ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มั่งมี

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มั่งมี-, *มั่งมี*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่งมี(v) be rich, See also: be wealthy, be loaded, be well-off, Syn. ร่ำรวย, รวย, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: สถานะทางครอบครัวเราไม่ได้มั่งมีถึงขนาดจะเล่นการเมืองได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มั่งมีว. มีเงินมาก.
มั่งมีในใจ แล่นใบบนบกก. คิดฝันในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้, คิดสมบัติบ้า, สร้างวิมานในอากาศ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig is what we like to do lt ain't no triсk to get riсh quiсk lf ya dig, dig, dig with a shovel or a рiсkขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด คือสิ่งที่เราต้องการจะทำ มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่จะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็วไม่มี Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Liberated from my mother I found life rich in all its delightsเพราะถูกปล่อยให้เป็นอิสระจากแม่ของฉัน... ...ฉันค้นพบมั่งมีชีวิตชีวาใน all its ยินดี Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He is enormously rich, very powerful, very cruelเขา Nvery อย่างมหึมามั่งมี, \ทรงพลัง, ทารุณมาก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Damn! Arness straight cold pimp.แหม มั่งมีศรีสุขจริงอาร์เนส Bringing Down the House (2003)
I was born rich, certainly, but I remain rich by virtue of exceptional conduct.ฉันเกิดมาร่ำรวยแต่ยังมั่งมีอยู่ได้ เพราะมีศีลธรรมอันดี Becoming Jane (2007)
And though we haven't got a bankful, we can still be thankful that here, that here we are!และแม้ว่าเราจะไม่ได้มั่งมีเงินทอง เราก็ยังมีความสุขได้ เมื่อเราอยู่ด้วยกัน ตรงนี้! Sita Sings the Blues (2008)
and though we haven't got a bankful, we can still be thankful that here we are!และแม้ว่าเราจะไม่ได้มั่งมีเงินทอง เราก็ยังมีความสุขได้ เมื่อเราอยู่ด้วยกัน ตรงนี้! Sita Sings the Blues (2008)
"Plenty sits still. Hunger is a wander."คนมั่งมีมักอยู่นิ่ง คนท้องกิ่วมักแสวงหา Catching Out (2008)
I'll pay back properly when I become richเมื่อไหร่ที่ข้ามั่งมี ข้าต้องทดแทนบุญคุณอยู่แล้ว Portrait of a Beauty (2008)
Well, I'd say, spread the wealth around and keep the peace.ก็อย่างที่ผมพูด แผ่ความมั่งมีได้ แต่ต้องเก็บไว้เงียบ ๆ The Bank Job (2008)
During the time when you say you had this idea, did you know Tyler and Cameron came from a family of means?ช่วงเวลาที่คุณบอกว่า คุณมีไอเดียเรื่องนี้ คุณรู้ไหมว่าไทเลอร์กับแคมเมรอน มาจากครอบครัวมั่งมี The Social Network (2010)
"A family of means"?"ครอบครัวมั่งมี" งั้นเหรอ The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มั่งมี[mangmī] (v) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off  FR: être riche ; être fortuné
มั่งมี[mangmī] (adj) EN: wealthy ; affluent ; opulent  FR: riche ; fortuné ; aisé
มั่งมีขึ้น[mangmī kheun] (v, exp) FR: s'enrichir ; faire fortune

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flush(adj) ร่ำรวยในช่วงเวลาสั้นๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: มั่งมี, มั่งคั่ง, Syn. wealthy, rich, well-off, Ant. poor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bongo(บอง'โก) n. ละมั่งมีสีแดงน้ำตาล
heeled(ฮีลดฺ) adj. มีส้นเท้า, ใส่ส้นเท้า, มีเงินมั่งมี
oofy(อูฟ'ฟี่) adj. รวย, มั่งมี, มีเงินมาก
wealth(เวลธฺ) n. ความมั่งมี, ทรัพย์สิน, See also: wealthless adj.
wealthy(เวล'ธี) adj. มั่งคั่ง, มั่งมี, มากมาย, รวย, ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์, See also: wealthiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
capitalist(n) นายทุน, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน, ของคนมั่งมี, เกี่ยวกับนายทุน
magnate(n) คนสำคัญ, คนมั่งมี, พ่อค้าใหญ่, เจ้าสัว, ผู้มีอิทธิพล
millionaire(n) มหาเศรษฐี, เศรษฐี, คนมั่งมี, คนรวย
opulent(adj) มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์
plutocrat(n) คนที่มีอำนาจ, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี
wealthy(adj) มั่งคั่ง, มั่งมี, มากมาย, ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top