ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลอกลวง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลอกลวง-, *หลอกลวง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลอกลวงก. ใช้อุบายทุจริตลวงให้เข้าใจผิด, (กฎ) แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swindlingหลอกลวง, ฉ้อโกง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง Rebecca (1940)
I thought that Favell was with her, and I knew then that I couldn't stand this life of filth and deceit any longer.ผมนึกว่าฟาเวลมากับหล่อนด้วย ผมถึงรู้ตัวว่าผมไม่สามารถใช้ชีวิต ที่มีแต่ความหลอกลวงนี่ได้อีกต่อไปแล้ว Rebecca (1940)
Slander, surely, cruel and foul.คุณแลนเดอร์สโหดร้ายและหลอกลวง Oh, God! (1977)
I took the liberty of bullshitting you.ผมเอาอิสรภาพในการหลอกลวงของคุณ โอแคย The Blues Brothers (1980)
Okay? - You lied to me. - It wasn't lies.คุณโกหกผม มันไม่ใช่การโกหก มันเป็นแค่การหลอกลวง The Blues Brothers (1980)
Quit fooling around with that kid!เลิกหลอกลวงรอบกับเด็กที่! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It's a hoax. I suggest we all leave.มันเป็นเรื่องหลอกลวง ผมว่าพวกเรากลับกันเถอะ Clue (1985)
You wanted to swindle us.คุณต้องการหลอกลวงเรา A Short Film About Love (1988)
Rumour has it that the shopping list was really a brilliant deception, planted on the Russians by our clever Russell, who also started the rumour.ข่าวลือมีว่ารายการช้อปปิ้งเป็นเรื่องหลอกลวงสดใส ปลูกในรัสเซียโดยรัสเซลฉลาดของเรา ที่ก็เริ่มมีข่าวลือ The Russia House (1990)
Everything that comes out of her is a lie. Even the truth's a lie with her.เพราะทุกอย่างที่ออกจากปากเธอ มันหลอกลวง แม้แต่ความจริงก็ยังไม่ใช่ความจริง Basic Instinct (1992)
Here lies poor old Jackนี่! คำหลอกลวงของแจ๊คคนเก่า The Nightmare Before Christmas (1993)
He's got scams you haven't even dreamed of.เขามีการหลอกลวงคุณยังไม่ได้แม้แต่ฝันของ The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอกลวง[løklūang] (v) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat  FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher

English-Thai: Longdo Dictionary
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bamboozle(vt) หลอกลวง (คำสแลง), See also: ล่อลวง, Syn. swindle, trick
betray(vt) หลอกลวง, See also: ล่อลวง, ชักชวนไปให้เสียชื่อเสียง, Syn. deceive
be taken in(idm) หลอกลวง, See also: โกง
beguile out of(phrv) หลอกลวงเพื่อให้ได้, See also: ลวงเพื่อให้ได้, Syn. cheat out of
catch(vt) หลอกลวง, Syn. deceive, trick
cheat(vt) หลอกลวง, See also: ต้มตุ๋น, Syn. deceive, defraud, swindle
chisel(vi) โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, swindle
chisel(vt) โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, swindle
con(vt) หลอกลวง, See also: หลอก, ตบตา, Syn. deceive, cheat, swindle
cozen(vi) หลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abuse(อะบิวซ) vt., n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง, ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill, Ant. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled, Ant. clumsy
bamboozle(แบมบู'เซิล) vt. หลอกลวง, ทำให้ฉงน, See also: bamboozlement n. ดูbamboozle bamboozler n. ดูbamboozle, Syn. mislead
beguile(บิไกลฺ์') { beguiled, beguiling, beguiles } vt. หลอก, หลอกลวง, ล่อลวง, ฆ่าเวลา, หาความเพลิดเพลิน, ทำให้เพลิดเพลิน, See also: beguilement n. beguiler n., Syn. enchant, deceive
betray(บิเทร') { betrayed, betraying, betrays } vt. ทรยศ, นอกใจ, เผยความลับ, ไม่ซื่อสัตย์, ทำให้ผิดหวัง, แสดง, เผย, หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
bilk(บิลคฺ) { bilked, bilking, bilks } vt. โกง, หลอกลวง, ทำให้ยุ่งเหยิงใจ, หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
bill of goodsn. จำนวนสินค้าที่สามารถขายได้ -Id. (sell (someone) a bill of goods โกง, หลอกลวง)
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด, สิ่งที่กัด, สัตว์ที่ชอบกัดคน, คนโกง, คนหลอกลวง, การหลอกลวง, Syn. fraud
blacklegn. คนทรยศ, โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei, คนโกง, คนหลอกลวง, ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด

English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง, อย่างเปิดเผย, อย่างตรงไปตรงมา
bamboozle(vt) หลอกลวง, ลวง, ทำให้ฉงน
befool(vt) ล่อลวง, หลอกลวง, หลอก
beguile(vt) หลอก, ล่อลวง, หลอกลวง, ล่อหลอก
belie(vt) โกหก, ไม่ซื่อตรง, หลอกลวง, ทัดทาน, คัดค้าน, ใส่ความ
betray(vt) หักหลัง, ทรยศ, ซ้อนกล, นอกใจ, หลอกลวง, เผย(ความลับ)
biter(n) ผู้กัด, คนโกง, คนหลอกลวง
blackleg(n) คนทรยศ, คนโกง, คนหลอกลวง
blindfold(vt) ปิดบัง, หลอกลวง, กลบเกลื่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
DELUSIONALหลอกลวง

German-Thai: Longdo Dictionary
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด
betrügen(vt) |betrügt, betrog, hat betrogen, jmdn. um etw.| หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน เช่น Andy hat seine Eltern um ihr Geld betrogen. แอนดี้หลอกลวงเอาเงินมาจากพ่อแม่ของเขา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top