ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

game

G EY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -game-, *game*
Possible hiragana form: がめ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
game(n) กีฬา, See also: การละเล่น, การแข่งขัน, เกม, Syn. play, sport, contest, recreation
game(n) แต้มคะแนนที่ทำให้ชนะการแข่งขัน
game(n) กฎการแข่งขัน, See also: กติกาในเกมกีฬา
game(n) กลเม็ด, See also: กลวิธี, กล, Syn. strategy, plan, plot, tactics
game(n) สัตว์ป่าที่ถูกล่าเพื่อการกีฬา
game(adj) กล้าได้กล้าเสีย, See also: กล้าเสี่ยง, กล้า, Syn. daring, adventuresome, Ant. cautious, fearful
game(vi) เล่นพนัน, See also: พนัน, Syn. bet, gamble
gamey(adj) ซึ่งมีกลิ่นฉุน, See also: มีกลิ่นรุนแรง, Syn. strong-tasting, tangy
gamely(adj) อย่างกล้าหาญ, Syn. bravely
gamete(n) เซลล์สืบพันธุ์, Syn. generative cell, sex cell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
game(เกม) { gamed, gaming, games } n. กีฬา, เกม, เนื้อสัตว์ที่ล่ามา, สิ่งที่ตามล่า -Phr. (play the game เล่นอย่างยุติธรรม, เล่นตามกติกา) . adj. เกี่ยวกับสัตว์ที่ล่า, อย่างนักกีฬา, กล้าได้กล้าเสีย, เต็มใจเล่น. vi. เล่นพนัน, พนัน, ขันต่อ. vt. พนันหมด, เสียพนัน คำศัพท์ย่อย
game birdn. นกที่ล่าได้
game control adapterตัวปรับสำหรับเกมเป็นแผ่นวงจร (card) พิเศษใช้เสียบเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับคอมพิวเตอร์ให้ใช้ก้านควบคุม (joystick) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับการเล่นเกมบางประเภทได้ ดู joystick ประกอบ
game fishn. ปลาที่ตกเบ็ดเพื่อเอามากิน
game fowln. ไก่ชน
game lawn. กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าสงวน
game of chancen. การพนันที่ขึ้นอยู่กับโชคมากกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถ
game plann. แผนที่ละเอียดรอบคอบ
gamecockn. ไก่ชน, ไก่ตี, คนที่ชอบตีรันฟันแทง
gamekeepern. ผู้รักษาสัตว์ป่าสงวนไม่ให้ถูกล่า., See also: gamekeeping n.

English-Thai: Nontri Dictionary
game(adj) เป็นนักเลง, ราวกับนักกีฬา, กล้าได้กล้าเสีย
game(n) การละเล่น, เกม, เครื่องเล่น, กีฬา, สัตว์ที่ถูกล่า, การแข่งขัน, กลวิธี
GAME game bird(n) นกที่ล่าเป็นกีฬาหรืออาหาร
gamecock(n) ไก่ชน
gamekeeper(n) คนเฝ้าสัตว์ป่าที่ล่ามาได้
gamelan(n) ระนาด, พิณพาทย์, มโหรี
gamesome(adj) ชอบเล่น, เต็มใจเล่น, ยินดี, ร่าเริง, สนุกสนาน
gamester(n) นักการพนัน
ligament(n) เอ็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gameการล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
game lawกฎหมายควบคุมการล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
game licenceใบอนุญาตล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
game theoryทฤษฎีเกม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game theoryทฤษฎีเกม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
game, managementเกมการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game, multiple-sum; game, non-zero-sumเกมที่ไม่มีแพ้-ชนะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game, non-zero-sum; game, multiple-sumเกมที่ไม่มีแพ้-ชนะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game, rule of theกติกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
game, zero-sumเกมที่ต้องมีแพ้-ชนะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gameเกม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Gameเกม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Game fowlไก่ชน [TU Subject Heading]
Game showsรายการเกมโชว์ [TU Subject Heading]
Game theoryทฤษฎีเกม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gamekeeper Dislocationข้อโคนนิ้วแม่มือหลุดเนื่องจากเอ็นยึดข้อด้านง่าม [การแพทย์]
Gamelanระนาด [TU Subject Heading]
Gamesการละเล่น [TU Subject Heading]
Gamesเกม [การแพทย์]
Games for travelersการละเล่นสำหรับนักเดินทาง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
gamer(n) ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจ, คนคลั่งเกม , ผูู้ที่พร้อมจะอุทิศและถวายเวลาให้แก่การเล่นเกมในจอคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, she played the game brilliantly, but after a while, she began to grow careless.โอ้ หล่อนเล่นเกมได้เก่งกาจนัก เเต่ไม่นานหล่อนก็เริ่มจะไม่ระมัดระวัง Rebecca (1940)
We must get together for a game of golf when it's all over, eh?เมื่อเรื่องมันจบลงเเล้ว ว่างๆ เราไปตีกอล์ฟกันนะ Rebecca (1940)
Love was a game to her. Only a game.ความรักก็เป็นเเค่เกมสําหรับท่าน Rebecca (1940)
We can all get out of here pretty quick. I have tickets to that ball game tonight.เราทุกคนจะได้รับออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วสวย ฉันมีตั๋วไปคืนนี้เกมบอลที่ 12 Angry Men (1957)
Let's take an hour. The ball game doesn't start till eight o'clock.ลองใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง เกมบอลไม่ได้เริ่มต้นจนถึงสองทุ่ม 12 Angry Men (1957)
- What's the guessing game for?- อะไรเป็นเกมที่คาดเดาหรือไม่? 12 Angry Men (1957)
Then, to give himself more confidence... ... he remembered the time in the tavern at Casablanca... ... when he played the hand game with a Negro from Cienfuegos... ... who was the strongest man on the docks.จากนั้นจะให้ตัวเองความมั่นใจ มากขึ้น เขาจำได้ว่าเวลาในโรงเตี๊ยม ที่คาซาบลังกาเมื่อเขาเล่นเกม มือ The Old Man and the Sea (1958)
He's going to come up out of the torment of the noblest of games and hear the sharp click of leather on willow.ความทุกข์ทรมานของสูงส่ง ของเกมและ ได้ยินเสียงคลิกที่คมชัดของ หนังในวิลโลว์ How I Won the War (1967)
- I like a game of cricket myself.คริกเก็ต? ไม่ทราบ How I Won the War (1967)
Play your ridiculous game but don't expect us to take any notice of you.เล่นเกมไร้สาระของคุณ แต่ ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะแจ้งให้ ทราบของคุณสาว ๆ How I Won the War (1967)
Mongo only pawn in game of life.มองโกเป็นแค่เบี้ย ในเกมส์เดิมพันชีวิต Blazing Saddles (1974)
All of those little games of hers, เกมเล็ก ๆพวกนั้นของเธอ The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gameA clerk in the office is only a pawn in the game of big business.
gameA computer game was given me by my father.
gameAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
gameA game postponed with rain.
gameA game will be probably called off.
gameAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
gameAll hope of winning the game vanished.
gameAll of my friends like computer games.
gameA lot of countries participated in the Olympic Games.
gameA mere 529 spectators watched the game.
gameAmong interesting games, Mahjong is the most interesting.
gameAnyone can participate in the game, no matter what nationality they are.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเล่นเกม(n) game player, Example: ซอฟต์แวร์เกมที่เป็นที่นิยม เป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ ของผู้ผลิตเครื่องเล่นเกม
เกมส์โชว์(n) game show, Example: ปัญหาของเกมส์โชว์ส่วนใหญ่คือ ผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงต่อเวลา, Thai Definition: การเล่นหรือการแข่งขันที่จัดขึ้นทางรายการโทรทัศน์และมีรางวัลให้กับผู้ชนะเป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
กุลาซ่อนผ้า(n) kind of game to hide a handkerchief, See also: game of hiding a handkerchief, Example: กุลาซ่อนผ้าเป็นการละเล่นที่สนุกสนาน เด็กจะได้ร้องรำทำเพลงวิ่งไล่จับกัน, Thai Definition: การเล่นของเด็กชนิดหนึ่ง
เกม(n) game, See also: recreation, sport, play, Example: นักการศึกษาบางคนเห็นว่าเกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรืออย่างน้อยก็ช่วยเร้าความสนใจของนักเรียน, Count Unit: เกม, Thai Definition: การเล่นเพื่อความสนุก, Notes: (อังกฤษ)
เกม(clas) game, Example: กติกาใหม่ของการเล่นวอลเล่ย์บอล คือ จะต้องชนะ 3 ใน 5 เกม, Thai Definition: ลักษณนามเรียกการแข่งขันซึ่งหมดลงคราวหนึ่งๆ, Notes: (อังกฤษ)
กีฬา(n) sport, See also: game, exercise, Example: นักกีฬาเมื่อเลิกเล่นกีฬาก็ลงพุงกลายเป็นคนอ้วนไป, Thai Definition: กิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน เพื่อเป็นการบำรุงแรง หรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต, Notes: (บาลี)
แง่(n) trick, See also: game, cheat, Syn. เหลี่ยม, ชั้นเชิง, นัย, อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, Example: อย่าแล่นแง่กับพวกนี้เด็ดขาดเพราะพวกเขาฉลาดมาก, Count Unit: แง่
ปี่พาทย์(n) Thai orchestra consisting of five groups of wood and percussion instruments, See also: gamelan, Syn. พิณพาทย์, Example: โรงละครแห่งชาติมักจัดแสดงการบรรเลงเพลงโดยวงปี่พาทย์อยู่เป็นประจำ, Count Unit: วง, Thai Definition: เครื่องประโคมทีมีปี่เป็นหลัก และประกอบด้วยกลองใหญ่ ตะโพน ระนาด ฆ้องวง ฯ
ทอยกอง(n) pitch-and-toss, See also: game in which small coins, Example: ลูกๆ พาเพื่อนมาเล่นทอยกองอยู่ใกล้ๆ บ้าน, Thai Definition: ชื่อการเล่นพนันอย่างหนึ่ง ใช้สตางค์หรือสิ่งอื่นตั้งซ้อนๆ กันแล้วทอยให้ล้ม
ไม้หึ่ง(n) game, See also: a kind of children's game, Thai Definition: ชื่อการละเล่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยโบก[bīabōk] (n, exp) EN: gamble game  FR: jeu de pari [ m ]
บิลเลียด[binliēt] (n) EN: billiards (game)  FR: billard (jeu de ~) [ m ]
เอ็น[en] (n) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew  FR: ligament [ m ] ; tendon [ m ] ; nerf [ m ] ; fibres conjonctives [ fpl ]
เอ็นยึด[enyeut] (n) EN: ligament  FR: ligament [ m ]
หัวล้านชนช้าง[hūalān chonchāng] (n, exp) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads
หวยเถื่อน[hūay theūoen] (n, exp) EN: illegal lottery ; umbers game  FR: pari illégal [ m ] ; loterie illégale [ f ]
เจ้ามือ[jaomeū] (n) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)  FR: croupier [ m ]
การแข่ง[kān khaeng] (n) EN: race ; competition ; game ; contest  FR: course [ f ] ; compétition [ f ] ; rencontre [ f ] ; match [ m ] ; tournoi [ m ] ; partie [ f ]
การแข่งขัน[kān khaengkhan] (n) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament  FR: match [ m ] ; rencontre [ f ] ; compétition [ f ] ; challenge [ m ] ; tournoi [ m ] ; partie [ f ]
การเล่น[kān len] (n) EN: game  FR: jeu [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GAME G EY1 M
GAMEZ G AA0 M EH1 Z
GAMES G EY1 M Z
GAMET G AE1 M IH0 T
GAMER G EY1 M ER0
GAMEL G AA1 M AH0 L
GAMEST G EY1 M AH0 S T
GAMES' G EY1 M Z
GAMERS G EY1 M ER0 Z
GAME'S G EY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
game (v) gˈɛɪm (g ei1 m)
gamed (v) gˈɛɪmd (g ei1 m d)
games (v) gˈɛɪmz (g ei1 m z)
gamely (a) gˈɛɪmliː (g ei1 m l ii)
game-bag (n) gˈɛɪm-bæg (g ei1 m - b a g)
gamecock (n) gˈɛɪmkɒk (g ei1 m k o k)
game-bags (n) gˈɛɪm-bægz (g ei1 m - b a g z)
game-bird (n) gˈɛɪm-bɜːʳd (g ei1 m - b @@ d)
gamecocks (n) gˈɛɪmkɒks (g ei1 m k o k s)
game-birds (n) gˈɛɪm-bɜːʳdz (g ei1 m - b @@ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游戏[yóu xì, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] game; play #609 [Add to Longdo]
游戏机[yóu xì jī, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄐㄧ, / ] gameboy; game machine #15,962 [Add to Longdo]
生殖细胞[shēng zhí xì bāo, ㄕㄥ ㄓˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] gamete #50,754 [Add to Longdo]
博弈论[bó yì lùn, ㄅㄛˊ ㄧˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] game theory #61,117 [Add to Longdo]
配子[pèi zǐ, ㄆㄟˋ ㄗˇ, ] gamete; sex cell #70,336 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ゲーム[げーむ, ge-mu] TH: เกม  EN: game
画面[がめん, gamen] TH: จอภาพ (ทีวี หรือ ภาพยนตร์)  EN: terminal screen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Federwild { n }; Jagdvogel { m }game bird [Add to Longdo]
Gameport { m }gameport [Add to Longdo]
Glücksspiel { n } | Glücksspiele { pl }game of chance | games of chance [Add to Longdo]
Glücksspiel { n }game of hazard [Add to Longdo]
Jagdaufseher { m }game warden [Add to Longdo]
Jagdgesetz { m }game law [Add to Longdo]
Jagdtasche { f }game bag [Add to Longdo]
Partie { f }; Spiel { n } | Partien { pl }; Spiele { pl }game | games [Add to Longdo]
Schachpartie { f } | Schachpartien { pl }game of chess | games of chess [Add to Longdo]
Schachspiel { n }game of chess; chess [Add to Longdo]
Spielplan { m }; Strategie { f }game plan [Add to Longdo]
Spielpunkt { m }game point [Add to Longdo]
Spielshow { f }game show [Add to Longdo]
Spieltheorie { f }game theory [Add to Longdo]
Sportfisch { m }game fish [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
polygame(adj) ที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), Ant. monogame
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), Ant. polygame

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (ctr) (1) counter for occurrences; (2) counter for games, rounds, etc.; counter for innings (baseball); (P) #76 [Add to Longdo]
選手[せんしゅ, senshu] (n) player (in game); team member; (P) #93 [Add to Longdo]
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) { physics } field; (8) field (gestalt psychology); (P) #247 [Add to Longdo]
ゲーム[ge-mu] (n) (See コンピュータゲーム) game; (P) #257 [Add to Longdo]
[はた, hata] (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) #270 [Add to Longdo]
[やく, yaku] (n, n-suf) (1) use; service; role; (2) post; position; (3) scoring combination (e.g. in mahjong, card games, etc.); hand; (P) #287 [Add to Longdo]
競技[きょうぎ, kyougi] (n, vs, adj-no) game; match; contest; (P) #315 [Add to Longdo]
試合(ateji)(P);仕合(ateji)[しあい, shiai] (n, vs) match; game; bout; contest; (P) #457 [Add to Longdo]
画面[がめん, gamen] (n) terminal screen; scene; picture; the field (in TV); photo; (P) #495 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインゲーム[おんらいんげーむ, onrainge-mu] on-line game [Add to Longdo]
ゲームセンター[げーむせんたー, ge-musenta-] game arcade [Add to Longdo]
ゲームポート[げーむぽーと, ge-mupo-to] game port [Add to Longdo]
コンピュータゲーム[こんぴゅーたげーむ, konpyu-tage-mu] computer game [Add to Longdo]
ネットゲーム[ねっとげーむ, nettoge-mu] network game [Add to Longdo]
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]
ビデオゲーム[びでおげーむ, bideoge-mu] video game [Add to Longdo]
ファミコン[ふぁみこん, famikon] video game system ("family computer") [Add to Longdo]
ヘルプ画面[ヘルプがめん, herupu gamen] help screen [Add to Longdo]
マルチプレーヤーゲーム[まるちぷれーやーげーむ, maruchipure-ya-ge-mu] multiplayer game [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
画面[がめん, gamen] Bildflaeche [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top