ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

con

K AA1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -con-, *con*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
conerstone(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) หิน

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
contextuallythe parts of a discourse that surround a word or passage and can throw light on its meaning the interrelated conditions in which something exists or occurs : environment, setting <the historical context of the war>

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Contra-indicationสิ่งขัดแย้ง, ข้อบ่งห้าม(ใช้)

English-Thai: Longdo Dictionary
con artist(n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู
condescend (to do something)(vt) ยอมทำ ในลักษณะที่ผู้ทำคิดว่าตนเองอยู่ในระดับทางสังคมหรือตำแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่า แต่ยอมลดตัวลงมาทำสิ่งที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เช่น I had to wait almost two hours before he condescended to see us. ฉันต้องรอเกือบสองชั่วโมง กว่าเขาจะยอมออกมาพบฉัน, Syn. deign
condescend (to somebody)(vi) ปฏิบัติตนกับผู้อื่นในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่า เช่น When giving a talk, be careful not to condescend to your audience. เวลาที่พูด ระวังอย่าพูดในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้ฟัง
condescension(n) การกระทำที่แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำเชื่อว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้อื่น เช่น He gave us very friendly advice without a trace of condescension. เขาให้คำแนะนำที่เป็นมิตรมากๆ กับพวกเรา โดยไม่ได้มีท่าทีว่าเขาคิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าเราแต่อย่างใด
conduciveness[คอน-ดิวซ์-ซีฟ-เนส] (n) การช่วย, การเพิ่ม
confidence interval(n, phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
configure(vt) ออกแบบ, ปรับแต่ง, สร้าง, See also: arrange, set up, Syn. design
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
conspiratorial(adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, See also: conspiracy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
con(n) การโกหก, See also: การหลองลวง, กลลวง, Syn. cheat, swindle
con(vt) หลอกลวง, See also: หลอก, ตบตา, Syn. deceive, cheat, swindle
con(n) ข้อโต้แย้ง
con(n) นักโทษ (คำสแลง), Syn. prisoner
con(vt) ศึกษา, See also: เรียนรู้
con(vt) บังคับเรือ, See also: นำเรือ
cone(n) กรวย
conk(n) การตีหัว (คำสแลง)
conk(n) จมูก (คำสแลง)
conk(vt) ตีหัว (คำสแลง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
con(คอน) 1. { conned, conning, cons } v. ต่อต้าน, แย้ง, เรียนรู้, ศึกษา, ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง, จำไว้, นำเรือ, ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน, การโต้เถียง, ผู้คัดค้าน, ผู้ลงบัตรคัดค้าน, นักโทษ, วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
con dolore(คอน ดะโล'เร) n. ด้วยความเสียใจ
con gamen. การโกงโดยทำให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence game
con mann. คนโกงที่ให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence man
conation(โคเน' เชิน) n. ภาวะจิต, See also: conative adj.
conatus(โคเน'ทัส) n. ความพยายาม, ความเพียร -pl. conatus
conbrio(คอนบรี'โอ) ด้วยความแรง, ยิ้มแย้มสนุกสนาน
concatenate(คอนแคท 'ทะเนท) vt, เชื่อมเข้าด้วยกัน ต่อกันหมายถึง การเชื่อมโยงสายอักขระ (string) สองสายเข้าเป็นสายเดียวกัน เช่น เชื่อม "ABC" และ "DEF" เป็น "ABCDEF" เป็นต้น เราอาจนำมาใช้กับการนำแฟ้มข้อมูลมาต่อกันก็ได้
concave(คอนเคฟว') { concaved, concaving, concaves } adj. เว้า, เว้าเข้าข้างใน, โหว่. n. (คอน'เคฟว) ด้านเว้า. vt. ทำให้เว้า., See also: concaveness n. ดูconcave
concavity(คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน, ผิวหน้าเว้า, สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า, โพรง, ช่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
con(adv) ตรงข้าม, แย้ง, ต่อต้าน, โต้แย้ง
con(n) ความตรงข้าม, การแย้ง, การโต้แย้ง, การต่อต้าน, ผู้คัดค้าน
concave(adj) เว้า, โหว่
concavity(n) ความเว้า, ส่วนโค้ง, ส่วนเว้า
conceal(vt) ซ่อน, ปิดบัง, บัง, ซ่อนเร้น, ปกปิด
concealment(n) การซ่อน, การปิดบัง, การปกปิด, การซ่อนเร้น
concede(vt) ยอมรับ, ยกให้, ยอมให้, ยอมตาม, ยินยอม
conceit(n) ความหยิ่ง, ความถือดี, ความทะนงตัว, ความเพ้อฝัน, จินตนาการ
conceited(adj) หยิ่ง, อวดดี, ทะนง, ถือดี
conceivable(adj) พอจะคิดได้, เป็นไปได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
con-rod; connecting rodก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
conatusพลังวิริยะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concatenateต่อกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
concatenateต่อกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concaveเว้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concave downwardเว้าล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concave fillet weldรอยเชื่อมมุมหน้าเว้า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
concave upwardเว้าบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concavityส่วนหวำ, รอยหวำ, แอ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concavityความเว้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concaveการโค้งไปทางด้านหน้า, บุบเข้า, เว้า [การแพทย์]
concave lensเลนส์เว้า, เลนส์ที่ทำให้ลำแสง ขนานลู่ออก มีลักษณะบางตรงกลางและหนาที่ขอบ แว่นตาที่เป็นเลนส์เว้าจะช่วยคนสายตาสั้นมองวัตถุชัดเจนขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Concave Sideทางด้านเว้า [การแพทย์]
Concave Upwardโค้งเว้าด้านบน [การแพทย์]
Concavityตรงกลางป่องออก [การแพทย์]
Concealedมีเลือดออกแต่ไม่เห็น [การแพทย์]
Concentrate, Inability toไม่มีสมาธิ [การแพทย์]
Concentrated latexน้ำยางข้น คือ น้ำยางสดที่ทำให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือการแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรุ่ม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมุนเหวี่ยง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% สำหรับวิธีการแยกครีม เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากเกินไปไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง [เทคโนโลยียาง]
concentrated solutionสารละลายเข้มข้น, สารละลายที่มีตัวละลาย ละลายอยู่เป็นปริมาณมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Concentrating Mechanismกลไกการทำให้ปัสสาวะเข้มข้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
con men(n) คนโกง
concatenation(n) การเชื่อมเข้าด้วยกัน, การเชื่อมต่อกัน, การต่อกัน, Syn. concatenate
conceit(n) จองหอง
conceptมโนนัย
conceptual metaphor(n, phrase) อุปลักษณ์มโนทัศน์, See also: cognition
concerns(n, vt) vt.เกี่ยวกับ, เกี่ยวข้องกับ n.ความเกี่ยวพัน, ความพัวพัน, See also: involve, Syn. affect
conciously(adv) อย่างมีสติ, อย่างมีความรู้สึก
Conclusions(n)
condescension(n) ความเย่อหยิ่ง
condition(n) ภาวะสุขภาพผิดปกติที่รบกวนการทำกิจกรรมตามปกติหรือความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
The notebooks don't mesh with any disinformation artist, con man or intelligence peddler we know.โน๊ตบุ๊คไม่ตาข่ายกับศิลปินบิดเบือนใด ๆ นักโทษชายหรือเร่ขายหน่วยสืบราชการลับที่เรารู้ The Russia House (1990)
They're con artists. Take advantage of the soft heart. A lot of them are better off than the rest of us.ปกติชั้นก้อเลือกอ่านบทความของคุณก่อนน่ะ Hero (1992)
There must be a con like me in every prison in America.จะต้องมีการต่อต้านอย่างผมอยู่ในคุกทุกคนในอเมริกา The Shawshank Redemption (1994)
Just a used-up con with arthritis in both hands.เพียงแค่ con ที่ใช้กับโรคข้ออักเสบในมือทั้งสองข้าง The Shawshank Redemption (1994)
Everybody says you got the best nose for a con in the business.ทุกคนพูดกันว่านายหูไวตาไวที่สุดในวงการนี้ In the Mouth of Madness (1994)
- The biggest con in history- แย้งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ Anastasia (1997)
You're that con man from St Petersburg who was holding auditions to find an Anastasia lookalike.ว่าคุณคือนักหลอกลวง ที่มาจากเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก คนที่จัดการหาผู้ที่เหมือนอนาสเตเชีย Anastasia (1997)
I was just part of your con to get her money?ฉันเป็นแค่ส่วนนึงของกลอุบายของเธอที่จะได้เงิน Anastasia (1997)
Un trombón con sordina.วงแตรยาวของซอร์ดิน่า Mulholland Dr. (2001)
Non vedo I'ora di uscire con te da questa piramide perché mi sto cagando addosso. More or less.ประมาณนั้น AVP: Alien vs. Predator (2004)
She's the con that gave me the number for the bondsman.เธอเป็นนักโทษที่บอกเบอร์ คนประกันให้แม่น่ะ Lonesome Jim (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
con2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
con3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
conA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
conA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
conA bad cold confined her to her bed.
conAbandon a city to a conqueror.
conA basketball team consists of five players.
conAbility is the only factor considered in promoting employees.
conA bloody contest for power.
conAbout three fourths of the earth's surface consists of water.
conA building under construction.
conA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำรับสารภาพ(n) confession, Example: เขาถูกจับตัวมาทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ จนกว่าคำรับสารภาพจะหลุดออกมาจากปาก, Thai Definition: คำพูดที่ยอมบอกว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา
คำสบประมาท(n) contempt, See also: disdain, scorn, Syn. คำปรามาส, คำดูถูก, Example: การสะสางคดีนี้ของตำรวจทำให้สามารถลบคำสบประมาทว่าไร้น้ำยาได้
ด้วยเหตุฉะนี้(conj) consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
ตกกระไดพลอยโจน(v) confess, See also: follow through after a false step, Example: เขาปฏิเสธไม่ได้จนต้องตกกระไดพลอยโจนรับผิดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำ, Thai Definition: จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
ติดต่อสอบถาม(v) ask for information, See also: contact for information, Syn. สอบถาม, Example: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์
ประพฤติชอบ(v) behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai Definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ผู้ปรับปรุง(n) reformer, See also: consolidator, Syn. คนปรับปรุง, Example: คุณยายท่านเป็นผู้ปรับปรุงสูตรขนมไทยหลายชนิด จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา(n) controlee, See also: one who is controlled/supervised, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Ant. ผู้บังคับบัญชา, Example: ในการทำงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่หวังความก้าวหน้า จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าและมีผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน
มลพิษ(n) pollution, See also: contamination, Syn. มลภาวะ, Example: สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสภาวะแวดล้อมนั้น มีที่มาจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, Thai Definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มลภาวะ(n) contamination, See also: pollution, Syn. มลพิษ, Example: การคมนาคมขนส่งทำให้เกิดมลภาวะขึ้น แม้จะมีการใช้อุปกรณ์ในการกรองฝุ่นและไอเสียก็ตาม, Thai Definition: ภาวะอันเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [ m ] (conjug.) ; imparfait [ m ]
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอร์[aē] (n, exp) EN: air conditioner ; air conditioning  FR: air conditionné [ m ] ; airco [ m ] ; climatisation [ f ]
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อาหารกึ่งสำเร็จรูป[āhān keung-samretrūp] (n, exp) EN: convenience food
อาหารกระป๋อง[āhān krapǿng] (n, exp) EN: canned food ; tinned foods  FR: nourriture en conserve [ f ] ; nourriture en boîte [ f ]
อาหารพูนจาน[āhān phūn jān] (n, exp) EN: hearty meal  FR: repas consistant [ m ] ; repas copieux [ m ]
อาหารสะดวกซื้อ[āhān sadūak seū] (n, exp) EN: convenience food
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CON K AA1 N
CONS K AA1 N Z
CONN K AA1 N
CONK K AA1 NG K
CONG K AO1 NG
CONA K OW1 N AH0
CONE K OW1 N
CONCA K AA1 NG K AH0
CONCH K AA1 NG K
CONAN K OW1 N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
con (v) kˈɒn (k o1 n)
Conn (n) kˈɒn (k o1 n)
Cong (n) kˈɒŋ (k o1 ng)
Cons (n) kˈɒns (k o1 n s)
cone (v) kˈoun (k ou1 n)
conk (v) kˈɒŋk (k o1 ng k)
cons (v) kˈɒnz (k o1 n z)
cont (n) kˈɒnt (k o1 n t)
cony (n) kˈouniː (k ou1 n ii)
Conan (n) kˈɒnən (k o1 n @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] lax; yielding; unhurried, #49 [Add to Longdo]
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, / ] from; to obey; to observe; to follow; surname Cong, #49 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, / ] connect; to tie, #431 [Add to Longdo]
条件[tiáo jiàn, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] condition; prerequisite; factor, #510 [Add to Longdo]
控制[kòng zhì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, ] control; to exercise control over; to contain, #549 [Add to Longdo]
内容[nèi róng, ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] content; substance; details, #554 [Add to Longdo]
具体[jù tǐ, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ, / ] concrete; definite; specific, #770 [Add to Longdo]
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch, #778 [Add to Longdo]
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch, #778 [Add to Longdo]
消费者[xiāo fèi zhě, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] consumer, #819 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernfänger { m }con man; con artist; confidence trickster [Add to Longdo]
Conchieren { n }; Konchieren { n }conching [Add to Longdo]
Conchierprozess { m }conching process [Add to Longdo]
Containerschiff { n }container ship [Add to Longdo]
Container-Logistik { f }container logistics [Add to Longdo]
Containerwagen { m }container car [Add to Longdo]
Controller { m }; Steuerung { f } [ techn. ] | analoge Steuerung | elektrohydraulische Steuerung { f } | freiprogrammierbare Steuerung | speicherprogrammierbare Steuerung { f } (SPS)controller | analog controller | electro-hydraulic controller | programmable controller | programmable logic controller [Add to Longdo]
Controller { m }; Rechnungsprüfer { m }; Rechnungsprüferin { f }(financial) controller [Add to Longdo]
Controlling { n }; Rechnungsprüfung { f }(financial) controlling; cost control [Add to Longdo]
Condyloma { n }; Feigwarze { f } [ med. ]condyloma; genital wart [Add to Longdo]
Connecticut (US-Bundesstaat)Connecticut (CT) [Add to Longdo]
Conakry (Hauptstadt von Guinea)Conakry (capital of Guinea) [Add to Longdo]
Contre-Pente (CP)contre pente (CP) [Add to Longdo]
contra, gegenvs. : versus [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
concombre(n) |m| แตงกวา เช่น Le concombre est le plus léger des légumes mais le plus riche en minéraux.
conduire(vt) |je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous conduisez, ils conduisent| ขับรถ, นำ
consacrer(vt) |je consacre, tu consacres, il consacre, nous consacrons, vous consacrez, ils consacrent| อุทิศตัว, ทุ่มเทอย่างจริงจัง, Syn. dédicacer
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)
contrat(n) |m| สัญญา, ข้อตกลง
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convaincre(vi, vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน ), Syn. persuader
convenir(vt) ใช้กับ avoir แปลว่า เหมาะสม หรือ พอดี เช่น cela me convient parfaitement ใช้กับ être แปลว่า ตกลง, ยอมรับ เช่น une date a été convenue, Syn. s'accorder

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) { comp } decimal to binary conversion [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) { comp } secondary station [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
アイコン[あいこん, aikon] icon [Add to Longdo]
アイコン化[アイコンか, aikon ka] iconization (vs), minimization [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Con- \Con-\
   A prefix, fr. L. cum, signifying with, together, etc. See
   {Com-}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Con \Con\, adv. [Abbrev. from L. contra against.]
   Against the affirmative side; in opposition; on the negative
   side; -- The antithesis of pro, and usually in connection
   with it. See {Pro}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Con \Con\, v. t. [imp. & p. p. {Conned}; p. pr. & vb. n.
   {Conning}.] [AS. cunnan to know, be able, and (derived from
   this) cunnian to try, test. See {Can}, v. t. & i.]
   1. To know; to understand; to acknowledge. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Of muses, Hobbinol, I con no skill.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       They say they con to heaven the highway. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To study in order to know; to peruse; to learn; to commit
    to memory; to regard studiously.
    [1913 Webster]
 
       Fixedly did look
       Upon the muddy waters which he conned
       As if he had been reading in a book. --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       I did not come into Parliament to con my lesson.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   {To con answer}, to be able to answer. [Obs.]
 
   {To con thanks}, to thank; to acknowledge obligation. [Obs.]
    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Con \Con\, v. t. [See {Cond}.] (Naut.)
   To conduct, or superintend the steering of (a vessel); to
   watch the course of (a vessel) and direct the helmsman how to
   steer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 con
   adv 1: in opposition to a proposition, opinion, etc.; "much was
       written pro and con" [ant: {pro}]
   n 1: an argument opposed to a proposal [ant: {pro}]
   2: a person serving a sentence in a jail or prison [syn:
     {convict}, {con}, {inmate}, {yard bird}, {yardbird}]
   3: a swindle in which you cheat at gambling or persuade a person
     to buy worthless property [syn: {bunco}, {bunco game},
     {bunko}, {bunko game}, {con}, {confidence trick}, {confidence
     game}, {con game}, {gyp}, {hustle}, {sting}, {flimflam}]
   v 1: deprive of by deceit; "He swindled me out of my
      inheritance"; "She defrauded the customers who trusted
      her"; "the cashier gypped me when he gave me too little
      change" [syn: {victimize}, {swindle}, {rook}, {goldbrick},
      {nobble}, {diddle}, {bunco}, {defraud}, {scam}, {mulct},
      {gyp}, {gip}, {hornswoggle}, {short-change}, {con}]
   2: commit to memory; learn by heart; "Have you memorized your
     lines for the play yet?" [syn: {memorize}, {memorise}, {con},
     {learn}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 con
  n.
 
   [from SF fandom] A science-fiction convention. Not used of other sorts of
   conventions, such as professional meetings. This term, unlike many others
   imported from SF-fan slang, is widely recognized even by hackers who aren't
   {fan}s. ?We'd been corresponding on the net for months, then we met
   face-to-face at a con.?
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 con /kɔ̃/ 
  cunt; pussy

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 con
  with(kun)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top