ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deceit

D IH0 S IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deceit-, *deceit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deceit(n) การหลอกลวง, See also: การหลอก, Syn. deceitfulness
deceitful(adj) ซึ่งหลอกลวง, See also: ซึ่งไม่ซื่อ
deceitfully(adv) อย่างหลอกลวง, See also: อย่างไม่ซื่อ, อย่างไม่จริงใจ, Syn. insincerely, dishonestly, trickily
deceitfulness(n) การหลอกลวง, See also: ความไม่ซื่อ, ความไม่จริงใจ, Syn. insincerity, trickiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deceit(ดิซีท') n. การหลอกลวง, การโกง, กลอุบาย, ความไม่ซื่อ, Syn. cheating
deceitful(ดิซีท'ฟูล) adj. หลอกลวง, ไม่ซื่อ., See also: deceitfulness n. ดูdeceitful, Syn. dishonest

English-Thai: Nontri Dictionary
deceit(n) การโกหก, การโกง, การหลอกลวง, กลอุบาย
deceitful(adj) หลอกลวง, เสแสร้ง, ไม่ซื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deceit; deceptionการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought that Favell was with her, and I knew then that I couldn't stand this life of filth and deceit any longer.ผมนึกว่าฟาเวลมากับหล่อนด้วย ผมถึงรู้ตัวว่าผมไม่สามารถใช้ชีวิต ที่มีแต่ความหลอกลวงนี่ได้อีกต่อไปแล้ว Rebecca (1940)
Full of deceit That's poison!เต็มไปด้วยเล่ห์ นั้นคือยาพิษ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Visions of a bloody future of deceit and death- the apocalypse.ภาพของอนาคตที่เต็มไปด้วยเลือด การหลอกลวงและความตาย... วันสิ้นโลก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Of the random deceit is apparently of great importance.ซึ่งจัดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก Advanced Criminal Law (2009)
She writes, "Ladies and gentlemen, everyone here tonight is a victim, a victim of fraud and deceit so dark and despicable that it has taken me 15 terrible years to tell the truth about the monsters responsible--เธอเขียนว่า สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ในคืนนี้พบกับ หัวข้อผู้ประสบภัย เหยื่อจากความโกง และหลอกลวง Guilt (2011)
The gods whisper of deceit and treachery.พระผู้เป็นเจ้ากระซิบบอกถึงความฉ่อฉลกลโกง A Place in This World (2012)
Only it comes from without, not from within... from the deceits perpetrated by the worst among us.มันมาจากภายนอกเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่จากภายใน จากอุบายหลอกลวง โดยส่วนที่แยกที่สุดในพวกเรา Infamy (2012)
Well, it looks like your father's deceit is good news for both of us.ดูเหมือนว่า พ่อของคุณคิดไม่ซื่อ คือข่าวดีสำหรับเราทั้งคู่ Commitment (2012)
What manner of spy pauses in deceit to give aid in child's birth?ความช่วยเหลือที่เกิด? Separate Paths (2013)
See, I know all the depravity, the deceit and the cruelty of The Capitol's pampered elite.ผมรับรู้ถึงความเลวทราม ความหลอกลวงและโหดเหี้ยม ของคนที่ดูแลแคปปิตอล The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
I'm not sure deceit and mass murder are the best ways to start.ฉันไม่แน่ใจว่าการหลอกลวงและการ ฆาตกรรมหมู่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น The Broken Man (2016)
Which *** without deceit and mass murder?สงครามใดที่ชนะโดยไม่มีการหลอกลวงและการสังหารหมู่ The Broken Man (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deceitShe is incapable of deceit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ฉ้อตอแหล(adj) deceitful, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: คนที่หน้าซื่อๆ แต่ในใจคดโกงเป็นคนขี้ฉ้อตอแหล, Thai Definition: เกี่ยวกับการพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
มายา(n) trickery, See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles, Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
มารยา(n) artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
มายาวี(n) deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. คนเจ้าเล่ห์, คนเจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, Count Unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มายาวี(n) deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, คนเล่นกล, Count Unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มารยา(n) artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
สับปลับ(adj) unreliable, See also: deceitful, deceptive, Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก, Ant. ซื่อ, ตรง, จริงใจ, Example: เขาเป็นคนสับปลับเชื่อถือไม่ค่อยได้, Thai Definition: ที่พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้, ที่ไม่น่าเชื่อถือ
ตลบตะแลง(adv) deceitfully, See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily, Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ, Example: หล่อนเป็นคนพูดจาตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้, Thai Definition: อย่างพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
การหลอก(n) deception, See also: deceitfulness, deceit, Syn. การหลอกลวง, การลวง, การโกหก, Example: การหลอกคนอื่นนั้นง่ายแต่การหลอกตนเองนั้นยาก, Thai Definition: การทำให้เข้าใจผิดสำคัญผิด, การทำให้ตกใจ, การล้อ
การต้ม(n) deceit, See also: fraud, cheat, deception, deceiving, Syn. การต้มตุ๋น, การหลอกลวง, การโกง, Example: การต้มของเขาทำให้ฉันต้องเสียเงินทองไปมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหลอกลวง[kān løklūang] (n) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation  FR: fraude [ f ]
ขี้ฉ้อตอแหล[khīchø tølaē] (v, exp) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff
กลโกง[kon kōng] (n, exp) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit
มารยา[mānyā] (n) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles  FR: simagrée [ f ] ; comédie [ f ] ; caprice [ m ] ; dissimulation [ f ] ; facticité [ f ] ; simulacre [ m ] ; simulation [ f ]
มายา[māyā] (n) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles  FR: artifice [ m ] ; illusion [ f ]
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement
สับปลับ[sapplap] (adj) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle  FR: inconstant ; volage

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DECEIT D IH0 S IY1 T
DECEITS D IH0 S IY1 T S
DECEITFUL D IH0 S IY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deceit (n) dˈɪsˈiːt (d i1 s ii1 t)
deceits (n) dˈɪsˈiːts (d i1 s ii1 t s)
deceitful (j) dˈɪsˈiːtful (d i1 s ii1 t f u l)
deceitfully (a) dˈɪsˈiːtfuliː (d i1 s ii1 t f u l ii)
deceitfulness (n) dˈɪsˈiːtfulnəs (d i1 s ii1 t f u l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诡计[guǐ jì, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, / ] deceit #31,228 [Add to Longdo]
玄虚[xuán xū, ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, / ] deceitful trick; mystery; unphathomable #59,202 [Add to Longdo]
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, / ] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning #64,236 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] deceitful #102,226 [Add to Longdo]
机诈[jī zhà, ㄐㄧ ㄓㄚˋ, / ] deceitful #149,053 [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, ] deceit; knowledge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrug { m } | Betrügereien { pl }; Täuschungen { pl }deceit | deceits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
欺瞞[ぎまん, giman] (n, vs) deception; deceit [Add to Longdo]
言葉巧み;言葉たくみ[ことばたくみ;ことばだくみ(言葉巧み), kotobatakumi ; kotobadakumi ( kotoba takumi )] (n, adj-no) skillful words; deceitful words; glibness [Add to Longdo]
四重禁[しじゅうきん;しじゅうごん, shijuukin ; shijuugon] (n) { Buddh } four grave prohibitions (killing, theft, adultery, and deceit) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deceit \De*ceit"\, n. [OF. deceit, des[,c]ait, decept (cf.
   deceite, de[,c]oite), fr. L. deceptus deception, fr.
   decipere. See {Deceive}.]
   1. An attempt or disposition to deceive or lead into error;
    any declaration, artifice, or practice, which misleads
    another, or causes him to believe what is false; a
    contrivance to entrap; deception; a wily device; fraud.
    [1913 Webster]
 
       Making the ephah small and the shekel great, and
       falsifying the balances by deceit.  --Amos viii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       Friendly to man, far from deceit or guile. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Yet still we hug the dear deceit.   --N. Cotton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Any trick, collusion, contrivance, false
    representation, or underhand practice, used to defraud
    another. When injury is thereby effected, an action of
    deceit, as it called, lies for compensation.
 
   Syn: Deception; fraud; imposition; duplicity; trickery;
     guile; falsifying; double-dealing; stratagem. See
     {Deception}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deceit
   n 1: the quality of being fraudulent [syn: {fraudulence},
      {deceit}]
   2: a misleading falsehood [syn: {misrepresentation}, {deceit},
     {deception}]
   3: the act of deceiving [syn: {deception}, {deceit},
     {dissembling}, {dissimulation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top