ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be sly

   
385 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be sly-, *be sly*, be s
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be sly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be sly*)
English-Thai: Longdo Dictionary
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be strung up[PHRV] วิตกกังวลมาก, See also: ประสาท
be strung out[PHRV] อยู่ใต้ฤทธิ์ยา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เมายา
be stuffed up[PHRV] ทำให้หนาวเย็น, See also: เต็มไปด้วยความเย็น, Syn. bung up
be suited for[PHRV] เหมาะสมกับ, Syn. suit to
be starved for[PHRV] ขาดแคลน, See also: ขาด, อดอยาก, Syn. be started of
be struck dumb[IDM] ทำให้ประหลาดใจมาก, See also: ทำให้ตกใจมาก
be struck with[PHRV] รู้สึก, See also: มีอารมณ์ของ
be struck with[PHRV] ติดใจ, See also: ประทับใจ
be satiate with[PHRV] อิ่มแปล้กับ, See also: พอใจเต็มที่กับ
be satisfy with[PHRV] พึงพอใจอย่างยิ่งกับ
be striken with[PHRV] เริ่มทุกข์ทรมานจาก
be set to do something[IDM] ตั้งใจทำ, See also: มุ่งมั่น
old enough to be someone's father[IDM] แก่จนเป็นพ่อได้ (ใช้ในความหมายว่าแก่เกินไป)
old enough to be someone's mother[IDM] แก่จนเป็นแม่ได้ (ใช้ในความหมายว่าแก่เกินไป)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Danube schoolสกุลศิลปะดานูบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Navigalbe semicircleซีกเดินเรือ [อุตุนิยมวิทยา]
Inocybe Speciesเห็ดตระกูลอิโนซัยเบ [การแพทย์]
Middle Lobe Syndromeมิดเดิลโลบ, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการมิดเดิลโลบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be saddled with[บี ซาดเดิ่ลท์] (adj slang ) ติดแหงก, ยุ่งเกี่ยว, พบเจอ, เกี่ยวข้อง, พัวพัน,
be short changed (adj ) ถูกหลอก
be supposed to (vt phrase ) สมควรที่จะต้อง, ควรที่จะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just to be sure.ได้สิ Vampires Suck (2010)
I love you.Ich liebe Sie. Amphibian Man (1962)
I love her.Ich liebe sie. Hour of the Wolf (1968)
I have it.Ich habe sie. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
I love you.Ich liebe Sie. The Soloist (2009)
I guess.- Ich glaube schon. Girl in Progress (2012)
I do.Ich habe sie. Major Arcana (2016)
Must be seven little children.จะต้องเป็นเด็กเล็ก ๆ เจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And be sure to watch out... To wa... To wa...และให้แน่ใจว่าจะดูออกไปเพื่อ วาวา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There must be something your little heart desires.ต้องมีบางสิ่งบางอย่าง ความปรารถนาของหัวใจน้อย ของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Don't be silly.- ผมไม่ได้โง่ The Great Dictator (1940)
It must be somebody like us.มันต้องเป็นคนที่เขาไม่รู้จัก The Great Dictator (1940)
As I wandered along the crooked streets, there wasn't a soul to be seen.ขณะที่ฉันเดินไปตามถนนคด เคี้ยว มีจิตวิญญาณไม่ได้ที่จะเห็น Pinocchio (1940)
- No, that'd be snitching.ไม่มีที่ต้องการจะแจ้ง Pinocchio (1940)
Why, my boy, huh, you must be seeing things.ทำไมเด็กสิ่งที่ฉันฮะคุณต้องได้ เห็น Pinocchio (1940)
- I'd rather be smart than be an actor.ฉันอยากจะเป็นสมาร์ทกว่าเป็น นักแสดง Pinocchio (1940)
Maybe something awful happened to him.บางทีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัว เกิดขึ้นกับเขา Pinocchio (1940)
Don't be silly.อย่ามาเเซว นี่ขนสัตว์เเท้ๆ นะไอ้น้อง Rebecca (1940)
You tell her. She'll be so angry.คุณบอกเถอะค่ะหล่อนต้องโกรธมากเเน่ๆ Rebecca (1940)
Don't be so silly. She's exactly what I told you she'd be. Well, how do you like Manderley?ไม่เห็นต่างเลย หล่อนก็เป็นอย่างที่ผมบอกเป๊ะ คุณว่าที่เเมนเดอเลย์เป็นยังไงบ้าง Rebecca (1940)
That's Jasper. There must be something wrong. - Perhaps he's hurt himself.นั่นแจสเปอร์นี่ ต้องเกิดอะไรขึ้นเเน่มันดูบาดเจ็บ Rebecca (1940)
Don't be such a little idiot, darling. Anybody would think you were afraid of them.ใครเห็นก็จะนึกว่าคุณกลัวพวกคนใช้ Rebecca (1940)
It'll be so hard on poor Maxim.มันคงจะลําบากใจมากสําหรับเเม็กซิม Rebecca (1940)
Wish you could be spared the publicity of it, but I'm afraid that's impossible.หวังว่าคุณจะไม่ตกเป็นข่าว เเต่ผมเกรงว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ Rebecca (1940)
And I must be near you so that no matter what happens, we won't be separated for a moment.ฉันจะอยู่ใกล้คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่เเยกจากกัน Rebecca (1940)
Hartheim, from whence trains with smoked windows depart, bearing passengers who will never be seen again.ที่เมือง ฮาร์ทเธม ที่นี่ เมื่อรถไฟจากไป พร้อมกับผู้โดยสาร ที่เราไม่มีวันได้พบอีกเลย Night and Fog (1956)
Come on, fella. He didn't mean you. Let's not be so sensitive.Come on, หนุ่ม เขาไม่ได้หมายความว่าคุณ ให้ไม่เป็นที่มีความสำคัญเพื่อให้ 12 Angry Men (1957)
It would be so hard for him to recede into the background.มันจะยากมากสำหรับเขาที่จะลดลงเป็นพื้นหลัง 12 Angry Men (1957)
Except maybe some guy's mother or somebody.อาจจะยกเว้นแม่ของคนที่แต่งตัวประหลาดบางอย่างหรือใครบางคน 12 Angry Men (1957)
Maybe she was far-sighted!Maybe she was far-sighted! 12 Angry Men (1957)
Well I must be sure and thank him.ก็ ฉันจะต้องตรวจสอบและ ขอขอบคุณเขา The Old Man and the Sea (1958)
Why do they make birds so delicate and fine when the ocean can be so cruel?ทำไมพวกเขาทำเพื่อให้นกที่ ละเอียดอ่อนและปรับ เมื่อมหาสมุทรสามารถจะ โหดร้ายเพื่อ? The Old Man and the Sea (1958)
She is kind and very beautiful, but she can be so cruel. "เธอเป็นคนใจดีและมีความ สวยงามมาก แต่เธออาจจะโหดร้าย The Old Man and the Sea (1958)
Sometimes he would be so tired that he could not remember the prayer.บางครั้งเขาจะเหนื่อยมาก ว่าเขาจำไม่ได้ว่าการสวดมนต์ The Old Man and the Sea (1958)
Don't be silly.อย่าโง่ The Old Man and the Sea (1958)
- Don't be strangers now.- ไม่ต้องแปลกหน้าในขณะนี้ The Ugly American (1963)
(Murmuring) She cannot be sacrificed without the ring.เธอไม่สามารถเสียสละโดยไม่ต้อง แหวน Help! (1965)
If he is to be sacrificed before Kaili, why is he not painted red?ก่อนที่จะเสียสละความกลัว ไคยีลี, ทำไมเขาไม่ได้ทาสีสีแดง? Help! (1965)
Until this moment you were safe because my sister was chosen and no other could be sacrificed to Kaili.จนถึงขณะนี้คุณมีความปลอดภัย เพราะว่าน้องสาวของฉันได้รับการ คัดเลือก และไม่มีการอื่น ๆ ที่อาจจะมีการ เสียสละเพื่อ ไคยีลี Help! (1965)
There might be some insurance.เฮย อาจจะมีประกันบางส่วน ฉันไม่อยากจะคิดว่าสิ่งดังกล่าว Help! (1965)
"Ticket To Ride") # I think I'm gonna be sadฉันคิดว่าฉันจะต้องเสียใจ Help! (1965)
# I think I'm gonna be sadฉันคิดว่าฉันจะต้องเสียใจ Help! (1965)
There must be somewhere in England where one can find sanctuary to think.จะต้องมีที่ไหนสักแห่งใน ประเทศ อังกฤษ ที่หนึ่งสามารถหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นานพอที่จะหลบหนี Help! (1965)
And when he's found I'd be scared to be put in his shoes!พอหาไอ้หมอนั่นเจอ ฉันกลัวว่าจะกลายเป็นอย่างเขาน่ะสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Be sure these two get good treatment.ดูแลสองคนนี้ให้ดีนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- There will be survivors. - (machine gun) Many of us, even, will survive training.พวกเราหลายคนแม้จะอยู่รอด การฝึกอบรม How I Won the War (1967)
If we should be stonked, get away from the vehicles.ถ้าเราควรจะโจมตี รับไปจากยานพาหนะ How I Won the War (1967)
- They should be sticky with blood.ด้วยเลือดศัตรูที่มันไม่ควร คุณไม่กลับอะไรด้วย? How I Won the War (1967)
That's going to be simple.ที่เป็นไปได้ง่าย รวบรวมกระสุนของคุณ How I Won the War (1967)
It must be scratched.มันจะต้องมีรอยขีดข่วน Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be sLet the paper be signed.
be sBill may be seeing this game at the stadium.
be sHe is a clever boy, to be sure.
be sI want to be somebody when I grow up.
be sBe sure to call me up tomorrow morning.
be sWould you be so kind as to lend me your book?
be sHe will be sleeping when you get to his house.
be sI am anxious to see what there is to be seen of the country.
be sThere must be some misunderstanding between us.
be sI will be seeing Mary this afternoon.
be sBe sure to turn off the gas before you go out.
be sDon't be subservient to your boss.
be sThere's no telling what kind of trouble this proposal might stir up. The result is certainly going to be something to see.
be sI'll be staying here for a week.
be sDon't be shy about speaking in front of people.
be sShe is certain to be surprised.
be sShe'll be seeing to your correspondence while Miss Cobb's away.
be sI can't be sorry.
be sHuh? Don't be so whiny! And you call yourself a man!
be sPlease be seated.
be sA person who makes an easy matter sound difficult does not seem to be so smart.
be sNot to be taken lightly, local amusement parks. Couples, families, as far as can be seen people, people, people.
be sThere is no telling who will be sent in his place.
be sThis letter has to be sent right away.
be sIf I had worked hard in my youth, I would be successful now.
be sThe honeymoon will be spent abroad.
be sThese flowers should be sheltered from the rain.
be sIf I could be reborn, I would want to be the child of a rich family, then I'd be set for life.
be sMaybe she is coming.
be sDo not be shy. Your pronunciation is more or less correct.
be sBe sure to take a note of what she says.
be sHowever late you may be, be sure to wake me.
be sI like his new house, but I had not expected it to be so small.
be sSorry to be so direct, but how much did you pay for this?
be sDon't be so greedy.
be sThe known must be separated from the unknown.
be sAs I left the brothel, I was embarrassed to be seen by my friends.
be sYou wouldn't be so casual about it if you were directly involved.
be sMore detailed information will be supplied on application to the publisher.
be sThe priest pretends to be solemn in public.
be sI will be sixteen in May.
be sHe has more money than can be spent.
be sIf he should hear the news, he would be shocked.
be sMy brother must be sick.
be sNothing was to be seen but water.
be sPains of love be sweeter far Than all other pleasures are.
be sPlease be sure to take one dose three times a day.
be sI'll be staying at the Portside Hotel.
be sYou will be starving now after your long walk.
be sThe manager ordered all the rooms to be swept clean as soon as possible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื่อบื้อ[V] be stupid, See also: be absurd, be inane, be foolish, be senseless, be dull, Syn. บื้อ, ทึ่ม, โง่, Example: ผู้หญิงที่ไหนจะมาชอบเขาซื่อบื้อออกยังงี้
พิศวงงงงวย[V] be puzzled, See also: be confused, be surprised, Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงน, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, แปลกใจ, Ant. เข้าใจ, Example: ทุกคนต่างพิศวงงงงวยกันมากว่าทำไมท่านจึงไม่ได้รับเลือกตั้ง, Thai definition: ไม่เข้าใจ
พึ่งตัวเอง[V] rely on oneself, See also: be self-reliant, Ant. พึ่งคนอื่น, พึ่งผู้อื่น, Example: หากประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว ก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติในส่วนรวมได้, Thai definition: ทำอะไรด้วยตัวเอง ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
พึงมี[V] be supposed to, See also: be due, Syn. ควรมี, Example: หัวหินมีทุกสิ่งทุกอย่างดั่งที่เมืองใหญ่ๆ พึงมี
มันวาว[V] glitter, See also: be glossy, be shiny, be glittery, Syn. แวววาว, Ant. หมอง, มัว, Example: ผ้าฟูยีเป็นผ้าไหมชนิดหนึ่งของทางภาคใต้ของไทยที่บางเบา มันวาว ดูหรูหรา แต่ราคาไม่แพง, Thai definition: ลักษณะที่ใสสว่าง
มั่นอกมั่นใจ[V] be confident, See also: be sure, Syn. มั่นใจ, แน่ใจ, Example: ท่านมั่นอกมั่นใจยิ่งนัก ว่าจะจับกุมคนร้ายได้ภายใน 5 วัน
มีระเบียบ[V] be orderly, See also: be systematic, be methodical, Syn. มีระบบระเบียบ, Example: เด็กเหล่านี้มีระเบียบ แสดงว่าทางบ้านอบรมมาดี, Thai definition: ปฏิบัติตนเป็นระเบียบ
รู้แน่แก่ใจ[V] exactly know, See also: realize, be aware of, be sure, be certain, be confident, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่แก่ใจ, Example: ตั้งแต่นี้ผมคงไม่เตือนเขาอีกแล้ว เพราะรู้แน่แก่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของผม
รับโทษ[V] be punished, See also: be penalized, be chastised, be sentenced, Syn. ต้องโทษ, Ant. ทำโทษ, Example: ผู้กระทำทารุณต่อบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพิง ต้องได้รับโทษ, Thai definition: ยอมให้ลงโทษ
ขวัญกระเจิง[V] be frightened, See also: be startled, be scared, Syn. ขวัญหาย, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญเสีย, Example: ฉันเพียงแค่ตวาดทีเดียว พวกมันก็ขวัญกระเจิงกันหมดแล้ว, Thai definition: ตกใจกลัวจนแทบหมดสติ
ขึ้นแป้น[V] be sent to press, See also: put in print, Syn. ขึ้นแท่น, Thai definition: ยกตัวพิมพ์ขึ้นแท่นพิมพ์เพื่อทำการพิมพ์
เขี้ยวลากดิน[V] be tricky, See also: be cunning, be wily, be sly, Example: ประสบการณ์ทางการเมืองเขายังไม่เจนจัด เขี้ยวลากดินไม่เท่าบรรดาลุงๆ น้าๆ ทั้งหลาย, Thai definition: มีเล่ห์เหลี่ยมมาก, มีประสบการณ์มาก (มักใช้ในทางไม่ดี), Notes: (ปาก)
ครองความเป็นโสด[V] be still an unmarried person, See also: remain unmarried, be unmarried, be single, Ant. แต่งงาน, มีคู่ครอง, Example: จะอย่างไรก็ตาม เธอยังคงครองความเป็นโสดมาถึงทุกวันนี้, Thai definition: ไม่ยอมแต่งงานมีคู่ครอง แม้อายุจะล่วงไปมากแล้ว
ครองความสาว[V] be still an unmarried woman, See also: remain unmarried, be unmarried, be single, Ant. เสียสาว, Example: ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าสาวๆ ในเมืองสมัยนี้จะสามารถครองความสาวไปได้จนถึงวันแต่งงานหรือเปล่า, Thai definition: ยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับใคร
งงเต้ก[V] be puzzled, See also: be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped, Syn. งง, งงก๊ง, Example: เมื่อเจอคำถามข้อนี้ ผมงงเต้กเลย, Thai definition: ไม่อาจจะคิดได้อย่างกระจ่าง, Notes: (สแลง)
ซูฮก[V] be submissive, See also: be amenable, be tractable, esteem, have respect for, Syn. อ่อนข้อ, ยอม, ยอมรับ, นับถือ, Example: เจ้าพ่อคนนี้มีบารมีมากทำให้ลูกน้องทุกคนซูฮกได้, Thai definition: ยอมลงด้วย, ยอมอ่อนข้อ
ตัณหากลับ[V] be sexually aroused, See also: be sexually excited, be in heat, have passionate longing for, Syn. กำหนัด, Example: ผู้เฒ่าเกิดตัณหากลับเมื่อเห็นสาวๆ สวยๆ เดินผ่าน, Thai definition: เกิดความกำหนัดขึ้นมาในวัยที่โดยปกติหมดความรู้สึกเช่นนั้นไปแล้ว
ติดลมบน[V] be stable, See also: be steady, Example: ชื่อเสียงของเขาติดลมบนไปแล้ว คงจะสบายไปอีกนาน, Thai definition: ไม่ตกต่ำลงมาอีกแล้ว, ฐานะอยู่ตัว
ติดอยู่ที่ปาก[V] be stuck at one's lips, Example: ชื่อร้านอาหารมันติดอยู่ที่ปาก, Thai definition: นึกไม่ออกโดยกะทันหัน
ทำเบ่ง[V] put on airs, See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious, Syn. วางท่า, จองหอง, ยโสโอหัง, วางก้าม, Example: เขาทำเบ่งแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะกลัว, Thai definition: วางท่าอวดอำนาจ
นุ่งลมห่มฟ้า[V] be stripped to the buff, See also: be naked, be in buff, be in the nude, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, นุ่งน้อยห่มน้อย, Example: บริษัทสุราได้คัดเอาบรรดาสาวสวยมานุ่งลมห่มฟ้าถ่ายภาพปลุกใจเสือป่าเพื่อทำเป็นปฏิทินในปีใหม่นี้
แปลกหูแปลกตา[V] be different, See also: be strange, be new, be novel, Example: เขาไม่ได้มาที่นี่นานมันดูแปลกหูแปลกตาไปมาก, Thai definition: ี่แตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
ผะอืดผะอม[V] feel nauseated, See also: suffer from nausea, be sick, retch, feel like vomiting, be disgusting, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, พิพักพิพ่วน, พะอืดพะอม, กลืนไม่เข้าคายไม่ออก, Example: หล่อนผะอืดผะอมเมื่อได้กลิ่นทุเรียน
มั่วซั่ว[V] pick at random, See also: be slipshod in one's work, Syn. มั่ว, ส่งเดช, Example: นักเรียนมั่วซั่วกาข้อสอบเพราะแก้โจทย์เลขไม่ได้, Thai definition: ทำแบบโมเม ไม่รู้จริง
เมาค้าง[V] hang, See also: be still drunk, Syn. แฮงค์, Example: หล่อนดื่มเหล้าไปมากจนเกิดอาการเมาค้างไปทำงานไม่ได้, Thai definition: อาการมึนเมาสุรา ซึ่งตกค้างมาจากคืนก่อน
อึ๋ม[V] be plump, See also: be slightly fat, Syn. อวบอั๋น, Ant. ผอม, ผอมแห้ง, Example: น้องโยแจงรายละเอียดกว่าจะอึ๋มขนาดนี้มันมีเบื้องหลังหลายอย่าง, Thai definition: อวบอั๋นมีเสน่ห์ทางเพศ, Notes: (สแลง)
เอียน[V] be bored, See also: be fed up with, be sick of, be satiated with something, Syn. เหม็นเบื่อ, เบื่อ, Example: ฉันเอียนกับถ้อยคำยกยอของหล่อนเต็มที, Thai definition: ไม่ชอบสิ่งที่มีมากไป แม้จะเป็นสิ่งดี
น้ำตาลก้อน[N] cube sugar
ป่วยหนัก[V] be severely ill, See also: be seriously sick, Example: การทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำ แทบไม่มีเวลาพักผ่อน ทำให้เขาป่วยหนัก, Thai definition: ไม่สบายมาก
มีความสำคัญ[V] be significant, See also: be important, Syn. มีความหมาย, Ant. หมดความสำคัญ, หมดความหมาย, Example: ปัจจุบัน การเก็บบันทึกข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์มีความสำคัญกับมนุษย์มากขึ้น
ไม่เปลี่ยนใจ[V] not change one's mind, See also: be steadfast, Ant. เปลี่ยนใจ, Example: แม้พวกนั้นจะให้สินบนผมเท่าไร ผมก็ไม่เปลี่ยนใจ, Thai definition: ไม่เปลี่ยนความคิด
โศก[V] be sad, See also: be unhappy, be mournful, be sorrowful, Syn. เศร้า, เศร้าสร้อย, เสียใจ, โศกเศร้า, Ant. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
สงสัย[V] doubt, See also: suspect, to be suspicious
สูงชัน[V] be steep, See also: be precipitous, Syn. ชัน
สูงส่ง[V] be lofty, See also: be elevated, be noble, be sublime, Syn. เด่น, สูงศักดิ์, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย
แหลม[V] be sharp, See also: be keen, Ant. ทู่, ทื่อ
ประสบผลสำเร็จ[V] succeed, See also: meet with success, make the grade, make it, be successful, prosper, thrive, flourish, make, Syn. ประสบความสำเร็จ, Ant. ล้มเหลว, Example: การลงทุนในบ้านและที่ดินเป็นการลงทุนที่มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงเกือบ 100%, Thai definition: ได้ผลตามที่ต้องการ หรือตามที่หวังไว้
ไม่ไว้วางใจ[V] distrust, See also: disbelieve, mistrust, have no trust in, have no confidence in, suspect, be suspicious of, Ant. ไว้วางใจ, วางใจ, Example: ผู้คนในเมืองต่างมีชีวิตเร่งรีบ และหวาดกลัว ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน, Thai definition: ไม่เชื่อใจ, ไม่วางใจ, ไม่เชื่อถือ
วิกฤติ[V] be critical, See also: be crucial, be serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: ขณะนี้สภาพเศรษฐกิจทั่วเอเชียกำลังวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทย เกาหลี หรือญี่ปุ่น ต่างประสบปัญหาค่าเงินตกกันทั้งนั้น, Thai definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
สุขสงบ[V] be peaceful, See also: be serene, be tranquil, be calm, Syn. สงบสุข, Ant. วุ่นวาย, โกลาหล, ป่วน, อลเวง, อลวน, อลหม่าน, Example: ความเชื่อพื้นบ้านต่างๆ ล้วนมีคุณค่าในการธำรงสังคมชนบทให้เป็นสุขสงบได้
หวาดระแวง[V] be suspicious, See also: doubt, suspect, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: เขารู้สึกหวาดระแวงกับความมืดยามค่ำคืน เพราะความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ไว้, Thai definition: หวั่นเกรงสงสัย
เท่[V] be chic, See also: be stylish, be elegant, be smart, be handsome, be trendy, Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า, Example: เขาแสนจะเท่และดูสง่าเมื่อแต่งชุดตำรวจ, Thai definition: สง่าภูมิฐาน
ไม่เป็นอันตราย[V] be harmless, See also: be safe, Syn. ปลอดภัย, Ant. เป็นอันตราย, Example: เราขอเสนอวิธีควบคุมน้ำหนัก ดูแลสุขภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100 % ไม่เป็นอันตราย ประกันคุณภาพ, Thai definition: ไม่มีอันตราย
อึ้ง[V] be silent, See also: be quiet, Example: ผู้จัดการอึ้งไปนาน ก่อนพยักหน้าตอบรับ, Thai definition: นิ่งอยู่พักหนึ่ง
ฮือฮา[V] panic, See also: be stampeded in to, Syn. แตกตื่น, Example: ทำไมชาวบ้านชาวเมืองคนอื่นเขาถึงฮือฮากับเจ้าเครื่องยี่ห้อนี้นัก, Thai definition: ตื่นเต้นจนออกอาการ
รอด[V] succeed, See also: triumph, be successful, accomplish, be victorious, Syn. พ้น, ผ่านพ้น, สำเร็จ, Example: ถ้าคนไทยร่วมกันทำธุรกิจนั้นจะไปรอดยาก เพราะไม่เข้าใจในการร่วมกันทำงาน, Thai definition: ถึงจุดหมายปลายทาง
ไม่รู้สึกตัว[V] be senseless, See also: lose consciousness, be unconscious, Syn. ขาดสติ, ไม่มีสติ, ไม่รู้ตัว, Example: เขาไม่รู้สึกตัวแล้วรีบพาส่งโรงพยาบาลก่อนดีกว่า, Thai definition: ขาดความรู้สึกเพราะหมดสติ
ยืนหยัด[V] be steadfast, See also: persist in, persevere in, insist on, Ant. ถอย, Example: ผู้นำไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ขัดแย้งกับกลุ่ม, Thai definition: สู้ไม่ยอมถอย
ร้ายกาจ[V] be fierce, See also: be ferocious, be cruel, be savage, be wild, be vicious, Example: ตอนเด็กๆ ใครๆ ก็ว่าผมร้ายกาจ, Thai definition: ร้ายมาก, ร้ายยิ่ง
ผ่องแผ้ว[V] be content, See also: be serene, be happy, Syn. สดชื่น, เบิกบาน, Ant. หมอง, Example: เช้านี้ จิตใจของเขาผ่องแผ้วและสงบกว่าวันอื่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; be sick   FR: vomir ; rendre
อาการเคล็ด[v.] (ākān khlet) EN: be sprained   FR: se faire une entorse
เอาจริง[v.] (aojing) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious   FR: être strict ; être sérieux
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aojang ) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid   FR: prendre au sérieux
เอาเรื่อง[v.] (aoreūang) EN: take action ; be strict ; be severe   
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ngoen) EN: be short of money ; be hard up   FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful   FR: réussir
บาป[v.] (bāp) EN: sin ; be sinful   FR: pécher
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[v.] (beūanāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore   FR: être dégoûté ; en avoir marre
เบียดกรอ[v.] (bīetkrø) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy   FR: vivre chichement
บริสุทธิ์ใจ[v.] (børisutjai) EN: be sincere   
บวม[v.] (būam) EN: swell ; be swollen ; be inflamed   FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ใช้ได้[v.] (chaidāi) EN: be serviceable ; apply ; obtain, to hold good   
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling   FR: jaillir à l'esprit
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt   FR: être contusionné ; avoir des bleus
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai tūa-ēng) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint   FR: se contrôler soi-même
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะเจาะจง[v. exp.] (chaphǿ jǿjong) EN: specify ; be specific   
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อยชา [v.] (cheūaychā) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by   FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยเมย[v.] (choēimoēi) EN: be still   
เชิญนั่งครับ [ค่ะ][xp] (choēn nang khrap [kha]) EN: sit down, please ; please be seated ; please sit down   
เชิดขึ้นสูง[v. exp.] (choēt kheūn sūng) EN: be splendid   
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ชอบใจ[v.] (chøpjai) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like   FR: être content ; être satisfait
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched   
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically   FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire   FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
แดกให้[v. exp.] (daēk hai) EN: be sarcastic   
ได้ดี[v.] (dāi dī) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success   FR: réussir
ได้ดิบได้ดี[v. exp.] (dāi dip dāi dī) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success   
ได้มาตรฐาน[v. exp.] (dāi māttrathān) EN: be standardized ; be up to standard   
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work   FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] to see; to meet; to appear (to be sth); to interview, #211 [Add to Longdo]
[chǔ, ㄔㄨˇ, / ] to reside; to live; to dwell; to be in; to be situated at; to stay; to get along with; to be in a position of; to deal with; to discipline; to punish, #427 [Add to Longdo]
肯定[kěn dìng, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, ] to be sure; to be certain; sure; certain; definite; to confirm; to affirm; affirmative, #772 [Add to Longdo]
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box), #940 [Add to Longdo]
保险[bǎo xiǎn, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] insurance; to insure; safe; secure; be sure; be bound to, #1,292 [Add to Longdo]
位于[wèi yú, ㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] to be located at; to be situated at; to lie, #1,468 [Add to Longdo]
缺乏[quē fá, ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ, ] shortage; be lacking; to be short of; to lack; scarcity, #1,586 [Add to Longdo]
[zú, ㄗㄨˊ, ] foot; to be sufficient, #1,689 [Add to Longdo]
适应[shì yìng, ㄕˋ ˋ, / ] to suit; to fit; to be suitable; to adapt; to get used to sth, #1,750 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] to start; to be frightened; to be scared; alarm, #2,498 [Add to Longdo]
害怕[hài pà, ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ, ] to be afraid; to be scared, #2,545 [Add to Longdo]
可见[kě jiàn, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] it can clearly be seen (that this is the case); it is (thus) clear; clear; visible, #2,823 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in, #3,560 [Add to Longdo]
缺少[quē shǎo, ㄑㄩㄝ ㄕㄠˇ, ] lack; shortage of; shortfall; to be short (of); to lack, #3,715 [Add to Longdo]
可谓[kě wèi, ㄎㄜˇ ㄨㄟˋ, / ] it could even be said, #4,310 [Add to Longdo]
事儿[shì r, ㄕˋ ㄖ˙, / ] one's employment; business; matter that needs to be settled; erhua variant of 事, thing, matter, affair etc, #4,560 [Add to Longdo]
吃惊[chī jīng, ㄔ ㄐㄧㄥ, / ] to be startled; to be shocked; to be amazed, #6,994 [Add to Longdo]
必定[bì dìng, ㄅㄧˋ ㄉㄧㄥˋ, ] be bound to; be sure to, #7,372 [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] to cross; be stuck, #8,158 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, ] be startled, #8,586 [Add to Longdo]
由此可见[yóu cǐ kě jiàn, ㄧㄡˊ ㄘˇ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] from this, it can be seen that..., #9,398 [Add to Longdo]
抱歉[bào qiàn, ㄅㄠˋ ㄑㄧㄢˋ, ] be sorry; feel apologetic; regret, #9,632 [Add to Longdo]
写真[xiě zhēn, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄣ, / ] portrait; describe sth accurately, #10,070 [Add to Longdo]
惬意[qiè yì, ㄑㄧㄝˋ ㄧˋ, / ] to be satisfied, #10,164 [Add to Longdo]
务必[wù bì, ˋ ㄅㄧˋ, / ] must; to need to; to be sure to, #11,036 [Add to Longdo]
剥离[bō lí, ㄅㄛ ㄌㄧˊ, / ] (of tissue, skin, covering etc) come off; peel off; be stripped, #12,425 [Add to Longdo]
光头[guāng tóu, ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, / ] bald headed person (disrespectful); having a score of zero in a game; to be skunked (game), #13,571 [Add to Longdo]
坐落[zuò luò, ㄗㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ, ] to be situated; to be located (of a building); also written 座落, #13,678 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] to describe sth as; an analogy; a simile; a metaphor; an allegory; surname Yu, #14,767 [Add to Longdo]
确信[què xìn, ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] to be convinced; to be sure; to firmly believe; to be positive that; definite news, #16,067 [Add to Longdo]
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly, #19,605 [Add to Longdo]
不怎么样[bù zěn me yàng, ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] not up to much; very indifferent; nothing great about it; nothing good to be said about it, #22,750 [Add to Longdo]
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction), #24,241 [Add to Longdo]
卖完[mài wán, ㄇㄞˋ ㄨㄢˊ, / ] to be sold out, #25,810 [Add to Longdo]
豁然开朗[huò rán kāi lǎng, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ ㄎㄞ ㄌㄤˇ, / ] suddenly see the light; be suddenly enlightened; open and clear; suddenly become extensive, #25,940 [Add to Longdo]
相像[xiāng xiàng, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] resemble; be similar, #30,507 [Add to Longdo]
座落[zuò luò, ㄗㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ, ] to be situated; to be located (of a building); also written 坐落, #30,828 [Add to Longdo]
安倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, / ] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006, #30,898 [Add to Longdo]
猜忌[cāi jì, ㄘㄞ ㄐㄧˋ, ] be suspicious and jealous of, #32,230 [Add to Longdo]
坐定[zuò dìng, ㄗㄨㄛˋ ㄉㄧㄥˋ, ] to be seated, #33,517 [Add to Longdo]
灵机一动[líng jī yī dòng, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄧ ㄉㄨㄥˋ, / ] a bright idea suddenly occurs (成语 saw); to hit upon an inspiration; to be struck by a brainwave, #33,634 [Add to Longdo]
见不得[jiàn bu dé, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, / ] may not be seen by or exposed to, #34,281 [Add to Longdo]
出使[chū shǐ, ㄔㄨ ㄕˇ, 使] to go abroad as ambassador; to be sent on a diplomatic mission, #36,767 [Add to Longdo]
自作聪明[zì zuò cōng ming, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, / ] to think oneself clever; to try to be smart; a smart aleck, #41,741 [Add to Longdo]
爱面子[ài miàn zǐ, ㄞˋ ㄇㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] be concerned about face-saving; be sensitive about one's reputation, #45,238 [Add to Longdo]
上口[shàng kǒu, ㄕㄤˋ ㄎㄡˇ, ] to be able to read aloud fluently; to be suitable (easy enough) for reading aloud, #45,410 [Add to Longdo]
八面玲珑[bā miàn líng lóng, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] be smooth and slick (in establishing social relations), #61,245 [Add to Longdo]
彻夜不眠[chè yè bù mián, ㄔㄜˋ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˊ, / ] to be sleepless all night, #68,067 [Add to Longdo]
势利眼[shì lì yǎn, ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄧㄢˇ, / ] be self-interested, #69,118 [Add to Longdo]
不像样[bù xiàng yàng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] in no shape to be seen; unpresentable; beyond recognition, #75,757 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
助かる[たすかる, tasukaru] Thai: รอดตัว English: to be saved
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised
晴れる[はれる, hareru] Thai: อากาศแจ่มใส English: to be sunny
足りる[たりる, tariru] Thai: พอเพียง English: to be sufficient
荒れる[あれる, areru] Thai: คลั่ง English: to be stormy
浸る[ひたる, hitaru] Thai: แช่น้ำ English: to be soaked in
蒸す[むす, musu] Thai: ร้อนอบอ้าว English: to be sultry
黙る[だまる, damaru] Thai: นิ่งเงียบไม่พูดจา English: to be silent
粘る[ねばる, nebaru] Thai: เหนียวยืด English: to be sticky

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich habe schon gegessen.ฉันกินข้าวแล้ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of [Add to Longdo]
Buch {n}; Heft {n} | Bücher {pl} | lieferbare Bücher | Buch aufnehmen | Buch einordnen | Buch absignieren | (Buch) durchblättern | in ein Buch vertieft sein | wie es im Buche steht | vorhandene Bücher in der Bibliothek | ein Buch mit sieben Siegeln [übtr.]book | books | books in print | to catalogue a book; to list a book | to put the book in order; to shelve a book | to check books against readers' requests | to flip through | to be sunk in a book | a textbook example | books available in the library | a sealed book [Add to Longdo]
unter Denkmalschutz stehento be listed; to be protected; to be scheduled; to be under a preservation order [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Denkweise {f} | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
Gefängnis {n}; Kerker {m} | Gefängnisse {pl}; Kerker {pl} | im Gefängnis | ins Gefängnis kommen; eingesperrt werdenjail | jails | in jail | to be sent to jail [Add to Longdo]
Gelbe Seiten; Branchenverzeichnis {n}yellow pages [Add to Longdo]
Grab {n}; Gruft {f} | Gräber {pl} | sich im Grabe herumdrehen | mit einem Fuß im Grabe stehen | sein eigenes Grab schaufelngrave | graves | to turn over in one's grave | to have one's foot in the grave | to dig one's own grave [Add to Longdo]
Hemmungen haben (vor; gegenüber)to be shy (of; with) [Add to Longdo]
Hochwasser haben (führen)to be swollen [Add to Longdo]
den Kanal voll haben [übtr.]to be sloshed; to be fed up to here [Add to Longdo]
Kapillarrohrhalter {m}capillary tube support [Add to Longdo]
Köpfchen habento be street-smart [Add to Longdo]
Lob {n} | mit Lob sparenpraise | to be sparing with praise [Add to Longdo]
Mangelware {f} | Mangelware seinscarce commodity; scarce goods | to be in short supply; to be scarce; to be rare [Add to Longdo]
zu jds. Nachteil gestaltet seinto be stacked against sb. [Add to Longdo]
Platz nehmento be seated [Add to Longdo]
einen Platzverweis erhalten [sport]to be sent off [Add to Longdo]
in der Schwebe seinto be undecided; to be in the balance; to be abeyant [Add to Longdo]
in der Schwebe sein (Verfahren)to be pending [Add to Longdo]
in Sicherheit seinto be safe [Add to Longdo]
Sollzustand {m}target state; should-be state; desired status [Add to Longdo]
Sonntagsjäger {m}would be sportsman [Add to Longdo]
Thema {n}; Themenkreis {m}; Themenbereich {m} | Themen {pl} | zu einem anderen Thema überwechseln | etwas vom Thema abweichentopic | topics | to turn to another topic | to be slightly off-topic [Add to Longdo]
eheliche Trennung {f}; Scheidung {f} | in Trennung leben | seit ihrer Trennungjudicial separation | to be separated | since they split up; since they (got) separated [Add to Longdo]
U-Bahnhof {m}; U-Bahn-Station {f}underground station [Br.]; subway station [Am.]; tube station (London) [Add to Longdo]
Unrecht bekommento be shown to be in the wrong [Add to Longdo]
Unterzeichnung {f} des Vertrags | zur Unterzeichnung kommensigning of the agreement; execution of the contract | to be signed [Add to Longdo]
Verschrottung {f}; Verschrotten {n} | etw. zur Verschrottung gebenscrapping | to send sth. to be scrapped [Add to Longdo]
Wahl {f} | eine Wahl treffen | seine Wahl treffen | die Qual der Wahl habenchoice | to make a choice | to take one's choice | to be spoilt for choice [Add to Longdo]
Wandel {m}; Wechsel {m}; Wandlung {f} | dem Wandel unterliegen | Wandlung zum Guten | eine Wandlung durchmachenchange | to be subject to change | change for the better | to undergo a change [Add to Longdo]
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors [Add to Longdo]
sich selbst abwerten; sich selbst herabwürdigento be self-deprecating [Add to Longdo]
allen überlegen seinto be second to none [Add to Longdo]
ausgesetzt werden; ertragen müssento be subjected to [Add to Longdo]
ausreichen | ausreichendto suffice; to be sufficient; to be enough | sufficing [Add to Longdo]
einer Sache beraubt sein; einer Sache beraubt werdento be shorn of sth. [Add to Longdo]
um etw. ängstlich besorgt seinto be solicitous about sth. [Add to Longdo]
gut betucht seinnot to be short of a bob or two [coll.] [Add to Longdo]
sich selbst bewahrheiten | sich selbst bewahrheitendto be self-fulfilling | self-fulfilling [Add to Longdo]
sich einer Sache bewusst sein; etw. empfindento be sensible of [Add to Longdo]
gerade noch einmal davonkommento be saved by the bell [Add to Longdo]
jdn. doubelnto be someone's double; to act as someone's stuntman (stuntwoman) [Add to Longdo]
duften nachto be sweet with [Add to Longdo]
sich eignen fürto be suited for [Add to Longdo]
sich für etw. eignen; für etw. geeignet seinto be suitable for sth. [Add to Longdo]
eingeschneit seinto be snowed in; to be snowed up [Add to Longdo]
nicht einlaufen | nicht einlaufendto be shrink-proof | unshrinkable; shrink-proof [Add to Longdo]
eingerüstet seinto be surrounded by scaffolding [Add to Longdo]
sich einschränken; sich verleugnen | sich selbst einschränkend; sich selbst verleugnendto be self-denying | self-denying [Add to Longdo]
empört seinto be shocked; to be highly indignant; to be be outraged [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be supposed toน่าจะ, ควรจะ, เป็นการแสดงความคาดหวังของผู้พูดต่อประธานในประโยคว่าน่าจะทำกริยาที่ระบุไว้

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish [Add to Longdo]
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
がたつく[, gatatsuku] (v5k,vi) to rattle; to be bumpy; to be shaky; to be unsteady [Add to Longdo]
ぎくり[, gikuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (with a) start; (vs) (2) to be startled [Add to Longdo]
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp,v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end [Add to Longdo]
げんを担ぐ;験を担ぐ[げんをかつぐ, genwokatsugu] (exp,v5g) to be superstitious [Add to Longdo]
ことになっている[, kotoninatteiru] (exp,v1) to be scheduled to (do); to be expected to (do) [Add to Longdo]
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[, komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious [Add to Longdo]
ごわつく;ゴワつく[, gowatsuku ; gowa tsuku] (v5k,vi) (See ごわごわ) to be stiff; to be starchy [Add to Longdo]
しみったれる[, shimittareru] (v1,vi) to be stingy; to be tightfisted [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
そうなんですけどねぇ[, sounandesukedonee] (exp) that may be so [Add to Longdo]
そぐう[, soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match [Add to Longdo]
だらける[, darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
はずです;はずだ[, hazudesu ; hazuda] (exp) be supposed or expected to (do); be sure to (do); ought to (do) [Add to Longdo]
びくつく[, bikutsuku] (v5k,vi) to be scared [Add to Longdo]
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
べた付く[べたつく, betatsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to be sticky; (2) to be close together [Add to Longdo]
べとつく;ベトつく[, betotsuku ; beto tsuku] (v5k,vi) to be sticky [Add to Longdo]
ほたえる;ほだえる[, hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt [Add to Longdo]
もたつく;モタつく[, motatsuku ; mota tsuku] (v5k,vi) (See もたもた) to be slow; to not make progress; to be inefficient [Add to Longdo]
ようにする[, younisuru] (exp,vs-i) (following a verb) to be sure to; to do (something) so that ...; to make sure to; to try to; (P) [Add to Longdo]
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste [Add to Longdo]
悪びれる;悪怯れる[わるびれる, warubireru] (v1,vi) to be timid; to be shy [Add to Longdo]
安牌[あんぱい, anpai] (n) (1) 'safe' tile in mahjong (one that won't be taken up by other players if discarded); (2) someone that can be safely ignored (e.g. in some competitive situation) [Add to Longdo]
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair [Add to Longdo]
暗礁に乗り上げる[あんしょうにのりあげる, anshouninoriageru] (exp,v1) (1) to run aground; to strike a rock; to be stranded on a reef; (2) to be deadlocked [Add to Longdo]
意地を張る[いじをはる, ijiwoharu] (exp,v5r) to not give in; to be obstinate; to be stubborn; to be perverse [Add to Longdo]
意地張る;意地ばる;意地はる(ik)[いじばる(意地張る;意地ばる);いじはる(意地張る;意地はる)(ik), ijibaru ( iji haru ; iji baru ); ijiharu ( iji haru ; iji haru )(ik)] (exp,v5r) (See 意地を張る) to be stubborn; to be obstinate; to be perverse; to not give in [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
一味違う(P);ひと味違う[ひとあじちがう, hitoajichigau] (exp,v5u) (col) to be somewhat different (from before, from others, etc.); (P) [Add to Longdo]
咽ぶ;噎ぶ[むせぶ, musebu] (v5b,vi) to be choked; to be stifled; to be smothered [Add to Longdo]
引っ掛かる(P);引っ掛る(P);引っかかる[ひっかかる, hikkakaru] (v5r,vi) to be caught in; to be stuck in; to be cheated; (P) [Add to Longdo]
右に出る[みぎにでる, miginideru] (exp,v1) to be superior to [Add to Longdo]
影も形も無い;影も形もない[かげもかたちもない, kagemokatachimonai] (exp) disappear without a trace; nowhere to be seen [Add to Longdo]
煙がる;烟がる[けむがる;けぶがる, kemugaru ; kebugaru] (v5r,vi) (See 煙たがる・けむたがる・1) to be sensitive to smoke; to be uncomfortable because of smoke [Add to Longdo]
煙たがる;烟たがる[けむたがる;けぶたがる, kemutagaru ; kebutagaru] (v5r,vi) (1) to be sensitive to smoke; (v5r,vt) (2) to dislike the company of (someone); to consider (someone) a burden or nuisance [Add to Longdo]
縁起を担ぐ[えんぎをかつぐ, engiwokatsugu] (exp,v5g) to be superstitious [Add to Longdo]
艶めく[つやめく, tsuyameku] (v5k,vi) (1) (for an object) to be shiny; (2) (for a woman) to be alluring; to look sexy [Add to Longdo]
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1,vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained [Add to Longdo]
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P) [Add to Longdo]
応身[おうじん, oujin] (n) {Buddh} (See 三身) nirmanakaya (response body, form taken by a buddha according to the capabilities of those who are to be saved) [Add to Longdo]
下げ渋る[さげしぶる, sageshiburu] (v5r) to hold up; to be steady [Add to Longdo]
下敷きになる;下敷になる[したじきになる, shitajikininaru] (exp,v5r) (See 下敷き) to be squashed by; to be pinned under [Add to Longdo]
何様;何さま[なにさま, nanisama] (adv,n) what kind; how; indeed; truly; extremely; to be sure [Add to Longdo]
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top