ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂言

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂言-, *狂言*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂言[kuáng yán, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄢˊ, ] raving; wild language; idiocy; gaffe, #57,952 [Add to Longdo]
屡出狂言[lǚ chū kuáng yán, ㄌㄩˇ ㄔㄨ ㄎㄨㄤˊ ㄧㄢˊ, / ] repeated gaffes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂言[きょうげん, kyougen] (n) (1) (See 本狂言,間狂言) kyogen; farce presented between noh plays or during the interlude of a noh play; (2) kabuki play; kabuki performance; (3) make-believe; ruse; trick; (P) [Add to Longdo]
狂言回し;狂言廻し[きょうげんまわし, kyougenmawashi] (n) supporting, but indispensable role; major supporting role [Add to Longdo]
狂言強盗[きょうげんごうとう, kyougengoutou] (n) fake (staged) robbery [Add to Longdo]
狂言[きょうげんざ, kyougenza] (n) (where the interlude kyogen actors wait) (See 間狂言) place on bridge passageway next to the rear of a noh stage [Add to Longdo]
狂言作者[きょうげんさくしゃ, kyougensakusha] (n) house playwright (of kabuki) [Add to Longdo]
狂言[きょうげんし, kyougenshi] (n) kyogen performer [Add to Longdo]
狂言自殺[きょうげんじさつ, kyougenjisatsu] (n) faked suicide [Add to Longdo]
狂言[きょうげんかた, kyougenkata] (n) (1) kyogen performer; (2) low-ranked house playwright (of kabuki) [Add to Longdo]
狂言誘拐[きょうげんゆうかい, kyougenyuukai] (n) fake (staged) kidnapping [Add to Longdo]
狂言綺語[きょうげんきご, kyougenkigo] (n) (a derogatory term for) fiction (lit [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, you have to admit, there's some pretty crazy stuff on there, and a lot of it is in line with the killings.[JA] 狂言者だと 認めるべきだろ 一連の殺人にも 触れている The Angel of Death (2011)
You're nothing but a lot of talk and a badge![CN] 你只知道口出狂言 The Untouchables (1987)
- You're ranting.[CN] -你口出狂言 Twilight Zone: The Movie (1983)
- It has been decided in our house that feigned seppuku will no longer be tolerated.[JA] (租行) 狂言切腹は 当累竇は運用世めと拙 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I am not feigning.[JA] 狂言竇はな凵 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Even though he had no intention to at all! One hopes for charity.[JA] 狂言竇百よ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Quinn, Batista, round up any end-times fanatics that might have criminal records.[JA] クィン バティスタ 終末狂言者だ 前科者の 記録も確かめて A Horse of a Different Color (2011)
Have you heard nothing of it?[JA] 狂言切腹のうわさを 凵ゃ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
What you did with the knife, losing your temper-- that was all theater?[JA] ナイフを振り回したのは 激昂したのは あれは狂言だな Q&A (2012)
The rumours of invading armies and mass destruction are based on hysteria and are absolutely false.[CN] 关于入侵大规模杀伤敌人的谣言完全是狂言 完全是错误的 The Day the Earth Stood Still (1951)
You found Charlie climbing a cliff? Is that strange? Well, he was afraid of heights.[JA] 病人だとの狂言とか お金のためだとか 崖を登っている夫を 見つけたんですか? 何かおかしいんですか? The Lady on the List (2013)
I don't need this. I don't need this working-class-hero crap.[CN] 我可不想听黑手阶级的狂言狂语 Jaws (1975)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
狂言[きょうげん, kyougen] Stueck, Drama, No-Schwank [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top