ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sting

S T IH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sting-, *sting*, st
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, See also: Related: abstracting, summarizing
bursting(adj) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy, Syn. overflowing
bursting(adj) กระหายหรืออยากทำมาก เช่น I was bursting to tell her the news., Syn. eager
bursting(adv) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., Syn. with full bladder

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sting(vi) ต่อย, See also: ตำ, แทง, กัด, Syn. bite, prick, stab
sting(vt) ต่อย, See also: ตำ, แทง, กัด, Syn. bite, prick, stab
sting(vi) ทำให้เจ็บปวด, See also: ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ปวดแสบ, Syn. hurt, irritate
sting(vt) ทำให้เจ็บปวด, See also: ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ปวดแสบ, Syn. hurt, irritate
sting(n) แผลถูกแมลงกัดต่อย, See also: แผลถูกต่อย, Syn. wound
sting(n) ความเจ็บปวด, See also: ความปวดแสบ, Syn. pain, tingle
stingy(adj) ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, Syn. mean, parsimonious, ungenerous
stingy(adj) ขาดแคลน, See also: ไม่พอเพียง, Syn. inadequate
stinger(n) สิ่งที่แทงใจดำ, See also: สิ่งที่เสียดแทง
stinger(n) เหล็กในของสัตว์, Syn. sting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sting(สทิง) { stung, stung, stinging, stings } vt., vi. (ต่อย, ตำ, แทง, กัด, ทำให้เจ็บปวด, ทำให้ระคายเคือง, ทำให้คัน, ทำให้แสบ, ทรมานใจ, โกง, หลอกลวง. n. การต่อย (ตำ, แทง, กัด) , ความเจ็บปวด, ความปวดเสียว, ความสามารถที่จะต่อย (ตำ, แทง, กัด) , ตัวต่อย (ตำ, แทง, กัด) , ขนพืชบางชนิดที่สามารถปล่อยของเหลวที่มีฤทธิ์ทำให้ระคายเคือง
stinger(สทิง'เกอะ) n. ผู้ต่อย (ตำ, แทง, ตอก) , สิ่งที่ต่อย (ตำ, แทง, กัด, ตอก) , เหล็กไนของแมลง, หนามพืช, คำพูดที่เสียดสี, การกล่าวโจมตีอย่างรุนแรง, เหล้าค็อกเทลที่ประกอบด้วยบรั่นด'เมนทอลและน้ำแข็ง
stingily(สทิน'จิลี) adv. อย่างขี้เหนียว
stinginess(สทิน'จินิส) n. ความขี้เหนียว, ความตระหนี่, ความใจแคบ
stingy(สทิน'จี) adj. ขี้เหนียว, ตระหนี่, ใจแคบ, ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, ต่อย (ตำ, แทง, กัด) ได้, See also: stingily adv. stinginess n., Syn. greedy
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ, ซึ่งจับกุม, Syn. striking, notable, Ant. dull
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
casting(แคส'ทิง) n. กระบวนการหล่อ, สิ่งที่ถูกหล่อออกมา, การขว้าง, การโยน, การกำหนดบท, การทอดแห, , Syn. hurl
colorcastingv., n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcastingv., n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี

English-Thai: Nontri Dictionary
sting(n) การต่อย, ความเจ็บปวด, เหล็กใน(แมลง), เข็ม, หนาม
sting(vt) ตำ, ต่อย, แทง, ทำให้ปวด, กัด, เข็ด(ฟัน)
stinginess(n) ความขี้เหนียว, ความตระหนี่, ความใจแคบ
stingy(adj) ขี้เหนียว, ตระหนี่, ขี้ตืด, ใจแคบ
casting(n) การโยน, การทอดแห, การขว้าง, การหล่อ, การเลือกนักแสดง
distinguish(vt) ทำให้เห็นความแตกต่าง, ทำให้เด่น, แบ่งแยก, จำแนก, ทำให้ผิดแผก
distinguishable(adj) ซึ่งเห็นความแตกต่างได้, ซึ่งสังเกตได้, ซึ่งแบ่งแยกได้, ซึ่งจำแนกได้
distinguished(adj) เด่น, พิเศษ, มีชื่อเสียง, ยอดเยี่ยม
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน, คงทน, ตลอดไป, ไม่รู้จักจบ, อมตะ
indistinguishable(adj) จำแนกไม่ได้, มองไม่ออก, แยกไม่ออก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't move, or it'll sting youอย่าขยับ มันจะต่อยนาย 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Want me to sting her? Buzz off! Okay, fine.ไปให้พ้น ได้ แต่อย่าลืมล่ะ เป็นตัวของตัวเอง Aladdin (1992)
And in the evenings, to temper the sting of loneliness, there was Martha Shaw.และในตอนเย็น / เพื่อบรรเทาความเปล่าเปลี่ยว ที่นั่นมี มาธาร์ ชอว์ The Notebook (2004)
It stings like hell!มันเจ็บอะไรอย่างนี้ Spygirl (2004)
Hyo-jin, it stings a lot Try not to get shotโฮจิน ผมเจ็บมากเลย Spygirl (2004)
Float like a Cadillac, sting like a Beemer.ลอยเหมือนดิลแลค, ต่อยเช่น บีเมอ Cars (2006)
- Float like a Cadillac... - Sting like a Beemer!ลอยเช่นเดียวกับดิลแลค ... ต่อยเช่น บีเมอ! Cars (2006)
Well, it's not gonna sting if you hold still.ดี มันจะไม่เจ็บถ้าเธออยู่นิ่งๆ Just My Luck (2006)
This may sting a little.นี่อาจจะต่อยเพียงเล็กน้อย Ice Age: The Meltdown (2006)
-Chuck. This is gonna sting a little.- ฉันมีเรื่องถามเพียบเลย Chuck Versus the Nemesis (2007)
That stings a little bit.เจ็บนะเนี่ย Chuck Versus the Nemesis (2007)
This cactus-gram stings even worse than your abandonment.หนามตะบองเพชรพวกนี้ทิ่มเจ็บกว่าตอนที่คุณทิ้งเราไปอีก Juno (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stingAccordingly as people become rich, they are apt to be stingy.
stingBee stings can be very painful.
stingDo those insects sting?
stingHe is not such a stingy man as he is made out to be.
stingHe is thrifty, not to say stingy.
stingHe is very frugal, not to say stingy.
stingHe is very stingy with his money.
stingHe may be rich but stingy.
stingI got a bee sting.
stingI got a nasty sting from a wasp.
stingI have a stinging pain here.
sting"My wonderful wife is so stingy that ..." "You boasting? Or complaining?"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตึ๋งหนืด(adj) stingy, See also: mean, miserly, Syn. ขี้เหนียว, งก, เค็ม, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: ฉายายายเป็นคนตึ๋งหนืดของเธอใครๆ ก็รู้กันไปทั่ว, Notes: (ปาก)
ห่วยแตก(adv) badly, See also: stingily, Syn. ห่วย, เฮงซวย, Ant. ดี, ดีมาก, Example: ถ้าขืนพูดห่วยแตกแบบนี้อีก เราจะไม่รับฟังอีกแล้วนะ, Thai Definition: แย่มาก, เลวที่สุด, Notes: (ปาก)
ยัก(v) sting, Example: เธอดึงมือแกกางมีรอยถูกปลายักเป็นรูเลือดไหลแดง, Thai Definition: แว้งแทงด้วยเงี่ยง เช่น ปลาดุกยัก
แสบ(v) sting, See also: be stung, Syn. เจ็บแสบ, Example: พรรคฝ่ายค้านเขียนบทความนี้ได้แสบถึงใจทีเดียว, Thai Definition: รู้สึกเจ็บอย่างเผ็ดร้อน
แสบ(v) sting, See also: feel (a sharp) pain, be sore, smart, Syn. ปวดแสบปวดร้อน, เจ็บ, Example: ตาเขาแดงก่ำและแสบจนมองไม่ได้, Thai Definition: อาการเจ็บอย่างบาดแผลที่ถูกน้ำเกลือราด
เหนียว(adj) stingy, See also: mean, miserly, niggardly, parsimonious, penny-pinching, ungenerous, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, เหนียวหนืด, ขี้ตืด, ขี้งก, Example: เพื่อนฝูงรู้กันทั่วว่าเขาเป็นคนขี้เหนียว
ขี้ตืด(adj) stingy, See also: miserly, niggardly, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: เขามีนิสัยขี้ตืดจนคนในบ้านเบื่อกันหมดแล้ว, Thai Definition: ที่มีนิสัยหวงของ ไม่อยากให้ใครง่ายๆ
ขี้เหนียว(adj) stingy, See also: miserly, mean, Syn. ขี้ตืด, ตระหนี่, ตระหนี่ถี่เหนียว, Example: นี่เธอกลายเป็นมีนิสัยขี้เหนียวไปตั้งแต่เมื่อไหร่กัน, Thai Definition: ที่หวงไม่อยากให้ผู้อื่นง่ายๆ
ความเหนียวแน่น(n) stinginess, See also: greediness, miserliness, niggardliness, Syn. ความตระหนี่, Example: เขาเป็นคนตระหนี่ เขาใช้เงินของเขาด้วยความเหนี่ยวแน่นและตระหนี่, Thai Definition: การระมัดระวังในการใช้จ่าย
มัตสรรย์(n) stinginess, See also: niggardliness, miserliness, Syn. ความตระหนี่, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
แบบหล่อพระพุทธรูป[baēp lø Phraphuttharūp] (n, prop) EN: mold for casting images of Buddha
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [ f ]
บีบีซี[Bī.Bī.Sī.] (org) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)  FR: BBC ([ f ]
เบียดกรอ[bīetkrø] (v) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy  FR: vivre chichement
บุรุษ[burut] (n) EN: man ; gentleman ; person  FR: homme [ m ] ; gentleman [ m ] ; homme distingué [ m ] ; personne [ f ]
ดำน้ำทน[damnām thon] (x) EN: lasting dive
ดำรง[damrong] (adj) EN: lasting ; straight ; upright
ฟังดูน่าสนใจ[fangdū nāsonjai] (v, exp) EN: it sounds interesting  FR: ça semble intéressant
ขี้นก[Farang khīnok] (n, exp) EN: stingy foreigner ; unruly foreigner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STING S T IH1 NG
STINGS S T IH1 NG Z
STINGY S T IH1 N JH IY0
STINGER S T IH1 NG ER0
STING'S S T IH1 NG Z
STINGERS S T IH1 NG ER0 Z
STINGIER S T IH1 N JH IY0 ER0
STINGING S T IH1 NG IH0 NG
STINGLEY S T IH1 NG G L IY0
STINGINESS S T IH1 N JH IY0 N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sting (v) stˈɪŋ (s t i1 ng)
stings (v) stˈɪŋz (s t i1 ng z)
stingy (j) stˈɪnʤiː (s t i1 n jh ii)
stinger (n) stˈɪŋər (s t i1 ng @ r)
stingers (n) stˈɪŋəz (s t i1 ng @ z)
stingier (j) stˈɪnʤɪəʳr (s t i1 n jh i@ r)
stingily (a) stˈɪnʤɪliː (s t i1 n jh i l ii)
stinging (v) stˈɪŋɪŋ (s t i1 ng i ng)
stingray (n) stˈɪŋrɛɪ (s t i1 ng r ei)
stingiest (j) stˈɪnʤɪɪst (s t i1 n jh i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] sting (of mosquito, bee etc); to ask #10,726 [Add to Longdo]
小气[xiǎo qì, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, / ] stingy; petty; miserly; narrow-minded #16,009 [Add to Longdo]
吝啬[lìn sè, ㄌㄧㄣˋ ㄙㄜˋ, / ] stingy; mean; miserly #17,561 [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, / ] stingy #54,260 [Add to Longdo]
[lìn, ㄌㄧㄣˋ, ] stingy #56,163 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] stingy #69,501 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
投稿[とうこう, toukou] (n, vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P) #66 [Add to Longdo]
放送[ほうそう, housou] (n, vs, adj-no) broadcast; broadcasting; (P) #83 [Add to Longdo]
[け, ke] (n) { Buddh } lacking substance and existing in name only; something without substance #156 [Add to Longdo]
記載[きさい, kisai] (n, vs) (See 記録) record; statement; description; mention; listing; registration; booking; entry; (P) #450 [Add to Longdo]
解除[かいじょ, kaijo] (n, vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) #1,053 [Add to Longdo]
中継[ちゅうけい, chuukei] (n, vs, adj-no) (1) relay; hook-up; (n, vs) (2) (abbr) (See 中継放送・ちゅうけいほうそう) relay broadcasting; (P) #1,262 [Add to Longdo]
現状[げんじょう, genjou] (n, adj-no) present condition; existing state; status quo; (P) #1,480 [Add to Longdo]
従来[じゅうらい, juurai] (n-adv, n-t, adj-no) up to now; so far; traditional; existing (e.g. equipment); (P) #1,527 [Add to Longdo]
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P) #1,738 [Add to Longdo]
配置[はいち, haichi] (n, vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P) #1,912 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ホスティングサービス[ほすていんぐさーびす, hosuteingusa-bisu] hosting service [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing [Add to Longdo]
格納メッセージ一覧[かくのうメッセージいちらん, kakunou messe-ji ichiran] stored message listing, MS [Add to Longdo]
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment [Add to Longdo]
共存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] coexisting segment [Add to Longdo]
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting [Add to Longdo]
差別化フィーチャ[さべつかフィーチャ, sabetsuka fi-cha] distinguishing feature [Add to Longdo]
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sting \Sting\, n. [AS. sting a sting. See {Sting}, v. t.]
   1. (Zool.) Any sharp organ of offense and defense, especially
    when connected with a poison gland, and adapted to inflict
    a wound by piercing; as the caudal sting of a scorpion.
    The sting of a bee or wasp is a modified ovipositor. The
    caudal sting, or spine, of a sting ray is a modified
    dorsal fin ray. The term is sometimes applied to the fang
    of a serpent. See Illust. of {Scorpion}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A sharp-pointed hollow hair seated on a gland which
    secrets an acrid fluid, as in nettles. The points of these
    hairs usually break off in the wound, and the acrid fluid
    is pressed into it.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything that gives acute pain, bodily or mental; as, the
    stings of remorse; the stings of reproach.
    [1913 Webster]
 
       The sting of death is sin.      --1 Cor. xv.
                          56.
    [1913 Webster]
 
   4. The thrust of a sting into the flesh; the act of stinging;
    a wound inflicted by stinging. "The lurking serpent's
    mortal sting." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A goad; incitement. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The point of an epigram or other sarcastic saying.
    [1913 Webster]
 
   {Sting moth} (Zool.), an Australian moth ({Doratifera
    vulnerans}) whose larva is armed, at each end of the body,
    with four tubercles bearing powerful stinging organs.
 
   {Sting ray}. (Zool.) See under 6th {Ray}.
 
   {Sting winkle} (Zool.), a spinose marine univalve shell of
    the genus Murex, as the European species ({Murex
    erinaceus}). See Illust. of {Murex}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sting \Sting\, v. t. [imp. & p. p. {Stung}(Archaic {Stang}); p.
   pr. & vb. n. {Stinging}.] [AS. stingan; akin to Icel. & Sw.
   stinga, Dan. stinge, and probably to E. stick, v.t.; cf.
   Goth. usstiggan to put out, pluck out. Cf. {Stick}, v. t.]
   1. To pierce or wound with a sting; as, bees will sting an
    animal that irritates them; the nettles stung his hands.
    [1913 Webster]
 
   2. To pain acutely; as, the conscience is stung with remorse;
    to bite. "Slander stings the brave." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To goad; to incite, as by taunts or reproaches.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sting
   n 1: a kind of pain; something as sudden and painful as being
      stung; "the sting of death"; "he felt the stinging of
      nettles" [syn: {sting}, {stinging}]
   2: a mental pain or distress; "a pang of conscience" [syn:
     {pang}, {sting}]
   3: a painful wound caused by the thrust of an insect's stinger
     into skin [syn: {sting}, {bite}, {insect bite}]
   4: a swindle in which you cheat at gambling or persuade a person
     to buy worthless property [syn: {bunco}, {bunco game},
     {bunko}, {bunko game}, {con}, {confidence trick}, {confidence
     game}, {con game}, {gyp}, {hustle}, {sting}, {flimflam}]
   v 1: cause a sharp or stinging pain or discomfort; "The sun
      burned his face" [syn: {bite}, {sting}, {burn}]
   2: deliver a sting to; "A bee stung my arm yesterday" [syn:
     {sting}, {bite}, {prick}]
   3: saddle with something disagreeable or disadvantageous; "They
     stuck me with the dinner bill"; "I was stung with a huge tax
     bill" [syn: {stick}, {sting}]
   4: cause a stinging pain; "The needle pricked his skin" [syn:
     {prick}, {sting}, {twinge}]
   5: cause an emotional pain, as if by stinging; "His remark stung
     her"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 STING
     Software Technology Interest Group (CERN, org.)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top