ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุบาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุบาย-, *อุบาย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุบาย(n) trick, See also: finesse, artfulness, artifice, stratagem, cunning, deceitfulness, deception, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: นวนิยายเรื่องนี้เป็นอุบายสอนธรรมะอันแยบยล, Thai Definition: วิธีการอันแยบคาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุบายน. วิธีการอันแยบคาย
อุบายเล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม.
เคล็ด ๑อุบาย, เล่ห์, กลเม็ด, เช่น รู้เคล็ด มีเคล็ด เคล็ดลับ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am only better than him through trickery, and he meant me no harm. "ฉันเป็นเพียงดีกว่าเขาผ่านกล อุบาย และเขาหมายถึงฉันไม่มี อันตรายใด ๆ The Old Man and the Sea (1958)
- Oh... - Brain, brawn and guile...โอ้สมองกล้ามเนื้อและอุบาย How I Won the War (1967)
Of skin and guts and fortitude Of brain and brawn and guileของสมองและกล้ามเนื้อและ อุบาย How I Won the War (1967)
It's not a gag, I promise.ไม่ใช่กลอุบาย ผมสัญญา Oh, God! (1977)
-This is the best gag you've ever pulled.นี่เป็นอุบายที่ยอดที่สุดของนายจริง ๆ Oh, God! (1977)
That's an intriguing story.นั่นเป็นเรื่องราวกลอุบาย Akira (1988)
Three devices of such lethal cunning.อุปกรณ์ 3 ชิ้น ซึ่งตั้งเป็นกลอุบายถึงตายได้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
-Street rat!อุบายหนึ่งหนีภัยพิบัติ! Aladdin (1992)
Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.โปรดช่วยเรามิให้หลงอุบายของปีศาจ นำพาเราหลีกหนีจากมัน The Lawnmower Man (1992)
It ought to be so, but your arts and allurements may have made him forget what he owes to himself and the family.มันน่าจะเป็นอย่างนั้น แต่เล่ห์อุบายและการหว่านเสน่ห์ของเธอ... ก็อาจจะทำให้เขาลืมไปก็ได้ว่า เขามีหน้าที่ต่อตัวเองและครอบครัวอย่างไร Episode #1.6 (1995)
I was just part of your con to get her money?ฉันเป็นแค่ส่วนนึงของกลอุบายของเธอที่จะได้เงิน Anastasia (1997)
But why such an intrigue?แต่นั่นมันแค่การวางอุบาย? April Story (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุบาย[ubāi] (n) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge  FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contrivance(n) อุบาย, Syn. plan, expedient
fetch(n) อุบาย, See also: แผนการ
gambit(n) กลเม็ด, See also: อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trick, bluff, artifice
plot(n) อุบาย, See also: แผนที่วางขึ้น, Syn. plan, scheme
policy(n) อุบาย, See also: วิธีการอันแยบยล, วิธีการอันแยบคาย, Syn. plan
ruse(n) อุบาย, See also: เล่ห์เหลี่ยม, เล่ห์กล, กลอุบาย, Syn. stratagem, trick
trap(n) กลอุบาย, See also: อุบาย, แผนการ, หลุมพราง
undertrick(n) อุบายที่ไร้ผล
wile(n) อุบาย, See also: กลลวง, Syn. ruse, trick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill, craft, Ant. artlessness, guilelessness
artifice(อาร์'ทิฟิส) n. อุบาย,เล่ห์,ความชำนาญ
brogue(โบรก) n. สำเนียงท้องถิ่น,สำเนียงบ้านนอก,สำเนียงพื้นบ้าน,รองเท้าทำงานที่มีรูเจาะเป็นสิ่งประดับ,อุบาย,กล, See also: broguery n. ดูbrogue broguish adj. ดูbrogue
collude(คะลูด') vi. ผู้สมรู้ร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. connive
collusion(คะลู'เชิน) n. การสมรู้ร่วมคิด,การรวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. intrigue -Conf. cooperation
collusive(คะลู'ซิฟว) adj. (เกี่ยวกับ) การสมรู้ร่วมคิด, การรวมหัวกันคิดอุบาย, See also: collusiveness n.
confederacy(คันเฟด'เดอระซี) n. สหภาพ,สหพันธ์,กลุ่มคนที่กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,การร่วมกันคิดอุบาย, Syn. alliance, conspiracy, bloc, syndicate
conspire(คันสไพ'เออะ) {conspired,conspiring,conspires} v. วางแผนร้ายร่วมกัน,สมคบร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย., See also: conspirator, conspirer, conspiratress conspiringly adv., Syn. plot
contrivance(คันไทร'เวินซฺ) n. สิ่งประดิษฐ์,โครงการ,อุบาย,เพทุบาย,การประดิษฐ์,การออกอุบาย,การออกแบบ, Syn. mechanism
contrive(คันไทรฟว') {contrived,contriving,contrives} vt. ประดิษฐ์,วางแผน,ออกอุบาย,ทำให้เกิดขึ้นโดยอุบายหรือสิ่งประดิษฐ์., See also: contrivable adj. ดูcontrive contriver n. ดูcontrive

English-Thai: Nontri Dictionary
art(n) ศิลปะ,ฝีมือ,ความสามารถ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย
artificer(n) ผู้ชำนาญงาน,ผู้สร้าง,ผู้ใช้อุบาย
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
chicanery(n) เล่ห์กล,เล่ห์เพทุบาย,กลอุบาย
collusion(n) การสมรู้ร่วมคิด,การรวมหัวคิดอุบาย
contrivance(n) การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์,โครงการ,อุบาย
contrive(vi, vt) ประดิษฐ์ขึ้น,ออกอุบาย,วางแผน,จัดแจง
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
device(n) แผนการ,อุบาย,โครงการ,อุปกรณ์,เครื่องมือ

German-Thai: Longdo Dictionary
Machenschaft(n) |die, pl.Machenschaften| เล่ห์เพทุบาย, เล่ห์่กลโกง, การคิดกลอุบาย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top