
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A share in such a plot or scheme; a participation in any
    stratagem or conspiracy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And when Christ saith, Who marries the divorced
       commits adultery, it is to be understood, if he had
       any plot in the divorce.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Contrivance; deep reach of thought; ability to plot or
    intrigue. [Obs.] "A man of much plot." --Denham.
    [1913 Webster]
 
   4. A plan; a purpose. "No other plot in their religion but
    serve God and save their souls." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. In fiction, the story of a play, novel, romance, or poem,
    comprising a complication of incidents which are gradually
    unfolded, sometimes by unexpected means.
    [1913 Webster]
 
       If the plot or intrigue must be natural, and such as
       springs from the subject, then the winding up of the
       plot must be a probable consequence of all that went
       before.                --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Intrigue; stratagem; conspiracy; cabal; combination;
     contrivance.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plot \Plot\ (pl[o^]t), v. i.
   1. To form a scheme of mischief against another, especially
    against a government or those who administer it; to
    conspire. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The wicked plotteth against the just. --Ps. xxxvii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. To contrive a plan or stratagem; to scheme.
    [1913 Webster]
 
       The prince did plot to be secretly gone. --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plot
   n 1: a secret scheme to do something (especially something
      underhand or illegal); "they concocted a plot to discredit
      the governor"; "I saw through his little game from the
      start" [syn: {plot}, {secret plan}, {game}]
   2: a small area of ground covered by specific vegetation; "a
     bean plot"; "a cabbage patch"; "a briar patch" [syn: {plot},
     {plot of land}, {plot of ground}, {patch}]
   3: the story that is told in a novel or play or movie etc.; "the
     characters were well drawn but the plot was banal"
   4: a chart or map showing the movements or progress of an object
   v 1: plan secretly, usually something illegal; "They plotted the
      overthrow of the government"
   2: make a schematic or technical drawing of that shows
     interactions among variables or how something is constructed
     [syn: {diagram}, {plot}]
   3: make a plat of; "Plat the town" [syn: {plat}, {plot}]
   4: devise the sequence of events in (a literary work or a play,
     movie, or ballet); "the writer is plotting a new novel"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top