ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wile

W AY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wile-, *wile*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wile(n) อุบาย, See also: กลลวง, Syn. ruse, trick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wile(ไวล์) n. อุบาย, แผนร้าย, เล่ห์เหลี่ยม, การล่อลวง, การหลอกต้ม vi. ล่อลวง, ใช้เพทุบาย, ทำให้หลง, wile away ฆ่าเวลา, Syn. artifice, trick, ruse

English-Thai: Nontri Dictionary
wile(n) กล, เล่ห์กระเท่ห์, มารยา, อุบาย
wile(vt) ล่อลวง, ใช้เล่ห์เพทุบาย, มีมารยา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her wiles are beginning' to work.ไต๋เธอเป็นจุดเริ่มต้นในการ ทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He was chasing the Road Runner. - Wile E. Coyote.- วิ่งไล่โร้ดรันเนอร์อะ Bedtime Stories (2007)
Perhaps, Layla here might use her feminine wiles to distract the guards whilst we slip past them.บางที เลย์ล่า น่าจะใช่เสน่ห์หญิง เพื่อให้พวกองครักษ์ไขว้ไขว ตอนที่เราแอบเข้าไป The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
We'd better, because right this second, I'm peddling thin air like Wile E Coyote. I'm sorry.เราได้มันคืนจะดีกว่าเพราะมันนานกว่านาทีแล้วนะ ฉันคงจะถูกปลดตำแหน่งกลางอากาศเหมือนหมาป่าวิ่งไล่นก Episode #1.5 (2010)
The humorous implication being that I am Wile E. Coyote?นัยยะของมุขนี้คือ ชั้นเป็นหมาป่าโคโยตี้ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
So what does Tonya Wiles do?แล้ว ทอนย่า ไวเลส ทำอะไร Rough Trade (2010)
Did Wile E. Coyote just come in the diner?หรือว่า ไวล์ อี โคโยตตี้ คู่แข่งเข้ามาที่ร้านเรางั้นเหรอ And the '90s Horse Party (2011)
Congratulations, Mr. Abernathy, you have successfully reconstructed the death of Wile E. Coyote.ยินดีด้วย คุณอาเบอร์นาตี้ คุณจำลองการตายของหมาหมาป่าเจ้าเล่ห์ ได้สำเร็จแล้ว The Partners in the Divorce (2012)
- You've seen Wile Coyote, right?- เธอเคยเห็น Wile coyote(หมาป่าใน Looney toon), ใช่ไหม? The Great Unknown (2013)
"that ye may be able to stand against the wiles of the Devil..."เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ ยุทธอุบายของพญามารได้" The Name Game (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลศ(n) wiles, See also: catch, artifice, trick, Syn. เลศนัย, นัย, Thai Definition: การแสดงอาการเป็นชั้นเชิงให้รู้ในที, Notes: (สันสกฤต)
กลอุบาย(n) trick, See also: wile, artifice, trickery, stratagem, Syn. เล่ห์, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, Example: ฝ่ายตรงข้ามมีกลอุบายที่แยบยล เราต้องระวังตัวให้ดี, Count Unit: แบบ, อย่าง
กล(n) trick, See also: wiles, trickery, artifice, cunning, Syn. อุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล, การล่อลวง, เล่ห์เหลี่ยม, Example: นักต้มตุ๋นใช้กลหลอกเอาเงินเหยื่อไป 3 แสนกว่าบาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล[kon] (n) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles  FR: ruse [ f ] ; stratagème [ m ] ; astuce [ f ] ; truc [ m ]
เล่ห์[lē] (n) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem  FR: artifice [ m ] ; subterfuge [ m ] ; stratagème [ m ]
มารยา[mānyā] (n) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles  FR: simagrée [ f ] ; comédie [ f ] ; caprice [ m ] ; dissimulation [ f ] ; facticité [ f ] ; simulacre [ m ] ; simulation [ f ]
มายา[māyā] (n) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles  FR: artifice [ m ] ; illusion [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WILE W AY1 L
WILES W AY1 L Z
WILER W AY1 L ER0
WILEY W AY1 L IY0
WILEN W AY1 L AH0 N
WILEEN W IH0 L IY1 N
WILEMON W IH1 L IH0 M AA0 N
WILENTZ W AH0 L EH1 N T S
WILEMAN W AY1 L M AH0 N
WILES'S W AY1 L Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wile (n) wˈaɪl (w ai1 l)
wiles (n) wˈaɪlz (w ai1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
List { f } | Listen { pl }wile | wiles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪巧み;悪だくみ[わるだくみ, warudakumi] (n, vs) wiles; sinister design; trick; conspiracy; intrigue [Add to Longdo]
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n, adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism [Add to Longdo]
権謀術数[けんぼうじゅっすう, kenboujussuu] (n) trickery; wiles; finesse; Machiavellism [Add to Longdo]
手管[てくだ, tekuda] (n) wiles [Add to Longdo]
手練手管[てれんてくだ, terentekuda] (n) wiles; art of coaxing [Add to Longdo]
奸知[かんち, kanchi] (n) cunning; craft; wiles [Add to Longdo]
奸佞邪知;奸佞邪智[かんねいじゃち, kanneijachi] (n) wiles and cunning; craftiness and treachery [Add to Longdo]
詭計[きけい, kikei] (n) tricks; wiles [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top