ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trick

T R IH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trick-, *trick*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tricky狡猾

English-Thai: Longdo Dictionary
hat trick(n) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trick(sl) ลูกค้าขายบริการทางเพศ
trick(n) เล่ห์เหลี่ยม, See also: เพทุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล
trick(n) การเล่นตลก
trick(n) วิธีพลิกแพลง, See also: เทคนิคพิเศษ
trick(n) มายากล, See also: กล, การเล่นกล
trick(vi) ใช้เล่ห์เหลี่ยม, See also: เล่นแง่
tricky(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: หลอกลวง
tricky(adj) ยาก
tricky(adj) เจ้าเล่ห์, See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, กลิ้งกลอก
tricky(adj) หลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trick(ทริค) n., adj., vt., vi. (ใช้) อุบาย, กลอุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, ภาพหลอน, วิธีพลิกแพลง, นิสัยแปลก ๆ , เคล็ดลับ, การเล่นกล, เด็ก, เด็กผู้หญิง, ไพ่กองหนึ่ง -Phr. (do (turn) the trick ได้ผล), See also: tricker n. trickingly adv., Syn. decepti
trickery(ทริค'เคอะรี) n. การใช้กลอุบาย, การใช้กลเม็ด, การใช้เล่ห์เพทุบาย, การใช้เล่ห์เหลี่ยม, การหลอกลวง, กลอุบาย, กลเม็ด
trickle(ทริค'เคิล) vi., vt. (ทำให้) หยด, ไหลเป็นหยด, ไหลเล็กน้อย, ริน, ซึม, เคลื่อนอย่างช้า, ไปหรือมาอย่างช้า ๆ n. หยด, หยาด, จำนวนเล็กน้อย, ของเหลวที่ไหลช้า ๆ , ปริมาณเล็กน้อยที่ไปหรือมาอย่างช้า ๆ, See also: tricklingly adv., Syn. dribble, drop
trickster(ทริค'สเทอะ) n. ผู้โกง, ผู้หลอกต้ม, ผู้เล่นกล, ผู้แกล้งคนอื่น, See also: trickstering n., Syn. deceiver, cheat, fraud
tricksy(ทริค'ซี) adj. ขี้เล่น, ซน, ชอบสนุก, กลับกลอก, ควบคุมยาก, เก๋, แต่งตัวสวยงาม
tricky(ทริค'คี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม, มีเล่ห์เพทุบาย, หลอกลวง, เล่นลูกไม้, จัดการยาก, ไม่แน่นอน., See also: trickily adv. trickiness n.
grief-stricken(กรีฟ'สทริคเคิน) adj. เสียใจ, สลดใจ, เศร้าโศก, Syn. heart-sick, desolate
heartstricken(ฮาร์ท'สทริคเคิน) adj. เศร้าโศก, เสียใจ, ช้ำใจ., Syn. appalled
panic-strickenadj. ตกใจกลัว
poverty-strickenadj. ยากจน, ขัดสนมาก, Syn. extremely poor

English-Thai: Nontri Dictionary
trick(n) เล่ห์กระเท่ห์, นิสัย, กลเม็ด, การตบตา
trick(vt) โกง, หลอกลวง, ออกอุบาย, ตบตา, พลิกแพลง
trickery(n) การโกง, การหลอกลวง, การมีเล่ห์เหลี่ยม
trickle(n) การหยด, การไหลกระเซ็น
trickle(vi) หยด, ไหลริน, รั่ว, ซึม
trickster(n) คนหลอกลวง, คนโกง, คนเล่นกล
tricky(adj) หลอกลวง, เล่นซน, โกง, มีเล่ห์เหลี่ยม
PANIC-panic-stricken(adj) ตื่นตกใจ, ขวัญหนีดีฝ่อ, แตกตื่น, ตกใจกลัว
POVERTY-poverty-stricken(adj) ยากจน, เข็ญใจ, ขัดสน, อัตคัด, ยากไร้
stricken(vt pp ของ) strike

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trickling Filterโปรยกรอง (ระบบ), Example: เครื่องกรองประกอบด้วยชั้นตัวกลาง เช่น ก้อนหินหรือพลาสติก สำหรับให้จุลินทรีย์ยึดเกาะอาศัย น้ำเสียจะถูกโปรยกระจายเป็นหยด ผ่านตัวกลางนี้ บีโอดีจะถูกจำกัดไปโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติดกับตัวกลาง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trick(vi, slang) ขายตัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No tricks now.ไม่มีเทคนิคในขณะนี้ Pinocchio (1940)
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง Rebecca (1940)
She's certainly learned that trick of arranging flowers from Rebecca.หล่อนต้องเรียนรู้เคล็ดลับ การจัดดอกไม้มาจากรีเบคคาเเน่ๆ Rebecca (1940)
What a dirty rotten trick of fate!โชคชะตาเล่นตลกอะไรอย่างนี้วะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hold his head. Just who could play a trick like that?เพียงแค่ผู้ที่สามารถเล่นเคล็ดลับ เช่นนั้น How I Won the War (1967)
You see, what I do, Chief, is I trick them to the surface.เห็นมั้ยว่าผมทําอะไร สารวัตร ผมหลอกให้มันมาที่ผิวนํ้า Jaws (1975)
The mind plays tricks on you.จิตใจมันหลอนคุณ Airplane! (1980)
Words became like magic tricks to him.คำกลายเป็นเหมือนมายากลกับเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
What is this? Are you trying to trick me?อะไรกันฮะ คุณปู่หลอกผมหรือเปล่าฮะเนี่ย The Princess Bride (1987)
You're trying to trick me into giving away something.นายพยายามจะหลอกล่อฉัน ให้ฉันเผยอะไรออกมา ไม่ได้ผลหรอก The Princess Bride (1987)
He is the American shithead who makes tricks with bricks.เขาเป็น shithead ชาวอเมริกันที่ทำให้เทคนิคด้วยอิฐ Bloodsport (1988)
Now I show you some trick or two.ตอนนี้ลิตรแสดงเคล็ดลับบางอย่างหรือสอง Bloodsport (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trickAll those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.
trickAre you going to play tricks on me again, you naughty boy?
trickAs he played a dirty trick on me, I'll get even with him.
trickA trickle of blood ran down his neck.
trickCrutches are pretty tricky ... "Excuse me, stretcher coming through!"
trickDon't fall for his old tricks.
trickEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
trickGeorge was tricked into buying the land.
trickHaving this meeting isn't going to do the trick is it?
trickHe got money from the old woman by a trick.
trickHe got the money by a trick.
trickHe got the money from her by a trick.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลเม็ดเด็ดพราย(n) trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai Definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
เขี้ยวลากดิน(adj) tricky, See also: cunning, wily, sly, crafty, Example: คนที่ยิ้มจนแก้มฉีก หมอไม่รับเย็บคือพวกนายทุนเขี้ยวลากดิน, Thai Definition: เกี่ยวกับการมีเล่ห์เหลี่ยมมาก, เกี่ยวกับการมีประสบการณ์มาก (มักใช้ในทางไม่ดี), Notes: (ปาก)
คนหากิน(n) deceiver, See also: tricky person, swindler, Example: คนหากินพวกนี้จะหากินกับคนบ้านนอกที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด ยังไม่รู้ประสีประสา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้หาเงินด้วยการหลอกลวง
ตกเขียว(v) deceive (to be a prostitute), See also: trick, delude, Example: คุณนายนั่นมาตกเขียวที่หมู่บ้านของเราอีกแล้ว, Thai Definition: ล่อลวงผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, Notes: (สแลง)
มายา(n) trickery, See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles, Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
ย้อย(v) drop, See also: trickle down, drip, stream down, Syn. ไหล, Example: เลือดยังไหลอาบใบหน้าย้อยเป็นสายลงมา, Thai Definition: ไหลเป็นทางยืดลงมา
ลูกไม้(n) trick, See also: trickery, finesse, stratagem, wile, ruse, artifice, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลอุบาย, อุบาย, Example: เขามีลูกไม้แพรวพราวในการทำธุรกิจ เขาจึงชนะคู่แข่งเสมอมา, Thai Definition: เล่ห์เหลี่ยม หรืออุบายที่ใช้หลอกลวงผู้อื่น
เล่ห์กระเท่(n) trick, See also: artifice, stratagem, ruse, subterfuge, ploy, Syn. เล่ห์, เล่ห์กล, กลอุบาย, อุบาย, Example: คนบางคนชอบใช้เล่ห์กระเท่เอาชนะผู้อื่นแทนที่จะใช้ความสามารถของตัวเอง, Thai Definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิดหรือเข้าใจผิด
เหลี่ยมจัด(adj) tricky, See also: crafty, cunning, artful, deceitful, sly, wily, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: เพราะความเป็นคนเหลี่ยมจัดในวงสังคม จึงยากนักที่ใครจะคบหาเขาได้อย่างสนิทใจ, Thai Definition: มีเล่ห์มาก
เภทุบาย(n) trick, See also: craft, plot, artifice, wiles, stratagem, Syn. อุบาย, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาใช้เภทุบายต่างๆ เพื่อจะซื้อกิจการของคุณ, Thai Definition: อุบายที่ทำให้ผู้อื่นแตกกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[apjon] (v) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor
อัตคัด[attakhat] (adj) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy  FR: indigent ; nécessiteux
ใช้อุบาย[chāi ubāi] (v, exp) EN: raise a diversion ; fool ; trick  FR: utiliser un stratagème
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
เฉโก[chēkō] (adj) EN: crooked ; rascally ; tricky
หักหลัง[haklang] (v) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out  FR: trahir
เจ้าเล่ห์[jaolē] (adj) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily  FR: malin ; rusé
จน[jon] (adj) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy  FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
จนกรอบ[jon krøp] (adj) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken
เข็ญใจ[khenjai] (adj) EN: poverty-stricken  FR: dans le dénuement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRICK T R IH1 K
TRICKS T R IH1 K S
TRICKY T R IH1 K IY0
TRICKLE T R IH1 K AH0 L
TRICKEY T R IH1 K IY0
TRICKEL T R IH1 K AH0 L
TRICKED T R IH1 K T
TRICKETT T R IH1 K IH0 T
TRICKIER T R IH1 K IY0 ER0
TRICKING T R IH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trick (v) trˈɪk (t r i1 k)
tricks (v) trˈɪks (t r i1 k s)
tricky (j) trˈɪkiː (t r i1 k ii)
tricked (v) trˈɪkt (t r i1 k t)
trickle (v) trˈɪkl (t r i1 k l)
tricksy (j) trˈɪksiː (t r i1 k s ii)
trickery (n) trˈɪkəriː (t r i1 k @ r ii)
trickier (j) trˈɪkɪəʳr (t r i1 k i@ r)
tricking (v) trˈɪkɪŋ (t r i1 k i ng)
trickled (v) trˈɪkld (t r i1 k l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xì, ㄒㄧˋ, / ] trick; drama; play; show, #2,084 [Add to Longdo]
骗术[piàn shù, ㄆㄧㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] trick; deceit, #33,464 [Add to Longdo]
花点子[huā diǎn zi, ㄏㄨㄚ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, / ] trickery; scam, #255,024 [Add to Longdo]
虚诈[xū zhà, ㄒㄩ ㄓㄚˋ, / ] tricky and hypocritical, #424,804 [Add to Longdo]
技俩[jì liǎng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˇ, / ] tricky maneuver; devious trick [Add to Longdo]
滴流[dī liú, ㄉㄧ ㄌㄧㄡˊ, ] trickle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fangfrage { f }trick question; catch question [Add to Longdo]
Kniff { m } | Kniffe { pl }trick | tricks [Add to Longdo]
Kunstfahrer { m }trick cyclist [Add to Longdo]
Sinnestäuschung { f }trick of the senses; illusion [Add to Longdo]
Stich { m } (Kartenspiel) | einen Stich machen (Kartenspiel)trick | to make a trick [Add to Longdo]
Trick { m } | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ... [Add to Longdo]
trickreich; raffiniert { adj }tricky [Add to Longdo]
tricksendtricking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯, 強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
その手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick [Add to Longdo]
たらたら[taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ちょろちょろ[chorochoro] (adv, n, vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
ちろちろ[chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trick \Trick\, n. [D. trek a pull, or drawing, a trick, trekken
   to draw; akin to LG. trekken, MHG. trecken, trechen, Dan.
   tr[ae]kke, and OFries. trekka. Cf. {Track}, {Trachery},
   {Trig}, a., {Trigger}.]
   1. An artifice or stratagem; a cunning contrivance; a sly
    procedure, usually with a dishonest intent; as, a trick in
    trade.
    [1913 Webster]
 
       He comes to me for counsel, and I show him a trick.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
       I know a trick worth two of that.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A sly, dexterous, or ingenious procedure fitted to puzzle
    or amuse; as, a bear's tricks; a juggler's tricks.
    [1913 Webster]
 
   3. Mischievous or annoying behavior; a prank; as, the tricks
    of boys. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. A particular habit or manner; a peculiarity; a trait; as,
    a trick of drumming with the fingers; a trick of frowning.
    [1913 Webster]
 
       The trick of that voice I do well remember. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He hath a trick of C[oe]ur de Lion's face. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A knot, braid, or plait of hair. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   6. (Card Playing) The whole number of cards played in one
    round, and consisting of as many cards as there are
    players.
    [1913 Webster]
 
       On one nice trick depends the general fate. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. (Naut.) A turn; specifically, the spell of a sailor at the
    helm, -- usually two hours.
    [1913 Webster]
 
   8. A toy; a trifle; a plaything. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stratagem; wile; fraud; cheat; juggle; finesse; sleight;
     deception; imposture; delusion; imposition.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trick \Trick\, v. t. [imp. & p. p. {Tricked}; p. pr. & vb. n.
   {Tricking}.]
   1. To deceive by cunning or artifice; to impose on; to
    defraud; to cheat; as, to trick another in the sale of a
    horse.
    [1913 Webster]
 
   2. To dress; to decorate; to set off; to adorn fantastically;
    -- often followed by up, off, or out. " Trick her off in
    air." --Pope.
    [1913 Webster]
 
       People lavish it profusely in tricking up their
       children in fine clothes, and yet starve their
       minds.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
       They are simple, but majestic, records of the
       feelings of the poet; as little tricked out for the
       public eye as his diary would have been. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw in outline, as with a pen; to delineate or
    distinguish without color, as arms, etc., in heraldry.
    [1913 Webster]
 
       They forget that they are in the statutes: . . .
       there they are tricked, they and their pedigrees.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trick
   n 1: a cunning or deceitful action or device; "he played a trick
      on me"; "he pulled a fast one and got away with it" [syn:
      {trick}, {fast one}]
   2: a period of work or duty
   3: an attempt to get you to do something foolish or imprudent;
     "that offer was a dirty trick"
   4: a ludicrous or grotesque act done for fun and amusement [syn:
     {antic}, {joke}, {prank}, {trick}, {caper}, {put-on}]
   5: an illusory feat; considered magical by naive observers [syn:
     {magic trick}, {conjuring trick}, {trick}, {magic},
     {legerdemain}, {conjuration}, {thaumaturgy}, {illusion},
     {deception}]
   6: a prostitute's customer [syn: {whoremaster}, {whoremonger},
     {john}, {trick}]
   7: (card games) in a single round, the sequence of cards played
     by all the players; the high card is the winner
   v 1: deceive somebody; "We tricked the teacher into thinking
      that class would be cancelled next week" [syn: {flim-flam},
      {play a joke on}, {play tricks}, {trick}, {fob}, {fox},
      {pull a fast one on}, {play a trick on}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 trick /trik/
  wrinkle

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top