ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -戲-, *戲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[戲, xì, ㄒㄧˋ] play, show, theater
Radical: Decomposition: 虍 (hū ㄏㄨ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: []

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄒㄧˋ, / ] trick; drama; play; show, #2,084 [Add to Longdo]
游戏[yóu xì, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] game; play, #609 [Add to Longdo]
戏剧[xì jù, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] drama; play; theater, #6,373 [Add to Longdo]
戏曲[xì qǔ, ㄒㄧˋ ㄑㄩˇ, / ] Chinese opera, #11,998 [Add to Longdo]
演戏[yǎn xì, ㄧㄢˇ ㄒㄧˋ, / ] to put on a play; to perform; fig. to pretend; to feign, #12,533 [Add to Longdo]
调戏[tiáo xì, ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧˋ, / 調] to take liberties with a woman; to dally; to assail a woman with obscenities, #12,604 [Add to Longdo]
游戏机[yóu xì jī, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄐㄧ, / ] gameboy; game machine, #15,962 [Add to Longdo]
戏剧性[xì jù xìng, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] dramatic, #18,046 [Add to Longdo]
重头戏[zhòng tóu xì, ㄓㄨㄥˋ ㄊㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] opera rich in singing and dancing, #18,853 [Add to Longdo]
嬉戏[xī xì, ㄒㄧ ㄒㄧˋ, / ] to frolic; fun; a romp, #22,552 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why tempt a man whose life is over?[CN] 你為何要如此弄一個已將生命置之身後的男人? Les Visiteurs du Soir (1942)
Between the moment when you cease being yourself and when you play your role, it's impossible to see the seams.[CN] 很快就能忘我地入 幾乎看不出中間的過渡 La Poison (1951)
It wasn't flirtations and dresses we talked about.[CN] 我們從不調對方 也不談論有關裙子的事 The Uninvited (1944)
What game are you playing?[CN] 你在耍什麼把? Les Visiteurs du Soir (1942)
We all love the circus.[CN] 我們大家都喜歡馬團 我也一樣 Adam's Rib (1949)
the sense of theater.[CN] 有 La Poison (1951)
I got a good mind to teach you a couple of tricks they'd never learn you in a convent.[CN] 我好心教你一些法,修道院裡那些人可不會教你 Applause (1929)
I can't imagine a play or a film of which I would be the author and in which you would not perform.[CN] 我再努力也找不出一部電影或劇 有我主導但沒有你演出的 La Poison (1951)
You're hard to please. I found the juggler quite amusing.[CN] 你真難以取悅 雷瑙德 那個變法的很逗笑 Les Visiteurs du Soir (1942)
They toy with love.[CN] 玩愛情遊 Les Visiteurs du Soir (1942)
There ain't any of us don't have our little tricks.[CN] 每個人都有一點小把 Adam's Rib (1949)
This playing around with the Navy's gotta stop.[CN] 你跟那個海軍的遊是該停止了 Applause (1929)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top