ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joke

JH OW1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joke-, *joke*
Possible hiragana form: じょけ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joke(vi) พูดตลก, See also: เย้าแหย่, ล้อเลียน, Syn. jest, banter, tease
joke(n) เรื่องของคนหรือสถานการณ์ที่น่าหัวเราะ, See also: ตัวตลก, Syn. clown, buffon, laughing stock
joke(n) เรื่องตลก, See also: เรื่องขบขัน, คำพูดตลก, Syn. jest, gag, wisecrack
joker(n) ตัวตลก, See also: ตัวโจ๊ก, Syn. comedian, buffon
joker(n) ไพ่โจ๊กเกอร์ มีแต้มสูงสุดหรือจะนับเป็นแต้มอะไรก็ได้
joke with(phrv) เล่นตลกกับ, See also: ล้อเล่นกับ
joke about(phrv) เล่นตลก, See also: ล้อเล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joke(โจค) { joked, joking, jokes } n. เรื่องตลก, เรื่องเล่น ๆ , เรื่องล้อเล่น, เรื่องขำ ๆ , คำตลก, สิ่งขบขัน, สิ่งง่าย ๆ vi. ล้อเล่น, พูดเล่น, พูดล้อเลียน, พูดตลก. vt. ทำตลก, เล่นตลก., See also: jokingly adv. -S.jest
joker(โจค'เคอะ) n. ผู้ล้อเล่น, ผู้เล่นตลก, ตัวตลก, ไพ่โจ๊กที่จะนับเป็นแต้มอะไรก็, ได้
practical joken. การแกล้งคน., See also: practical joker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
joke(n) เรื่องตลก, เรื่องขำขัน
joke(vi) พูดเล่น, พูดตลก, พูดล้อเลียน, เล่นตลก
joker(n) ตัวตลก, จำอวด, ไพ่พิเศษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, please don't joke about it. Mrs. Van Hopper's waiting.โอ้ อย่าล้อเล่นสิคะ คุณนายแวน ฮอปเปอร์กําลังรออยู่... Rebecca (1940)
What a grand joke it'll be. What a triumph. ""มันช่างเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างนี้ ชัยชนะเเท้ๆ เลย!" Rebecca (1940)
- I don't think he oughta joke about it.- ฉันไม่คิดว่าเขา oughta ตลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ 12 Angry Men (1957)
"They play and make jokes and love one another.มันเล่นและทำให้เรื่องตลก และความรักของอีกคนหนึ่ง มันเป็นพี่น้องของเรา The Old Man and the Sea (1958)
You're Joking Blondie. You wouldn't... you wouldn't play a Joke on me like that.นายล้อเล่นแน่เลย ไอ้หัวทอง นายอย่าล้อเล่นแบบนั้นสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
How can you make jokes at a time like this?คุณคิดว่าเวลานี้มันเป็นเรื่องตลกงั้นเหรอ? Clue (1985)
I thought it was a joke about film catching fire.ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องตลก ที่ฟิล์มไหม้ไฟนั่น. Cinema Paradiso (1988)
Don't joke about that!อย่ามาตลกเลย ! Cinema Paradiso (1988)
Is everything a joke to you? No, it's not, Doctor.- เห็นเป็นเรื่องตลกหรือ Punchline (1988)
Use that old joke about his wife: "Excuse me, sir, is that your wife?เอาเรื่องเมียเขามาเป็นมุข "นั่นเมียคุณใช่มั้ย Punchline (1988)
I thought you'd like that. Everything's a great big joke to you.นึกแล้วว่าคุณต้องชอบ อะไรก็เป็นเรื่องตลกไปหมด Punchline (1988)
Lady, nothing is a joke to me. That's why I do stand-up comedy.สำหรับผมไม่มีอะไรเป็นมุข ผมถึงเป็นตลกเดี่ยว... Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jokeA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
jokeAt his joke, the all burst into laughter.
jokeAt my joke, the audience burst into laughter.
jokeBeing a foreigner, I couldn't catch on to the joke.
jokeBill did nothing else but joke.
jokeBy tradition, people play practical jokes on 1 April.
jokeCan there be a computer intelligent enough to tell a joke?
jokeComedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents.
jokeDid I say something funny? I joked?
jokeDon't carry a practical joke too far.
jokeEverybody could not help laughing at his joke.
jokeHearing the joke, he burst into laughter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก๊ก(n) joke, Syn. มุข, Example: นักเขียนการ์ตูนคนใดไม่มีแก๊กก็เขียนการ์ตูนไม่ได้, Count Unit: แก๊ก, Notes: (อังกฤษ)
ขำขัน(v) humor, See also: joke, Syn. ขำ, ขบขัน, Example: การชมการแสดงเรื่องล้อยวนชวนขันนี้ให้ความสนุกสนานขำขันสมชื่อเรื่อง
เรื่องตลก(n) joke, See also: jest, gag, jape, prank, wisecrack, witticism, Syn. เรื่องขบขัน, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟัง, Count Unit: เรื่อง
พูดตลก(v) joke, See also: tell a joke, jest, Example: แกนี่ชอบพูดตลกอยู่เรื่อย คนอื่นเขาหัวเราะกันท้องแข็งแล้ว, Thai Definition: พูดเรื่องที่ชวนให้ผู้อื่นขำขัน
พูดเล่น(v) joke, See also: josh, jest, Syn. พูดล้อเล่น, พูดเล่นๆ, Example: ฉันก็แค่พูดเล่นไปอย่างนั้นเอง ไม่ได้ตั้งใจะทำให้เขาเสียใจเลย, Thai Definition: ไม่ได้หมายความจริงจังอย่างที่พูด
เล่นตลก(v) joke, See also: play a joke, jest, Example: คณะนี้เล่นตลกได้สร้างสรรค์ไม่ทะลึ่งหยาบคายเหมือนคณะอื่น, Thai Definition: แสดงให้คนดูขบขัน
ตัวโจ๊ก(n) joker, See also: clown, buffoon, jester, Syn. ตัวตลก, จำอวด, Example: ตัวโจ๊กในละครทีวีส่วนใหญ่เป็นนักแสดงตลกคาเฟ่, Thai Definition: ผู้ที่แสดงบทตลกทำให้ผู้อื่นขบขัน
ตลก(v) fun, See also: joke, jest, ridicule, amuse, jeer, mock, sneer, taunt, Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, Ant. เศร้า, Example: แนวคิดบางอย่างตลกเสียจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นแนวคิดของรัฐมนตรี, Thai Definition: ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ตลก(n) joker, See also: comedian, comedienne, funnyman, clown, jester, buffoon, Example: พ่อเป็นตลกของคณะหมอลำชื่อดัง, Thai Definition: ผู้ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
กระเซ้า(v) tease, See also: joke, play, make fun of, Syn. หยอก, เย้าแหย่, Example: ผู้ชายเมื่ออยู่คนเดียวอาจไม่กล้ากระเซ้าเย้าแหย่ผู้หญิงที่เดินผ่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวนหัว[chūanhūa] (n) EN: funny story ; joke ; farce   FR: boutade [ f ] ; mot d'esprit [ m ] ; plaisanterie [ f ]
จำอวด[jam-ūat] (n) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker  FR: pitre [ m ] ; bouffon [ m ]
โจ๊ก[jōk] (n) EN: joke ; jest ; laughing-stock  FR: blague [ f ] ; plaisanterie [ f ]
โจ๊ก[jōk] (n) EN: joker  FR: joker [ m ]
แก๊ก[kaek] (n) EN: joke ; gag
ขำขัน[khamkhan] (v) EN: humour ; joke
เล่นตลก[len talok] (v, exp) EN: joke ; play a joke ; jest  FR: plaisanter ; faire l'idiot
ล้อ[lø] (v) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of  FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
ไม่มีอารมณ์ขัน[mai mi aromkhan] (v, exp) EN: have no sense of humour ; be in no mood for jokes  FR: ne pas avoir le sens de l'humour
พูดเล่น[phūtlen] (v) EN: joke  FR: plaisanter ; blaguer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JOKE JH OW1 K
JOKES JH OW1 K S
JOKER JH OW1 K ER0
JOKED JH OW1 K T
JOKELA JH AA1 K IH0 L AH0
JOKERS JH OW1 K ER0 Z
JOKERST JH AA1 K ER0 S T
JOKEBOOK JH OW1 K B UH2 K
JOKESTER JH OW1 K S T ER0
JOKEBOOKS JH OW1 K B UH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joke (v) ʤˈouk (jh ou1 k)
joked (v) ʤˈoukt (jh ou1 k t)
joker (n) ʤˈoukər (jh ou1 k @ r)
jokes (v) ʤˈouks (jh ou1 k s)
jokers (n) ʤˈoukəz (jh ou1 k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笑话[xiào huà, ㄒㄧㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] joke; jest #6,309 [Add to Longdo]
玩笑[wán xiào, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ, ] joke; jest #8,164 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
女権[じょけん, joken] TH: สิทธิสตรี  EN: women's rights

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Joker { m } (Kartenspiel)joker [Add to Longdo]
Jokerzeichen { n }wildcard character [Add to Longdo]
Scherz { m }; Witz { m } | Scherze { pl }; Witze { pl }joke | jokes [Add to Longdo]
Spaß { m }; Streich { m } | jdm. einen Streich spielenjoke | to play a joke on sb. [Add to Longdo]
Witz { m } | Witze { pl } | abgedroschener Witz; alter Witz | verfänglicher Witz; schlüpfriger Witz | Witze reißen; Witze machenjoke | jokes | stale joke | off-color joke | to crack jokes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
落ち(P);落[おち, ochi] (n) (1) slip; omission; (2) outcome; final result; the end; (3) (uk) punch line (of a joke); (P) #4,069 [Add to Longdo]
ギャグ[gyagu] (n) joke; gag; (P) #7,412 [Add to Longdo]
悪戯(P);惡戲(oK)[いたずら(P);あくぎ;いたづら(ik), itazura (P); akugi ; itadura (ik)] (adj-na, adj-no, n, vs) tease; prank; trick; practical joke; mischief; (P) #7,812 [Add to Longdo]
ジョーカー[jo-ka-] (n) joker; (P) #13,014 [Add to Longdo]
冗談(P);戯談;串戯;串戲[じょうだん(P);ぎだん(戯談)(ok);げだん(戯談)(ok), joudan (P); gidan ( gi dan )(ok); gedan ( gi dan )(ok)] (n, adj-no) (じょうだん is sometimes written 笑談) (See 笑談・しょうだん・2) jest; joke; funny story; (P) #13,356 [Add to Longdo]
ジョーク[jo-ku] (n) joke; (P) #15,936 [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r, vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) #18,866 [Add to Longdo]
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u, vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u, vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
ねた(P);ネタ[neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
叙景[じょけい, jokei] Landschaftsbeschreibung, Naturschilderung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joke \Joke\, v. t. [imp. & p. p. {Joked}; p. pr. & vb. n.
   {Joking}.]
   To make merry with; to make jokes upon; to rally; to banter;
   as, to joke a comrade.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joke \Joke\, v. i. [L. jocari.]
   To do something for sport, or as a joke; to be merry in words
   or actions; to jest.
   [1913 Webster]
 
      He laughed, shouted, joked, and swore.  --Macaulay.
 
   Syn: To jest; sport; rally; banter. See {Jest}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joke \Joke\, n. [L. jocus. Cf {Jeopardy}, {Jocular}, {Juggler}.]
   [1913 Webster]
   1. Something said for the sake of exciting a laugh; something
    witty or sportive (commonly indicating more of hilarity or
    humor than jest); a jest; a witticism; as, to crack
    good-natured jokes.
    [1913 Webster]
 
       And gentle dullness ever loves a joke. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Or witty joke our airy senses moves
       To pleasant laughter.         --Gay.
    [1913 Webster]
 
   2. Something not said seriously, or not actually meant;
    something done in sport.
    [1913 Webster]
 
       Inclose whole downs in walls, 't is all a joke.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {In joke}, in jest; sportively; not meant seriously.
 
   {Practical joke}. See under {Practical}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joke
   n 1: a humorous anecdote or remark intended to provoke laughter;
      "he told a very funny joke"; "he knows a million gags";
      "thanks for the laugh"; "he laughed unpleasantly at his own
      jest"; "even a schoolboy's jape is supposed to have some
      ascertainable point" [syn: {joke}, {gag}, {laugh}, {jest},
      {jape}]
   2: activity characterized by good humor [syn: {jest}, {joke},
     {jocularity}]
   3: a ludicrous or grotesque act done for fun and amusement [syn:
     {antic}, {joke}, {prank}, {trick}, {caper}, {put-on}]
   4: a triviality not to be taken seriously; "I regarded his
     campaign for mayor as a joke"
   v 1: tell a joke; speak humorously; "He often jokes even when he
      appears serious" [syn: {joke}, {jest}]
   2: act in a funny or teasing way [syn: {joke}, {jest}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top